SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 31
Januari - Februari 2011

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.Open documenten

Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2005). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: Wilson, J.G. (Ed.) (2005). The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. pp. 197, details

(2010). Environmental effects of ports and shipping. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 221. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., details

(2010). Loads of environmental pollutants. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 227. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., details

(2010). Morphology and dynamics in the estuary. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 225. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 17 pp., details

(2010). Population pressure. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 229. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., details

(2010). Safety against flooding. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 219. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 12 pp., details

(2010). Socio-economic importance of tourism. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 224. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

(2010). Socio-economic importance of ports. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 220. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., details

(2010). Soil interfering activities. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 223. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., details

(2010). Status of species and habitats. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 226. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., details

(2010). Surface water quality. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 222. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., details

(2010). Threats for biodiversity. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 218. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 7 pp., details

de Brauwere, A.; de Brye, B.; Blaise, S.; Deleersnijder, E. (2011). Residence time, exposure time and connectivity in the Scheldt Estuary J. Mar. Syst. 84(3-4): 85-95, details

Arndt, S.; Lacroix, G.; Gypens, N.; Regnier, P.; Lancelot, C. (2011). Nutrient dynamics and phytoplankton development along an estuary-coastal zone continuum: A model study J. Mar. Syst. 84(3-4): 49-66, details

Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. VLIZ: Oostende. 17, bijlagen pp., details

Goemans, G.; Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Belpaire, C.; Neels, H.; Covaci, A. (2007). Brominated flame retardants in eel from the Scheldt river (Belgium) Organohalogen Compounds 69: 445-448, details

(2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., details

(2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details


Boeken en Monografieën

(2010). Environmental effects of ports and shipping. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 221. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., details

(2010). Loads of environmental pollutants. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 227. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., details

(2010). Morphology and dynamics in the estuary. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 225. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 17 pp., details

(2010). Population pressure. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 229. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., details

Dijkman, J. (Ed.) (2007). A Dutch Perspective On Coastal Louisiana Flood Risk Reduction And Landscape Stabilization. United States Army - EUROPEAN RESEARCH OFFICE OF THE U.S. ARMY: London, UK. 286 pp., details

Dillingh, D. (2006). Waterstanden Nederlandse kust en estuaria. Statistieken t.b.v. de hydraulische randvoorwaarden 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.012[S.n.][S.l.], details

(2011). Workshop ISC - overstromingen, donderdag, 20 januari 2011, Waterbouwkundig Laboratorium = Atelier CIE - inondations, jeudi, 20 janvier 2011, Laboratoire Hydraulique. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file pp., details

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009). Toelichtingsnota aanwijzingsbesluit PDN/2009-122 Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe[S.n.][S.l.]. 139 pp., details

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2010). Ontwerp aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan. PDN/2010-163[S.n.][S.l.]. 48 pp., details

Dekker, C.; Baetens, R. (2010). Geld in het water: Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw. Verloren: Hilversum. ISBN 978-90-8704-123-6. 335 pp., details

Leblanc, J.; Claus, M. (2011). Laveren om de Schelde: kroniek van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op Scheldevaart vanaf 1839. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-8168-1. 159 pp., details

(2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., details

(2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

(2001). Proceedings of the 2nd IAHR symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Sept 2001, Obihiro, Japan. IAHR Congress Proceedings[S.n.]: Obihiro, Japan, details

·             Wang, Z.B.; Winterwerp, J.C. (2001). Impact of dredging and dumping on the stability of ebb-flood channel systems, details

Journal of Marine Systems

·             Goosen, N.K.; Kromkamp, J.; Peene, J.; Van Rijswijk, P.; van Breugel, P. (1999). Bacterial phytoplankton production in the maximum turbidity zone of three European estuaries: The Elbe, Westerschelde and Gironde , details

·             de Brauwere, A.; de Brye, B.; Blaise, S.; Deleersnijder, E. (2011). Residence time, exposure time and connectivity in the Scheldt Estuary , details

·             Arndt, S.; Lacroix, G.; Gypens, N.; Regnier, P.; Lancelot, C. (2011). Nutrient dynamics and phytoplankton development along an estuary-coastal zone continuum: A model study , details

·             Arndt, S.; Regnier, P.; Vanderborght, J. (2009). Seasonally-resolved nutrient export fluxes and filtering capacities in a macrotidal estuary , details

Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique

·             Verschave, J.E.L. (1975). De ontwikkeling van de Scheldemonding en van het Schelde-estuarium , details

·             Gellens, H.; Van Brabandt, L.; Pierrot, J. (1908). La marée-tempête du 12 mars 1906 dans le bassin de l'Escaut maritime , details

 

Hofmann, A.F.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2008). Present nitrogen and carbon dynamics in the Scheldt estuary using a novel 1-D model Biogeosciences 5(4): 981-1006, details

van Kessel, T.; Vanlede, J.; de Kok, J. (2011). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary Cont. Shelf Res. : article in press, details

Van der Wal, D.; Wielemaker-Van den Dool, A.; Herman, P. (2010). Spatial synchrony in intertidal benthic algal biomass in temperate coastal and estuarine ecosystems Ecosystems 13: 338-351, details

Kromkamp, J.; Morris, E.P.; Forster, R.M.; Honeywill, C.; Hagerthey, S.; Paterson, D.M. (2006). Relationship of intertidal surface sediment chlorophyll concentration to hyperspectral reflectance and chlorophyll fluorescence Estuaries and Coasts 29(2): 183-196, details

Jacobs, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Meire, P. (2008). Spatiotemporal aspects of silica buffering in restored tidal marshes Est., Coast. and Shelf Sci. 80: 42-52, details

Gerritsen, H. (2005). What happened in 1953? The Big Flood in the Netherlands in retrospect Philosophical Transactions of the Royal Society of London. A 363(1831): 1271-1291, details

Van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2007). Regression-bases synergy of optical, shorwave infrared and microwave remote sensing for monitoring the grain-size of intertidal sediments Remote Sens. Environ. 111(1): 89-106, details

Van den Bergh, E. (2009). Evolutie van het totaal aantal watervogels langs de Zeeschelde sinds 1991 Schelde Nieuwsbrief 61: 1-3, details

Cox, T.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Wat we nog niet kunnen: voorspellen van de waterkwaliteit in de Zeeschelde Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 32: 41-46, details

Zuurdeeg, J. (1974). De Westerschelde, zeearm en scheepvaart Zeeuws Tijdschrift 24(4): 1-17, details


Wilson, J.G. (Ed.) (2005). The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. Royal Irish Academy: Dublin. ISBN 1-904890-09-1. 206 pp.

·             Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2005). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, details

Dohmen-Janssen, C.M.; Hulscher, S.J.M.H. (Ed.) (2008). River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. Taylor and Francis: London, UK. ISBN 978-0-415-45363-9. VOL. 1 (XVIII, 669); vol. 2 (XVIII, 1271) pp.

·             Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Keiller, D. (2007). Impact of setbacks on the estuarine morphology, details

Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2007). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces: 1-9, details


Rapporten

Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, details

Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833-07[S.n.]: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tables, 110 p. Figures pp., details

Langenberg, V.T. (2010). Mesozooplankton in the Scheldt estuary. Carbon flows through the lower throphic levels. Deltares[S.l.]. 25 pp., details

Kater, B.J.; Rutjes, C. (2007). Comparative Estuary Study 2007: Microphytobenthos and Macrobenthos. Alkyon: Markenesse, details

de Looff, D. (1978). Kartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde: methode en resultaten. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. District Kust en Zee: Vlissingen. 10 + appendices (maps) pp., details

(1981). Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1981. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

(1982). Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1982. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

(1983). Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1983. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

(1984). Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1984. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

Maximova, T.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: kalibratie en validatie van het hydrodynamisch 2 dimensionaal numeriek model: pilootstudie Notelaer en Ballooi. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XI, 33 + 1 p. Appendices, 15 p. Tables, 102 p. Figures pp., details

Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van oeveren, C.; Bouchti, B.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C.; Meire, P. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. VLIZ/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/INBO/Deltares[S.l.]. 456 pp., details

Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; De Mulder, T.; Ides, S.; Maximova, T.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2009). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats: Vervolgstudie: resultaten van het tweede jaar. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009,34. INBO: Brussel, details

Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2009). Guidelines for Auger descriptions of estuarine tidal mudflats and marshes. INBO: Brussel. 36 pp., details

van Maldegem, D. (2002). Overzicht gegevens voor LTV-slibmodel Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB/2004.821x[S.n.][S.l.], details

Taverniers, E. (1979). De afsluiting van de Durme. Afdamming? Stormvloedkering? “Open” Durme!. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Zeeschelde: Antwerpen. 60 + 34 p. Appendices pp., details

Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Kwelders en Schorren in de Kaderrichtlijn Water, Ontwikkeling van Potentiële Referenties en van Potentiëlel Goede Ecologische Toestanden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020[S.n.][S.l.], details

Mikkelsen, J.H.; Van Braeckel, A.; Dillen, J.; Van den Bergh, E. (2009). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats. Deelrapport Bodem. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.30. INBO: Brussel, details

Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. VLIZ: Oostende. 17, bijlagen pp., details

Van Dijk, A.J.; Boele, A.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Plate, C.L. (2010). Broedvogels in Nederland in 2008. Sovon monitoring rapport, 2010/01[S.n.]: Beek-Ubbergen. 146 pp., details

Mingret, P. (1975). Le problème de l'Escaut maritime. Courrier hebdomadaire du CRISP, 704-705. CRISP: Bruxelles. 57 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.40: analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2006 - March 2009. Versie 3.0[S.n.]: Antwerpen. VIII, 97 pp., details


Thesissen

Maréchal, S.E.M. (2002). Downtime analyse van een exposed containerterminal, Case study: Westerschelde Container Terminal. MA Thesis. TU Delft. Faculty of Civil Engineering and Geosciences: Delft. 70 pp., details

Cox, T. (2008). Zuurstof en primaire productie in de zoete Zeeschelde. PhD Thesis[S.n.]: Antwerpen, details

Desmit, X. (2005). Etude et modélisation de la production phytoplanctonique dans l’estuaire de l ‘Estcaut. PhD Thesis[S.n.][S.l.], details


Andere

Ysebaert, T.J.; De Neve, L.; Meire, P. (2000). The subtidal macrobenthos in the mesohaline part of the Schelde Estuary (Belgium): influenced by man?, in: Ysebaert, T.J. (2000). Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium, ruimtelijke en temporele patronen. pp. 98-110, details

Dekker, F. (2009). Flow modelling in intertidal areas. Investigation of underestimation of flow velocities in intertidal areas in the Western Scheldt. Deltares Report, 1200314.002. Deltares: Delft, details

Flanders Hydraulics Research (2003). M778/1 Alternative dumping strategy Walsoorden – Results physical & numerical modelling[S.n.][S.l.], details

Taverniers, E.; Wouters, M. (2008). Tienjarig overzicht 1991-2000 van het getij in het Zeescheldebekken[S.n.][S.l.], details

Taverniers, E. (1975). Nota over de vergelijkingsvlakken. Antwerpse Zeediensten[S.l.], details

Taverniers, E. (2000). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1999. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, details

Troost, T. (2007). Data acquisition for LTV Research & Monitoring 'Natural development'. WL | Delft Hydraulics: Delft, details

Afdeling Zeeschelde (2006). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken. Periode 2006-2007[S.n.][S.l.], details

(2002). Dijkdoorbraakprocessen definitief: Eindverslag en interimadviezen. GeoDelft: Delft. 163; bijlagen pp., details

Hoste, S.; Loyen, R. (2002). Sauvons Anvers! De maritieme toegangsweg van de haven van Antwerpen vanuit comparatief en bedrijfshistorisch perspectief (1870-1940). NEHA Jaarboek, 65[S.n.][S.l.]. 32 pp., details

IMDC (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 7.2 22 March 2006 Parel 2 – Deurganckdok (downstream)[S.n.][S.l.], details

IMDC (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 7.5 23 March 2006 Laure Marie – Deurganckdok (downstream)[S.n.][S.l.], details

IMDC (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 11.2 Through tide Measurement Sediview 27/9 Veremans - Raai K (I/RA/11291/06.105/MSA). AWZ[S.l.], details

IMDC Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 11.3 Through tide Measurement Sediview & Siltprofiler 28/9 Stream - Raai K (I/RA/11291/06.106/MSA). AWZ[S.l.], details

IMDC (2010). Toegepaste methodologieën voor de generatie van maatgevende randvoorwaarden voor de Zeeschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, details

IMDC (2004). Strategische MER voor het Sigmaplan, Deelopdracht 1, Voorontwerpen en kostenramingen voor de alternatieven[S.n.][S.l.], details

IMDC (2004). Actualisatie van het Sigmaplan, Deelopdracht 1: Faserapport 1 Faserapport 4 Risicoberekeningen Scenario’s[S.n.][S.l.], details

van der Kaaij, T.; Roelvink, D.; Kuijper, C. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt. Intermediate report Phase II: Calibration of the morphological model. WL | Delft Hydraulics/Alkyon: Delft, details

Piesschaert, F.; Dillen, J.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2008). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats: Vervolgstudie: resultaten van het eerste jaar. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008.29. INBO: Brussel. 124 pp., details

Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2009). Langjarig overzicht van het getij in het Zeescheldebekken: Vlissingen - Liefkenshoek - Dendermonde - Uitbergen - Melle - Tielrode - Waasmunsterbrug - Walem. Versie 1_2. WL Rapporten, 833_02[S.n.]: Antwerpen. 67 pp., details

Mikkelsen, J.H.; Cools, N.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2009). Guidelines for Site and Soil description of estuarine tidal mud flats and marshes. INBO: Brussel. 57 pp., details

Vanderkimpen, P.; Peeters, P. (2008). Geïntegreerd kustveiligheidsplan: Kalibratie bresgroeimodel (revisie). WL Interne Nota's, 718_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, details

Vanlede, J.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Mud transport model for the Scheldt estuary: Hydrodynamics report. WL Rapporten, 756_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp, details

Piesschaert, F.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2007). Impact van de verdieping/verbreding vaargeul en aanleg zwaaizone ter hoogte van het natuurgebied Galgenschoor. Adviesnota INBO, 2007.70. INBO: Brussel, details

Cox, T.; Soetaert, K.; Meire, P. (2005). Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigma-plan. Eindrapport ECOBE 05-R75, Technical Report. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen, details

Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma voor de toegankelijkheidsprojecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (MONEOS-T). Arcadis: Rotterdam. 574 pp., details

Jeuken, M.-C.J.L.; Tánczos, I.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het Huidige Bagger-, Stort- en Zandwinbeleid met behulp van het Onderbouwde Cellenconcept Westerschelde. WL | Delft Hydraulics[S.l.], details

LNV (2006). Natura 2000 gebied 122 – Westerschelde & Saeftinghe. Gebiedendocument november 2006[S.n.][S.l.]. 18 pp., details

LNV (2008). Profielen Vogels, versie 1 september 2008. Slobeend (Anas clypeata) A056[S.n.][S.l.]. 4 pp., details

Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, details

Pieters, T. (2010). Gevolgen van verruimingen van de hoofdvaargeul voor arealen en kwaliteit van de karakteristieke elementen van het meergeulensysteem en van de ecologisch bekangrijke, ondiepe gebieden in het Schelde-estuarium. Notitie BGW, 03103[S.n.][S.l.], details

(2005). Verdrag tusen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium[S.n.]: Middelburg. 19 pp., details

Schrijver, M. (2010). Monitoring meergeulensysteem Westerschelde, een overzicht van beschikbare data en methodieken. Rijkswaterstaat Directie Zeeland - meetdienst: Zeeland, details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Blok, D.; Engelberts, A.G.M.; De Witte-Dek, L.; Dekker, A.; Hartog, E.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, M.M. (2009). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het Voor- en najaar van 2008. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-05[S.n.][S.l.], details

Wijnhoven, S.; Hummel, H. (2009). Historische analyse exoten in de Zeeuwse delta. De opkomst, verspreiding, ontwikkeling en impact van exoten onder de macrofauna van het zachte substraat in de Zeeuwse brakke en zoute wateren. Monitor Taskforce Publication Series. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 196 pp., details

(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.