/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

 

ATTENDERING N° 80      April 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

(2001). De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1). ZMf: [s.l.]. 24 pp., meer

(2017). Schelde-Ems workshop 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDauwe, W. (2013). Meet the Scheldt. The Sigma Plan: Roadmap to an invigorated Scheldt region. Waterwegen en Zeekanaal NV, Sea Scheldt Department: Antwerp. 35 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKleefmann, G.J. (2003). Project Westerscheldetunnel: praktijklessen. Bouwdienst Rijkswaterstaat: Utrecht. 72 pp., meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Effects of closure of secondary basins on depths of estuaries: insights from an observational and modeling study of the Western Scheldt estuary [POSTER]. Presented at the 25th NCK days, Den Helder, Netherlands . Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVeldhuizen-Tsoerkan, M.B.; Holwerda, D.A.; de Bont, A.M.T.; Smaal, A.C.; Zandee, D.I. (1991). A field study on stress indices in the sea mussel, Mytilus edulis: application on the "stress approach" in biomonitoring. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 21(4): 497-504. https://hdl.handle.net/10.1007/BF01183870, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Meijer, R.J.; van der Graaf, E.R.; Post, K. (2016). Radiometric properties of marine mammal fossils from the Westerschelde Estuary (Province of Zeeland, the Netherlands). Deinsea-Rotterdam 16: 10-18, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJabbari, E.; Bozorgi, R.; Etemad-Shahidi, A. (2006). Longitudinal dispersion coefficient in estuaries. J. Coast. Res. SI39: 537-541, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLuo, Y.; Tackx, M.; Li, F.Y.; Mao, D.Q.; Zhou, Q.X. (2002). Leaf litter ecological fate in the Schelde Estuary in Belgium. J. Environ. Sci. (China) 14(4): 563-567, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZuurbier, K.; Kooiman, J.; Groen, M.; Maas, B.; Stuyfzand, P. (2015). Enabling successful aquifer storage and recovery of freshwater using horizontal directional drilled wells in coastal aquifers. J. Hydrol. Eng. 20(SI): B4014003. https://hdl.handle.net/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000990, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHelsen, K.; Vannoppen, W.; Honnay, O.; Poesen, J. (2016). Both below-ground and above-ground functional traits can help predict levee grassland root length density as a proxy for flow erosion resistance. J. Veg. Sci. 27(6): 1254-1263. https://hdl.handle.net/10.1111/jvs.12442, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWiegmans, B.W.; Konings, R.; Priemus, H. (2009). Critical mass for the development of a new container port in Vlissingen. Maritime Economics & Logistics 11: 399-417. https://hdl.handle.net/10.1057/mel.2009.14, meer

van Buuren, P. (1997). Vergunningenwet Westerschelde niet voor herhaling vatbaar. Milieu recht 24(6): 122-124, meer

Verschuuren, J.M. (2003). Westerschelde containerterminal. Toets aan artikel 6 lid 4 habitatrichtlijn. Milieu recht 30(11): 341-349, meer

Verschuuren, J.M. (2002). Bestemmingsplan windenergie park. Onderzoek effecten vogels Westerschelde. Milieu recht 29(11): 324-326, meer

De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I.; Bulckaen, D.; Smets, S.; Gauderis, J.; Dauwe, W.; Brebbia, C.A.; Popov, V. (2006). Cost-benefit analysis to select the optimal flood protection strategy along the Scheldt. Risk analysis v: simulation and hazard mitigation 91: 271-277. https://hdl.handle.net/10.2495/RISK060261, meer

Meire, D.; Hassan, W.; Plancke, Y. (2017). Velocity measurements on tidal flats along the Sea Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 6, meer

Adriaens, R.; Zeelmakers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2017). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for the recent muds located at the marine limit of influence of the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 12-16, meer

Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Beullens, J.; Wang, Z.B.; Taal, M.; Winterwerp, H. (2017). Historical evolution of the tidal characteristics in the Schelde estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 18, meer

Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2017). Towards nature-based solutions for estuarine problems? Insights from observations and modelling for the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 20, meer

Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Benthic habitat characterisation in the upper Scheldt estuary: a hydromorphological approach, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 22, meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T. (2017). Effects of extreme wave and wind events on morphodynamics of estuaries: An idealized model study, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 87, meer

de Vriend, H.J.; Louters, T.; Berben, F.M.L.; Steijn, R.C. (1989). Hybrid prediction of a sandy shoal evolution in a mesotidal estuary, in: Falconer, R.A. et al. (Ed.) Hydraulic and environmental modelling of coastal, estuarine and river waters: proceedings of the international conference held at the university of Bradford, 19-21 September 1989. pp. 145-156, meer

Verschuuren, J.M. (2003). Towards a trilateral treaty on the Wadden Sea: the relationship between international treaties and EC directives and the Westerschelde case, in: Lambers, K. et al. Trilateral or European protection of the Wadden Sea?. pp. 195-202, meer

Top

Rapporten

Boeckx, L.; Coen, L.; Hertoghs, R.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Stormperiode Zeescheldebekken 11 14 januari 2017: factual data. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 42 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2017). Visbestandopnames in het Lippenbroek, een gecontroleerd overstromingsgebied metgereduceerd getij in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2013-2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(17). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 49 pp., meer

Coen, L.; Boey, I.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studie. Sigma Schelde Zone 3 – GOG-GGG Schouselbroek. versie 4.0. WL Rapporten, 12_053_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCox, T.; Meire, P. (2015). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 6. Effecten op primaire productie van verschillende scenario's voor het terugstorten van slib. ECOBE: Antwerp. 35 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Cooman, W.; Detemmerman, L. (2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 79 pp., meer

De Maerschalck, B.; Verwilligen, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Kabeltracé Borssele: advies kruising vaarwegen. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_121_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 18 p. bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2017). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2016. Rijkswaterstaat: Middelburg. 534 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKleinjan, I.L. (1935). Enkele beschouwingen over de verandering der tijverschillen, voornamelijk in de Wester- en Oosterschelde, sedert ongeveer 1860-1870. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER): Den Haag. 14 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E. (2016). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 7. Ecologische effect inschatting van de verschillende zandstortscenario's. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.2016.11460161. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 60 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Haren, R.J.F. (1989). Accumulatie model voor zware metalen in de mossel Mytilus edulis. Een black-box model en een fysiologisch gestuurd model. Notitie GWAO, 89.240. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Den Haag. [diff. pag.] pp., meer

Top

Thesissen

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBovart, P.-A. (1950). La liberté de navigation sur l'Escaut. PhD Thesis. Imprimerie Vaudoise: Lausanne. 195, 1 map pp. , meer

Top

Andere

(2001). De lezer spreekt, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 20, meer

Dijk, J.-E. (2001). Redt de Kaloot, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 21, meer

Honingh, N.-J. (2001). Bescherming van akker- en weidevogels, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 22, meer

Klap, V. (2001). Diep, dieper, diepst, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 3-5, meer

Martens, B. (2001). Het Scheldegevoel van de Vlaming, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 6-7, meer

Moekotte, J. (2001). Nacht op de kale berg, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 8-9, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid