/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 68      April 2016

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Landinrichting Schelde en Rupel. Vlaamse Landmaatschappij regio Oost: Herentals. 98 pp., meer

Brouwer, R.; Schramkowski, G.; Schuttelaars, H.M.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2016). A data and model comparison between the hyperturbid lower Ems and Sea Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented at the Ems – Scheldt Workshop, 11 – 12 februari 2016, Amersfoort. Flanders Hydraulics Research/TU Delft: Antwerp. 23 slides pp., meer

Brouwer, R.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2016). Understanding estuarine turbidity maxima dynamics: lower Ems vs. Sea Scheldt estuary [POSTER]. Flanders Hydraulics Research/TU Delft: Antwerp. 1 poster pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrugmans, H. (1920). De Wielingen: rechten en belangen. Scheltema & Holkema: Amsterdam. 60 + kaart pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Mirabeau (1786). Beknopt onderzoek van het recht der Nederlandsche republiek, tot het gesloten houden van de Schelde, door een voornaam Regtsgeleerde. Kunnende dienen tot een aanhangzel der bedenkingen over de vryheid der Schelde door den Keizer gevorderd. Frans de Does: Leyden. 85 pp., meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Long-term morphodynamic evolution of the Scheldt mouth area: an idealized model study [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPrins, H.; Riedstra, E.J. (1971). Scheepvaartverwerking Baalhoeksluis. [S.n.]: Delft. 94 pp., meer

Reinhold, E.; van Heel, D. (1995). Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de Haringvlietsluizen. RIZA werkdocument, 95.059X. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. 80 + bijlagen pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Meel, L. (1969). Etudes limnologiques en Belgique. IV. Le "Vieil-Escaut" à Bornem . Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. 45(40): 1-92, meer

van Cruyningen, P. (2014). From disaster to sustainability: floods, changing property relations and water management in the south-western Netherlands, c.1500–1800. Contin. change (Print) 29(2): 241-265. hdl.handle.net/10.1017/S0268416014000149, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSilinski, A.; Heuner, M.; Troch, P.; Puijalon, S.; Bouma, T.J.; Schoelynck, J.; Schröder, U.; Fuchs, E.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Effects of contrasting wave conditions on scour and drag on pioneer tidal marsh plants. Geomorphology (Amst.) 255: 49-62. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.021, meer

Vermue, R. (2005). Vissers dienen de wetenschap. Botten vangen in het Schelde-estuarium. National Geographic Nederland-België 2005: vi-vi, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKleinhans, M.G. (2010). Sorting out river channel patterns. Prog. Phys. Geogr. 34(3): 287-326, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMoens, W.J.C. (1887). Some remarks on the canals and inland navigation of France, Belgium, and Holland. The Journal of the Society of Arts 36: 837-843, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWollast, P. (1972). L'estuaire de l'Escaut. A. Circulation, accumulation et bilan de masse dans l'estuaire de l'Escaut, in: (1972). Modèle mathématique. Rapport de synthèse. Journées d'étude des 6-7-8 novembre 1972. II. pp. 231-264, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngElskens, I. (1972). Chimie. Rapport de synthèse, in: (1972). Modèle mathématique. Rapport de synthèse. Journées d'étude des 6-7-8 novembre 1972. II. pp. 295-323, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPeters, J.J. (1972). L'estuaire de l'Escaut. B. Transports de sédiments dans l'estuaire de l'Escaut, in: (1972). Modèle mathématique. Rapport de synthèse. Journées d'étude des 6-7-8 novembre 1972. II. pp. 265-293, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWollast, R. (1973). Le comportement de nutrients dans l'estuaire de l'Escaut; cas de la silice et de l'ammoniaque, in: (1973). Mathematical model. Annual report: december 1973. III. pp. 109-136, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBillen, G.; Smitz, J. (1974). A mathematical model of microbial and chemical oxidation-reduction processes in the Scheldt estuary, in: (1974). Mathematical model. Annual report: december 1974. IV. First part. pp. 69-85, meer

Limberger, M. (2014). Trade and war in the North Sea: Antwerp's struggle concerning trade tariffs during and after the Dutch revolt, in: Schottenhammer, A. (Ed.) (2014). Tribute, trade, and smuggling: commercial, scientific and human interaction in the middle period and early modern world. pp. 95-108, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1971). Haven bij Ossenisse. Nota betreffende modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 8 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1973). Voorhavens Baalhoeksluis: stroombeeld- en scheepvaartonderzoek. Verslagen Modelonderzoek, 1142. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 35 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Halfjaarlijks verslag betreffende de lozing van afvalwaters in de zee. Bayer Antwerpen N.V.: Antwerpen. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1975). Voortzetting van het systematisch onderzoek van boezemkaden met andere waterkeringen. Centrum voor Onderzoek Waterkeringen: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1978). Voorlopig programma van eisen voor de RWS-verkeersposten Vlissingen en Terneuzen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 20 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1978). De begrenzing van de anker- en ligplaatsen van zeeschepen op de rede van Oosterweel. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78/14. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1982). Ontwikkelingsmogelijkheden zeehavengebied Vlissingen-Oost. ETIZ: Middelburg. 38 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1983). Tijdelijke centrale post verkeersdienst en verkeerspost Vlissingen en het DGSM-Distrikt Scheldemond. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 44 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1985). Mond Westerschelde. Resultaten bodemonderzoek ankerplaatsen Wielingen Noord en Zuid augustus 1984, aangevuld met gegevens 1981 en 1982. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. ongep. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever van de Overloop van Valkenisse, ter hoogte van Baalhoek. Notitie NXL-86 002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 19 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1986). Invloed stroomrichting-afhankelijke bodemruwheid op de getijvoortplanting. TH Delft: Delft. 36 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1987). Morfologisch onderzoek verdieping mondingsgebied Wielingen - Vlissingen 48'/43'. Technische Schelde Commissie: [s.l.]. 27 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1988). Hinderlijke waterbeweging in de haven van Walsoorden t.g.v. passerende schepen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 45 + figuren + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1989). Metingen Tracé Liefkenshoek tunnel: 25 januari 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1990). Meetresultaten Stroomdrijving Drempel van Borssele: 26 maart 1990. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1990). Meetresultaten stroom- en sedimentmetingen Project OOST-WEST Westerschelde debietraai 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Vlissingen. 9 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1991). Stroom- en sedimentmeting omgeving Haven van Doel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2001). Hydraulische randvoorwaarden voor het toetsten van primaire waterkeringen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 254 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). Richtlijnen milieueffectrapportage. Verdieping en aanleg bodembescherming ter hoogte van de Noordzeeterminal te Antwerpen. Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst MER: Brussel. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2015). Hydrologisch onderzoeksrappport Braakman e.o.. Waterschap Scheldestromen: Middelburg. 101 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAuer, A.J. (1983). Mond Haringvliet: de ontwikkeling van geulen en platen - inhoudsveranderingen november 1970-oktober 1982. Notitie WWKZ, 83.S002. RWS, WW: Hellevoetsluis. 26 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBakker, W.Th.J.N.P.; Kooiker, E.P. (1975). Schatting der aanzanding in het Oostelijk deel der Westerschelde. Memo 75-9. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 16 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBerkhout, A.J.C.; Swart, D.P.J.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B. (2011). Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar. RIVM rapport, 609021115/2011. RIVM: Bilthoven. 58 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBerkhout, A.J.C.; Swart, D.P.J.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B. (2012). Sulphur dioxide emissions of oceangoing vessels measured remotely with Lidar. RIVM rapport, 609021119/2012. RIVM: Bilthoven. 58 + appendix pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBitter, G. (1983). Databank W.O.V. Notitie WWKZ, 83.V349. RWS, WW: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologie en getij bevaarbare waterlopen in de eerste maanden van 2016: van neerslag… naar afvoer… bij een stevige wind in het getijgebied… geeft werk. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; van der Meij, T. (2015). Broedvogels in Nederland 2013. Sovon-rapport 2015/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 117 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Jong, H.; Blokpoel, M.J. (1985). Door de Adviesdienst Vlissingen verrichte stroomverticaalmetingen op de Westerschelde. RWS, WW: Vlissingen. 9 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Jong, J.E.A. (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43'. Werkdocument m.b.t. baggeren en storten, periode 1997 en 1998. Notities NWL, 99.19. [S.n.]: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Looff, D. (1973). Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal. Notitie WWKZ, 73.6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 24 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Looff, D. (1980). Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979). Notitie WWKZ, 80.V021. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. i, 24 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEbbens, E.H. (1980). Aanzanding van de bij de plaatval van 1977 ontstane verdieping in de platen van Ossenisse. Notitie WWKZ, 80.V002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. i, 13 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGroenenberg, M. (1999). Werkdocument met betrekking tot morfologie, periode 1997 en 1998. Project monitoring verruiming westerschelde, behorende bij voortgangsrapportage april 1999 - rapport 3. Notities NWL, 99.18. MOVE: [s.l.]. 2 dl. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGroot, T. (1960). Over de plaatsbepaling van een nieuwe veerhaven aan de Perkpolder. Notitie WWKZ, 60.2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHennissen, J.; Meire, P. (1998). Inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: berekeningen i.v.m. de toepassing van een gereduceerd getij in de polder van Kruibeke. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 80 + appx. pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; Kleefstra, R.; van Winden, E.; Soldaat, L. (2015). Watervogels in Nederland in 2012/2013. Sovon-rapport 2015/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 114 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJohanson, J.C.P. (1987). Erosieschade aan glooiing betonblokken op klei van de Perkpolder. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. 10 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMattern, F.C.M.; Drost, R.M.S.; Glastra, P.; Ockhuizen, A.; Koolwijk, A.C. (1990). Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over 1988. RIVM rapport, 248701007. RIVM: Bilthoven. iv, 9 + tabellen + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMooij, M.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Swart, D.P.J. (2010). Zeeschepen: metingen van chemische stoffen in rookgassen en brandstoffen. RIVM rapport, 609021090/2010. RIVM: Bilthoven. 40 + bijlagen pp., meer

Nossent, J.; Viaene, P.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormrapport: hoogwaterperiode januari 2016. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 7 p. appendices pp., meer

Postma, J.F.; Keijzers, C.M. (2015). Biotamonitoring binnen de KRW. De opzet van een landelijk meetnet. Ecofide: Weesp. i, 56 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRingma, S.H. (1950). Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties van een inkorting van het oude hoofd te Walsoorden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRoozen, S.; Klingen, J.; van der Boog, T. (2012). Creating a sustainable waterway to Antwerp. An interdisciplinary research on the improvements of a flexible dredging strategy compared to conventional dredging, aiming for a sustainable estuary of the Scheldt. Universiteit van Amsterdam: Amsterdam. 27 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSchoenmakers, N.; van Malde, J. (1971). Berekening doorspoeling Baalhoekcomplex. Nota 71-5. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 25 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSchroevers, R.; van der Wal, M. (2011). Sardijngeul - Grote scheepsgolven op het Badstrand te Vlissingen, veldmetingen. Deltares: [s.l.]. ii, 61 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSmittenberg, J.C.; Baptist, H.J.M. (1973). Watervogels in het Deltagebied: een verslag van drie totaaltellingen. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek, 73-16. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: 's-Heer Arendskerke. 23 + figuren + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSwart, D.P.J.; Berkhout, A.J.C.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B.; Broekman, M.H. (2007). Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar. RIVM rapport, 609021039/2007. RIVM: Bilthoven. 36 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTheune, J.W. (1982). Onderzoek naar de uitwisselingsstroming in de mond van de haven Vlissingen-Oost (Sloehaven). Notitie WWKZ, 82.V002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. i, 17 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan der Graaf, L. (1971). De organisatie van het schutbedrijf op de Kreekraksluizen. Berenschot: Utrecht. 42 + bijlagenmap pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan der Kooij, L.A. (1985). Onderzoek naar de transportweg van de sedimentdeeltjes bij baggeren. RIZA notitie, 85.019. RIZA: Lelystad. 10 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan der Wal, M.; Van der Hout, A.; Jongeling, T. (2011). Sardijngeul- grote scheepsgolven op het Badstrand te Vlissingen, bureaustudie. Deltares: [s.l.]. ii, 66 + bijlagen pp., meer

Van Kleunen, A.; Vergeer, J.W.; Wieland, A. (2004). Broedvogels van de Nijs- en Hooglandpolder in de Kop van Ossenisse, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna. SOVON-informatierapport, 2004/15. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 33 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Malde, J. (1967). Onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de haven Vlissingen-oost (Sloehaven). Notitie WWKZ, 67.2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. i, 28 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Nieuwkoop, J.; Groeneweg, J. (2014). Modelling of wave penetration in complex areas: analyses of hindcast data. Deltares: Delft. viii, 41 + appendices pp., meer

Van Oyen, T.; van der Vegt, M.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Improving long-term morphological modelling tools: subreport 1. Literature review: morphology of the Scheldt estuary mouth. version 4.0. WL Rapporten, 14_094. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 29 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandezande, A.; Van Haver, W.; Gordts, L. (1972). Pesticiden in oppervlaktewateren - Rapport I.H.E. n°3. Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie: Brussel. [no pag.] pp., meer

Vos, A. (2009). Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde: resultaten van het waardestellend onderzoek. Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 174. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Amersfoort-Lelystad. ISBN 978-90-5799-152-3. 112 pp., meer

Top

Thesissen

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Saint-Vinvent, L. (1913). L'Escaut: histoire d'un fleuve international. PhD Thesis. Université de Paris - Faculté de droit: Paris. 179 pp. , meer

Lammertyn, K.; Depraetere, H. (2008). Getijdenenergie: een toekomst vanuit Belgisch perspectief? Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid. MA Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Civiele Techniek: Gent. ix, 174 + appendices pp. , meer

Top

Andere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Cauwenberghe, C. (2004). Zeekaarten van de Vlaamse kust en van de Westerschelde voor en na de onafhankelijkheid van België in 1830 (Deel 1) = Sea charts from the Flemish coast and from the Westerscheldt before and after the independence of Belgium in 1830 (Part 1), in: Koninckx, C. (Ed.) (2004). Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 145-163, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Ormondt, M.; de Ronde, J.G. (2009). Mogelijke effecten geulwandsuppletie Oostgat op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul. Deltares: [s.l.]. i, 32 pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid