SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 34
Juli - Augustus 2011

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.Open documenten

Hydrologisch Informatiecentrum (2011). Hydrologisch jaarboek 2010: HIC meetstations. versie 2.0. WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 261 pp., details


Boeken en Monografieën

Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag 2010[S.n.]: Antwerpen. 69 pp., details

Van Sevencoten, F.; Lilipaly, J.; Lefebvre, A.; Delelis, A.; Yzerbyt, D.; Pichot, G.; Beernaert, S.; Evenepoel, M.; Secretariaat ISC (20111). 1995-2010: 15 jaar ISC [BROCHURE]. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 12 pp., details

(2011). Abstracts presentaties VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)[S.l.]. 7 pp., details

(2008). Bijlage 1: Overwegingen bij het ontwerpbesluit voor de verruiming van de vaargeul van de Westerschelde D.D. 27 november 2008[S.n.][S.l.]. 17 pp., details

(1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., details

Visser, C.; van Son, B.; Van Dijk, C.; Hillen, M.; Van der Zwan, C.; Bouma, J. (2011). Welvarend Westerschelde: Duurzame havenontwikkeling als impuls voor natuur- en gebiedsontwikkeling (Inzending Delta Water Award). Royal Haskoning[S.l.]. 10 pp., details

Lukkes, M. [s.d.]. Een evenwichtig verruimingsplan voor de Westerschelde. Petrochem[S.l.]. 5 pp., details

(2010). Natura 2000 - 't Zwin en Kievittepolder. Voor Mens en Natuur[S.n.][S.l.]. 4 pp., details

Coeck, C. (2011). Economische aspecten van de toegankelijkheid: ervaringen vanuit Antwerpen [PRESENTATIE]. Port of Antwerp: Antwerp. 32 slides pp., details

van der Horst, J. (2011). Zout en nautisch [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat Zeeland[S.l.]. 17 slides pp., details

Eloot, K. (2011). Toegankelijkheid van de Schelderegio [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 slides pp., details

van Maanen, H. (2011). Panama Canal 2011: at your service ! [PRESENTATIE]. Port Load[S.l.]. 55 slides pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Aquatic Ecology

·             Duursma, E.K.; Merks, A.G.A.; Nieuwenhuize, J. (1988). Exchange processes in estuaries such as the Westerschelde, an overview , details

·             Bakker, C. (1977). Comparative plankton investigations in a brackish lake (L. Veere) and a brackish tidal estuary (Westerschelde) in the SW Netherlands , details

·             Revis, N.; Castel, J.; Tackx, M.L.M. (1991). Some reflections on the structure of the mandibleplate of Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida) , details

Continental Shelf Research

·             Bolle, A.; Wang, Z.B.; Amos, C; De Ronde, J. (2010). The influence of changes in tidal asymmetry on residual sediment transport in the Western Scheldt , details

·             Cox, R.; Wadsworth, R.A.; Thomson, A.G. (2003). Long-term changes in salt marsh extent affected by channel deepening in a modified estuary , details

District Kust en Zee

·             Piekhaar, R.S. (1982). Uniforme bepalingsmethode van slibgehalten , details

·             De Reus, J.H. (1982). Eigenschappen van slib , details

·             Bakker, W.T. (1982). Slibproblemen in en om de Westerschelde , details

Estuaries and Coasts

·             Lucas, C.H.; Widdows, J.; Wall, L. (2003). Relating spatial and temporal variability in sediment chlorophylla and carbohydrate distribution with erodibility of a tidal flat , details

·             Chaudry, M.A.; Zwolsman, J.J.G. (2008). Seasonal Dynamics of Dissolved Trace Metals in the Scheldt Estuary: Relationship with Redox Conditions and Phytoplankton Activity , details

Estuarine, Coastal and Shelf Science

·             Quataert, P.; Verschelde, P.; Breine, J.; Verbeke, G.; Goetghebeur, E.; Ollevier, F. (2011). A diagnostic modelling framework to construct indices of biotic integrity: A case study of fish in the Zeescheldenext term estuary (Belgium) , details

·             Callaghan, D.P.; Bouma, T.J.; Klaassen, P.; van der Wal, D.; Stive, M.J.F.; Herman, P.M.J. (2010). Hydrodynamic forcing on salt-marsh development: Distinguishing the relative importance of waves and tidal flows , details

Hydrobiologia

·             Sabbe, K. (1993). Short-term fluctuations in benthic diatom numbers on an intertidal sandflat in the Westerschelde estuary (Zeeland, The Netherlands) , details

·             Nienhuis, P.H. (1993). Nutrient cycling and foodwebs in Dutch estuaries , details

·             Bakker, J.P.; Esselink, P.; Dijkema, K.S.; van Duin, W.E.; de Jong, D.J. (2002). Restoration of salt marshes in the Netherlands , details

·             De Jonge, V.N.; de Jong, D.J. (2002). Ecological restoration in coastal areas in the Netherlands: concepts, dilemmas and some examples , details

Progress Report Programme Radiation Protection

·             Duursma, E.K.; Martin, J.M.; Pentreath, J.; Wollast, R. (1987). Transfer processes and modelling of plutonium species and gamma-emitters in the Scheldt estuary ; redox and organic speciation in relation to aqueous and particulate fractionation , details

·             Duursma, E.K.; Martin, J.M.; Pentreath, J.; Wollast, R. (1988). Transfer processes and modelling of plutonium species and gamma-emitters in the Scheldt estuary ; redox and organic speciation in relation to aqueous and particulate fractionation , details

·             Duursma, E.K.; Martin, J.M.; Pentreath, J.; Wollast, R. (1989). Transfer processes and modelling of plutonium species and gamma-emitters in the Scheldt estuary ; redox and organic speciation in relation to aqueous and particulate fractionation , details

·             Duursma, E.K.; Martin, J.M.; Pentreath, J.; Wollast, R. (1993). Transfer processes and modelling of plutonium species and gamma-emitters in the Scheldt estuary ; redox and organic speciation in relation to aqueous and particulate fractionation , details

·             Köster, F.W.; Guéguéniat, P.; Duursma, E.K.; Galvào, M. (1993). Behaviour of Polonium-210 and Lead-210 in European marine environments. Application of bioindicators , details

Science of the Total Environment

·             Bordin, G.; McCourt, J.; Cordeiro Raposo, .F; Rodriguez, A. (1996). Trace metals in the marine bivalve Macoma balthica in the westerschelde estuary, The Nertherlands. Part 3: Variability of the role of cytosol in metal uptake by the clams , details

·             Bordin, G.; McCourt, J.; Rodriguez, A. (1994). Trace metals in the marine bivalve Macoma balthica in the Westerschelde estuary, The Netherlands. Part 2: Intracellular partitioning of copper, cadmium, zinc and iron — variations of the cytoplasmic metal concentrations in natural and in in vitro contaminated clams , details

(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout. 1-60 pp., 26, details

·             Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces, details

 

Waalewijn, A. (1955). Summary of Hydrostatic levelling across the westerschelde Bulletin Géodésique 36(1): 53-54, details

Van den Broeck, H.; De Wolf, H.; Backeljau, T.; Blust, R. (2010). Effect of metal accumulation on metallothionein level and condition of the periwinkle Littorina littorea along the Scheldt estuary (the Netherlands) Environ. Pollut. 158(5): 1791-1799, details

Kleinhans, M.; Schuurman, F.; Bakx, W.; Markies, H. (2009). Meandering channel dynamics in highly cohesive sediment on an intertidal mud flat in the Westerschelde estuary, the Netherlands Geomorphology: an international journal on pure and applied geomorphology 105(3-4): 261-276, details

Vincke, L.; Van Looveren, R.; Peeters, P.; Haelterman, K.; Mostaert, F.; van Alboom, G. (2011). Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken Geotechniek 15(3): 18-22, details

Alen, J. (1953). De overstromingen van februari 1953 Het Leger De Natie 8(12): 1-12, details

Colijn, C.J.; Binnendijk, A.C. (1998). Physical planning in the coastal region of Zeeland, the Netherlands J. Coast. Conserv. 4(2): 135-142, details

Gerringa, L.J.A.; Hummel, H.; Moerdijk-Poortvliet, T.C.W. (1998). Relations between free copper and salinity, dissolved and particulate organic carbon in the Oosterschelde and Westerschelde, Netherlands J. Sea Res. 40(3-4): 193-203, details

Arens, S.M.; Mulder, J.P.M. (2008). Dynamisch Kustbeheer goed voor veiligheid en natuur Land + Water 9: 33-35, details

Hay, R.F.M; Laing, J. (1954). The storm of 31st January - 1st February 1953 Mar. Obs. 24: 87-92, details

Wepener, V.; Bervoets, L.; Mubiana, V.; Blust, R. (2008). Metal exposure and biological responses in resident and transplanted blue mussels (Mytilus edulis) from the Scheldt estuary Mar. Pollut. Bull. 57(6-12): 624-631, details

Havermans, R. (1954). De stormvloed in de Antwerpse Polders 1 februari 1953 Nat.- stedeschoon 27(2): 15-39, details

Blaise, S.; de Brye, B.; de Brauwere, A.; Deleersnijder, E.; Delhez, E.J.M.; Comblen, R. (2010). Capturing the residence time boundary layer—application to the Scheldt Estuary Ocean Dynamics 60(3): 535-554, details

Hemminga, M.A.; Van Soelen, J. (1992). The performance of the leaf mining microlepidopteran Bucculatrix maritima (Stt.) on the salt marsh halophyte, Aster tripolium (L.), exposed to different salinity conditions Oecologia 89(3): 422-427, details

Guilcher, A. (1953). Les inondations marines du 31 Janvier et du 1er février1953 sur les bords de la Mer du Nord Rev. étude calam. 13(30-31): 3-19, details

Willems, G. (1953). De stormvloed van 1 februari 1953 Tech.-Wet. Tijdschr. 22(12): 259-280, details

Du Laing, G.; Meers, E.; Dewispelaere, M.; Rinklebe, J.; Vandecasteele, B.; Verloo, M.G.; Tack, F.M.G. (2009). Effect of Water Table Level on Metal Mobility at Different Depths in Wetland Soils of the Scheldt Estuary (Belgium) Water Air Soil Pollut. 202(1-4): 353-367, details


(2004). Global change en watersystemen: discussienamiddag, woensdag 26 mei 2004, Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken. Universiteit Antwerpen. Instituut voor Milieukunde: Wilrijk. 1 file pp.

·             Van Eerdenbrugh, K. (2004). Bevaarbare waterlopen beheerd in functie van mogelijke klimaatveranderingen [PRESENTATIE], details

(2011). VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 1 file, 22 pages pp.

·             (2011). Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie [POSTER], details

·             (2011). VNSC communicatie [POSTER], details

·             (2011). LTV en OS2010 [POSTER], details

·             (2011). OS2010 algemeen [POSTER], details

·             (2011). OS2010 Veiligheid Toegankelijkheid Natuurlijkheid [POSTER], details

·             (2011). Werkgroep binnenvaart VNSC [POSTER], details

·             (2011). Werkgroep KGT [POSTER], details

·             Van Ryckegem, G.; van Duren, L.A.; Van den Bergh, E. (2011). Draagkracht vogels in estuarium. Modellen als beleidsondersteunend en onderzoeksinstrument [POSTER], details

·             Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Coeck, J.; Mouton, A.; Buysse, D. (2011). Trekvissen in het estuarium. Voorkomen, habitateisen en herstel van trekvissen in de schelde [POSTER], details

·             Goudswaard, K.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2011). Kuilen en schieten in het Schelde-estuarium [POSTER], details

·             (2011). ScheldeMonitor Informatie. ScheldeMonitor, kennissysteem voor het Schelde-estuarium: informatie, data en indicatoren [POSTER], details

·             (2011). ScheldeMonitor Data. ScheldeMonitor, kennissysteem voor het Schelde-estuarium: informatie, data en indicatoren [POSTER], details

·             (2011). ScheldeMonitor Indicatoren. ScheldeMonitor, kennissysteem voor het Schelde-estuarium: informatie, data en indicatoren [POSTER], details

(2010). Proceedings of the International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt): The Challenges of Mass Evacuation, 21st-23rd September 2010, Birmingham, UK[S.n.][S.l.]

·             Lumbroso, D.; Johnstone, W.; de Bruijn, K.; Di Mauro, M.; Lence, B.; Tagg, A. (2010). Modelling Mass Evacuations To Improve The Emergency Planning For Floods In The UK, The Netherlands And North America , details

(2008). 31st International Conference on Coastal Engineering: Meeting Coastal Challenges, 31 August to 5 September 2008, Hamburg, Germany: Book of Abstracts[S.n.]: Hamburg, Germany

·             Mulder, J.P.M.; van der Spek, A.J.F. (2008). Climate change and coastal zones: perception and scale , details

(2007). Papers and presentations of the World Dredging Conference (WODCON XVIII), Orlando, Florida, USA, 27 May - 1 june 2007[S.n.]: Orlando, Florida, USA

·             De Wit, K.; Meersschaut, Y.; Sas, M. (2007). Third enlargement program of the river Scheldt, details

Hawkins, L.E.; Hutchinson, S.; Jensen, A.C.; Sheader, M.; Williams, J.A. (Ed.) (1997). The Responses of Marine Organisms to their Environments: Proceedings of the 30th European Marine Biology Symposium. University of Southampton: Southampton. ISBN 0-904175-31-6. 362 pp.

·             Hummel, H.; Amiard-Triquet, C.; Bachelet, G.; Desprez, M.; Marchand, J.; Sylvand, B.; Amiard, J.C.; Rybarczyk, H.; Bogaards, R.H.; de Wolf, L. (1997). Comparison of ecophysiological, biochemical and genetic traits in the estuarine bivalve Macoma balthica from areas between the Netherlands and its southern limits (Gironde): geographic clines parallel effects of starvation and copper exposure, details


Rapporten

Mol, G.; van Berchum, A.M.; Krijger, G.M. (1997). De toestand van de Westerschelde aan het begin van de verdieping 48'/43': beschrijving van trends in de fysische, biologische en chemische toestand: rapport 1. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.049. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3412-5. 51+ appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants (2011). Externe effecten deurganckdok: deelrapport 1. Syntheserapport van het Current Deflecting Wall onderzoek. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 20 + appendices pp., details

VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 17; kaart; bijlage pp., details

VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 9; kaart; bijlagen pp., details

Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Gelaude, E.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Mouton, A.; Buysse, D.; Coeck, J. (2011). Onderzoek naar de trekvissoorten in het Schelde-estuarium. Voortplantings-en opgroeihabitat van rivierprik en fint. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011.14. INBO: Brussel. 71 pp., details

(2011). Verslag Afstemming Bathymetrie Vlaanderen[S.n.][S.l.]. 4, bijlage pp., details

(2011). Afstemmingsnota sedimentatie – erosiemetingen op slik en schor Januari 2011[S.n.][S.l.]. 2 pp., details

(2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 5. Verslagen evaluatievergaderingen provinciale crisiscellen (1) Provincie Antwerpen, (2) Provincie Vlaams-Brabant. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW ): Erembodegem. 12 pp., details

(2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 7: nota Vlaamse kernexperten onderzoek IWB. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW ): Erembodegem. 13 pp., details

Berben, F. (1985). Meandergeometrie en morfodynamisch gedrag van estuariumgeulen (onderzoek aan de hand van literatuur en andere documentatie). GEOMOR 86-2. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren[S.l.]. 128 pp., details

(2011). Waterwegen en Zeekanaal NV: Weg van Water, Jaarboek 2010. Waterwegen & Zeekanaal NV: Willebroek. 40 pp., details

Faber, W.; Wielakker, D.; Bak, A.; Spier, J.L.; Smulders, C. (2011). Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen, Eindrapport. Rijkswaterstaat[S.l.]. 153 pp., details

(2011). Lustrumboek MDK: 2006-2010[S.n.][S.l.]. 218 pp., details

(2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Milieu[S.l.]. 80 pp., details

(2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit[S.l.]. 48 pp., details

(2011). Natura 2000- De Drie Kreken; Voor mens en Natuur. Provincie Zeeland[S.l.]. 4 pp., details

Simoen, R.; Roovers, P.; Theuns, J. (1979). Verdieping van de maritieme toegangswegen naar de Belgische Zeehavens. Ministerie van Openbare Werken[S.l.]. 18 + tables pp., details

Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp., details

Smets, E. (1996). Een verloop van de overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 20 + appendices pp., details

Hydrologisch Informatiecentrum (2011). Hydrologisch jaarboek 2010: HIC meetstations. versie 2.0. WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 261 pp., details

van Rijn, L.C. (2011). Comparison hydrodynamics and salinity of tide estuaries; Elbe, Humber, Schelde and Weser. Deltares: Delft. 97 pp., details

Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tables, 185 p. Figures pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 12: het voorkomen van HCBS lagen in de Beneden-Zeeschelde. Versie 2,0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. x, 184 pp., details


Andere

Teuchies, J.; De Deckere, E.; Meire, P. (2006). Het effect van overstroming op de beschikbaarheid van zware metalen in een zoetwaterschor, in: Walraevens, K. (Ed.) (2007). Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 83-87, details

van Holland, G.; Bruens, A.; Heinis, F.; Sas, M.; Van der Weck, A.; Verbeek, H.; Meersschaut, Y. (2008). The deepening project in the Scheldt estuary: research as input for EIA and Appropriate Assessment [S.n.][S.l.], details

Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Aantal gevestigde niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium De Grote Rede 30: 22, details

(2007). Papers and presentations of the World Dredging Conference (WODCON XVIII), Orlando, Florida, USA, 27 May - 1 june 2007[S.n.]: Orlando, Florida, USA, details

Smit, C. (1976). De Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart 1840-1976. Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart: Antwerpen, Vlissingen. XIV, 102 pp., details

(2011). Dynamische Delta 2020-2040. Visie en afsprakenkalender MIRT-VAR; Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport (MIRT)[S.n.]: Rotterdam. 77 pp., details

Chepurnov, V.A.; Mann, D.G.; von Dassow, P.; Armbrust, E.V.; Sabbe, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W. (2006). Oogamous reproduction, with two-step auxosporulation, in the centric diatom Thalassiosira punctigera (Bacillariophyta) J. Phycol. 42(4): 845-858, details


Projecten

2006-2008: Biogeomorphodynamic model of Estuaries for the analysis of effects of human interference, details

2008-2009: De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), details

2008-2011: Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, details

2008-2011: In/uitvaren Delwaidedok via Berendrechtsluis met ULCS (type E-MAERSK 14000 TEU), details

2008-2011: Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, details

2009-2013: Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, details

2009-2013: Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, details

2009-2013: Kleimineralogie als natuurlijke herkomst indicator van recent slib op de bodem en in suspensie in de Belgische Noordzee, details

2009-2013: Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen, details

2010: Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen, details

2010-2013: Climate change impacts on coastal wetlands, details

2011-2011: Monitoring waterinjectie Delwaidedok, details

2011-2012: Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.