Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ARCADIS Belgium nv
www.arcadisbelgium.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Ecolas, meer

Vorige naam: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer

Adres:
Posthofbrug 12
2600 Antwerpen-Berchem
België

Tel.: +32-(0)3-360 83 00
Fax: +32-(0)3-360 83 01
E-mail:
 Persoon | Instituten | Publicaties | Projecten 
 

Persoon  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 

Geassocieerd aan een deelinstituut (4)

Deelinstituten (2)  Top | Persoon | Publicaties | Projecten 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Antwerpen, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, meer

Abstract:
ARCADIS Belgium nv die alle kennis en expertise voor de Vlaamse markt bundelt. De vroegere bedrijven ARCADIS Gedas, ARCADIS Ecolas, Euras, ARCADIS SWK, ARCADIS Aeolus, Constructor, CW en Starke Diekstra zijn allemaal geïntegreerd in deze ene nv, wat een aanzienlijke juridische en administratieve vereenvoudiging betekent. Het in mei 2008 overgenomen VDS werd omgedoopt tot ARCADIS VDS bvba en ressorteert onder ARCADIS Belgium nv.

Publicaties (9)  Top | Persoon | Instituten | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Volckaert, A.; Durinck, R. (2018). Strategische milieubeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan. [Openbare raadpleging]. ARCADIS Belgium nv: Gent. 242 pp., meer
 • Durinck, R.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2016). MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee. Arcadis Belgium/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Brussel. 279 + kaarten pp., meer
 • Arcadis (2010). Basisanalyse voor de Baai van Heist en de zandbank in de zone Knokke-Heist west. Versie D en E. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 138 pp., meer
 • (2009). Kennisgeving voor het project MER voor ontgrondingen in de Zeeschelde tot Wintam. ARCADIS Belgium nv: Gent. xvii, 73 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Arcadis (2008). Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied. Versie 3.0. Proses2010: [s.l.]. VI, 76 + appendices pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., meer
 • Arcadis (2006). Workshop on measuring waves in the North Sea estuaries and Wadden Sea meering report, 13 December 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 23 + bijlagen + CD-ROM pp., meer

Projecten (2)  Top | Persoon | Instituten | Publicaties 
 • Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Instituten | Publicaties | Projecten