ATTENDERING N° 96      Augustus 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Boeken

(2007). Nautisch Nieuws Scheldegebied 11. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 11. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2010). Nautisch Nieuws Scheldegebied 17. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 17. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2011). Nautisch Nieuws Scheldegebied 18. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 18. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. , meer

(2011). Nautisch Nieuws Scheldegebied 19. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 19. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2012). Nautisch Nieuws Scheldegebied 20. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 20. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2012). Nautisch Nieuws Scheldegebied 21. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 21. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2013). Nautisch Nieuws Scheldegebied 22. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 22. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2013). Nautisch Nieuws Scheldegebied 23. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 23. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., meer

(2014). Nautisch Nieuws Scheldegebied 24. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 24. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zee en Delta: [s.l.]. 12 pp., meer

(2015). Nautisch Nieuws Scheldegebied 25. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 25. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zee en Delta: [s.l.]. 12 pp., meer

Baptist, M.; de Groot, A.; Baart, M. (Ed.) (2017). NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. Netherlands Centre for Coastal Research (NCK): Delft. 108 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/410129, meer

Bungeneers, J.; Denissen, F.; Van der Avert, W.; Voet, J. (2000). Meanderend van Scherpenberg tot Schelde: mens en natuur in de vallei van het Groot Schijn. Heemkundige Kring De Brakken: Oelegem. 139 pp., meer

Meijer, A.J.M. (1990). Oevertypen en hardsubstraat-levensgemeenschappen in de getijdezone van de Westerschelde, kartering 1990. Bureau Waardenburg: Culemborg. 31 + tabellen + kaarten + bijlagen pp., meer

Ras, S.L.; Schaleven, M.J. (1994). Calamiteitenbestrijding op de Zeeuwse Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 35 pp., meer

Turkstra, E.; Pols, H.B. (1986). Inventarisatie naar het voorkomen van PCDD en PCDF in afvalwater en sediment. Nota - Dienst Binnenwateren/RIZA, 86-30. DBW/RIZA: Lelystad. 28 + bijlagen pp., meer

van Kessel, W.H.M. (1992). Verspreiding van verontreinigde zoute baggerspecie. Stichting Natuur en Milieu/Stichting Nederland Gifvrij: Utrecht. 98 pp., meer

Van Sevencoten, F.; Lilipaly, J.; Lefebvre, A.; Delelis, A.; Yzerbyt, D.; Pichot, G.; Beernaert, S.; Evenepoel, M.; Secretariaat ISC (2011). 1995-2010: 15 jaar ISC [BROCHURE]. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 12 pp., meer

Visser, W.; Taat, J. (1989). De invloed van vervuilde waterbodems op de grondwaterkwaliteit. Grondwatermechanica: Delft. 49 + bijlagen pp., meer

Top

Artikels

Gittenberger, A.; van Stelt, R. (2011). Artificial structures in harbors and their associated ascidian fauna. Aquat. Invasions 6(4): 413-420. https://hdl.handle.net/10.3391/ai.2011.6.4.06, meer

Wiegmans, B.; Dekker, S. (2016). Benchmarking deep-sea port performance in the Hamburg-Le Havre range. Benchmarking-An International Journal 23(1): 96-112. https://hdl.handle.net/10.1108/bij-04-2013-0050, meer

Stienen, E.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2018). De kustbroedvogels van het Zwin. Levende Nat. 119(4): 154-158, meer

Cattrijsse, A.; Dankwa, H.R.; Mees, J. (1997). Nursery function of an estuarine tidal marsh for the brown shrimp Crangon crangon. J. Sea Res. 38(1-2): 109-121. https://hdl.handle.net/10.1016/S1385-1101(97)00036-1, meer

van Dijk, A.J.; Hustings, F.; Sierdsema, H.; Verstrael, T. (1997). Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1994. Limosa (Amst.) 70: 101-112, meer

Schwarz, C.; Gourgue, O.; van Belzen, J.; Zhu, Z.; Bouma, T.J.; van de Koppel, J.; Ruessink, G.; Claude, N.; Temmerman, S. (2018). Self-organization of a biogeomorphic landscape controlled by plant life-history traits. Nature Geoscience 11(7). https://doi.org/10.1038/s41561-018-0180-y, meer

Elliot, M.; Dewailly, F. (1995). The structure and components of European estuarine fish assemblages. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(3-4): 397-417. https://hdl.handle.net/10.1007/BF02084239, meer

Yante, J.-M. (2016). Hinterlands portuaires des régions d’entre Meuse et Escaut (XIVe-XVIe siècles). Hinterlands lointains et hinterlands proches. Rev. Belge Philol. Hist. 94(4): 929-944, meer

de Vries, J. (1984). Verbetering na tien jaar stilstand? Schelde-ziekte. Wantij (Heinkensz.) 1: 14-15, meer

Somville, M. (1978). A method for the measurement of nitrification rates in water. Wat. Res. 12: 843-848, meer

Duursma, E.K.; Nieuwenhuize, J.; van Liere, J.M. (1984). Organochlorine contamination of the Dutch Delta region as "watched" by mussels. Wat. Sci. Tech. 16(3-4): 619-622. https://hdl.handle.net/10.2166/wst.1984.0095, meer

Wollast, R. (1982). Methodology of research in micropollutants - heavy metals. Wat. Sci. Tech. 14(12): 107-125. https://hdl.handle.net/10.2166/wst.1982.0037, meer

Sauter, L.; van der Ben, D.; Van Grieken, R. (1979). Trace analysis of estuarine brown algae by energy-dispersive X-ray fluorescence. X-ray Spectrometry 8(4): 159-163. https://hdl.handle.net/10.1002/xrs.1300080405, meer

Brand, K.J.J. (1983). Over het onstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde. Zeeuws tijdschr. 33(3): 99-110, meer

Campens, V. (2015). LIFE+ Scalluvia restores alluvial forests and creeks in the flood control area ‘Polders van Kruibeke’ (Belgium), in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 26-27, meer

Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2015). Vegetation succession in the Zwin estuary 2010-2014. Effects of natural processes and nature management, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 27-28, meer

Binnerts, B.; Blom, K.; Giodini, S. (2017). Analysis of underwater acoustic propagation in a harbour environment and its effect on communication, in: OCEANS 2017 - Aberdeen. . https://hdl.handle.net/10.1109/OCEANSE.2017.8084628, meer

van de Vijsel, R.C.; van Belzen, J.; Bouma, T.J.; van der Wal, D.; van de Koppel, J. (2017). Do algae boost landscape formation?, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 28, meer

Willemsen, P.W.J.M.; Borsje, B.W.; Zhu, Z.; Oteman, B.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hulscher, S.J.M.H. (2017). Seasonality in morphological behaviour at the interface of salt marshes and tidal flats using high temporal resolution field data, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 35, meer

Schwarz, C.; van Belzen, J.; Zhu, Z.; Bouma, T.; Van de Koppel, J.; Gourgue, O.; Temmerman, S. (2017). Are plant life-history strategies able to shape bio-geomorphologic interactions?, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 37, meer

van Dijk, W.M.; Mastbergen, D.R.; van den Ham, G.A.; Kleinhans, M.G. (2017). Shoal margin collapses in the Western Scheldt Estuary, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 50, meer

Poortman, S.E.; Bom, S.; De Wit, L.; Bliek, A.J. (2017). Modelling the Western Scheldt navigation channel spring tide eddy at Ossenisse, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 51, meer

Hiatt, M.R.; Kleinhans, M.G.; Addink, E.A. (2017). Topologic and dynamic connectivity in estuary channel networks, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 54, meer

Brückner, M.Z.M.; Lokhorst, I.R.; Selakovic, S.; van Oorschot, M.; de Vries, B.M.L.; Braat, L.; Kleinhans, M.G. (2017). Large-scale river and estuary modeling with mud and vegetation, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 62, meer

Dam, G.; van der Wegen, M.; Taal, M.; Van Der Spek, A.; Bliek, B. (2017). Reconstructing the sediment budget of the western Scheldt 1860-1955, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 63, meer

Schrijvershof, R.A.; van der Werf, J.; De Vet, P.L.M.; Willemsen, G. (2017). Understanding sediment disposals on the Walsoorden tidal flat in the Western Scheldt, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 93, meer

Selakovic, S.; Leuven, J.R.F.W.; Bouma, T.J.; Kleinhans, M.G. (2017). Effects of ecoengineering species in estuaries, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 96, meer

Mart, L.; Nurnberg, H.W.; Valenta, P. (1980). Comparative base line studies on Pb-levels in European coastal waters, in: Branica, H. et al. (Ed.) Lead in the Marine Environment. pp. 155-179. https://hdl.handle.net/10.1016/B978-0-08-022960-7.50017-8, meer

Kramer, C.J.M.; Duinker, J.C. (1984). Complexation capacity and conditional stability constants for copper of sea- and estuarine waters, sediment extracts and colloids, in: Kramer, C.J.M. et al. (Ed.) Complexation of trace metals in natural waters. pp. 217-228, meer

van Eck, G.Th.M.; De Rooij, N.M. (1990). Development of a water quality and bio-accumulation model for the Scheldt estuary, in: Michaelis, W. (Ed.) Estuarine Water Quality Management. pp. 95-104, meer

ten Brinke, W.B.M. (1990). Tidal asymetry and fine suspended sediment transport in the Eastern Scheldt tidal basin (The Netherlands), in: Michaelis, W. (Ed.) Estuarine Water Quality Management. pp. 135-140. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-642-75413-5_19, meer

van Westen, C.J.; Leentvaar, J. (1988). Ecological impacts during the completion of the Eastern Scheldt Project, in: Salomons, W. et al. (Ed.) Pollution of the North Sea. An assessment. pp. 551-563. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-642-73709-1_31, meer

Marquenie, J.M.; Tent, L. (1988). Impact of contaminants mobilized from sediment upon disposal, in: Salomons, W. et al. (Ed.) Pollution of the North Sea. An assessment. pp. 510-523. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-642-73709-1_28, meer

Du Laing, G.; Van de Moortel, A.; Lesage, E.; Tack, F.M.G.; Verloo, M.G. (2008). Factors affecting metal accumulation, mobility and availability in intertidal wetlands of the Scheldt estuary (Belgium), in: Vymazal, J. (Ed.) Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands. pp. 121-133. https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8235-1_11, meer

Mouton, A.M.; Verhelst, P.; Vergeynst, J.; Buysse, D.; Pauwels, I.; De Charleroy, D.; Coeck, J. (2016). Spatio-temporal analysis of fish behaviour: lessons learnt to stimulate fish passage, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. , meer

Top

Rapporten

(1981). Bijlagen bij nota 81.049 "waterkwaliteitsaspecten van de westerschelde". Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 81 bijlagen pp., meer

Aiking, H. (1987). Microverontreinigingen in organismen en sedimenten; interpretatie meetgegevens zwevend materiaal 1983-1984. Rapport IVM, E-87/8. Instituut voor Milieuvraagstukken: Amsterdam. 30 + bijlagen pp., meer

Arends, A. (1997). Inventarisatie van de huidige kennis over de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-97.857x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 pp., meer

Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; van Straalen, K.D.; Sluijter, M.; Wolf, P.A. (2018). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2016/2017. Delta Project Management: Vlissingen. 48 + bijlagen pp., meer

Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; van Straalen, K.D.; Sluijter, M.; Wolf, P.A. (2018). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2017. Delta Project Management: Vlissingen. 42 + bijlagen pp., meer

Barneveld, H.J.; Nicolai, R.P.; Boudewijn, T.J.; de Jong, J.W.; van Didderen, K.; van de Haterd, R.J.W.; Van De Moortel, I.; Velez, C. (2018). Evaluatierapport. T2015-rapportage Schelde-estuarium. HKV Lijn in Water: Lelystad. xx, 197 + bijlagen pp., meer

Barneveld, H.J.; Nicolai, R.P.; Boudewijn, T.J.; Van De Moortel, I.; Postma, R. (2018). Evaluatie Schelde-estuarium: de toestand van Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid. Samenvatting van de T2015-rapportage. HKV Lijn in Water: Lelystad. i, 33 pp., meer

Barneveld, H.J.; Nicolai, R.P.; van Veen, M.; van Haaster, S.; Boudewijn, T.J.; de Jong, J.W.; van Didderen, K.; van de Haterd, R.J.W.; Middenveld, P.P.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Velez, C.; de Wilde, E. (2018). Analyserapport. T2015-rapportage Schelde-estuarium. HKV Lijn in Water: Lelystad. lv, 428 + bijlagen pp., meer

Bijl, W. (1995). Impact of a wind climate change on the surge in the southern part of the North Sea. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.016. Rijksinstituut voor Kust en Zee: 's Gravenhage. 36 + appendices pp., meer

Bijl, W. (1996). Looking for observational signs of "changing storminess". Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.157x. National Institute for Coastal and Marine Management: Den Haag. 54 + appendices pp., meer

de Graaf, M.; Bos, O.G. (2016). Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2014/2015. IMARES Wageningen Report, C044/16. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 64 pp., meer

de Graaf, M.; Bos, O.G. (2017). Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2015/2016. IMARES Wageningen Report, C003/17. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 59 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/404185, meer

Hendriksma, J. (1981). Waterkwaliteitsaspecten van de Westerschelde. RIZA notitie, 81.049. RIZA: Lelystad. 45 + appendices pp., meer

Hoffmann, M. (1993). Vegetatiekundig-ecologisch onderzoek van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde met vegetatiekartering. Universiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie, Systematiek : Gent. 190 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (1999). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 7a. Langdurige stroom- en sedimentmetingen: resultaten. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. I, 16 + bijl. pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (1999). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 7b. Langdurige stroom- en sedimentmetingen: analyse van de resultaten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. xviii, 63 + bijl. pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.4. Omgevingscondities juli - december 2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijl. pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1995). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 2. 3D modelonderzoek. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. 44 + bijl. pp., meer

Kerdijk, H.N. (1985). Zware metalen in afgezet sediment van het Zuid-Westelijk Deltagebied in 1983. WL verslag, M1950. Delft Hydraulics: Delft. 12 + bijlagen pp., meer

Koedijk, O.C.; van der Sluijs, A.; Steijn, M.L.W. (Ed.) (2017). Richtlijnen vaarwegen 2017. Kader verkeersdeskundig vaarwegontwerp Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving: Rijswijk. ISBN 978-90-9030674-2. 190 pp., meer

Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Noordhuis, R. (1994). Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied, 1987-91. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-0493-5. 381 pp., meer

Reitsma, J.M.; de Jong, J. (2018). Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2016: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS–CIV, Servicedesk Geo-informatie: Delft. 242 + bijlagen pp., meer

Renard, J. [s.d.]. De moderniseringswerken van het zeekanaal van Brussel naar de Schelde. VUB: Brussel. 16 + fig. pp., meer

Schäfer, A.J. (1979). Bacteriologisch onderzoek in de Zeeuwse stromen in 1977. Riza nota, 79.021. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 8 + tabellen + figuren pp., meer

Schäfer, A.J. (1979). Bacteriologisch onderzoek in de Zeeuwse stromen in 1978. Riza nota, 79.022. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 8 + tabellen + figuren pp., meer

Schäfer, A.J. (1980). Bacteriologisch onderzoek in de Zeeuwse stromen in 1979. Riza nota, 80.029. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 9 + tabellen + figuren pp., meer

Schäfer, A.J. (1981). Bacteriologisch onderzoek in de zeeuwse stromen in 1981. Riza nota, 81.054. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 9 + tabellen + figuren pp., meer

Schäfer, A.J. (1981). Bacteriologisch onderzoek in de zeeuwse stromen in 1980. Riza nota, 81.044. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 8 + tabellen + figuren pp., meer

Sydow, J.S. (1988). Toepassing referentiewaarden op basis van multifunktionele bodem voor Nederlands deel Continentaal Plat. Notitie NZ, 88.04. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ): Rijswijk. 3 + bijlagen pp., meer

van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1990). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde. Notitie AXW, 90.145. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 19 + figuren + bijlagen pp., meer

van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1991). Eindrapportage beheer Binnenschelde. RWS, directie Zeeland: Middelburg. 28 + bijlagen pp., meer

Van der Kooij, L.A. (1984). Organische mikroverontreinigingen in de Zeeuwse wateren, 1982-1983. RIZA notitie, 84.102. RIZA: Lelystad. 24 pp., meer

Van der Kooij, L.A.; Stokman, G.N.M. (1984). De waterkwaliteit van de Noordzee in de periode 1975-1982. RIZA notitie, 83.084. RIZA: Lelystad. 94 pp., meer

Van der Veen, N.G.; Berghmans-van Megen, E.H.J.; Betteray-Kortekaas, A.M.G.; Horstman, H.J. (1983). Gehalten van spoorelementen in Nederlandse visserijprodukten over de jaren 1977 t/m 1982. RIKILT verslag, 83.34. RIKILT: Wageningen. 16 pp., meer

Van der Zaan, H. (1983). Bakteriologisch onderzoek in de Zeeuwse Stromen 1982. Riza nota, 83.075. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 6 + figuren + tabellen + bijlagen pp., meer

Van der Zaan, H. (1984). Bacteriologisch onderzoek in de Zeeuwse stromen 1983. Riza nota, 83.078. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater: Lelystad. 6 + tabellen + figuren pp., meer

Waterbouwkundig Laboratorium [s.d.]. Berekeningen betreffende de stormvloedbeveiliging in het Antwerpse. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 + bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

Driesen, K. (1982). Ontwerp stormvloedkering voor de Schelde (Oosterweel): studie der bodembescherming. MSc Thesis. Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer: Sint Katelijne-Waver. 173 pp. , meer

Van der Spek, A.J.F. (1994). Large-scale evolution of Holocene tidal basins in the Netherlands. PhD Thesis. Universiteit Utrecht, Faculteit Aardwetenschappen: Utrecht. ISBN 90-393-0664-8. 191 pp. , meer

Top

Andere

Delmaire, B. (1990). De Scarpe tot het begin van de 17de eeuw, in: Asaert, G. et al. Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Croÿ, : pp. 53-64, meer

Holsters, H. (1949). Problemen in verband met de bevaarbaarheid der Zeeschelde, in: Haventechniek: voordrachten gehouden tijdens en studies ingezonden ter gelegenheid van het eerste internationaal congres over haventechiek gehouden te Antwerpen van 16 tot 19 juni 1949 bij de viering van het vierde lustrum van de Vlaamse Ingenieursvereniging 1928 - 1948. Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift, 18(Bijzonder nummer): pp. 38-43, meer

Ouboter, M.R.L.; De Rooij, N.M. (1990). Use of an autocalibration to evaluate the consistency of a data-set in relation to geochemical model formulations, in: ModelCARE 90: Calibration and reliability in groundwater modelling. IAHS-AISH publication, 195: pp. 195-202, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy