ATTENDERING N° 101      Januari - Februari 2019

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Markus-Michalczyk, H.; Michalczyk, C. (2018). "Make me a willow cabin at your gate": Legislation and implementation of tidal forest restoration at estuarine upstream sites. Est., Coast. and Shelf Sci. 210: 1-6. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.06.004, meer

Broekema, W.; van Eijk, C.; Torenvlied, R. (2018). The role of external experts in crisis situations: a research synthesis of 114 post-crisis evaluation reports in the Netherlands. International Journal of Disaster Risk Reduction 31: 20-29. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ijdrr.2018.03.021, meer

Warner, J.F.; van Staveren, M.F.; van Tatenhove, J. (2018). Cutting dikes, cutting ties? Reintroducing flood dynamics in coastal polders in Bangladesh and The Netherlands. International Journal of Disaster Risk Reduction 32: 106-112. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ijdrr.2018.03.020, meer

Maan, D.C.; van Prooijen, B.C.; Zhu, Q.; Wang, Z.B. (2018). Morphodynamic feedback loops control stable fringing flats. Journal of Geophysical Research-Earth Surface 123(11): 2993-3012. https://hdl.handle.net/10.1029/2018jf004659, meer

D'Hondt, A.-S.; Stock, W.; Blommaert, L.; Moens, T.; Sabbe, K. (2018). Nematodes stimulate biomass accumulation in a multispecies diatom biofilm. Mar. Environ. Res. 140: 78-89. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.06.005, meer

Bonnet, L. (1911). L'Escaut maritime en aval d'Anvers. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1911: 383-418 + map, meer

Bonnet, L.; Lamoen, J. (1946). Etude théorique et expérimentale des cours d'eau a marée. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. juin: 1-8 + 1 planche, meer

Bonnet, L.; Lamoen, J.; Ludwig, F. (1940). Les bâtiments définitifs du Laboratoire de Recherches Hydrauliques des Ponts et Chaussées à Anvers. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 6: 773-799, meer

Van Baren, J. (1913). De vertikale bouw der zeeduinen in Nederland. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 30(5): 585-597, meer

Valenta, P.; Nürnberg, H.-W.; Rützel, H.; Merks, A.G.A. (1984). Die Belastung der Ästuare der Wester-und Oosterscheldt mit ökotoxischen metallen. Vom Wasser 62: 295-306, meer

Top

Boeken

Hostens, K. (1996). Spatial and seasonal patterns in the epibenthos of the Westerschelde, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, workshop (Brussels, January 8-9, 1996). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 65(1-3): pp. 107-110, meer

Paucot, H.; Wollast, R. (1996). Distribution and behaviour of trace metals in the Scheldt estuary in the period 1991-1994, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, workshop (Brussels, January 8-9, 1996). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 65(1-3): pp. 147-150, meer

De Winder, B. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium: van kennis naar beleid en terug, in: Noordzeedagen 2001. pp. 7, meer

Rijnsdorp, A.D. (2001). Het estuarium als kraam- en kinderkamer, in: Noordzeedagen 2001. pp. 6, meer

Saeijs, H.L.F. (2001). Omgaan met voorspelbare en voorstelbare risico's, in: Noordzeedagen 2001. pp. 3, meer

Stive, M.J.F. (2001). Morfologie van estuaria en kustgebieden, in: Noordzeedagen 2001. pp. 5, meer

Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2010). Estuary traffic: an alternative hinterland connection for coastal ports, in: Port Infrastructure Seminar, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands, 22-23 June 2010. pp. [1-20], meer

(2018). Deltaprogramma 2019. Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 117 pp, meer

Denucé, J. (1933). De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw. Veritas: Antwerpen. 24 + 3 plates pp, meer

Fairbridge, R.W. (1980). The estuary: its definition and geodynamic cycle, in: Olausson, E. et al. (Ed.) Chemistry and biogeochemistry of estuaries. pp. 1-35, meer

van Strien, W. (2017). Living planet report: zoute en zilte natuur in Nederland. WNF: Zeist. ISBN 978-90-74595-24-7. 111 pp, meer

Top

Rapporten

(1952). Het Nederlands-Belgische Waterwegenvraagstuk: een economische studie. Nederlands Comite Waterwegen: Rotterdam. 84 pp, meer

(1983). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Oosterweel 7 mei 1982. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 83/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + bijlagen pp, meer

(1983). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Hemiksem 10 juni 1982. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 83/2. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + bijlagen pp, meer

(1987). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Liefkenshoek 28 april 1987. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 87.3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + tables, figures pp, meer

(1988). De buitengewone stormvloed van 20 oktober 1986. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 88/1. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 7 + tab., graf. pp, meer

(2000). ICCI (Integral Coastal Conservation Initiative). Derde interim rapport: 1 december 1998 - 01 december 1999. AMINAL afd. Natuur/Belgische Natuur-en Vogelreservaten/BMM/WWF: [s.l.]. 19 pp, meer

(2018). Kustlijnkaarten 2019. Rijkswaterstaat: Nederland. 120 pp, meer

Bijkerk, R.; van Wezel, R.M.; Brochard, C. (2018). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2016-2017. MONEOS Monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 18-202. Bureau Waardenburg: Culemborg. 38 pp, meer

Boonstra, G.P.; de Groot, S.J. (1974). Notes on the further development of an electrified shrimp trawl in the Netherlands. CM Documents - ICES, C.M. 1974(B:5). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 2 + table + figures pp, meer

Breine, J.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2019). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(7). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 68 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15908465, meer

Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2019). Baseline Zuidwestelijke Delta: set-up and Calibration of model waqua-schelde_nevla-j07_5. Version 2.0. FHR reports, 13_041_1. Version 2.0. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. X, 73 + 9 p. appendices pp, meer

Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: beschrijving versie 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_106_6. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 153 + 277 p. bijlagen pp, meer

Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen: 30/12/2017 – 09/01/2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_007_1. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 143 pp, meer

de Boois, I.J.; Couperus, A.S. (2018). Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde. Resultaten 2018 en meerjarenoverzichten. IMARES Wageningen Report, C085/18. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 33 pp, meer

Duijts, O.; van der Jagt, H.A.; van Moorsel, G.; Kruijt, D.B.; Japink, M.; Middelveld, R.P. (2018). Macrozoöbenthosbemonstering in de Zoute Rijkswateren, Hoofdrapport, MWTL 2017. Waterlichamen: Westerschelde en Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 18-299. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp, meer

Fijn, R.C.; Arts, F.A.; de Jong, J.W.; Beuker, D.; Bravo Rebolledo, E.L.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.S.J.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A. (2018). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2017-2018. Delta Project Management/Bureau Waardenburg: Culemborg. 148 pp, meer

Hassan, W.; Maximova, T.; Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Bovenzeeschelde: sub report 7 – Effect of the B-alternatives on the Hydrodynamics. Version 2.0. FHR reports, 13_131_7. Version 2.0. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIII, 62 + 78 p. appendices pp, meer

Haverkamp, G. (Ed.) (2018). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 114 pp, meer

Hertoghs, R.; Vereecken, H.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Vijfjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: tijdvak 2011-2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_035_1. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 154 pp, meer

Lilipaly, S.J.; Arts, F.A.; Sluijter, M.; Wolf, P.A. (2018). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2017 en januari 2018. Delta Project Management: Vlissingen. 41 pp, meer

Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: modelproeven 1e verslag. WL Rapporten, 265_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Tekst, 52); Vol. 2 (Figuren) pp, meer

Plancke, Y.; Goossens, M.; Mostaert, F. (2018). Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_28. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp, meer

Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_160_1. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 63 + 7 p. bijl. pp, meer

Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp, meer

Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; Cox, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 8. Samenvatting. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_025. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group/INBO/Universiteit Antwerpen: Antwerpen. iii, 20 pp, meer

Reynders, J.J.; Steneker, R.; Pronk, H.; Rikaart, H.; Molenaar, A.; Miltenburg, J.; Kool, J. (1985). Het bodemkundig milieu van het intergetijdegebied van de Westerschelde. Westerschelde studies, 1. DGW/IvA: Utrecht. 74, maps pp, meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1964). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: overzicht der uitgevoerde proeven betreffende de normalisatiewerken te Bath. WL Rapporten, 119_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 3 bijlagen pp, meer

Smolders, S.; Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Henderick, A.; Coen, L.; Mostaert, F. (2018). Sigmaplan – Vismigratie gereduceerde getijdegebieden: bepalen debiet in en uitwatering GOGGGG Bergenmeersen en Bazel. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_094_1. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 69 + 2 p. bijl. pp, meer

Sneekes, A.C. (2018). Gehalten organotin en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2017. IMARES Wageningen Report, C058/18. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 20 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/457769, meer

Stuart, J.J.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1990). Watervogels van de Westerschelde. Notitie GWAO, 89.1010. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. ISBN 90-73286-02-6. 2 vol. text + figures pp, meer

Studiebureau Havenwerktuigen (1996). Samenvatting waterhuishouding 1995. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. 15 pp, meer

Van Ryckegem, G.; Soors, J. (2018). Tweekleppigen (Bivalvia) in de Zeeschelde: verkennende monitoring en potentiële rol van schelpdieren in de Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(99). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15559786, meer

Vercruysse, J.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2019). Haven Antwerpen – Renovatie Royerssluis: Haalbaarheidsstudie nivelleersysteem met woelkelder in het bovenhoofd. WL Rapporten, 18_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 7 pp, meer

Vermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal: kaartenbijlage. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 54 pp, meer

Vos, G.; Van De Moortel, I.; Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_076_13. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 53 + 21 p. bijl. pp, meer

Top

Thesissen

Bastin, A. (1974). Regionale sedimentologie en morfologie van de zuidelijke Noordzee en van het Schelde estuarium. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. VI, 91 pp, meer

Clauws, S. (1981). Voorkomen van Arenicola marina aan de geul van het Zwin te Knokke. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. VI, 85 pp, meer

Slabbynck, F. (1980). Een reflektieseismische studie op de Westerschelde en het kanaal van Terneuzen. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 42 pp, meer

Thys, D.; Kint, T. (1981). Ecoulements à surface libre modèle hydrodynamique bidimensionnel par differences finies (applications à l'estuaire de l'Escaut). Ir Thesis. Université Catholique de Louvain: Louvain. 89 pp, meer

Wu, X. (2018). Drivers of nematode community structure and of nematode microbiomes on an estuarine intertidal flat. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences: Gent. 206 pp, meer

Top

Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2010). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust: monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle 2018 [KAART]. Hernieuwde uitgave december 2018. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Carte Internationale Séries, 1474. Hernieuwde uitgave december 2018. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 1 kaart pp, meer

Beheer van het Zeewezen (1929). Lichten en seinen der Belgische kust en Schelde. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 43 pp, meer

Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1964). Reglement van politie en scheepvaart, Beneden Zeeschelde wateren en havens der kust = Règlements de police et de navigation, Bas Escaut eaux et ports de la côte 1964. Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart: Brussel. 58 pp, meer

Decleer, K. (2007). De vogel- en habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese en regionale natuurbeleid, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 17-57, meer

Hostens, K. (2003). Spatial and seasonal patterns in the epibenthos of the Westerschelde, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 25-26, meer

Pierrard, A. (1930). La question de l'Escaut de 1648 à 1930. Bulletin de la Société belge des Ingénieurs et des Industriels. F. Van Buggenhoudt: Bruxelles. 23 pp, meer

Verhelst, P. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection, in: Verhelst, P. European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. pp. 115-142, meer

Verhelst, P. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary, in: Verhelst, P. European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. pp. 143-168, meer

Verhelst, P. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: implications for management, in: Verhelst, P. European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic telemetry. pp. 169-204, meer

Wartel, S.; Francken, F. (1996). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): sedimenttransport en sedimentatie-processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. AMIS DS6.1-2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 43 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy