Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-2e. Wekelijkse gedragsobservatie van wintertalingen (nov. - apr.) en simultane benthosbemonstering [ME-2e. Weekly behavioural observations of the Teal (Nov -Apr) and simultaneous sampling of benthos]
Contact: Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE), meer

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Deze dataset bevat data over het foerageergedrag bij de wintertaling en de voedselbeschikbaarheid op twee slikgebieden (Balooi & Notelaer) in de Zeeschelde.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Benthos, Slikken, Voedingsgedrag, Voedselbeschikbaarheid, Vogels, Watervogels, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Anas crecca Linnaeus, 1758

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Balooi
Notelaer

Spreiding in de tijd
November 1996 - April 1997
Maandelijks

Taxonomic coverage
Anas crecca Linnaeus, 1758 [WoRMS]

Parameter
Foerageergedrag Wintertaling

Bijdrage door
Universiteit Gent (UGent), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-07-04
Informatie laatst gewijzigd: 2010-07-07
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid