ATTENDERING N°112      Januari-Februari 2021

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Dumoulin, E.; Langeraert, W. (2020). De brakwaterkorfschelp Potamocorbula amurensis (Schrenck, 1861) (Bivalvia, Myida, Corbulidae), een nieuwkomer in het Schelde-estuarium; of het begin van een lang verhaal. De Strandvlo 40(4): 113-172, meer

Hu, Z.; Willemsen, P.W.J.M.; Borsje, B.W.; Wang, C.; Wang, H.; van der Wal, D.; Zhu, Z.; Oteman, B.; Vuik, V.; Evans, B.; Möller, I.; Belliard, J.-P.; Van Braeckel, A.; Temmerman, S.; Bouma, T.J. (2021). Synchronized high-resolution bed-level change and biophysical data from 10 marsh–mudflat sites in northwestern Europe. ESSD 13(2): 405-416. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-13-405-2021, meer

Jacques, C.; Gkritzalis, T.; Tison, J.-L.; Hartley, T.; van der Veen, C.; Röckmann, T.; Middelburg, J.J.; Cattrijsse, A.; Egger, M.; Dehairs, F.; Sapart, C.J. (2021). Carbon and hydrogen isotope signatures of dissolved methane in the Scheldt Estuary. Est. Coast. 44: 137–146. https://hdl.handle.net/10.1007/s12237-020-00768-3, meer

Oosterlee, L.; Cox, T.J.S.; Temmerman, S.; Meire, P. (2020). Effects of tidal re-introduction design on sedimentation rates in previously embanked tidal marshes. Est., Coast. and Shelf Sci. 244: 106428. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2019.106428, meer

Van Putte, N.; Temmerman, S.; Verreydt, G.; Seuntjens, P.; Maris, T.; Heyndrickx, M.; Boone, M.; Joris, I.; Meire, P. (2020). Groundwater dynamics in a restored tidal marsh are limited by historical soil compaction. Est., Coast. and Shelf Sci. 244: 106101. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2019.02.006, meer

Kromkamp, J.C.; Morris, E.; Forster, R.M. (2020). Microscale variability in biomass and photosynthetic activity of microphytobenthos during a spring-neap tidal cycle. Front. Mar. Sci. 7: 562. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2020.00562, meer

Verbeiren, M. (2020). Het visbestand in de rivier de Schelde anno 2019. Hengelsport 29(2): 28-33, meer

Klonaris, G.; Van Eeden, F.; Verbeurgt, J.; Troch, P.; Constales, D.; Poppe, H.; De Wulf, A. (2021). ROMS based hydrodynamic modelling focusing on the Belgian part of the southern North Sea. J. Mar. Sci. Eng. 9(1): 58. https://hdl.handle.net/10.3390/jmse9010058, meer

Horemans, D.M.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Meire, P.; Cox, T.J.S. (2020). Unraveling the essential effects of flocculation on large-scale sediment transport patterns in a tide-dominated estuary. J. Phys. Oceanogr. 50(7): 1957-1981. https://hdl.handle.net/10.1175/jpo-d-19-0232.1, meer

Ivanov, E.; Capet, A.; Barth, A.; Delhez, E.J.M.; Soetaert, K.; Grégoire, M. (2020). Hydrodynamic variability in the Southern Bight of the North Sea in response to typical atmospheric and tidal regimes. Benefit of using a high resolution model. Ocean Modelling 154: 101682. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocemod.2020.101682, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Chu, K.; Vanlede, J.; Zijl, F.; Plieger, R.; Decrop, B.; Kerkhoven, D. (2020). Automatic model calibration with OpenDA: a case study for a 2D hydrodynamic model of the river Scheldt, in: Kalinowska, M. et al. 6th IAHR Europe Congress, June 30th – July 2nd, 2020, Warsaw, Poland: abstract book. pp. 651-652, meer

Top

Rapporten

(S.d.). Roadmap VNSC 2019-2023. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom. 10 pp, meer

(2011). Implementatie van het Protocol voorwaarden voor flexibel storten - Kwaliteitsparameters. International Marine & Dredging Consultants: Antwerpen. ix, 29 pp, meer

(2020). Werkplan 2020-2023. Onderzoek en monitoring Schelde. Vlaams Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 60 pp, meer

(2020). Kustlijnkaarten 2021. Rijkswaterstaat: Nederland. 129 pp, meer

Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2021). Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium: Viscampagnes met schietfuiken 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 95 pp, meer

Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2021). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium: Ankerkuilcampagne 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 72 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.29272200, meer

Chu, K.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Validation of North Sea models: sub report 2. The impact of sea level rise on hydrodynamics: North Sea and Scheldt estuary. Version 3.0. FHR reports, 19_058_2. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VII, 37 + 2 p. app. pp, meer

Dogruer, G.; Kotterman, M. (2020). Comparison of contaminant levels in liver/fillet of large flounder (P. flesus) and those in smaller whole-flounder. IMARES Wageningen Report, C065/20a. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 67 pp, meer

Hijma, M.; van Onselen, E. (2020). Bodemdalingsmonitor 2020 kustfundament en getijdenbekkens: vergelijk met GNSS-data. Deltares: Delft. 29 pp, meer

Kotterman, M.J.J.; de Hart, M.R.; Sneekes, A.C. (2020). Biomonitoring Rijkswateren t/m 2019. Deel II: toegepaste methoden. IMARES Wageningen Report, C103/20. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 86 pp, meer

Meire, D.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Waves in the Scheldt estuary: analysis of wave measurements at Appels (Dendermonde). Version 2.0. FHR reports, 14_082_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 pp, meer

Noordhuis, R.; van de Heijden, L.; de Jong, A. (2021). Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren: een literatuurstudie met data-overzicht. Deltares: Delft. 116 pp, meer

Oude Elferink, A.G. (2020). Identificatie en analyse van relevante regelgeving en beleid in het kader van het project "Beleid en Regelgeving Informatiesysteem Noordzee (BREIN): herziening 2020. Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS): Utrecht. 161 pp, meer

Röbke, B.; Elmilady, H.; Van der Wegen, M.; Taal, M. (2020). The long-term morphological response to sea level rise and different sediment strategies in the Western Scheldt estuary (The Netherlands). version 1.0. Deltares: Delft. 100 pp, meer

Sluijter, M.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2020). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in augustus en november 2019 en januari 2020. Deltamilieu Projecten: Vlissingen. 47 pp, meer

Smolders, S.; Bi, Q.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Integraal plan Boven-Zeeschelde: sub report 6. Scaldis mud: a mud transport model for the Scheldt estuary. Version 4.0. FHR reports, 13_131_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 77 + 19 p. app. pp, meer

Sneekes, A.C.; Kotterman, M.J.J. (2020). Biotamonitoring Rijkswateren t/m 2019. Deel I: toetsing en trends. IMARES Wageningen Report, C104/20. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 145 pp, meer

Troost, K.; van Asch, M.; Brummelhuis, E.; van den Ende, D.; van Es, Y.; Perdon, K.J.; van der Pool, J.; van Zweeden, C.; van Zwol, J. (2021). Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone, Waddenzee en zoute deltawateren in 2020. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 21.001. Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO): IJmuiden. 96 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/538895, meer

van Onselen, E. (2020). Moeilijk erodeerbare lagen in de Waddenzee en Westerschelde. Kartering en effect of morfologische ontwikkeling van geulen. Deltares: Delft. 97 pp, meer

Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Vanoverbeke, J.; Van De Meutter, F.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Speybroeck, J.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Soors, J.; Van Lierop, F. (2020). MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapport geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(38). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 156 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.18656743, meer

Top

Thesissen

Daggers, T.D. (2021). Quantifying the role of microphytobenthos in temperate intertidal ecosystems using optical remote sensing. PhD Thesis. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978-90-365-5124-3. 202 pp. https://doi.org/10.3990/1.9789036551243, meer

Gaulier, C. (2020). Trace metals in estuarine and coastal waters: Dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Université de Lille: Brussel/Rijsel. 314 pp, meer

Top

Andere

Vandevoorde, B.; Van Lierop, F.; Jacobs, I.; Paelinckx, D. (2019). Zilte habitattypen en estuarium (11XX en 13XX), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13: pp. 61-74, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy