Indicators | Scheldemonitor

Indicatoren van de Langetermijnvisie 2030 (LTV) voor het Schelde-estuarium

Indicatoren worden steeds meer ingezet als instrument voor verkenning, planning, uitvoering en evaluatie van het beleid. Bovendien zijn ze erg nuttig als koppeling tussen het beleid en het wetenschappelijk onderzoek.

In het kader van de LTV-doelstellingen werd in dit project een set indicatoren geselecteerd en afgestemd op het volledige grensoverschrijdende Schelde-estuarium, in overleg met wetenschappers en het beleidsniveau. Deze indicatoren kaderen in de 3 hoofdthema’s Veiligheid, Natuurlijkheid en Toegankelijkheid van de Werkgroep Onderzoek & Monitoring

Lees verder

De ontwikkeling van de set indicatoren kadert in het programma Langetermijnvisie Onderzoek en Monitoring (O&M), binnen de pijler ‘Natuurlijkheid’.
Meer informatie over dit project.

  • Lees het visiedocument voor een afbakening van doelstellingen, concept, perspectieven en inhoud van dit project.
  • De literatuurstudie licht de belangrijkste bouwstenen van het project en het indicatoren-instrument voor de Schelde toe.
  • In de eindpublicatie zijn de leeswijzer en alle samenvattende indicatorenfiches gebundeld.