ATTENDERING N° 89      Januari 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

Den Besten, P.J.; Veldhuizen-Tsoerkan, M.B. (1992). Mossel en zeester als bio-indicatoren voor de vervuiling van onze estuaria en kustwateren. Rijksuniversiteit Utrecht: Utrecht. 26 pp., meer

Guns, P. (2008). De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Heruitgave editie 1972. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 pp., meer

Kroesbergen, J.; Van Ballegooijen, L.; Uunk, E.J.B. (1989). Radioactiviteit in de Nederlandse binnenwateren na Tsjernobyl. Nota - Dienst Binnenwateren/RIZA, 89.008. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren (RWS, DBW): Lelystad. 96 pp., meer

Top

Artikels

Voorspoels, S.; Covaci, A.; Schepens, P. (2005). Polybrominated diphenyl ethers in marine species from the Belgian North Sea and the Western Scheldt Estuary: levels, profiles, and distribution, in: VLIZ Coll. Rep. 33-34(2003-2004). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 33-34: pp. chapter 56, meer

Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2005). Seasonal and spatial patterns in cellular energy allocation in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) of the Scheldt estuary (The Netherlands), in: VLIZ Coll. Rep. 33-34(2003-2004). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 33-34: pp. Chapter 96, meer

Kotthoff, M.; Rüdel, H.; Jürling, H. (2017). Detection of tetrabromobisphenol A and its mono- and dimethyl derivatives in fish, sediment and suspended particulate matter from European freshwaters and estuaries. Anal. Bioanal. Chem. 409(14): 3685-3694. https://hdl.handle.net/10.1007/s00216-017-0312-z, meer

Gelorini, V.; Meersschaert, L.; Verleyen, E.; Verbruggen, C. (2006). Paleo-ecologisch onderzoek van een Holocene sequentie uit het Deurganckdok te Doel (Wase Scheldepolders, Noord-België). Belgeo 3: 243-264. https://hdl.handle.net/10.4000/belgeo.11999, meer

Soens, T. (2011). C. Rooijendijk, Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. Bijdr. meded. geschied. Med. 126(1): 72-73. https://hdl.handle.net/10.18352/bmgn-lchr.7221, meer

Folens, K.; Du Laing, G. (2017). Dispersion and solubility of In, Tl, Ta and Nb in the aquatic environment and intertidal sediments of the Scheldt estuary (Flanders, Belgium). Chemosphere 183: 401-409. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2017.05.076, meer

Morais, P.; Cerveira, I.; Teodósio, M. (2017). An update on the invasion of weakfish Cynoscion regalis (Bloch & Schneider, 1801) (Actinopterygii: Sciaenidae) into Europe. Diversity 9(4): 47. https://hdl.handle.net/10.3390/d9040047, meer

Rüdel, H.; Müller, J.; Nowak, J.; Ricking, M.; Klein, R.; Kotthoff, M. (2017). Hexabromocyclododecane diastereomers in fish and suspended particulate matter from selected European waters - trend monitoring and environmental quality standard compliance. Environm. Sc. & Poll. Res. 24(22): 18048-18062. https://hdl.handle.net/10.1007/s11356-017-9469-4, meer

Herremans, D. (2017). Schelde. Stroom in verandering. Ex Situ 18: 44-47, meer

(1982). Dredging in estuaries. Hydro Delft 62: 21-22, meer

Lannoy, D. (2009). De Hazegrasschorre en zijn eigenaars. Jaarboek Cnoc is Ier 46: 19-25, meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; van der Vegt, M.; Van der Wegen, M. (2018). Estuarine channel evolution in response to closure of secondary basins: An observational and morphodynamic modeling study of the Western Scheldt Estuary. Journal of Geophysical Research-Earth Surface Accepted. https://hdl.handle.net/10.1002/2017jf004364, meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2017). Response of intertidal benthic macrofauna to migrating megaripples and hydrodynamics. Mar. Ecol. Prog. Ser. 585: 17-30. https://dx.doi.org/10.3354/meps12374, meer

Mevenkamp, L.; Ong, E.Z.; Van Colen, C.; Vanreusel, A.; Guilini, K. (2018). Combined, short-term exposure to reduced seawater pH and elevated temperature induces community shifts in an intertidal meiobenthic assemblage. Mar. Environ. Res. 133: 32-44. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2017.11.002, meer

Guo, C.; He, Q.; van Prooijen, B.C.; Guo, L.; Manning, A.J.; Bass, S.J. (2018). Investigation of flocculation dynamics under changing hydrodynamic forcing on an intertidal mudflat. Mar. Geol. 395: 120-132. https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2017.10.001, meer

Adriaens, R.; Zeelmaekers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2018). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for recent muds in the southern North Sea. Mar. Geol. In Press(Accepted Manuscript). https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2017.12.011, meer

(1985). Port of Antwerp in 1984. Ports harb. 30(9): 18-19, meer

Speeckaert, G.; Borges, A.V.; Champenois, W.; Royer, C.; Gypens, N. (2018). Annual cycle of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) and dimethylsulfoxide (DMSO) related to phytoplankton succession in the Southern North Sea. Sci. Total Environ. 622-623: 362-372. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.11.359, meer

Wegman, R.C.C.; Hofstee, A.W.M. (1982). Determination of organochlorines in river sediment by capillary gas chromatography. Wat. Res. 16(7): 1265-1272. https://hdl.handle.net/10.1016/0043-1354(82)90145-2, meer

Sauter, L.; van der Ben, D.; Van Grieken, R. (1979). Trace analysis of estuarine brown algae by energy-dispersive X-ray fluorescence. X-ray Spectrometry 8(4): 159-163. https://hdl.handle.net/10.1002/xrs.1300080405, meer

Bakx, W.; Schuurman, F.; Kleinhans, M.; Markies, H. (2008). Meandering channel dynamics in highly cohesive sediment on an intertidal mud flat, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 763-770, meer

De Backer, H.; Outtier, A.; Van Bogaert, P. (2013). Monitoring during construction projects of movable bridges and harbour locks, in: Yazdani, S. et al. (Ed.) ISEC 2013 - 7th International Structural Engineering and Construction conference: new developments in structural engineering and construction. pp. 467-472. https://hdl.handle.net/10.3850/978-981-07-5354-2_St-34-83, meer

Top

Rapporten

(2001). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1999/2000. SOVON-monitoringrapport, 2001/06. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 68 + bijlagen pp., meer

(2017). OMES rapport 2016 BIJLAGEN. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. [no pag.] pp., meer

Beeftink, W.G. (1957). Rapport inzake de natuurwetenschappelijke betekenis van de buitendijkse zilte terreinen langs de Westerschelde en de Zeeschelde aan de Deltawerkgroep van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming: Amsterdam. 12 pp., meer

De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2018). Kabeltracé Borssele: Stroomsnelheden ter hoogte van de vaarwegkruisingen Honte en Vlissingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_098_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 25 p. bijlagen pp., meer

Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 5. Progress report Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 5.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., meer

Maris, T.; Baeten, S.; Van den Neucker, T.; Meire, P. [s.d.]. OMES rapport 2016 Intergetijdengebieden. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 016-R207. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 153 pp., meer

Maris, T.; Meire, P. (2017). OMES rapport 2016. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 017-R206. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 158 pp., meer

Schramkowski, G.P.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.2 literatuurstudie getijwerking en zouttransport in een estuarium. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 25 pp., meer

Schrijvershof, R.; Röbke, B.; de Vet, L.; van der Werf, J.; Van der Valk, B. (2017). Morfologisch advies broedeilanden. Principestudie en pilot Hooge Springer. Deltares: Delft. ii, 46 + annex pp., meer

Sneekes, A.C.; Tjon Atsoi, M. (2017). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van bot (Platichthysflesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C027/17. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 20 + bijlagen pp., meer

Sneekes, A.C.; Tjon Atsoi, M. (2017). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren. IMARES Wageningen Report, C029/17. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 19 + bijlagen pp., meer

SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep (1995). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1993/94. SOVON-monitoringrapport, 95/02. SOVON: Beek-Ubbergen. 58 pp., meer

Tjon-Atsoi, M.; van Barneveld, E. (2017). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van schol (Pleuronectes platessa L.). IMARES Wageningen Report, C028/17. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 20 + bijlagen pp., meer

van Wezel, R.M.; Brochard, C.J.E.; van den Oever, A.; Wanink, J.H. (2014). Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren, MWTL 2013. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2014-028. Koeman en Bijkerk: Haren. 33 + bijlagen pp., meer

Verelst, K.; Vanderkimpen, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). Zeeschelde Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer

Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2017). Optimalisatie diepteprofiel voor de toegankelijkheid van de Scheldehavens:deelrapport 1. Klantenwensen maart 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 pp., meer

Top

Thesissen

Mevenkamp, L. (2018). Experimental assessment of the response of meiobenthos to disturbance associated with atmospheric carbon increase and mineral extraction. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences: Ghent. ISBN 9789082561128. 293 pp. , meer

Schepers, L. (2017). Spatial patterns and bio-geomorphological effects of vegetation loss in a submerging coastal marsh. PhD Thesis. University of Antwerp, Faculty of Science, Department of Biology: Antwerp. xii, 124 pp. , meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy