Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Geomorphology en logistic support

Dutch title: Geomorfologie en logistieke ondersteuning
Parent project: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
Acronym: OMES 1
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus term: Geomorphology
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, sponsor

Abstract
Voor het opstellen van een hydrodynamisch model moeten de afmetingen van de rivierbodems opgemeten worden. Dit gebeurt regelmatig voor het gedeelte dat toegankelijk is voor zeescheepvaart. Verder stroomopwaarts gebeuren de opmetingen slechts naargelang de noodzaak zich voordoet. Recente gegevens zullen in het kader van dit project worden verzameld.

Gegevens over i) de hoogteligging van slikken en vooral van schorren; ii) de erosie van de schorranden; iii)de sedimentatie /erosiesnelheden op slikken en schorren ontbreken evenwel volledig. Toch zijn dit essentiële gegevens die nodig zijn voor het ecologisch onderzoek (bv. Modellering van de vegetatieontwikkeling en analyse van benthospopulaties) maar ook voor het plannen van dijk- en onderhoudswerken. Het al dan niet vastleggen van een schoroever en de manier waarop is bv. afhankelijk van de snelheid waarmee het schor wordt geërodeerd. Teneinde die gegevens te verzamelen worden in het kader van dit project jaarlijkse peilingen van een aantal vaste raaien op enkele geselecteerde schorren en slikken uitgevoerd en worden regelmatige metingen (14-daags) op sedimentatie/erosie plots verspreid op enkele karakteristieke plaatsen in het getijdengebied ( in combinatie met benthosbemonsteringen) uitgevoerd. Specifiek in de schorren worden elk seizoen metingen van sedimentatie/erosie verricht d.m.v. kaolienveldjes en dit in combinatie met het vegetatieonderzoek.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes