Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tab., 110 p. Fig. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs | Datasets 
Documenttype: Jaarlijks rapport

Trefwoorden
  Chemical compounds > Halogen compounds > Chlorine compounds > Chlorides
  Flow rate
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Getij
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Rivierafvoer
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Stroomsnelheden -en patronen
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Waterstanden
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Cohesief sediment
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Niet-cohesief sediment
  In situ measurement
  In situ metingen
  Levels > Water levels
  Monitoring
  Motion > Tidal motion > Tides
  Motion > Water motion > Water currents
  Parameters
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Properties > Physical properties > Turbidity
  Report literature > Annual reports
  België, Zeeschelde [Marine Regions]
  Brak water

Auteurs  Top | Datasets 
 • Taverniers, E., meer
 • Vereecken, H., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Dit is het tweede gelijknamige zgde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2009.

  In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide montoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debiet, stromingen, chloridegehalte, turbiditeit en andere fysische parameters.

  Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2009 in het Zeescheldebekken deed, meerbepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om een jaarbeeld 2009 van getij, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit te schetsen.


Datasets (10)
 • Afvoer in het Scheldebekken, meer
 • Continue monitoring van chloride, temperatuur en slibgehalte op 4 meetplaatsen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer
 • Fysische waterkwaliteit (vnl. zeezoutgehalte, temperatuur, zuurtegraad, hardheid ) van de Zeeschelde, meer
 • Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven, meer
 • Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde, meer
 • Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo, meer
 • Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder, meer
 • WL monitoring: Semi-continue monitoring van chloride, temperatuur en slibgehalte op een 17-tal meetplaatsen op de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Datasets