SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 43
Januari - Februari 2013

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenAndereProjecten


Open documenten

Meijer, T.; Preece, R.C. (2000). A review of the occurrence of Corbicula in the Pleistocene of North-West Europe Geol. Mijnb. 79(2-3): 241-255, more

Teuchies, J.; Jacobs, S.; Oosterlee, L.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Role of plants in metal cycling in a tidal wetland: Implications for phytoremidiation Sci. Total Environ. 445-446: 146–154. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2012.11.088, more

(2007). Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied: advies voor richtlijnen voor het internationale milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042120853. 20 + bijlagen pp., more

Ĺkerman, J.; Klamer, H.; Schipper, C.; Bakker, J.; Bellert, B.; Pijnenburg, J. (2004). Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse Kustzone in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.040. RIKZ: Middelburg. 70 + bijlagen pp., more

Kaag, N.H.B.M.; Jak, R.G.; Jol, J.; Schipper, C.A. (2004). Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu. TNO-rapport, 2004/475. TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie: Apeldoorn. 44 pp., more

Van Waerebeek, K.; Smeenk, C.; De Smet, W.M.A. (1997). Cuvier's beaked whale Ziphius cavirostris in the North Sea, with a first record for the Netherlands (Scheldt estuary) Lutra 40(1): 1-8, more

Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Kustverdediging en overstromingsbescherming, in: Meiresonne, L. et al. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1: pp. 149-161, more

Buyze, E.; Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2013). Compositional changes in the microalgae communities of the Scheldt Estuary: a result of improving water quality?, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2013). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 22, more

Ooms, M.; Beyens, L.; Temmerman, S. (2012). Testate amoebae as proxy for water level changes in a brackish tidal marsh Acta Protozool. 51: 271–289. hdl.handle.net/10.4467/16890027AP.12.022.0768, more

Asaert, S. (2001). De polder van Oosterweel cum annexis en de Antwerpse noorderpolders, in: Huys, E. et al. (Ed.) (2001). Polders en Wateringen: Studiedag georganiseerd te Damme op 19 mei 2000 . pp. 65-82, more

Thoen, E. (2001). Waterschappen en de maatschappelijke en ecologische transformatie van de kustvlakte in de Middeleeuwen en het Ancien Régime. Bedenkingen en onderzoeksmogelijkheden, in: Huys, E. et al. (Ed.) (2001). Polders en Wateringen: Studiedag georganiseerd te Damme op 19 mei 2000 . pp. 111-131, fig. 1-2, more

Teuchies, J.; Singh, G.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Land use changes and metal mobility: Multi-approach study on tidal marsh restoration in a contaminated estuary Sci. Total Environ. 449: 174-183. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2013.01.053, more


Boeken en Monografieën

Verdurmen, P.; Van Damme, R. (1990). Scheldegezichten. Pieters: Groede. ISBN 90-6085-164-1. 72 pp., more

Ant, H. (1965). Zelzate-nummer. Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie = Contributions to Tertiary and Quaternary Geology, 2(2). Backhuys: Rotterdam. 15-45 pp., more

Van Hooydonk, E. (2013). Strijd om de stroom: een politieke geschiedenis van de Schelde. Davidsfonds: Leuven. ISBN 978-90-5826-950-8. 391 pp., more

van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2006). Ecologie van de Plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. NIOO/KNAW: Yerseke. 37 slides pp., more

Leys, E. (2006). Bathymetrische monitoring van ondiepwatergebied: een uitdaging voor de moderne multibeam- en LIDAR technieken [PRESENTATIE]. Eurosense[s.l.]. 38 slides pp., more

Peters, J.J. (2006). Waarom het voorstel om anders te storten voor de Plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET)[s.l.]. 22 slides pp., more

van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat[s.l.]. 20 slides pp., more

Huygens, M. (2006). Sediment tracing wordt chasing in een dynamisch estuarium [PRESENTATIE]. Soresma[s.l.]. 24 slides pp., more

Ides, S. (2006). Metingen van zandtransport bij de plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 slides pp., more

Vandycke, S. (2006). Gecontroleerd storten van baggerspecie: gebruik van een geautomatiseerd sproeiponton [PRESENTATIE]. Tijdelijke Vereniging Zeeschelde[s.l.]. 30 slides pp., more

Meersschaut, Y. (2006). Pilootproject Walsoorden: een eerste stap naar morfologisch beheer [PRESENTATIE]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 14 slides pp., more

Plancke, Y. (2006). Haalbaarheidsonderzoek Walsoorden: integratie van natuurmetingen, fysische en numerieke modellen [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 slides pp., more

Peters, J.J. (2010). Morfologisch beheer in de Westerschelde: pilootproject Walsoorden, een eerste stap? [PRESENTATIE]. MaRiMorph[s.l.]. 21 slides pp., more

Bung, D.B.; Pagliara, S. (Ed.) (2013). Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-04-5. X, 230 + CD-ROM pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Analytica Chimica Acta

·        Charles, S.; Yunus, S.; Dubois, F.; Vander Donckt, E. (2001). Determination of cadmium in marine waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection , more

Archaeofauna (Madrid)

·        Van Neer, W.; Wouters, W.; Ervynck, A.; Maes, J. (2005). New evidence from a Roman context in Belgium for fish sauce locally produced in northern Gaul , more

Archives of Environmental Contamination and Toxicology

·        Sanctorum, H.; Windal, I.; Hanot, V.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (2007). Dioxin and dioxin-like activity in sediments of the Belgian Coastal Area (Southern North Sea) , more

Belgian Journal of Botany

·        Deforce, K.; Bastiaens, J. (2007). The Holocene history of Taxus baccata (Yew) in Belgium and neigbouring regions , more

Bijdragen tot de dierkunde

·        Peijnenburg, K.T.C.A.; Pierrot-Bults, A.C. (2004). Quantitative morphological variation in Sagitta setosa Muller, 1847 (Chaetognatha) and two closely related taxa , more

Biogeochemistry

·        Christof, O.; Seifert, R.; Michaelis, W. (2002). Volatile halogenated organic compounds in European estuaries , more

·        Tessier, E.; Amouroux, D.; Abril, G.; Lemaire, E.; Donard, O.F.X. (2002). Formation and volatilisation of alkyl-iodides and -selenides in macrotidal estuaries , more

Biogeosciences

·        Dähnke, K.; Moneta, A.; Veuger, B.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2012). Balance of assimilative and dissimilative nitrogen processes in a diatom-rich tidal flat sediment , more

Chemistry and ecology

·        Shilla, D.; Qadah, D.; Kalibbala, M. (2008). Distribution of heavy metals in dissolved, particulate and biota in the Scheldt estuary, Belgium , more

Chemosphere

·        Booij, K.; Zegers, B.N.; Boon, J.P. (2002). Levels of some polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants along the Dutch coast as derived from their accumulation in SPMDs and blue mussels (Mytilus edulis) , more

Environmental Impact Assessment Review

·        Karstens, S.A.M.; Bots, P.W.G.; Slinger, J.H. (2007). Spatial boundary choice and the views of different actors , more

Environmental Pollution

·        Mubiana, V.K.; Vercauteren, K.; Blust, R. (2006). The influence of body size, condition index and tidal exposure on the variability in metal bioaccumulation in Mytilus edulis , more

·        Huybrechts, T.; Dewulf, J.; Van Langenhove, H. (2005). Priority volatile organic compounds in surface waters of the southern North Sea , more

·        Teuchies, J.; de Deckere, E.; Bervoets, L.; Meynendonckx, J.; Van Regenmortel, S.; Blust, R.; Meire, P. (2008). Influence of tidal regime on the distribution of trace metals in a contaminated tidal freshwater marsh soil colonized with common reed (Phragmites australis) , more

·        Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt Estuary (B-Nl) , more

Environmental Science and Technology

·        Booij, K.; Smedes, F.; Van Weerlee, E.M.; Honkoop, P.J.C. (2006). Environmental monitoring of hydrophobic organic contaminants: the case of mussels versus semipermeable membrane devices , more

·        Buerge-Weirich, D.; Sulzberger, B. (2004). Formation of Cu(I) in estuarine and marine waters: application of a new solid-phase extraction method to measure Cu(I) , more

Estuaries and Coasts

·        van Hulzen, J.B.; Van Soelen, J.; Bouma, T.J. (2007). Morphological variation and habitat modification are strongly correlated for the autogenic ecosystem engineer Spartina anglica (common cordgrass) , more

Geoderma

·        Du Laing, G.; Bontinck, A.; Samson, R.; Vandecasteele, B.; Vanthuyne, D.R.J.; Meers, E.; Lesage, E.; Tack, F.M.G.; Verloo, M.G. (2008). Effect of decomposing litter on the mobility and availability of metals in the soil of a recently created floodplain , more

Geomorphology

·        van der Wegen, M.; Roelvink, J.A. (2012). Reproduction of estuarine bathymetry by means of a process-based model: Western Scheldt case study, the Netherlands , more

Het Land van Beveren

·        Soens, T. (2009). Doel en Antwerpen: de relatie tussen polderdorp en metropool gezien vanuit de landschapsgeschiedenis , more

Hydrological Sciences Journal = Journal des Sciences Hydrologiques

·        Demarée, G.R. (2006). The catastrophic floods of February 1784 in and around Belgium - a Little Ice Age event of frost, snow, river ice... and floods , more

International Negotiation

·        Warner, J.F.; Van Buuren, A. (2009). Multi-stakeholder learning and fighting on the river Scheldt , more

Journal of Archaeological Science

·        De Clercq, W.; Degryse, P. (2008). The mineralogy and petrography of Low Lands Ware 1 (Roman lower Rhine–Meuse–Scheldt basin; the Netherlands, Belgium, Germany) , more

Journal of Automated Methods & Management in Chemistry

·        Worsfold, P.J.; Achterberg, E.P.; Bowie, A.R.; Cannizzaro, V.; Charles, S.; Costa, J.M.; Dubois, F.; Pereiro, R.; San Vicente, B.; Sanz-Medel, A.; Vandeloise, R.; Vander Donckt, E.; Wollast, P.; Yunus, S. (2002). Integrated luminometer for the determination of trace metals in seawater using fluorescence, phosphorescence and chemiluminescence detection , more

Journal of Chromatography A

·        López, P.; Brandsma, S.A.; Leonards, P.E.G.; de Boer, J. (2009). Methods for the determination of phenolic brominated flame retardants, and by-products, formulation intermediates and decomposition products of brominated flame retardants in water , more

Journal of Coastal Research

·        Jabbari, E.; Bozorgi, R.; Etemad-Shahidi, A. (2006). Longitudinal dispersion coefficient in estuaries , more

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology

·        Babarro, J.M.F.; de Zwaan, A. (2002). Influence of abiotic factors on bacterial proliferation and anoxic survival of the sea mussel Mytilus edulis L. , more

Journal of Geophysical Research

·        van der Wegen, M.; Roelvink, J.A. (2008). Long-term morphodynamic evolution of a tidal embayment using a two-dimensional, process-based model , more

Journal of Marine Systems

·        Padin, X.A.; Vázquez-Rodríquez, M.; Ríos, A.F.; Pérez, F.F. (2007). Surface CO2 measurements in the English Channel and Southern Bight of North Sea using voluntary observing ships , more

Marine Chemistry

·        Laglera, L.M.; van den Berg, C.M.G. (2006). Photochemical oxidation of thiols and copper complexing ligands in estuarine waters , more

·        Rijkenberg, M.J.A.; Gerringa, L.J.A.; Velzeboer, I.; Timmermans, K.R.; Buma, A.G.J.; de Baar, H.J.W. (2006). Iron-binding ligands in Dutch estuaries are not affected by UV induced photochemical degradation , more

·        Laglera, L.M.; van den Berg, C.M.G. (2003). Copper complexation by thiol compounds in estuarine waters , more

Marine Environmental Research

·        Schipper, C.A.; Smit, M.G.D.; Kaag, N.H.B.M.; Vethaak, A.D. (2008). A weight-of-evidence approach to assessing the ecological impact of organotin pollution in Dutch marine and brackish waters; combining risk prognosis and field monitoring using common periwinkles (Littorina littorea) , more

Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 222 pp., M.2012.1, more

·        Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Kustverdediging en overstromingsbescherming, more

·        Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Regulatie van hydrologische processen, more

Microbial Ecology

·        Van Ryckegem, G.; Van Driessche, G.; Van Beeumen, J.J.; Verbeken, A. (2006). The estimated impact of Fungi on nutrient dynamics during decomposition of Phragmites australis leaf sheaths and stems , more

IEEE (2007). OCEANS 2007 - Europe; 18-21 June 2007. Oceans (New York). IEEE: Aberdeen . ISBN 978-1-4244-0635-7 , more

·        Pluymaekers, S.; Lindenbergh, R.; Simons, D.; De Ronde, J. (2007). A deformation analysis of a dynamic estuary using two-weekly MBES surveying, more

Science of the Total Environment

·        Danis, B.; Wantier, P.; Flammang, R.; Pernet, P.; Chambost-Manciet, Y.; Coteur, G.; Warnau, M.; Dubois, P. (2006). Bioaccumulation and effects of PCBs and heavy metals in sea stars (Asterias rubens, L.) from the North Sea: a small scale perspective , more

·        Teuchies, J.; Jacobs, S.; Oosterlee, L.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Role of plants in metal cycling in a tidal wetland: Implications for phytoremidiation , more

·        Teuchies, J.; Singh, G.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Land use changes and metal mobility: Multi-approach study on tidal marsh restoration in a contaminated estuary , more

Scientific Programming

·        Markus, A.A.; Courage, W.M.G.; van Mierlo, M.C.L.M. (2010). A computational framework for flood risk assessment in The Netherlands , more

Tijdschrift voor Geschiedenis

·        Deseure, B.; Marnef, G.; Verhoeven, G. (2010). A pot full of mussels. The Scheldt and the urban identity of Antwerp (sixteenth to twentieth century) , more

·        Deseure, B. (2010). "Its splendor and its decadence are equally cherished" The Scheldt Story as a political instrument during The French period , more

·        Greefs, H. (2010). From free to formally toll free. The visions of the Scheldt and the position of Antwerp as a port within the bosom of the Antwerp Chamber of Commerce, 1795-1863 , more

·        Pil, L. (2010). Between low and vibrant city commercial metropolis. The image of the Scheldt in the nineteenth century Closure romantic art , more

·        Boehme, O. (2010). Identities and interests. The Scheldt estuary and economic nationalism , more

Transportation Planning and Technology

·        Vernimmen, B.; Dullaert, W.; Geens, E.; Notteboom, T.; T'Jollyn, B.; Van Gilsen, W.; Winkelmans, W. (2007). Underground logistics systems: a way to cope with growing internal container traffic in the port of Antwerp? , more

Undersea and hyperbaric medicine

·        Van Rees Vellinga, T.P.; Sterk, W.; De Boer, A.G.E.M.; Van Der Beek, A.J.; Verhoeven, A.C.; Van Dijk, F.J.H. (2008). Doppler ultrasound surveillance in deep tunneling compressed-air work with Trimix breathing: bounce dive technique compared to saturation-excursion technique , more

Volkskunde

·        Braekman, W.L. (2000). Winter fun on the ice on the river Scheldt in Antwerpen, 1564 and 1763, as depicted on a woodcut and in an anonymous market song , more

Water Research

·        Huybrechts, T.; Dewulf, J.; Van Langenhove, H. (2004). Spatial and temporal variability of priority volatile organic compounds in the Scheldt estuary , more

·        Bollmann, U.E.; Möller, A.; Xie, Z.; Ebinghaus, R.; Einax, J.W. (2012). Occurrence and fate of organophosphorus flame retardants and plasticizers in coastal and marine surface waters , more


Dohmen-Janssen, C.M.; Hulscher, S.J.M.H. (Ed.) (2008). River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. Taylor and Francis: London. ISBN 978-0-415-45363-9. VOL. 1 (XVIII, 669); vol. 2 (XVIII, 1271) pp.

·        Bakx, W.; Schuurman, F.; Kleinhans, M.; Markies, H. (2008). Meandering channel dynamics in highly cohesive sediment on an intertidal mud flat, more

·        Dam, G.; Bliek, A.J.; Labeur, R.J.; Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G. (2008). Long term process-based morphological model of the Western Scheldt Estuary, more

(2006). 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. PIANC = AIPCN: Brussel

·        Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, more

Huys, E.; Vandermaesen, M. (Ed.) (2001). Polders en Wateringen: Studiedag georganiseerd te Damme op 19 mei 2000 . Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Brussel. 147 pp.

·        Asaert, S. (2001). De polder van Oosterweel cum annexis en de Antwerpse noorderpolders, . pp. 65-82, more

·        Thoen, E. (2001). Waterschappen en de maatschappelijke en ecologische transformatie van de kustvlakte in de Middeleeuwen en het Ancien Régime. Bedenkingen en onderzoeksmogelijkheden, . pp. 111-131, fig. 1-2, more

Meire, P.; Coenen, M.; Lombardo, C.; Robba, M.; Sacile, R. (2008). Integrated water management: practical experiences and case studies. Springer-Verlag[s.l.]. ISBN 9781402065514. 363 pp.

·        Masson, E.; Meilliez, F. (2008). Ground and water levels change in the Scheldt basin, more

Özhan, E. (Ed.) (2007). Proceedings of the Eight International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 07, 13-17 November 2007, Alexandria, Egypt, 2 Volumes. MEDCOAST Secretariat: Turkey. ISBN 9789944087100. 1474 pp.

·        Nguyen, A.D.; Savenije, H.H.G.; Wang, Z.B. (2007). Tidal wave characteristics in a multi ebb-flood channel Estuary, more

Redecker, B.; Härdtle, W.; Finck, P.; Riecken, U.; Schröder, E. (Ed.) (2002). Pasture landscapes and nature conservation. Springer-Verlag: Berlin. ISBN 978-3-540-42920-3. 435 pp.

·        Meire, P.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.; Nijssen, D. (2002). Nature development along the river Scheidt: combining ecosystem functions in the Kruibeke-Bazel-Rupelmonde polder, more

Gianguzza, A.; Pelizzetti, E.; Sammartano, S. (Ed.) (2000). Chemical processes in marine environments. Springer-Verlag: Berlin. ISBN 3-540-66618-4. 441 pp.

·        Farago, M.E. (2000). Mercury in marine environments, more

Naus, D. (2000). International RILEM workshop on life prediction and aging management of concrete structures. RILEM Publications SARL[s.l.]. ISBN 2-912143-19-5. 242 pp.

·        Siemes, T.; Schiessl, P.; Rostam, S. (2000). Future developments of service life design of concrete structures on the basis of DuraCrete, more

Csiti, A. (Ed.) (2004). Dredging in a Sensitive Environment: Proceedings of the World Dredging Congress XVII, Hamburg, Germany, 27 September–1 October 2004. World Organization of Dredging Associations (WODA): Delft. 1 CD-ROM pp.

·        Meersschaut, Y.; Parker, W.R.; Peters, J.J.; Plancke, Y. (2004). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, more

Gourbesville, P.; Cunge, J.A.; Guinot, V.; Yui Liong, S. (Ed.) (2006). Proceedings of the 7th International Conference on Hydroinformatics 2006, Nice, 4-8 September 2006. Research Publishing[s.l.]. ISBN 9788190317016. 4 volumes + CD-ROM pp.

·        Peters, J.J.; Cunge, J.A.; Plancke, Y.M.G. (2006). Role of practinioners and hydroinformatics in the decision-making process for morphological management of an estuary, more

Trigo Teixeira, A.; Sancho, F.; Rita, M.M; Reis, M.T. (Ed.) (2006). 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. PIANC = AIPCN: Brussels. 312 pp.

·        Haerens, P.; De Clercq, B.; Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Measuring sediment transport pathways at the shoal of Walsoorden, more

·        Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, more

Bung, D.B.; Pagliara, S. (Ed.) (2013). Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-04-5. X, 230 + CD-ROM pp.

·        Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Peeters, P. (2013). Stilling basin optimization for a combined inlet-outlet sluice in the framework of the Sigmaplan, more

·        De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Maris, T. (2013). Inlet sluices for flood control areas with controlled reduced tide in the Scheldt estuary: an overview, more


Rapporten

Breine, J.; Van Thuyne, G. (2012). Visbestandopnames in het Lippenbroek, een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij in het Zeeschelde-estuarium: viscampagnes 2006-2012. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.67. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 66 pp., more

Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Overleg Flexibel Storten: ontwikkelingen morfologie en hydrodynamica ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat. versie 2.0. WL Rapporten, 00_031. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 12 + 61 p. figures pp., more

Vandenbruwaene, W.; Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid en Toegankelijkheid: onderzoek naar de morfologie op meso-schaal ter hoogte van stortlocaties. Versie 3.0. WL Rapporten, 791_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 50 + 51 p. appendices, 4 p. tables pp., more

(2012). Kustlijnkaarten 2012. Rijkswaterstaat: Nederland. 26 + appendices pp., more

(2011). Kustlijnkaarten 2011. Rijkswaterstaat: Nederland. 24 + appendices pp., more

(2010). Kustlijnkaarten 2010. Rijkswaterstaat: Nederland. 24 + appendices pp., more

(2008). Kustlijnkaarten 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.053. Rijkswaterstaat: Nederland. 26 + appendices pp., more

(2007). Kustlijnkaarten 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2007.004. Rijkswaterstaat: Nederland. ISBN 978-90-369-1434-5. 28 + appendices pp., more

RIKZ (2006). Kustlijnkaarten 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.019. RIKZ: The Netherlands. 28 + appendices pp., more

(1992). Kustlijnkaarten 1992. Rijkswaterstaat: Nederland. 21 + appendices pp., more

Speets, R.; van Ginkel, M. (2009). Startnotitie milieueffectrapportage: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 31 + bijlagen pp., more

van Ginkel, M.; Mooyaart, L. (2012). Projectplan: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 52 + bijlagen pp., more

van Ginkel, M. (2011). Milieueffectrapportage: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 154 pp., more

(2010). Waterkeringen Perkpolder: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042130746. 6 + bijlagen pp., more

(2012). Waterkeringen Perkpolder: toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042135093. 2 + bijlagen pp., more

Fikken, W. (2011). Plan-MER Sloegebied: notitie reikwijdte en detailniveau. Projectgroep Actualisering Bestemmingsplannen Sloegebied[s.l.]. 26 pp., more

(2012). Sloegebied: advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042134195. 12 + bijlagen pp., more

(2008). Aanleg Westerschelde Containerterminal (WTC) provincie Zeeland: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. 12 + bijlagen pp., more

(2004). Containerterminal in Zeeland. Zeeland Seaports: Rotterdam. 14 + bijlagen pp., more

(2003). Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Zandwinning t.b.v. de Westerschelde Containerterminal. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9042111429. 4 pp., more

(2004). Westerschelde Container Terminal: advies inzake het vooronderzoek in het kader van de Vogel/Habitatrichtlijn. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9042112956. 9 + bijlagen pp., more

(2002). Richtlijnen Milieueffectrapportage voor de winning van zand voor de Westerschelde Container Terminal in het zuidelijk deel van de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noordzee: Rijswijk. 11 + bijlagen pp., more

(2003). Milieueffectrapport voor de winning van zand voor de Westerschelde Container Terminal in het zuidelijk deel van de Noordzee. Zeeland Seaports: Rotterdam. 183 + bijlagen pp., more

(2003). Milieueffectrapport voor de winning van zand voor de Westerschelde Container Terminal in het zuidelijk deel van de Noordzee: samenvatting. Zeeland Seaports: Rotterdam. 33 pp., more

(2004). Westerschelde Container Terminal Vlissingen. Zeeland Seaports: Rotterdam. 91 pp., more

(2007). Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied: advies voor richtlijnen voor het internationale milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042120853. 20 + bijlagen pp., more

Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2006). National evaluation report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.002. RIKZ: Middelburg. 45 pp., more

Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2005). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 44 pp., more

Raadschelders, E.W. (2005). Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota: het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.007. RIKZ: Middelburg. 28 + bijlagen pp., more

Ĺkerman, J.; Klamer, H.; Schipper, C.; Bakker, J.; Bellert, B.; Pijnenburg, J. (2004). Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse Kustzone in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.040. RIKZ: Middelburg. 70 + bijlagen pp., more

Kaag, N.H.B.M.; Jak, R.G.; Jol, J.; Schipper, C.A. (2004). Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu. TNO-rapport, 2004/475. TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie: Apeldoorn. 44 pp., more

(2004). Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen. Update van Rapport RIKZ/2002.034. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.001. RIKZ[s.l.]. 50 + bijlagen pp., more

Arends, A.A.; Erenstein, H.J.E. (2003). Cumulatieve effecten van kustingrepen. Quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en lange termijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.042. RIKZ[s.l.]. 65 + bijlagen pp., more

Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002a: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.014. RIKZ[s.l.]. 81 pp., more

Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001b: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.013. RIKZ[s.l.]. 64 pp., more

Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001a: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.012. RIKZ[s.l.]. 78 pp., more

Mulder, J.P.M. (2000). Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem. Advies voor Dynamisch Handhaven in de 21e eeuw. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.36. RIKZ: Middelburg. 46 + appendices pp., more

van Zeijl, W.J.M.; Akhiat, A.; Kortekaas, M.L.; Swertz, O.C. (2001). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.003. RIKZ: Middelburg. 42 pp., more

Rutten, T.; Sandee, B.; Hofman, A. (2001). Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.034. RIKZ: Middelburg. 46 + bijlagen pp., more

Roberti, J.R. (2001). Meten met MEDUSA. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.035. RIKZ: Middelburg. 30 pp., more

de Kruif, A.C. (2001). Bodemdieptegegevens van het Nederlandse Kustsysteem. Beschikbare digitale data en een overzicht van aanvullende analoge data. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.041. RIKZ: Middelburg. 34 + appendices pp., more

van Zeijl, W.J.M.; Akhiat, A. (2002). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.006. RIKZ: Middelburg. 42 pp., more

(2003). Basiskustlijn 2001. Evaluatie ligging Basiskustlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.018. RIKZ[s.l.]. 22 + bijlagen pp., more

International Marine and Dredging Consultants (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.12. Calibration of mobile and stationary instruments on 16 March 2011. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. II, 27 + appendices pp., more

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.3. Annual sediment balance April 2011 - March 2012. Verie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 238 + appendices pp., more

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.6. Overview of boundary conditions in the river Scheldt April 2011 - March 2012 . Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 39 + appendices pp., more

International Marine and Dredging Consultants (2009). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: voortgangsrapportage. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

bij de Vaate, B.; Paalvast, P.; Klink, A. (2006). Ecological status of tidal freshwater sections of some rivers in Europe. Ecoconsult Rapport, 200606. Ecoconsult: Vlaardingen. 23 pp., more


Andere

Schotel, M. (2010). De Schelde, vergeten trots [DVD]. Hell-O Films[s.l.], more


Projecten

New disposal strategy for the Westerschelde, meer

1999-2001: A strategy for managing the Westerschelde’s morphology, meer

2002-2003: Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer

2002-2003: Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer

2003-2003: Evaluation of the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer

2003-2007: Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer

2003-2007: Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer

2004-2004: Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer

2004-2006: Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer

2005-2005: Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer

2005-2010: In situ disposal test near the Walsoorden sandbar using the traditional dumping technique, meer

2006-2006: Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer

2006-2006: Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer

2006-2007: Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer

2007-2007: Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, meer

2007-2009: Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer

2008-2009: Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer

2010: O&M Zandhuishouding 2010, meer

2010-2010: Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

 


Voor uitschrijven stuur een mail naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org, respectievelijk naar attendering-subscribe@scheldemonitor.org om in te schrijven.