http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 55
Januari - Februari 2015

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissenAndereDatasets


Open documenten

Breine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium met ankerkuilvisserij: resultaten voor 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.6193190. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 38 pp., more

Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2012. ECOBE 013-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 208 + bijlagen pp., more

Peeters, B. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 18 pp., more

(2014). De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: een beknopt overzicht van de reglementeringen. 11de uitgave. Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Coördinatie & Ondersteuning: Brussel. 60 pp., more

Verhegge, J.; Missiaen, T.; Van Strydonck, M.; Crombé, P. (2014). Chronology of wetland hydrological dynamics and the Mesolithic-Neolithic Transition along the Lower Scheldt: a Bayesian approach. Radiocarbon 56(2): 883-898. hdl.handle.net/10.2458/56.17499, more

Van Beveren, C. (1978). Croisières "matières organiques": proteines, hydrates de carbone, lipides particulaires et amines primaires dissoutes. OM/1978 05. [S.n.]: [s.l.]. 4 + tableaux pp., more

Bertels, A.; Nijs, J. (1978). Kruisvaarten organische stoffen: juli 1977 - oktober 1977. Primaire produktie. MO/1978 09. Vrije Universiteit Brussel, Laboratorium voor Ekologie en Systematiek: Brussel. 2 + tabel pp., more

Nijs, J.; Bertels, A. (1978). Brutto resultaten van de particulaire en opgeloste primaire produktie voor Oostende - Calais - Hansweert van 1978. OM/1978:18. [S.n.]: [s.l.]. 5 pp., more

Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: spatio-temporal distribution patterns and population dynamics. J. Sea Res. 97: 28-39. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2014.12.008, more

Van der Weiden, M.J.J. (1986). De bodemsamenstelling aan de westzijde van de Vlakte van de Raan langs de 10 meter dieptelijn en de bodemsamenstelling van de toekomstige baggerspeciedumpingsplaats 'de Spleet', beide in september-oktober 1985. Notitie GWAO, 86.428. RWS, DGW: Middelburg. 32 + bijlagen pp., more


Boeken en Monografieën

Vanderkimpen, P.; Nossent, J. (2014). Model based decision making in a data scarce environment: The Vuntebeek case study [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 45 slides pp., more

(2014). De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: een beknopt overzicht van de reglementeringen. 11de uitgave. Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Coördinatie & Ondersteuning: Brussel. 60 pp., more

Brouwer, R.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2015). Historic evolution of vertical mixing and bed roughness in the Scheldt Estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Delft University of Technology: Antwerp. 15 slides pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Continental Shelf Research

·        Ibrahim, E.; Adam, S.; De Wever, A.; Govaerts, A.; Vervoort, A.; Monbaliu, J. (2014). Investigating spatial resolutions of imagery for intertidal sediment characterization using geostatistics. , more

Geomorphology

·        Vandenbruwaene, W.; Schwarz, C.; Bouma, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2014). Landscape-scale flow patterns over a vegetated tidal marsh and an unvegetated tidal flat: Implications for the landform properties of the intertidal floodplain . , more

ZooKeys

·        Brosens, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Desmet, P.; Verreycken, H. (2015). VIS - A database on the distribution of fishes in inland and estuarine waters in Flanders, Belgium. , more


Cheng, L.; Draper, S.; An, H. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. CRC Press/Balkema: Leiden. ISBN 978-1-138-02732-9. XV, 818 pp.

·        Peeters, P.; Zhao, G.; de Vos, L.; Visser, P.J. (2014). Large-scale dike breaching experiments at Lillo in Belgium, more


Rapporten

Breine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium met ankerkuilvisserij: resultaten voor 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.6193190. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 38 pp., more

Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., more

Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2012. ECOBE 013-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 208 + bijlagen pp., more

Peeters, B. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 18 pp., more

Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Vergelijking en optimalisatie toegankelijkheidstools Schelde: deelrapport 3 – AIS-analyse 2012-2013. Versie 5.0. WL Rapporten, 13_015. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. VII, 80 pp., more

Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen. versie 3.0. WL Rapporten, 00_043. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 5 p. bijlagen pp., more

Van Braeckel, A.; Elsen , R.; Van den Bergh, E. (2014). Moneos - Geomorfologie: hoogteraaien van slik en schor in de Zeeschelde. Evolutie van toestand tot 2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 1860252. INBO: Brussel. XIV, 158 pp., more

Van Beveren, C. (1978). Croisières "matières organiques": proteines, hydrates de carbone, lipides particulaires et amines primaires dissoutes. OM/1978 05. [S.n.]: [s.l.]. 4 + tableaux pp., more

Bertels, A.; Nijs, J. (1978). Kruisvaarten organische stoffen: juli 1977 - oktober 1977. Primaire produktie. MO/1978 09. Vrije Universiteit Brussel, Laboratorium voor Ekologie en Systematiek: Brussel. 2 + tabel pp., more

Nijs, J.; Bertels, A. (1978). Brutto resultaten van de particulaire en opgeloste primaire produktie voor Oostende - Calais - Hansweert van 1978. OM/1978:18. [S.n.]: [s.l.]. 5 pp., more

(1956). Uitbreiding en verbetering van de kustverdediging en de hoogwaterkering langs de Zuidwestkust van Walcheren van Vlissingen tot Westkapelle in de periode 1956 - 1965. Notitie WWKZ, 56.4. Rijkswaterstaat, Centrale studiedienst, Afdeling Vlissingen: Vlissingen. 17 + bijlagen pp., more

(1950). Verslag modelonderzoek Oude Hoofd Walsoorden. Waterloopkundig Laboratorium (WL): Delft. 12 + bijlagen pp., more

Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2014). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C129/14. IMARES: Wageningen. 18 pp., more

Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Strucker, R.C.W. (2014). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012/2013. DPM: Vlissingen. 85 + bijlagen pp., more

Van der Weiden, M.J.J. (1986). De bodemsamenstelling aan de westzijde van de Vlakte van de Raan langs de 10 meter dieptelijn en de bodemsamenstelling van de toekomstige baggerspeciedumpingsplaats 'de Spleet', beide in september-oktober 1985. Notitie GWAO, 86.428. RWS, DGW: Middelburg. 32 + bijlagen pp., more

Marteijn, E.C.L.; Meininger, P.L. (1987). Organische microverontreinigingen en zware metalen in broedende visdieven Sterna hirundo in Westerschelde in Oosterschelde. Notitie GWAO, 87.522. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Den Haag. 8 + bijlagen pp., more

Peperzak, L. (1988). Fytoplanktonsamenstelling SAWES-4 monsters (Ooster- en Westerschelde), 1987. Notitie GWAO, 88.1224. RWS, DGW: Middelburg. 7 pp., more

de Jong, H. (1990). Registraties van het meetponton Zeekat in het Schaar van Spijkerplaat. Notitie GWAO, 90.13080. RWS, DGW: Middelburg. 3 + bijlagen pp., more

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2014). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2013. Delta Project Management: Vlissingen. 72 + bijlagen pp., more


Thesissen

Van Bogaert, D. (1996). De toekomstige getijontwikkeling in het Scheldebekken. MSc Thesis. De Nayer Instituut: Mechelen. 138 + addendum pp. , more


Andere

Boerema, A.; Geerts, L.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Meire, P. (2015). Ecosystem service delivery in restoration projects: temporal effect of ecological succession on the net present value of a tidal marsh restoration project (Schelde Estuary), in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 23, more

Buyze, E.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2015). Modelling the relationship between phytoplankton biomass and environmental parameters in the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 29, more

Geerts, L.; Soetaert, K.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P. (2015). Oxygen deficiencies in the Schelde and Elbe Estuary: same difficulties, different causes, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 66, more

Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Kromkamp, J.; Blust, R.; Soetaert, K.; Meire, P. (2015). Algal growth inhibition in the historical Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 67, more

Heylen, K.; Decleyre, H.; Sabbe, K.; Tytgat, B.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). Microphytobenthos increases denitrifier and total bacterial abundances in intertidal sediments of a temperate estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 73, more

Mestdagh, S.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2015). Estuarine biodiversity and ecosystem functioning under benthic and pelagic sediment change, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 91, more

Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooijen, A.; van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 97, more

Verhelst, P.; Reubens, J.T.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2015). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt Estuary: a slippery path, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 147, more

De Nul, P.J. (2015). Morphological changes in the Zwin and Westerschelde estuaries: an analysis of historical maps, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 154-156, more


Datasets

Total phytoplankton inventory in the Scheldt estuary on the 19th of March 1974. Vlaams Instituut voor de Zee, KU Leuven, meer

River Information Services Portal Vlaanderen. Rivier Informatie Services Vlaanderen - Evergem, meer

The Schelde als transportroute voor zware metalen. , meer


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.