ATTENDERING N° 100      December 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). The macrozoobenthos of the subtidal marine and brackish part of the Western Scheldt. Belg. J. Zool. 11: 71, meer

Van de Broek, M.; Baert, L.; Temmerman, S.; Govers, G. (2018). Soil organic carbon stocks in a tidal marsh landscape are dominated by human marsh embankment and subsequent marsh progradation. Eur. j. soil sci. (Print) Accepted Articles. https://hdl.handle.net/10.1111/ejss.12739, meer

Vethaak, A.D.; Baggelaar, P.K.; van Lieverloo, J.H.M.; Ariese, F. (2016). Decadal trends in Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) contamination assessed by 1-hydroxypyrene in fish bile fluid in the Netherlands: declining in marine waters but still a concern in estuaries. Front. Mar. Sci. 3: 215. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2016.00215, meer

Van de Broek, M.; Govers, G. (2019). Quantification of organic carbon concentrations and stocks of tidal marsh sediments via mid-infrared spectroscopy. Geoderma 337: 555-564. https://hdl.handle.net/10.1016/j.geoderma.2018.09.051, meer

Maan, D.C.; van Prooijen, B.C.; Zhu, Q.; Wang, Z.B. (2018). Morphodynamic feedback loops control stable fringing flats. Journal of Geophysical Research-Earth Surface Early View. https://hdl.handle.net/10.1029/2018jf004659, meer

Willemsen, P.W.J.M.; Borsje, B.W.; Hulscher, S.J.M.H.; van der Wal, D.; Zhu, Z.; Oteman, B.; Evans, B.; Möller, I.; Bouma, T.J. (2018). Quantifying bed level change at the transition of tidal flat and salt marsh: can we understand the lateral location of the marsh edge? Journal of Geophysical Research-Earth Surface 123(10): 2509-2524. https://doi.org/10.1029/2018JF004742, meer

Keijts, B. (2000). Boren en afbouwen gaan moeilijk samen. Land + Water 40(5): 16-18, meer

Proctor, D. (2000). The Antwerp knots in Flemish shrimp fishing on the River Schelde in the Zeeland-Flanders region of the Netherlands. Mar. mirror 86(1): 110-111, meer

Top

Boeken

Harpe, L. (2002). L'escaut: van streefbeeld tot europees watermanagement: pour te sentir. Saxion Hogeschool Uselland: Deventer. 74 + bijlagen pp, meer

Top

Rapporten

(1987). Rapportage van de werkgroep planologie W.O.V.. Stuurgroep Westerschelde Oeververbinding: Middelburg. 18 + bijlagen pp, meer

(1987). Rapportage van de werkgroep techniek W.O.V.. Stuurgroep Westerschelde Oeververbinding: Middelburg. 32 + bijlagen pp, meer

(1987). Westerschelde oeververbinding. Rapportage werkgroep algemeen. Stuurgroep Westerschelde Oeververbinding: Middelburg. 31 + bijlagen pp, meer

Barbé, R.C.E. (1987). Onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding over en/of onder de Westerschelde middels private financiering. Stuurgroep Westerschelde Oeververbinding: Middelburg. 24 pp, meer

Eikema, B.J.O.; Attema, Y.; Talstra, H. (2018). Verkennende studie naar het belang van golfopzet voor WBI2023. Svasek Hydraulics: Rotterdam. iv, 88 pp, meer

Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp, meer

Perdon, K.J.; Troost, K.; van Zwol, J.; van Asch, M.; van der Pool, J. (2018). Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2018. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 18.010. Centrum voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 35 + bijlagen pp, meer

van den Ende, D.; Troost, K.; van Asch, M.; Perdon, J.; van Zweeden, C. (2018). Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2018: bestand en arealen. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 18.023. Centrum voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 42 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/465395, meer

Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Spanoghe, G.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Lefranc, C.; Soors, J.; Terrie, T.; Van Lierop, F.; Van den Bergh, E. (2018). MONEOS – Geďntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2017: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(74). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 198 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15000892, meer

Winter, H.V.; Jongbloed, R.H. (2018). Habitatgeschiktheid van de Westerschelde voor de stekelrog (Raja clavata). IMARES Wageningen Report, C028/18. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 37 pp, meer

Top

Thesissen

Maranus, F. (2012). Grensoverschrijdende institutionalisering in de Rijn-Schelde Delta. MSc Thesis. Universiteit Utrecht, Geo-communicatie: Utrecht. 196 pp, meer

Ong, E.Z. (2018). Behavioural and ecophysiological responses of marine benthos to ocean acidification and warming. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences/Plymouth Univeristy: Gent, Plymouth. ISBN 9789082561135. XXIV, 250 pp, meer

Simin, R.G. (2015). Applying a calibrated primary production model to the Scheldt Estuary using Envisat-MERIS images. MSc Thesis. Faculty of Geosciences: Utrecht. 90 pp, meer

Verhelst, P. (2018). European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. PhD Thesis. Ghent University: Gent. ISBN 9789082561166. xxvii, 381 pp, meer

Top

Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2018). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2018 (kaartnummer 104) [KAART]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 kaarten pp, meer

Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 47-68, meer

Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritime transport, shipping and ports, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 47-67, meer

Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Scheldt Estuary, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 219-228, meer

Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Schelde-estuarium, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 221-230, meer

Smolders, S.; Bi, Q.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2018). Modelling cohesive sediments in the Scheldt estuary (Belgium) with SEDI-3D, in: Bacon, J. et al. (Ed.) Proceedings of the XXVth TELEMAC-MASCARET User Conference, 9th to 11th October 2018, Norwich. pp. 53-60, meer

Peters, M.; Reumer, J.; Bosselaers, M.; Post, K. (2018). A leatherback turtle (Testudines, Dermochelyidae) from the Miocene of the Westerschelde, the Netherlands, in: Farke, A. et al. Society of vertebrate paleontology, october 2018, abstracts of papers 78th annual meeting. pp. 197, meer

Vervoort, M.; Maes, W.; Bueken, S. (2018). Marine engineering projects at the Antwerp Maritime Academy situation in 2018, in: Gómez Chova, L. et al. (Ed.) EDULEARN18. 10th International Conference on Education and New Learning TechnologiesPalma, Spain. 2-4 July, 2018. pp. 4123-4129. https://hdl.handle.net/10.21125/edulearn.2018.1046, meer

Vervoort, M.; Van Casteren, R.; Decorte, C. (2018). Embedding teaching-student-research nexus in 2018: a case study in big data analysis in nautical services, in: Gómez Chova, L. et al. (Ed.) EDULEARN18. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 2-4 July, 2018. pp. 4204-4209, meer

van Walree, P.A.; Schrijver, M.C.; Neasham, J.A. (2006). Acoustic communication for the monitoring of current and vessel draft, in: Jesus, S.M. et al. (Ed.) Proceedings of the Eight European Conference on Underwater Acoustics - 8th ECUA, 12-15 June 2006, Carvoeiro, Portugal. pp. 1-6, meer

van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 53, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy