home overzicht thema's samenvatting

Home

Welkom op de e-conferentie van het Beoordelingskader Schelde Estuarium (BKSE)!

De e-conferentie Beoordelingskader Schelde Estuarium heeft tot doel terugkoppeling te ontvangen over het voorstel ontwikkeld door ECOLAS, N.V., HAECON en HKV Lijn. Dit team van consultants heeft inmiddels een concept tekst opgesteld voor elk van de indicatoren. Dit zijn dus nog geen definitieve versies!

Het voorstel voor het BKSE is tot stand gekomen na een literatuur studie en uitgebreide consultatie met een groot aantal verschillende experts. U zult dus misschien uw eigen suggesties al tegenkomen in de beschrijvende fiches van één van de indicatoren die op deze web-site tegen zult komen.

Voor een overzicht van de geplande gang van zaken tijdens deze e-conferentie, gelieve een kijkje te nemen op de pagina overzicht.

We wensen u veel plezier bij deze eerste Schelde e-conferentie! Deze e-meeting is een gezamenlijke organisatie van Ecolas, Haecon, HKV Lijn in Water en VLIZ
 
Algemene coördinatie: Bart De Wachter
Praktische ondersteuning door VLIZ
Contacteer administrator