Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-4c. Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met ankerkuil [ME-4c. Biomonitoring fish stocks in the Zeeschelde using anchor netting]
Contact: Breine, Jan

Toegang tot data
Beschikbaarheid: De data kan beschikbaar gesteld worden op aanvraag via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
In 2011 werd er, naast de reguliere fuikvisserij, gestart met de ankerkuilvisserij in Doei en Antwerpen in de Zeeschelde. In 2012 werden er nog twee locaties, Hingene en Branst, aan toegevoegd. meer

Immers de visfauna in de Zeeschelde wordt sterk beïnvloed door de saliniteit en de zuurstofconcentratie. Zo illustreert de visgemeenschap duidelijk de gradiënt in soortgemeenschappen die ontstaat tussen het zoetwatergetijdengebied en de mesohaliene brakwaterzone. De ankerkuilvisserij is zeer toepasbaar in de pelagiale zone van de Zeeschelde en geeft informatie van het visbestand die anders en aanvullend is dan deze van de fuikvisserij. Samen geven deze methodes een vollediger beeld van de visgemeenschap in de Zeeschelde en dit voor de verschillende saliniteitszones.

Scope
Thema's:
Biologie > Vis, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Ankerkuil, Visbestanden, Vissen, België, Zeeschelde, Antwerpen, België, Zeeschelde, Branst, België, Zeeschelde, Doel, België, Zeeschelde, Steendorp, België, Zeeschelde, Zeesluis van Hingene, Pisces

Geografische spreiding
België, Zeeschelde, Antwerpen [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Branst
België, Zeeschelde, Doel [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Steendorp [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Zeesluis van Hingene [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 2011 [Gestart]

Taxonomic coverage
Pisces [WoRMS]

Parameters
Aantal vissen, Conductiviteit, Opgeloste zuurstof, pH-zuurtegraad, Saliniteit, Turbiditeit, Watertemperatuur, Zuurstofpercentage

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meerdata beheerder

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Breine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium met ankerkuilvisserij: resultaten voor 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.6193190. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 38 pp., meer
Breine, J.; Van Thuyne, G. (2013). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.1020474. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 40 pp., meer
Breine, J. et al. (2012). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.38. Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel: Brussel. 53 + bijlagen pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2015-12-04
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-11
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid