ATTENDERING N° 90      Februari 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(1916). Belgian waterways. Department of the Quarter-Master-General. War Office: London. 155, plates pp., meer

(2009). Voorontwerp Masterplan Scheldekaaien. Stad Antwerpen. AG Stadsplanning & Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. different pagination pp., meer

Arcadis (2006). Workshop on measuring waves in the North Sea estuaries and Wadden Sea meering report, 13 December 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 23 + bijlagen + CD-ROM pp., meer

Conrad, J.F.W.; Welcker, J.W. (1899). Verbetering van de Schelde beneden Antwerpen: advies = Amélioration de l'Escaut en aval d'Anvers: rapport. [S.n.]: 's-Gravenhage. 57 + kaarten pp., meer

Crombé, P.; Herremans, D. (2017). De Schelde. Stroom in verandering: Mens, landschap en klimaat van prehistorie tot nu. Snoeck: [s.l.]. ISBN 9789461613820. 133 pp., meer

Deltares (2014). Toepassingen primaire productie model Schelde. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 19 pp., meer

Denucé, J. [s.d.]. Le cours de l'Escaut de la mer jusqu'à Rupelmonde au XVe siècle. Veritas: Anvers. 24 + 3 maps pp., meer

Denucé, J. (1933). De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw. Veritas: Antwerpen. 24 + 3 plates pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1993. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 103 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1992. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 103 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1991. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 102 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1996. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 108 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1994. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 106 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1995. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 105 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1997. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 124 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1998. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp., meer

Gysels, R. (1975). De gouden Delta 2: basisgegevens voor ruimtelijke planning in de Schelde delta. Centrum voor Landbouwpublikaties en -Documentatie (Pudoc): Wageningen. ISBN 90-220-0526-7. 172 pp., meer

le Baron, G. (1902). L'Escaut depuis 1830. Alfred Castaigne: Bruxelles. Vol. 1 (554); Vol. 2 (565) pp., meer

Mavaut, O. (1895). Projet de rectification de l'Escaut et d'extension des installations maritimes d'Anvers. Max Ruef: Anvers. 12 + cartes pp., meer

Mennen, W. [s.d.]. Waterhuishoudingsplannen als onderdeel van integrale bekkenbeheerplannen: concept en methodologie. Technische Hogeschool Leuven: Leuven. 50 + bijlagen pp., meer

Stichting Tolerant [s.d.]. De hengst komt weer tot leven. Stichting Tolerant: Sint-Job-in-'t Goor. 31 pp., meer

Van Gerven, R. (1977). De Scheldepolders van de linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren): bijdrage tot de geschiedenis van natuur-land-volk. Polder van het Land van Waas: Beveren. 680 pp., meer

Van Hoof, J.; Kerstens, P.; Graré, W.; Vanwijck, J. (1996). Het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Sint-Niklaas. 1 infomap pp., meer

Van Sevencoten, F.; Lilipaly, J.; Lefebvre, A.; Delelis, A.; Yzerbyt, D.; Pichot, G.; Beernaert, S.; Evenepoel, M.; Secretariaat ISC (2011). 1995-2010: 15 jaar ISC [BROCHURE]. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 12 pp., meer

Verheyen, S. (2007). Het Schelde-estuarium: van visie naar realisatie [PRESENTATIE]. Proses2010: [s.l.]. 28 slides pp., meer

Waterschap Zeeuwse Eilanden, Afdeling Planvorming Waterkeringen (2001). De waterkering getoetst: de veiligheid van Noord- en Midden-Zeeland 2001. Waterschap Zeeuwse Eilanden: Goes. 48 pp., meer

Top

Artikels

Van Mierlo, C.J. (1908). Les dragages de l'Escaut. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) 4: 337-354 + 1 pl., meer

van der Wal, D.; Lambert, G.I.; Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Herman, P.M.J. (2017). Hydrodynamic conditioning of diversity and functional traits in subtidal estuarine macrozoobenthic communities. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 80-92. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.08.012, meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; van der Vegt, M.; Van der Wegen, M. (2018). Estuarine channel evolution in response to closure of secondary basins: An observational and morphodynamic modeling study of the Western Scheldt Estuary. Journal of Geophysical Research-Earth Surface 123: 1-20. https://hdl.handle.net/10.1002/2017jf004364, meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2017). Response of intertidal benthic macrofauna to migrating megaripples and hydrodynamics. Mar. Ecol. Prog. Ser. 585: 17-30. https://dx.doi.org/10.3354/meps12374, meer

Heins, M. (1885). Des variations du cours de l'Escaut depuis les temps primitifs. Messager Sci. Hist. Belg. 59: 1-35, meer

Van Gansberghe, L. (1897). Les travaux de dragage en cours d'exécution dans l'Escaut maritime, en aval d'Anvers. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 5: 1-2 + 1 carte, meer

Royers, G.; De Winter, Fr. (1904). Les établissements maritimes de la ville d'Anvers et leurs diverses extensions. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 4: 1-34 + 3 planches, meer

Vantorre, M. (2000). Veilige scheepvaart: niet alleen een zaak van veilige schepen, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[14], meer

Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: proceedings. pp. 1-5, meer

Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: abstracts. pp. 54-55, meer

De Cock, W. (2012). Sluizen in de haven van Antwerpen [PRESENTATIE], in: Bouwen en renoveren van sluizen, terug in de actualiteit! Studiedag 20 maart 2012, Ingenieurshuis, Antwerpen. pp. 1-21 (hand-outs), meer

Beyts, E.; Bauduin, C. (2015). Lessons learned op sluizen gebouwd in België en Nederland (Deurganckdoksluis, Yvôz-Ramet en Lanaye)[PRESENTATIE], in: Studiedag Zee- en waterbouw in en rond Vlaanderen, 4 juni 2015, Ingenieurshuis Antwerpen. pp. 42 slides, meer

Vantorre, M.; Laforce, E.; Dumont, G.; Wackenier, W. (2002). Development of a probabilistic admittance policy for the Flemish harbours, in: Cox, R.J. (Ed.) 30th PIANC-AIPCN Congress, 22-26 September 2002, Sydney, Australia: book of abstracts. pp. 1299-1313, meer

Meire, P.; Van Damme, S.; Coenen, M. (2003). The Schelde: managing a heavily impacted river, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 127-136, meer

Top

Rapporten

(1907). Recueil de documents relatifs à l'Escaut maritime 1891-1900: texte. Ministère des Travaux Publics, Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 223 (incl. graphs, tables) pp., meer

(1907). Recueil de documents relatifs à l'Escaut maritime 1891-1900: atlas. Ministère des Travaux Publics, Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 53 plates pp., meer

(1907). Les commissions de l'Escaut Maritime depuis 1849 (Commission instituée par Arrêté Royal du 31 Mai 1907 pour l'étude des questions relatives à l'amélioration de l'Escaut en rade et en aval d'Anvers): atlas. Ministère des Travaux Publics: Bruxelles. cartes pp., meer

(1911). Commission d'étude des questions relatives à l'amélioration de l'Escaut en rade et en aval d'Anvers: procès-verbaux des séances. Ministère de l'Agriculture et des Travaux Publics. Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 1051 pp., meer

Alderhout, E.; Van Heue, D. (2009). Samenvatting waterhuishouding Linker Oever 2008. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 13 pp., meer

Alderhout, E.; Van Heue, D. (2009). Samenvatting waterhuishouding Rechter Oever 2008. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 30 pp., meer

Baeck, P.J.; Vantorre, M. (2006). Haven van Antwerpen op- en Afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen SQUAT. Tweede interimrapport. WL Rapporten, 689_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9, tab., fig. pp., meer

Bertels, L.; Houthuys, R.; Deronde, B.; Knaeps, E.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2008). Automatisatie kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde: eindrapport. Bijlage: bundel met steekkkaarten [MAP]. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. maps pp., meer

Callebaut, K.; Vanhaecke, P. (2000). Uitwerking vergunningskader voor het terugstorten van baggerspecie in de binnenwateren van de "Maritieme zone", zoals bedoeld in het verdrag van Parijs. Eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 129 + bijlagen pp., meer

Chen, M.S.; De Smedt, F.; Wartel, S. (2007). Interpretation of field measurements in the Zeeschelde at Zandvliet for the periods 1995-1998 and 2002-2005. Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde: Brussel. 48 pp., meer

Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Update snelheidsvelden Zeeschelde en Sluistoegangen: technical report. Version 2.0. FHR reports, 00_081_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 68 + 6 p. appendices pp., meer

Cohen, A.B.; Jeuken, M.-C.J.L. (2006). LTV O&M verbetering van het 1D morfologische model SOBEK. Delft Hydraulics: Delft. III, 158 pp., meer

Dauwe, W. (2003). Actualisatie van het Sigmaplan als bijlage I aan de nota aan de Vlaamse regering. Kabinet van de Minister Vice-President van de Vlaamse regering: Brussel. 81 + 2 kaarten pp., meer

De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Maatschappelijke KostenBatenAnalyse veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium: conclusies op hoofdlijnen. Tijdelijke Vereniging RA-IMDC/VITO: [s.l.]. II, 92 pp., meer

Degraer, S.; Hostens, K. (2016). Assessment of the conservation value of the Vlakte van de Raan Site of Community Interest. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Directorate Natural Environment: Brussels. 16 pp., meer

Dierckx, J. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de landbouw. 1.1. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. II, 13 + bijlagen pp., meer

Dierckx, J.; Elsen, F.; Van de Moortel, R. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Studie naar de invloed van inschakeling van gecontroleerde overstromingsgebieden op het voorkomen van leverbot. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., meer

Franzius, M. (1900). Avis de M. Franzius, Ingénieur en chef Directeur à Brème, sur la question de l'amélioration de l'Escaut maritime à l'aval d'Anvers. Goemaere: Bruxelles. , meer

GEOXYZ (2015). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 12/06/2015. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. 1 kaart + grafieken pp., meer

GEOXYZ (2015). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 07-08/01/2015. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. 1 kaart + grafieken pp., meer

Graas, S. (2001). Verloop van het getijverschil over het Schelde-estuarium: afstudeerrapport. Technische Universiteit Delft: Delft. x, 77 + bijlagen pp., meer

Ingenieursbureau S.D. Kamminga (2002). ADCP stroommeting - Zeeschelde 16 april 2002: meetverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2001). Actualisatie Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme. Deelopdracht 3: hydrologie - hydraulica. Startnota. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 80 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 7.4. 23 maart 2006 Parel 2 - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.1. 21 maart 2006 longitudinale zoutverdeling - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 14 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; HKV Lijn in Water; Probabilitas nv (2005). Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's: deelopdracht 3. Overstromingsrisico Schelde. Toepassing van de responsoppervlakmethode. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Kust: Oostende. 100 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in liet kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensiesDeelrapport 7.5: 23 maart 2006 Laure Marie - Transect K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.1. 27 september 2006 Stream - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijlagen pp., meer

Koeman, R.P.T.; Berg, G.J.; Brochard, C.J.E.; Fockens, K.; Koeman, T.; Mulderij, G.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Wanink, J.H. (2010). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2009. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2010-004A. Koeman en Bijkerk: Haren. 131 pp., meer

Koeman, R.P.T.; Berg, G.J.; Brochard, C.J.E.; Koeman, T.; Mulderij, G.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Wanink, J.H. (2010). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2009. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2010-004. Koeman en Bijkerk: Haren. 167 pp., meer

Kuijper, K. (2016). De rol van slib in de morfodynamica van de vaarpassen en stortvakken in de Schelde-monding.Analyse single beam en multibeam metingen. Deltares Report, 1210301-012. Deltares: Delft. 145 + bijlagen pp., meer

Laboratoire de Recherches Hydrauliques (Châtelet) (2001). Etude des sédiments des voies navigables: étude des fonds aquatiques Bassin de l'Escaut. Rapport La Vieille Haine. MOD. 024/3. Direction des Voies Hydrauliques de Mons: Mons. 12 + annexes pp., meer

Maeghe, K.; Wens, F. (2000). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. WL Rapporten, 440_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 11 + bijlagen pp., meer

Mulderij, G.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Koeman, R.P.T.; Koeman, T. (2011). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2010. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2011-018. Koeman en Bijkerk: Haren. 169 pp., meer

Mulderij, G.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Koeman, R.P.T.; Koeman, T. (2011). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2010. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2011-018A. Koeman en Bijkerk: Haren. 125 pp., meer

Mulderij, G.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Koeman, R.P.T.; Koeman, T. (2012). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2011. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2012-008. Koeman en Bijkerk: Haren. 103 pp., meer

Mulderij, G.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Koeman, R.P.T.; Koeman, T.; Wanink, J.H. (2012). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2011. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2012-007. Koeman en Bijkerk: Haren. 174 pp., meer

Mulderij, G.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Koeman, R.P.T.; Koeman, T.; Wanink, J.H. (2013). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2012. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2013-029. Koeman en Bijkerk: Haren. 162 pp., meer

Mulderij, G.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; van Wezel, R.M.; Koeman, R.P.T.; Koeman, T.; Wanink, J.H. (2013). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2012. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2013-030. Koeman en Bijkerk: Haren. 127 pp., meer

Mulderij, G.; Koeman, R.P.T.; Brochard, C.J.E.; van Wezel, R.; Fockens, K. (2008). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2008. Tussentijds verslag januari — juni. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2008-112. Koeman en Bijkerk: Haren. 46 pp., meer

THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: task order 19. Improvement and extension of CIF and I/O. Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. VI, 114 pp., meer

THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report n° 13.1. Final report - Implementation of a morphology module (DO13). Version 3.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. , meer

THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report n° 17.1 - Final report - Implementation of a dredging and relocation module (DO17). Version 3.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. V, 102 pp., meer

Troost, P.J.; de Raeve; De Heem; Dufourny (1886-1899). Amélioration de l'Escaut maritime - Notice sur les travaux de l'Escaut - Inondations de la Lys. Administration des Ponts et Chaussées: Anvers. 8; 13; 14 pp., meer

van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Herman, P.M.J. (2010). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: T0 Oostelijke Westerschelde. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/VITO-TAP: Yerseke. 114 pp., meer

van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Herman, P.M.J. (2010). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: Plaat van Walsoorden. Eindrapport. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 199 pp., meer

Van Goethem, D. (2012). Kil-metingen Lippenbroek: een sedimentbalans tussen de Schelde en Lippenbroek: stageverslag 3de bachelor geologie. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 38 pp., meer

van Maren, B. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 5. Effect CDW op sedimentatie Deurganckdock, bestaand model instrumentarium. Rapport IVe. Versie 2.0. Delft Hydraulics: Delft. 36 pp., meer

van Maren, B. (2007). 3D slibtransport Zeeschelde. Scenario 1-3: geometrie van de CDW en het Deurgangckdok. Rapport IVa-c. 2.0. WL | Delft Hydraulics: Delft. 145 pp., meer

van Maren, B. (2011). 3D slibtransportmodel Zeeschelde: scenario 8: effect CDW op sedimentatie Deurganckdok, volledig Deurganckdok. Versie 2.0. Delft Hydraulics: Delft. 54 pp., meer

Van Maren, D.S. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 7: gevoeligheidsanalyse roosterverfijning. Rapport IVg. Delft Hydraulics: Delft. 44 pp., meer

Van Maren, D.S. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde: scenario 6. validatie hydrodynamica 3D slibmodel nabij het Deurganckdock. Rapport IVf. Delft Hydraulics/IMDC: Delft. 242 pp., meer

Vercammen, L.; Backers, W.; Bertels, C.; Decock, L. (2008). Antwerpen Deurganckdok: densiteitsprikken 05 - 06 juni 2008. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust: Oostende. kaarten, grafieken pp., meer

Verelst, K.; Vanderkimpen, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). Zeeschelde Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer

Vermeersch, S.; Vandenbussche, V.; Van den Bergh, E.; Decleer, K. (2003). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme: kaartenbijlage. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2003.03. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0173-5. 32 kaarten pp., meer

Vermeersch, S.; Vandenbussche, V.; Van den Bergh, E.; Decleer, K. (2003). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2003.03. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0173-5. 169 + bijlagen pp., meer

Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Sas, M. (2005). Driedimensionaal modelleren van de waterbeweging en slibtransporten in het Beneden-Zeeschelde estuarium: hydrodynamisch modelleren. WL | Delft Hydraulics: Delft. verschillende paginering pp., meer

WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: verslag van de langdurige debietsmeting aan het sluizencomplex te Merelbeke (10/06/2002-17/07/2002). Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

De Smedt, P. (1967). Geomorfologische studie van de oevers van het Schelde-estuarium tussen de Zimmermanpolder en de Rupelmonding. MSc Thesis. K.U. Leuven: Leuven. 155 pp. , meer

Goegebuer, N. (1975). De Schelde-Rijnverbinding. Ir Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 69 + bijlagen pp. , meer

Maes, M.; Truyts, B. (2007). Studie van de getijdewerking en het sedimenttransport in de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge. MSc Thesis. De Nayer Instituut: Sint-Katelijne-Waver. 102 + vii, 102 pp. , meer

Matthé, J. (1992). Nood aan uitbreiding van zeehavens: problemen bij het ontwerp van verticale zeekeringen = Exigency of extension into sea of the modern ports: problems about the design of vertical breakwaters. Ir Thesis. Vrije Universiteit Brussel. Faculteit Toegepaste Wetenschappen: Brussel. viii, 200 pp. , meer

Sels, M. (2003). Het Scheldemodel: software-ontwikkeling voor regeling en data acquisitie in het scheldemodel. BSc Thesis. Hogeschool Antwerpen. Departement industriële wetenschappen & technologie: Antwerpen. 28 + bijlagen pp. , meer

Top

Andere

(1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 3. Afregeling van het aan- en afvoersysteem van zout en zoet water bij de oplossing volgens systeem Duinkerken van de schutsluizen in het Antwerpen-Rijnkanaal. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 17 + fig. pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde : technisch-nautisch onderzoek: deel 5. Aanvullend onderzoek vereiste waterdiepte: bijlage bij hoofdstuk van de projektrapportage. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 31 pp., meer

Delbeke, M.A.; Schollaert, F. (1905). Chambre des Représentants N° 223. Séance du 28 juin 1905: projet de loi relatif au système défensif d'Anvers et à l'extension de ses installations maritimes. Rapport. Chambre des Représentants: Bruxelles. 30, XLVIII + 3 cartes pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy