/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 77      Januari 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Benedenscheldebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Antwerpen. 35 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Bekken van de Gentse kanalen bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Merelbeke. 39 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Bovenscheldebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Merelbeke. 39 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Netebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Antwerpen. 41 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Bekken van de Brugse polders bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij: Oostende. 41 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Demerbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Leuven. 41 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 36 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). IJzerbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij: Oostende. 39 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Maasbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. De Scheepvaart: Hasselt. 39 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Denderbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 35 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Dijle-Zennebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Leuven. 43 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Leiebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Merelbeke. 35 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeyvis, L. [s.d.]. The Scheldt, the maritime access to the port of Antwerp. Ministry of public works, Antwerp Maritime Services: Antwerp. 28 pp., meer

Sterling, A. (1964). Het Waterbouwkundig Laboratorium. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 pp., meer

Sterling, A. (1964). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 68 pp., meer

Top

Artikels

(2016). Al meer dan honderd jaar metingen van hoog- en laagwater: vier bevindingen over het getij, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 22-24, meer

(2016). Scheldemetingen: kroniek van een nauwkeurige registratie, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 24, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Werkgroep Onderzoek & Monitoring plaveit de weg voor het beleid, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 4-7, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Sigmaplan in volle ontwikkeling: nieuwe kaaien voor Antwerpen, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 8-9, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Sigmaplan in volle ontwikkeling: cluster Kalkense Meersen klaar voor actie, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 10-11, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Het Zwin in de steigers, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 25, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Schelde-estuarium door de eeuwen heen: hydrobiografie geeft verrassende kijk op Scheldegeschiedenis, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 26, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde in de maak, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 27-29, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Capaciteitsstudie in de startblokken, in: Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2: pp. 30-32, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEveraert, S. (2012). Op zoek naar de stratigrafie van de onderste lagen van het Churchilldok, Antwerpen rechteroever. Afzettingen Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie 33(3): 54-55, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic? Biol. Jb. Dodonaea 65: 189-191, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBlauw, T.S.; Haas, H.A.; Adriaanse, L.A. (2004). Dynamiek terug in de Delta. Levende Nat. 105(5): 162-167, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKompanje, E.J.O. (2005). Review of strandings of Delphinus delphis and Stenella coeruleoalba (Mammalia: Cetacea, Delphinidae) in the Netherlands between 1850 and 2005. Deinsea-Rotterdam 11(1): 179-204, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Vet, P.L.M.; van Prooijen, B.C.; Wang, Z.B. (2017). The differences in morphological development between the intertidal flats of the Eastern and Western Scheldt. Geomorphology (Amst.) 281: 31-42. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2016.12.031, meer

Wesselingh, F.P.; Rijken, R.; van Nieulande, F.; Janse, A.C.; Pouwer, R. (2012). De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II. De Cerithium-achtigen (deel 2). Spirula (Nederlandse ed.) 385: 37, meer

Moerdijk, P.W.; Janse, A.C. (2015). De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II, deel 9. Littorinidae. Spirula (Nederlandse ed.) 402: 20-24, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1989). Inventarisatie zeehonden in het deltagebied. Sula 3(1): 32, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maren, B.; van Kessel, T. (2016). Long-term effects of maintenance dredging on turbidity. Terra et Aqua 145: 5-14, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerlooy, J. (1947). Over de invloed van de neerslag op de waterstanden in het Scheldebekken. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 3: 349-359, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHaelters, J.; Kerckhof, F. (2010). Walvis verrast havenmeester Antwerpen. Zoogdier 21(1): 30-31, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHaelters, J.; Verbelen, D. (2009). Gestreepte dolfijn in Antwerpse haven. Zoogdier 20(4): 30-31, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Graeve, G. (1977). Wachtbekkens als maatregel tegen hoge afvoeren, in: Studiedag "Waterbeheersingsproblemen in het Scheldebekken", Antwerpen, 3 maart 1977. pp. 32 + bijlagen, meer

(2015). Chapter 7 – Case Studies Worldwide, in: Burcharth, H.F. et al. (Ed.) Coastal risk management in a changing climate. pp. 325-628. hdl.handle.net/10.1016/B978-0-12-397310-8.00007-5, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1917). Zeeuwsche Stroomen, in: Ramaer, J.C. Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917. pp. 48-50, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1938). Invloed inpolderingen land van Saaftinge: voorloopige beschouwingen. Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren: [s.l.]. 9 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1955). Verbetering van de rijkszeewering te Vlissingen tussen de Koopmanshaven en het z.g. Eiland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1955). Verbetering zeewering van Ossenisse: bepaling van het dwarsprofiel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1955). Verbetering van de zeewering van het Waterschap Oud- en Jong Breskens. Oostelijk deel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1956). Uitbreiding en verbetering van de kustverdediging en de hoogwaterkering langs het Noordzeestrand van Walcheren van Westkapelle tot Oostkapelle in de periode 1956 - 1965. Notitie WWKZ, 56.2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS): Vlissingen. 13 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1987). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Liefkenshoek 28 april 1987. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 87.3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + tables, figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBastin, A.L. (1987). Schelde lithologische kaart 1986-1987 [MAP]. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 9 + 34 annexes (in 2 volumes) pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1985). De afvoer van de Schelde in 1984. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 85/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1986). De afvoer van de Schelde in 1985. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 86/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1988). De afvoer van de Schelde in 1987. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 88/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1990). De afvoer van de Schelde in 1989. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 90/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1991. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Theuns, J. (1974). Stroomsnelheidsmeting in de Schelde te Dendermonde 19-9-74. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + bijlagen pp., meer

Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_176_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXVII, 54 + 199 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDekker, L. (1985). Hydraulisch onderzoek naar de Paulinahaven: deel 3: T3-situatie. Notitie WWKZ, 85.V017. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 11 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGroot, T. (1964). Verbetering strandverdediging ten westen van de uitwateringsgeul te Cadzand. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 17 + bijlagen pp., meer

Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInternational Marine and Dredging Consultants (1997). Snelheidsvelden Beneden Zeeschelde Saeftinge - Doel: springtij - doodtij: dieptegemiddelde snelheden (september 1997). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 3 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.6. Kallo 18 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 24 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeyvis, L. (1977). Indijkingen en waterbouwkundige werken langs de Westerschelde en de Zeeschelde, 2. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77(13). Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 14 + 9 p. Appendices, 1 p. Table pp., meer

Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer

Smets, E. (1996). Een verloop van de overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 20 + appendices pp., meer

Sterling, A. (1964). Aperçu des essais sur modèles exécutés pendant la periode 1933-1964. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 85 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStudiebureau Havenwerktuigen (1999). Samenvatting waterhuishouding 1997. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 15 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E. (2000). Beneden-Zeeschelde: getij-evolutie te Antwerpen-Loodsgebouw. Advies getijvoorwaarden bij bouw nieuwe ponton aan het Steenplein te Antwerpen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 12 + appendices pp., meer

Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM. versie 6.0. WL Rapporten, 00_029_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. 74 + 4 p. bijlagen pp., meer

Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerduin, E.C.; Boonstra, H.; Leewis, L. (2016). Macrozoöbenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, jaarrapportage MWTL 2014. Eurofins AquaSense/Koeman en Bijkerk: Amsterdam. 81 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYsebaert, T.; Craeymeersch, J.A.M.; van der Wal, D. (2016). De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C066/16. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 84 pp., meer

Top

Thesissen

Stark, J. (2016). Effects of intertidal ecosystems on estuarine hydrodynamics and flood wave attenuation: a multi-scale study. PhD Thesis. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerp. xii, 166 pp. , meer

Top

Andere

Coen, I. (1977). Afvoer-neerslagrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic?, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 189-191, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid