ATTENDERING N°118      Januari-Februari 2022

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Ameryckx, J. (1959). De ontstaansgeschiedenis van de zeepolders. Biekorf 60(11B): 377-400, meer

Lauryssen, F.; Crombé, P.; Maris, T.; Van Maldegem, E.; Van de Broek, M.; Temmerman, S.; Smolders, E. (2022). Estimation of the natural background of phosphate in a lowland river using tidal marsh sediment cores. Biogeosciences 19(3): 763-776. https://dx.doi.org/10.5194/bg-19-763-2022, meer

Bonnet, L. (1961). L'accès du port d'Anvers et de l'Escaut aux navires de gros tonnage. Cercle Royal Mars et Mercure: revue mensuelle 33(5): 3-6, meer

Zheng, J.; Elmilady, H.; Röbke, B.R.; Taal, M.; Wang, Z.B.; Van Prooijen, B.C.; de Vet, P.L.M.; van der Wegen, M. (2021). The impact of windwaves and sea level rise on the morphodynamics of a sandy estuarine shoal. Earth Surf. Process. Landforms 46(15): 3045-3062. https://dx.doi.org/10.1002/esp.5207, meer

Warner, J.; de Man, R. (2020). Powering hydrodiplomacy: how a broader power palette can deepen our understanding of water conflict dynamics. Environ. Sci. Policy 114: 283-294. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2020.08.015, meer

Novak, J.; Trapp, S. (2005). Growth of plants on TBT-contaminated harbour sludge and effect on TBT removal (10 pp). Environm. Sc. & Poll. Res. 12(6): 332-341. https://dx.doi.org/10.1065/espr2005.08.282, meer

Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Backer, A. (2022). Long-term series demonstrate small-scale differences in trends within fish assemblages explained by climate variability. Est., Coast. and Shelf Sci. 264: 107663. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107663, meer

(1976). De nieuwe Schelde-Rijnverbinding = La nouvelle liaison Escaut-Rhin. Excavator - Trenco (Ed. biling.) 6: 1-10, meer

(1984). De grote infrastructuurwerken in België. A-12 Brussel-Boom-Antwerpen. Tunnel onder de Rupel en het zeevaartkanaal en de toegangen = Les grandes réalisations d'infrastructure en Belgique. A-12/ RN 177 Bruxelles - Boom - Anvers. Tunnel sous le Rupel et le canal maritime avec ses accès. Excavator - Trenco (Ed. biling.) 5: 2-35, meer

(1984). Waar staan wij nu? België - Nederland - De waterverdragen… Een geschiedenis, ons oud continent waardig = Où en sommes nous? Belgique - Hollande - Les traités sur l'eau ... Une histoire digne de notre vieux continent. Excavator - Trenco (Ed. biling.) 10: 2-5, meer

(1984). De Berendrechtsluis, de grootste ter wereld = L'écluse de Berendrecht, la plus grande de monde. Excavator - Trenco (Ed. biling.) 1, meer

Lievens, R. (1974). De Schelde-Rijnverbinding = La liaison Escaut-Rhin (I). Excavator - Trenco (Ed. biling.) 8-9: 1-48, meer

Lievens, R. (1974). De Schelde-Rijnverbinding = La liaison Escaut-Rhin (II). Excavator - Trenco (Ed. biling.) 10: 1-48, meer

Fang, X.; Cozzoli, F.; Smolders, S.; Knights, A.; Moens, T.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Hindcasting ecosystem functioning change in an anthropogenized estuary: Implications for an era of global change. Front. Mar. Sci. 8: 747883. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.747833, meer

Zhu, Z.; Bouma, T.J.; Zhu, Q.; Cai, Y.; Yang, Z. (2021). Effects of waves and sediment disturbance on seed bank persistence at tidal flats. Front. Mar. Sci. 8: 728065. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.728065, meer

Wartel, S. (1977). Composition, transport and origin of sediments in the Schelde estuary. Geol. Mijnbouw 56(3): 219-233, meer

Wartel, S. (1980). The Tertiary and Quaternary subbottom of the Schelde estuary near Antwerpen (Belgium). Geol. Mijnbouw 59(3): 233-240, meer

(1975). De nieuwe Schelde-Rijnverbinding. Hinterland 24: 7-99, meer

(1987). Infra- en superstructuur haven van Antwerpen (1). Hinterland 133N: 35-77, meer

De Jonghe, A.; Janssens, A.; Van Mieghem, J.; Cypers, L. (1989). De Berendrechtsluis: technische aspecten. Hinterland 143N: 7-27, meer

De Saeger, J.; Boereboom, A.; Delwaide, L.; Eelen, F.; Vleugels, R.; Schepens, G.; Somers, L.; Dufour, G.; Van Beylen, J. (1967). Zandvlietsluis. Hinterland 54: 1-180, meer

Gleissner, J. (1984). Antwerpen revalorizeert oudere dokken. Hinterland 124N: 36-43, meer

Himler, A.; Moorthamers, R. (1982). Van Kranenhoofd tot Delwaidedok: havenontwikkeling 1263-1982. Hinterland 115N: 14-31, meer

Mintiens, A.E. (1976). De bevaarbaarheid van de Schelde: nu en straks. Hinterland 89: 4-12, meer

Van de Wal, G. (1989). De Berendrechtsluis: 60% meer versassingscapaciteit. Hinterland 143N: 29-33, meer

van Leussen, W.; van Velzen, E. (1989). High concentration suspensions: their origin and importance in Dutch estuaries and coastal waters. J. Coast. Res. SI(5): 1-22, meer

Elmilady, H.; van der Wegen, M.; Roelvink, D.; van der Spek, A. (2022). Modeling the morphodynamic response of estuarine intertidal shoals to sealevel rise. JGR: Earth Surface 127(1): e2021JF006152. https://dx.doi.org/10.1029/2021jf006152, meer

Horemans, D.M.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Meire, P.; Cox, T.J.S. (2021). Seasonal variations in flocculation and erosion affecting the largescale suspended sediment distribution in the Scheldt estuary: the importance of biotic effects. JGR: Oceans 126(4): e2020JC016805. https://dx.doi.org/10.1029/2020jc016805, meer

Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2018). Time evolution of estuarine turbidity maxima in well-mixed, tidally dominated estuaries: the role of availability- and erosion-limited conditions. J. Phys. Oceanogr. 48(8): 1629-1650. https://dx.doi.org/10.1175/JPO-D-17-0183.1, meer

Paprotny, D.; Vousdoukas, M.I.; Morales-Nápoles, O.; Jonkman, S.N.; Feyen, L. (2020). Pan-European hydrodynamic models and their ability to identify compound floods. Nat. Hazards 101(3): 933-957. https://dx.doi.org/10.1007/s11069-020-03902-3, meer

Ameryckx, J. (1958). Bodem en bewoning in de zeepolders. Natuurwet. Tijdschr. 40(6-7): 176-193, + 7 plates + 1 map, meer

Kasse, C.; Woolderink, H.A.G.; Kloos, M.E.; Hoek, W.Z. (2020). Source-bordering aeolian dune formation along the Scheldt River (southern Netherlands – northern Belgium) was caused by Younger Dryas cooling, high river gradient and southwesterly summer winds. Geol. Mijnb. 99: e13. https://dx.doi.org/10.1017/njg.2020.15, meer

Brand, E.; Ramaekers, G.; Lodder, Q. (2022). Dutch experience with sand nourishments for dynamic coastline conservation – An operational overview. Ocean Coast. Manag. 217: 106008. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.106008, meer

Lodder, Q.; Slinger, J. (2022). The ‘Research for Policy’ cycle in Dutch coastal flood risk management: The Coastal Genesis 2 research programme. Ocean Coast. Manag. 219: 106066. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106066, meer

Smolíková, V.; Pelcová, P.; Ridošková, A.; Leermakers, M. (2022). Diffusive gradients in thin-films technique for uranium monitoring along a salinity gradient: a comparative study on the performance of Chelex-100, Dow-PIWBA, Diphonix, and Lewatit FO 36 resin gels in the Scheldt estuary. Talanta 240: 123168. https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2021.123168, meer

Ameryckx, J. (1960). De jongste geologische geschiedenis van de Belgische Zeepolders. Tech.-Wet. Tijdschr. 29(1): 1-10, meer

Bonnet, L.; Blockmans, J. (1936). Etude du régime des rivières du bassin de l'Escaut maritime par cubature de la marée moyenne décennale 1921-1930. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. juin: Vol.1 (317-389) + Vol.2 (48 planches), meer

Codde, R.; De Keyser, L.N. (1954). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het tijdperk 1941-1950. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 107(4): 583-658, meer

Codde, R.; De Keyser, L.N. (1963). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het tijdperk 1951-1960. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 116(4): [1-68], meer

Royers, G.; De Winter, Fr. (1904). Les établissements maritimes de la ville d'Anvers et leurs diverses extensions. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 4: 1-34 + 3 planches, meer

Vekemans, R. (1946). Tienjarig overzicht 1931-1940 der tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. augustus: [1-62] + 12 plates, meer

Havermans, R. (1953). De stormvloed van 1 februari 1953 in de Antwerpse Noorderpolders. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 22(2): 361-406, meer

Mijs, M. (1973). De landschapsgeschiedenis van de Scheldepolders ten noorden van Antwerpen: bijdrage tot de historische geografie van de Scheldepolders. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 42: 39-124, meer

Hasse, G. (1939). Les premières digues au Nord d'Anvers. Bull. Soc. R. Géogr. Anvers = Tijdsch. Kon. Aardr. Genootsch. Antw. LIX(4): 277-292 + 1 map, 1 plate, meer

Lecerf, A.; Hampel, H.; Yu, H.; Nijs, J.; Hellings, L.; Tackx, M. (2008). Decomposition of willow (Salix triandra L.) leaves in the Schelde estuary (Belgium). Verh. - Int. Ver. Theor. Angew. Limnol. 30(4): 603-606. https://dx.doi.org/10.1080/03680770.2008.11902198, meer

Willemsen, P.W.J.M.; Smits, B.P.; Borsje, B.W.; Herman, P.M.J.; Dijkstra, J.T.; bouma, T.J.; Hulscher, S.J.M.H. (2022). Modeling decadal salt marsh development: variability of the salt marsh edge under influence of waves and sediment availability. Water Resour. Res. 58(1): e2020WR028962. https://dx.doi.org/10.1029/2020wr028962, meer

(2005). Waterbouwkundig Laboratorium. Waterspiegel 6(1/2): 1-4, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Colina Alonso, A.; van Maren, D.S.; Herman, P.M.J.; van Weerdenburg, R.J.A.; Huismans, Y.; Wang, Z.B. (2021). Feedback loops arising from sand-mud interaction cause bimodal mud contents, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 49, meer

Elmilady, H.; Röbke, B.; van der Wegen, M.; Roelvink, D.; van der Spek, A.; Taal, M. (2021). Mud dynamics and the morphodynamic response of the Western Scheldt estuary to sea level rise, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 87, meer

Escobar, S.; Bi, Q.; Wongsoredjo, S.; Toorman, E. (2021). Dynamic sediment flocculation: development of a 2DH model for coastal applications, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 71, meer

Hanssen, J.L.J.; Van Prooijen, B.C.; Herman, P.M.J. (2021). What defines the tidal flat shape?, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 83, meer

Werners, S.E.; Taal, M.; de Ridder, H.A.J.; Brebbia, C.A.; Olivella, J. (2000). Sustainable development of the Scheldt estuary: building an integral vision on navigation, environment & safety, in: Brebbia, C.A. et al. Maritime Engineering and Ports II (Water Studies Vol 9). pp. 207-216, meer

Shannon, K.; De Meulder, B. (2012). Water urbanisms spanning the globe: the Scheldt estuary & Mekong Delta, in: Girot, C. (Ed.) Rising waters, shifting lands. pp. 62-80, meer

Thiébaut, M.; Sentchev, A.; Schmitt, F.G.; Le Kien, T. (2016). Assessing the turbulence in a tidal estuary and the effect of turbulence on marine current turbine performance, in: Guedes Soares, C. (Ed.) Progress in renewable energies offshore: proceedings of the 2nd international conference on renewable energies offshore (RENEW2016), Lisbon, Portugal, 24-26 October 2016. pp. 573-579, meer

Simpson, J.; Stec, S.; Cofino, W.; Peeters, H.; Van Hove, B.; Verhallen, A. (2008). Successful transboundary river basin and estuary cooperation: benchmarks for the Ural River Basin?, in: Lagutov, V. (Ed.) Rescue of sturgeon species in the Ural River Basin. NATO Science for Peace and Security Series: C. Environmental Security, : pp. 39-52. https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8924-4_3, meer

Verwaest, T.; Trouw, K.; Martens, C.; Van de Walle, B.; Suykens, K.; Houthuys, R.; Maertens, J.; Keppers, C.; Wauters, P.; Stoops, E.; Smets, S.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Mulder, T. (2005). Flood risk analysis for the Flemish-Dutch coast, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 29th International Conference: Coastal Engineering 2004. pp. 3123-3135. https://dx.doi.org/10.1142/9789812701916_0252, meer

Van Brabandt, L. (1912). Recueil décennal de tableaux récapitulatifs des observations de marées faites pendant la période 1901-1910. Ministère de l'Agriculture et des Travaux Publics. Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 311 pp, meer

Top

Rapporten

(2021). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 1996-2019. Deltares: Delft. 256 pp, meer

Bi, Q.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). LIFE SPARC – action C10: transfer to other estuaries (Replicability & Transferability): sub report 1. Inventory and comparative study. Version 2.0. FHR reports, 16_072_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 40 + 8 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/56, meer

Craeybeckx, A. (1995). Het Belgisch-Nederlands verdrag betreffende de uitdieping van de Schelde anno 1995. Verhandeling tot het bekomen van de graad van Gediplomeerde in de Aanvullende studie in het Zee- en Binnenscheepvaartrecht. Universiteit Antwerpen – Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen: Antwerpen. 64 pp, meer

De Maerschalck, B.; Verwilligen, J.; Plancke, Y. (2021). Wachtsteigers Beneden Zeeschelde: deelrapport 1. Morfologisch en nautisch onderzoek uitbreiding wachtsteigers Galgeschoor en Plaat van de Parel. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_120_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 23 + 16 p. bijl. pp, meer

Ebbens, E.; Mulder, S.; De Haan, M.; Schipper, C.A.; Jungerling, K. (2021). Verkenning effecten klimaatdrukfactoren op de natuur van de Grote Wateren. Rijkswaterstaat WVL: Lelystad. 91 pp, meer

Eloot, K.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B. (2022). Antwerpen Oeververbinding tussen linker- en rechteroever: deelrapport 1 – Simulatiestudie Last Intervention Point voor afwaartse vaart. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_113_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 30 + 40 p. bijlagen pp, meer

Franzius, L.; De Thierry, G. (1907). Amélioration de l'Escaut: réponse à la note de MM. Conrad et Welcker du "Waterstaat" Néerlandais relative à la correction de l'Escaut. Goemaere: Bruxelles. 63 pp, meer

Hijma, M. (2021). Bodemdalingsmonitor 2021. Kustfundament en getijdenbekkens. Deltares: Delft. 26 pp, meer

Hintzen, N. (2021). Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden. Wageningen University & Research Rapport, C013/21. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 21 pp. https://dx.doi.org/10.18174/541762, meer

Hydrologisch Informatiecentrum (2020). Hoogwaters 10-13 maart 2020. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/75, meer

Hydrologisch Informatiecentrum (2021). Hoogwater 21 oktober 2021. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/76, meer

Hydrologisch Informatiecentrum (2021). Hoogwater 07 november 2021. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/77, meer

Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwater 5 januari 2022. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48607/78, meer

Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwater 31 januari 2022. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48607/79, meer

Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwaters 17 - 21 februari 2022. Scheldeflits, 03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp. https://dx.doi.org/10.48607/80, meer

Mingret, P. (1975). Le problème de l'Escaut maritime. Courrier hebdomadaire du CRISP, 704-705. CRISP: Bruxelles. 57 pp, meer

Pierrot, J.-A.; Van Brabandt, L. (1908). Note relative aux conséquences de la réduction de la longueur du lit de l'Escaut en aval d'Anvers. Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 30 pp, meer

Plancke, Y.; Bastiaensen, E. (2021). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 6. Analyse beunstalen bij de uitvoering van de stortproeven 2021 in de Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_079_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 6 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/57, meer

Plancke, Y.; Dupont, H.; Stark, J.; Kaptein, S.J. (2021). Sediment dynamics in the Schelde-estuary: report 1. Influence of fresh water discharge and tide on the ETM-dynamics in the Schelde-estuary using Delft3D. Version 3.0. FHR reports, 19_060_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 + 2 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/67, meer

Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Predictie van dwarsstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/61, meer

Plancke, Y.; Van den Bergh, E.; Vereecken, H.; Vandevoorde, B. (2022). Verdieping Europaterminal: deelrapport 1. Monitoringprogramma ten behoeve van het opvolgen van de potentiële effecten. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_042_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/71, meer

Sluijter, M.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2021). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2020januari en maart 2021. Deltamilieu Projecten: Vlissingen. 40 pp, meer

Smolders, S.; Meire, D.; Schramkowski, G. (2022). Inundatieverloop HPP bij gefaseerde dijkafgraving: resultaten numerieke simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_119_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 p. pp, meer

Stolte, W.; van Rongen, B. (2019). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2018. Meetgegevens van 1996 t/m 2018. Deltares: Delft. 301 pp, meer

van Bemmelen, R.S.A.; Soudijn, F.H.; Benden, D.; Potiek, A.; Chen, C.; Hintzen, N.; Wilkes, T.; Van Kooten, T.; Gyimesi, A. (2021). Individual-based model lesser black-backed gulls in the Netherlands. Bureau Waardenburg Rapport, 21-168. Bureau Waardenburg: Culemborg. 108 pp, meer

Van De Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Terrie, T.; Soors, J.; Vanoverbeke, J.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2021). Trofische relaties tussen oligochaeten en epibenthische predatoren op slikken in de zeeschelde: tweedelijnsanalyse. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(23). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 36 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.35111052, meer

Van De Meutter, F.; De Regge, N.; Bezdenjesnji, O. (2021). Dieetanalyse van hogere trofische niveaus in de zeeschelde: deel vissen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(41). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 87 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.44407431, meer

Van de Vyvere, A. (1905). Chambre des Représentants N° 97. Séance du 20 Février 1912: projet de loi relatif à l'amélioriation du cours de l'Escaut entre Anvers et le Kruisschans et aux travaux qui en sont la conséquence. Exposé des motifs. Chambre des Représentants: Bruxelles. 14 + 2 cartes pp, meer

van Heijst, M.W.I.M.; Cleveringa, J.; de Kok, J. (2005). Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg. Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005-025. Rijkswaterstaat: Delft. ISBN 90-369-5594-7. 64 + bijlagen pp, meer

van Rijssel, J.C.; van Keeken, O.A.; de Leeuw, J.J. (2021). Vismonitoring Rijkswateren t/m 2020. Deel I: toestand en trends. Wageningen University & Research Rapport, C096/21. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 450 pp. https://dx.doi.org/10.18174/558192, meer

Van Ryckegem, G.; Vanoverbeke, J.; Elsen, R.; Van Braeckel, A. (2021). Duurzaam beheer van schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de Schelde oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(6). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 75 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.26162584, meer

Vandevoorde, B.; Van Lierop, F. (2021). T0-bepaling van de dijkvegetatie Hedwige-Prosperpolder (datarapport). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 60. INBO: Brussel. 40 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.70310631, meer

Vanoverbeke, J.; Van De Meutter, F.; Van Ryckegem, G. (2021). Habitatmapping: foerageren van overwinterende watervogels op de slikken van de Zeeschelde. Tweedelijnsanalyse van voorkomen en foerageergedrag van eenden in relatie tot waterdynamiek en macrozoöbenthos. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(24). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 51 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.35151319, meer

Verhelst, P.; Pauwels, I.; Breine, J.; De Maerteleire, N.; Pieters, S.; Gelaude, E.; Dens, F.; Coeck, J.; Reubens, J. (2022). Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2022(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.71056933, meer

Verstraete, E. (1903). Analyse, synthèse et application rationnelles de pélagonomie dynamique: amélioration de l'Escaut maritime. Imprimerie Lacourt: Bruxelles. 59 pp, meer

Verwilligen, J.; Eloot, K.; Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Actualisatie evaluatiemethodiek Schelde-Estuarium: deelrapport 2. Bevaarbaarheid. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_065_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 72 + 14 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/69, meer

Top

Thesissen

Koets, K. (2021). Design of an innovative siltation removal system for rolling gates. MA Thesis. Faculty of Engineering Technology Design, Production: Twente. v, 118 pp, meer

Top

Andere

(1964). De geologie van het havengebied van Antwerpen. Overdruk uit Verslagboek KVIV 4de Internationaal Havenkongres. [S.n.]: Antwerpen. 32 pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2021). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2022 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2022 L.A.T. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 142 (T.A.W.);136 (L.A.T.) pp, meer

Beerlandt, J.; Rauwoens, P. (2022). Polder2c’s living lab: Toolbox for a better future of levee management, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 14, meer

De Hoon, H. (1927). L'Escaut et son embouchure: le différend de Wielingen. Office de Publicité: Bruxelles. 56, 1 map pp, meer

Keirsebelik, H.; Verhelst, P.; Schoelynck, J. (2022). Tracking the downstream migration of an aquatic invader: preliminary results on the spatio-temporal movement behaviour of the Chinese mitten crab in the Scheldt Estuary, Belgium, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 57, meer

Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2022). Hyperspectral reflectance of dry, wet and submerged plastics polymers under environmentally relevant conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 63-64, meer

Maes, F.; Merckx, J.-P.; Lescroart, J.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2022). Maritime transport, shipping and ports, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 31-55, meer

Maes, F.; Merckx, J.-P.; Lescroart, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2022). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 31-56, meer

Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Sandra, M. (2022). Scheldt estuary, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 225-236, meer

Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.J.; Sandra, M. (2022). Schelde-estuarium, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 229-241, meer

Sahota, R.; Boyen, J.; Semmouri, I.; Bodé, S.; De Troch, M. (2022). An inter-order comparison of copepod fatty acid composition and biosynthesis in response to a long-chain PUFA-deficient diet along a temperature gradient, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 80-81, meer

Van Mierlo, C.-J. (1912). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: le deuxième principe, in: Van Mierlo, C.-J. (1913). Rechtmaking van de Schelde beneden Antwerpen: de bijzonderste voorgedragene plannen getoetst aan de regels van de waterkunst. pp. 231-273, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid