ATTENDERING N° 84      Augustus 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

 (2017). Schelde-Ems workshop 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 pp., meer

De Mey, P. (1885). Etude sur le régime de la côte de Belgique et sur les moyens d'améliorer les ports de ce littoral: atlas. Librairie Polytechnique de Jules Decq: Bruxelles. XXXIII plates pp., meer

De Mey, P. (1885). Etude sur le régime de la côte de Belgique et sur les moyens d'améliorer les ports de ce littoral: texte. Librairie Polytechnique de Jules Decq: Bruxelles. V, 358 pp., meer

Guns, P. (1975). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 135 pp., meer

Jans, M. (2015). Sigmaplan: vallei van de Grote Nete [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op 'CIW Symposium Meerlaagse Waterveiligheid', 16/11/2015, Brussel. Waterwegen en Zeekanaal: [s.l.]. 22 slides pp., meer

Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions [PRESENTATION]. Presented at HMEM – Durham, N.H., U.S.A., July 2017. Flanders Hydraulics: Antwerp. 13 slides pp., meer

Top

Artikels

Prims, F. (1954). Scheldegeheimen: I. De ramp van 1288 en Wijtvliet. Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis 24: 14-18, meer

Prims, F. (1954). Scheldegeheimen: II. Wytsvliet. Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis 24: 19-21, meer

Prims, F. (1954). De nooddagen van Lillo en Zandvliet in vroeger tijden. Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis 24: 22-25, meer

Prims, F. (1954). De haven van Zandvliet: I. 1119-1283; II. 1284-1416; III. 1431-1474. Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis 24: 26-37, meer

Prims, F. (1950). De Antwerpse Noorderpolders tot in de XIVde eeuw. Antwerpiensia: losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis 20: 9-18, meer

Verhegge, J.; Missiaen, T.; Crombé, P. (2016). Exploring integrated geophysics and geotechnics as a paleolandscape reconstruction tool: archaeological prospection of (prehistoric) sites buried deeply below the Scheldt Polders (NW Belgium). Archaeological Prospection 23(2): 125-145. https://hdl.handle.net/10.1002/arp.1533, meer

Voet, H.; Becuwe, M. (1977). Résultats des recensements hivernaux de limicoles, 1975-1977, à la côte belge et le long du Bas-Escaut. AVES 14: 243-249, meer

Gabriels, A.J.C.M. (2011). Enthoven, Victor (ed.), Een haven te ver. De Britse expeditie naar de Schelde van 1809 (Nijmegen: Vantilt, 2009, 365 blz., ISBN 978 90 6004 034 4). Bijdr. meded. geschied. Med. 126(1): 113-115, meer

Nyst, H. (1855). Description succincte d'un nouveau mollusque marin des rives de l'Escaut. Bull. Acad. R. Sci. Lett. B.-Arts Belg. XXII(IIme partie): 435-437, meer

Saey, T.; Verhegge, J.; De Smedt, P.; Smetryns, M.; Note, N.; Van De Vijver, E.; Laloo, P.; Van Meirvenne, M.; Delefortrie, S. (2016). Integrating cone penetration testing into the 1D inversion of multi-receiver EMI data to reconstruct a complex stratigraphic landscape. Catena 147: 356-371. https://hdl.handle.net/10.1016/j.catena.2016.07.023, meer

Chu, S.; Letcher, R.J.; McGoldrick, D.J.; Backus, S.M. (2016). A new fluorinated surfactant contaminant in biota: perfluorobutane sulfonamide in several fish species. Environ. Sci. Technol. 50(2): 669-675. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.5b05058, meer

Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P.; Soetaert, K. (2017). Substrate origin and morphology differentially determine oxygen dynamics in two major European estuaries, the Elbe and the Schelde. Est., Coast. and Shelf Sci. 191: 157-170. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.04.009, meer

van der Wal, D.; Lambert, G.I.; Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Herman, P.M.J. (2017). Hydrodynamic conditioning of diversity and functional traits in subtidal estuarine macrozoobenthic communities. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 80-92. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.08.012, meer

Wang, H.; van der Wal, D.; Li, X.; van Belzen, J.; Herman, P.M.J.; Hu, Z.; Ge, Z.; Zhang, L.; Bouma, T.J. (2017). Zooming in and out: scale dependence of extrinsic and intrinsic factors affecting salt marsh erosion. Journal of Geophysical Research-Earth Surface 122: 1455-1470. https://dx.doi.org/10.1002/2016JF004193, meer

van den Berg, J.H.; Martinius, A.W.; Houthuys, R. (2017). Breaching-related turbidites in fluvial and estuarine channels: examples from outcrop and core and implications to reservoir models. Mar. Pet. Geol. 82: 178-205. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpetgeo.2017.02.005, meer

Nuttens, T.; Stal, C.; De Backer, H.; Schotte, K.; Van Bogaert, P.; Detry, P.; De Wulf, A. (2014). Terrestrial laser scanning as a key element in the integrated monitoring of tidal influences on a twin-tube concrete tunnel. The Photogrammetric Record 29(148): 402-416. https://hdl.handle.net/10.1111/phor.12080, meer

Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2017). Characterization of uncertainty in the measuring of bottom transport using_ADCP, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer

Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer

Plancke, Y.; Meire, D.; Vandebroek, E.; Hassan, W.; Schrijver, M. (2017). Validation of numerical hydrodynamic models using recent field measurements in the Schelde-estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer

Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Plancke, Y. (2017). Wave measurements along an estuary with heavy ship traffic, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-7], meer

Top

Rapporten

(2015). Monitoringplan ten behoeve van het Natura 2000-beheerplan Delta. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 + bijlage pp., meer

(2015). Westerschelde & Saeftinghe. Natura 2000 Deltawateren: ontwerpbeheerplan 2015-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat: [s.l.]. 99 + bijlagen pp., meer

Arts, F.A.; Hoekstein, M.H.J.; Lilipaly, S.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A.; Wijnants, L. (2017). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2015/2016. Delta Project Management: Vlissingen. 42 + bijlagen pp., meer

Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A.; Wijnants, L. (2017). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016. Delta Project Management: Vlissingen. 38 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; van der Meij, T. (2016). Broedvogels in Nederland 2014. Sovon-rapport, 2016/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 117 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; van der Meij, T. (2017). Broedvogels in Nederland 2015. Sovon-rapport, 2017/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 122 + bijlagen pp., meer

Everaert, J. (2016). Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Adviesnota INBO, INBO.A.3410. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., meer

Fijn, R.C.; Arts, F.A.; Engels, B.W.R.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Gyimesi, A.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A. (2016). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2015/2016. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., meer

Haelters, J.; Kerckhof, F.; Jauniaux, T.; Potin, M.; Rumes, B.; Degraer, S. (2016). Zeezoogdieren in België in 2014. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 29 pp., meer

Haelters, J.; Kerckhof, F.; Rumes, B.; Potin, M.; Jauniaux, T. (2017). Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2016. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 30 pp., meer

Maes, D. (2014). Overzicht van de gevalideerde IUCN Rode Lijsten in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2001198. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 19 pp., meer

Parée, E. (2017). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2016. Biologische monitoring zoute rijkswateren. RWS, CIV: Delft. 22 + bijlagen pp., meer

Provoost, S.; Van Uytvanck, J.; Vandekerkhove, K.; De Blust, G. (2016). Monitoring van ecologische processen in Vlaanderen. Een verkenning. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp., meer

Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2016). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2016. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV): Delft. 24 + bijlagen pp., meer

Tolman, M.E.; Pranger, D.P.; van den Berg, G. (2017). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2016: op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000. RWS, WVL: Lelystad. 40 + bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

Mesuere, M. (2003). Organisatorische benadering scheepvaartverkeer Schelde-estuarium: nodige organisatorische ideeën in het kader van een gemeenschappelijk nautisch beheer tussen Vlaanderen en Nederland voor de optimale beheersing van de verkeersstroom in de regio Westerschelde en de Vlaamse Kust. Thesis. Universiteit Gent: Gent. 54 pp. , meer

Zhu, Q. (2017). Sediment dynamics on intertidal mudflats: a study based on in situ measurements and numerical modelling. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. xxv, 158 pp. , meer

Top

Andere

Ebbing, J.H.J.; Laban, C. (1996). Geological history of the area of Walcheren and Zeeuwsch-Vlaanderen (southwestern Netherlands), since the start of the Eemian, in: Fischer, M.M. et al. Coastal studies on the Holocene of the Netherlands. Mededelingen (Rijks Geologische Dienst), 57: pp. 251-267, meer

Valls, M.; Bayona, J.M.; Albaiges, J. (1989). Use of trialkylamines as an indicator of urban sewage in sludges, coastal waters and sediments. Nature (Lond.) 337: 722-724. https://hdl.handle.net/10.1038/337722a0, meer

Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1999). Geochemistry of major elements and trace metals in suspended matter of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 45-66, meer

Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; van der Weijden, C.H. (1999). Geochemistry of dissolved trace metals (Cd, Cu, Zn) in the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 23-44, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy