login     
   Home
 Home > Data 
English  
  
  
  
  

Data

Via het ScheldeMonitor dataportaal krijgt u toegang tot gegevens afkomstig van verschillende bronnen en data leveranciers. U kan er zowel in-situ meetgegevens terugvinden als daarvan afgeleide data producten en GIS informatie.

De versie die online staat is de eerste officiële versie. Feedback op gebruik en inhoud van het portaal kan u steeds kwijt op de feedback pagina.Een belangrijke bijdrage aan het dataportaal wordt gerealiseerd in relatie met de Werkgroep Onderzoek en Monitoring (O&M) van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Het ScheldeMonitor dataportaal wordt namelijk ingezet als centraal portaal voor de gegevens verzameld binnen het geïntegreerd monitoringprogramma (MONEOS). Op deze manier fungeert het dataportaal als instrument voor de geplande evaluaties van het Schelde-estuarium.

Het MONEOS monitoring programma staat in detail beschreven in een reeks van datafiches die werd opgesteld door de Projectgroep Monitoring en Databeheer. Deze datafiches zijn op deze webpagina raadpleegbaar via de loginpagina.

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
Rijkswaterstaat(NL)
Vlaamse Overheid, departemenent Mobiliteit en Openbare werken (BE)
Actueel in dit systeem:
  • 9545 publicaties
  • 768 projecten
  • 442 datasets
  • 240 kaarten
  • 5725 pdf's
Publicatie van de UA verschenen in Nature: Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Ga naar
Het T2009 rapport over het Schelde-estuarium is nu beschikbaar. Ga naar
TIDE : beleid en beheer van het Schelde-estuarium vergeleken met 3 ander estuaria. Resultaten op Ga naar