Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-1a. Broedvogels langs de Zeeschelde [ME-1a. Breeding birds along the Zeeschelde, Belgium]
Citatie
Van den Bergh, E.; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit - INBO, Belgium; (2004): ME-1a. Breeding birds along the Zeeschelde, Belgium.https://marineinfo.org/id/dataset/16

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
Sinds 1993 worden de broedvogels in de buitendijkse gebieden gevolgd in een samenwerking tussen het INBO en vrijwilligers van de milieuverenigingen. meer

De Zeeschelde is het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium. Het Schelde-estuarium heeft een volledige saliniteitsgradiënt, waarlangs specifieke levensgemeenschappen zich ontwikkelen. Als basis voor integraal beheer moeten toestand en effecten van ingrepen zo goed mogelijk worden ingeschat middels een goed monitoringsprogramma. Op basis van het monitoringsprogramma worden naast de toestand ook trends in de Zeeschelde beschreven en kan het gevoerde beleid worden geëvalueerd. De verzamelde data worden ook aangedragen voor de implementatie van nationaal en internationaal milieu- en natuurbeleid en er worden inschattingen van ingreep-effect relaties gemaakt. Voorts leveren de verzamelde gegevens input voor ecosysteemmodellen en krijgt men inzicht in trofische interacties in het estuarium. Sinds 1993 worden de broedvogels in de buitendijkse gebieden gevolgd in een samenwerking tussen het IN en vrijwilligers van de milieuverenigingen. In 1993 werd een eerste, volledige basisinventarisatie van het broedbestand uitgevoerd. Aantallen, verspreiding en ecologie van de verschillende broedvogels werden beschreven. Er werd eveneens een globale relatie weergegeven tussen het voorkomen van soorten en de vegetatie. Sinds 1994 worden de broedvogelpopulaties langs de Zeeschelde gemonitord aan de hand van een relatieve telmethode: de Punt-Transekt methode. De monitoring aan de hand van de Punt-Transect methode werd stopgezet in 2005.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Broedvogels, Monitoring, Vogels, Watervogels, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Aves

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Traject Groot Buitenschoor
Traject Galgenschoor
Traject Lillo-Verlegde Schijns
Traject Kallo Schelde
Traject Burchtse Weel en Galgenweel
Traject Schelde t.h.v. Blokkersdijk Antwerpen LO
Traject Kruibeke A-B
Traject Kruibeke C
Traject Kruibeke D
Traject Schelde Rupel (Schelle-Niel)
Traject Steendorp-Temse
Traject Notelaer
Traject Buitenland-Stort
Traject Stort-Weert
Traject Schor Branst
Traject Mariakerke Eiland
Traject Hamme
Traject Kastel
Traject Vlassenbroek
Traject Roggeman- Groot Schoor Grembergen
Traject St.Onolfspolder
Traject Brede Schoren
Traject Brede Schoren-Paardenmeersen
Traject Brug Uitbergen-Ringvaart
Traject Potpolder Lillo

Spreiding in de tijd
1993 - 1994
1994 - 2005

Taxonomic coverage
Aves [WoRMS]

Parameters
Densiteit broedvogels Methode
Densiteit broedvogels: Karteringsmethode
Densiteit broedvogels: Point-transect-method
The point-transect-method is a global counting method that exists in counting a series of points along a fixed route (see Hustings et al, 1985). During the breeding season the observer walks at least twice the route that was mapped out in advance.There are 3 relatively brief periods: 10-25 April, 10-25 May, 10-25 June. During the walking of the route the observer stops for 5 minutes at a number of points (200-250m seperated from each other) and takes notes of all observed birds.

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels, meer

Project
Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Anselin, A. et al. (1997). Broedvogelmonitoring langs de Zeeschelde: resultaten, evaluatie en toekomstperspectieven van 3 jaar Punt-Transect-Tellingen. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1997(09). Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 23,26 pp., meer
Geers, P. et al. (1996). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: verslag telseizoen 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
Anselin, A. et al. (1995). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: resultaten van het seizoen 1994. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(09). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 10 + bijlage pp., meer


Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-10
Informatie laatst gewijzigd: 2017-11-13
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid