> SCHELDEMONITOR ATTENDERING


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 28
Juli - Augustus 2010

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenRapportenThesissenAndere


Open documenten

Mialet, B.; Azémar, F.; Maris, T.; Sossou, C.; Ruiz, P.; Lionard, M.; Van Damme, S.; Lecerf, A.; Muylaert, K.; Toumi, N.; Meire, P.; Tackx, M. (2010) Spatial spring distribution of the copepod Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida) in a restoring estuary, the Scheldt (Belgium). Estuarine, Coastal and Shelf Science: 116-124, details


Boeken en Monografieën

Blacquière, A.R. ([S.d.]) Morfologische ontwikkeling van de Westerschelde sinds 1650: verslag afstudeerwerk[S.n.]: Delft, details

Roose, F. (2010) Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: introductie [PRESENTATIE]. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 8 slides pp., details

Sas, M.; van Maren, B.; Bollen, M. (2010) Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: voorkomen van HCBS lagen [PRESENTATIE]. IMDC/Deltares: Antwerpen. 24 slides pp., details

Vanlede, J.; Sas, M. (2010) Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: overzicht van de geschatte aanslibbing van Deurganckdok [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 19 slides pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2010) Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: numerieke modelsimulaties met Slib3D [PRESENTATIE][S.n.]: Antwerpen. 18 slides pp., details

Roose, F. (2010) Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: conclusies [PRESENTATIE]. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 6 slides pp., details

Enthoven, V. (Ed.) (2009) Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. Vantilt: Nijmegen. ISBN 978-94-6004-034-4. 365 pp., details

Redeker, H. (1953) De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van H.M. de Koningin. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels: Amsterdam. [96] pp., details


Rapporten

Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010) Ondersteuning Waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c[S.n.]: Antwerpen. IV, 26 pp., details

Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010) Ondersteuning Waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c[S.n.]: Antwerpen. III, 25 pp., details

Groenewoud, M.D. (1997) Modellering morfodynamisch gedrag van de Drempel van Hansweert: fase 1. Modelbouwen simulatie huidige situatie. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)[S.l.]. 46 pp., details

de Munter, E.; Maris, T.; Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B. (Ed.) (2010) De schelde: een stroom natuurtalent. Agentschap voor Natuur en Bos: Brussel. 72 pp., details

Anon. (2008) Planbeschrijving Waterdunen. Provincie Zeeland: Middelburg. 43 pp., details

Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag 2009. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 81 pp., details

Roex, E.; Van den Heuvel-Greve, M. (2010) Monitoring van bioaccumulerende, prioritaire KRW stoffen; in water of in biota. Deltares[S.l.]. 52 pp., details

Maximova, T.; Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010) Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: scenario analyse 2D model. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 1p. appendices, 39p. tables, 82p. figures pp., details

Van der Heide, C.J. (2009) Peilverhoging op de Westerschelde: een onderzoek naar de gevolgen in het Schelde-estuarium. Versie 5.1. BSc Thesis[S.n.]: Delft. 32 pp., details

G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010) Studie evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 1. Uitvoering niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., details

G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010) Studie evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 2. Evaluatie bruikbaarheid en betrouwbaarheid niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing - Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in Deurganckdok: report 2.5. Through tide measurement: Eddy currents DGD 02/03/2010. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Deelrapport 1.24: sediment jaarbalans 01/04/2008 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 116 pp., details


Thesissen

Van der Heide, C.J. (2009) Peilverhoging op de Westerschelde: een onderzoek naar de gevolgen in het Schelde-estuarium. Versie 5.1. BSc Thesis[S.n.]: Delft. 32 pp., details


Andere

de Kraker, A.M.J. (2009) De Westerschelde: bevaarbaarheid en verdedigbaarheid, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 23-53, details

Blom, P. (2009) Zeeuws Arcadia: Walcheren in roerige tijd, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 55-82, details

Van Gent, T. (2009) Napoleon beschouwde Vlissingen als onneembaar: verdediging en verovering van Walcheren, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 83-109, details

Enthoven, V. (2009) Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 111-175, details

Uitterhoeve, W. (2009) Het koninkrijk verdedigd: opbouw en afloop, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 177-197, details

Van Damme, J. (2009) Aan de hand van de krant: de expeditie naar de Schelde in Britse en Hollandse dagbladen, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 221-235, details

Frenks, V. (2009) Nieuwe visies op het oude Vlissingen: panorama van het bombardement, tekeningen van het herstel, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 237-255, details

Landheer, H. (2009) Arm Vlissingen: hulpverlening en schadevergoeding, in: Enthoven, V. (Ed.) (2009). Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 257-277, details

Ides, S.; Plancke, Y.; Vos, G. (2010) Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: (2010). SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], details

Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Deckers, P. (2010) The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: (2010). SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Indien uw contactgegevens zich in de databank bevinden, maar u niet wil dat deze getoond worden op de website, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster van deze site.