Indicatoren voor een duurzaam beheer | Scheldemonitor

Indicatoren voor een duurzaam beheer

Naast de periodieke rapporten wordt zesjaarlijks een evaluatierapportering uitgevoerd. De rapportage richt zich op de evaluatie van drie hoofdfuncties: Natuurlijkheid, Veiligheid en Toegankelijkheid  onder de vorm van  zeven indicatoren voor duurzaam beheer. Voor deze rapportage werd een  evaluatiemethodiek opgesteld die omschrijft hoe elke indicator dient geëvalueerd te worden. Binnen de methodiek is elke indicator individueel onderbouwd volgens een pyramidestructuur waarbinnen de relevante toetsparameters, rekenparameters en verklarende parameters zijn opgenomen. De evaluatiemethodiek is een dynamisch document dat na elke evaluatierapport herbekeken wordt.

De Projectgroep Evaluatie en Rapportage coördineert de uitvoering van de diverse evaluatierapporten. De volgende evaluaties werden reeds afgerond of opgestart:

 

T2009De rapportage beschrijft de referentietoestand van het Schelde-estuarium vóór de derde verruiming van de Schelde.  

      Evaluatiemethodiek  2011
      Rapport T2009

T2015 :  De rapportage evalueert de trends voor de communicatie-indicatoren voor 2010-2015 ten opzichte van deze geïdentificeerd voor de referentietoestand.

    Evaluatiemethodiek  2014

 

  INDICATOR METHODIEK RAPPORT BIJLAGE
 

VEILIGHEID

Dynamiek waterbeweging

versie 2011

versie 2014

Bijlage T2009

 

 

TOEGANKELIJKHEID

Bevaarbaarheid

 

versie 2011

versie 2014

Bijlage T2009

 

 

NATUURLIJKHEID

Waterkwaliteit

versie 2011

versie 2014

Bijlage T2009

   
 

Flora & Fauna

versie 2011

versie 2014

Bijlage T2009

   
 

Ecologisch functioneren

versie 2011

versie 2014

Bijlage T2009

   
 

Leefomgeving

versie 2011

versie 2014

Bijlage   &   Addendum T2009

   
 

Plaat-geulsysteem

versie 2011

geen pyramide 2014