http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 46
Juli - Augustus 2013

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissen


Open documenten

Peters, J.J. (2001). Mogelijkheden tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde en beheer van het estuariene milieu: hoe toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid harmoniseren? [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 41 slides pp., more

(2006). Plan-MER voor het ontwerpstrategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving. Kennisgeving. IMDC/Resource Analysis/Aeolus/Sum Research/Tritel/Technum: België. 103 + bijlagen pp., more

(2006). Richtlijnen milieueffectrapportage. Plan-m.e.r. – Ontwerp strategisch plan en afbakening van de haven van Antwerpen en haar omgeving. Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 22 + bijlagen pp., more

Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Wang, C.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0070381, more

Peters, J.J. (2008). Can morphological dredging help improving natural values in rivers and estuaries?, in: (2008). CEDA Dredging Days 2008: Dredging facing Sustainability, Antwerpen (Belgium), October 1-3, 2008. pp. [1-12], more

Seys, J.; Beyst, B. (2003). Hoe diep is het water tussen Vlaanderen en Nederland? Dossier grensoverschrijdende Schelde-initiatieven. VLIZ Nieuwsbrief 9: 3-12, more


Boeken en Monografieën

Boone, C.; De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D.; Haelterman, K.; Maris, T.; Meylemans, E.; Moeskops, S.; Peeters, P.; Van den Bergh, E.; Van Looveren, R.; Vanremoortele, S.; Van Rompaey, M.; Van Ryckegem, G.; Vercruysse, J. (2013). Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more

Peters, J.J. (2001). Mogelijkheden tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde en beheer van het estuariene milieu: hoe toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid harmoniseren? [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 41 slides pp., more

Peters, J.J. (2001). De Westerschelde: verleden, heden en toekomst [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 8 slides pp., more

Mergaert, K. (2005). Impact of sediment transport in the River Scheldt on the manageral aspect [PRESENTATION]. Maritieme Toegang: Antwerpen. 24 slides pp., more

Mergaert, K.; Taverniers, E. (2005). De waterwegbeheerder en de sedimentproblematiek: beheersbeschouwingen over de impact van de toevoer van fluviatiel sediment naar de Beneden-Zeeschelde [PRESENTATIE]. Maritieme Toegang/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 33 slides pp., more

Pantarein; Technum; DenS Communicatie (2013). Ontmoet de Schelde: naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 36 pp., more

Peters, J.J.; Meade, R.H.; Parker, W.R.; Stevens, M.A. (2001). Een verdere Scheldeverdieping? Veilig voor overstromingen? Met natuurbehoud? Mogelijk? Baseline report Port of Antwerp Expert Team [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 15 slides pp., more

Denucé, J. [s.d.]. Le cours de l'Escaut de la mer jusqu'à Rupelmonde au XVe siècle. Veritas: Anvers. 24 + 3 maps pp., more

Conrad, W.; Van Meel, L. (1952). Matériaux pour une monographie de Trachelomonas Ehrenberg, C., 1834, Strombomonas Deflandre, G. 1930 et Euglena Ehrenberg, C., 1832, genres d'Euglénacées. Mémoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique = Verhandelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 124. Institut Royal des Sciences Naturellles de Belgique: Bruxelles. 176, Pl. I-XIX pp., more

Taverniers, E. (1988). Ontwerp en uitvoering van overstroombare dijken [CURSUS]. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Zeeschelde: Antwerpen. 22 pp., more

Pantarein; Technum; DenS Communicatie; Waterwegen en Zeekanaal NV; Vilda; Agentschap voor Natuur en Bos (2013). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more

Thys, M.; Parmentier, J. (Ed.) (2013). Bonaparte aan de Schelde: Antwerpen in een Franse stroomversnelling. BAI: Kontich. ISBN 978-90-8586-638-1. 191 pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Vervaet, L; Weerts, H.J.T. (2013). Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13. Brepols Publishers: Turnhout. ISBN 978-2-503-54058-0. xii, 428 pp., 13, more

·        Soens, T. (2013). The origins of the Western Scheldt. Environmental transformation, storm surges and human agency in the Flemish coastal plain (1250-1600), more

DPC: Dredging and Port Construction

·        (1998). Wreck removal deepens Antwerp's ambition. , more

Gentzsch, W.; Harms, U. (1994). High-Performance Computing and Networking. Lecture Notes in Computer Science, 796. Springer Berlin Heidelberg: Berlin. ISBN 978-3-540-57980-9. XXI, 453 pp., 796, more

·        Song, Z. W.; Pathirana, K.P.P.; Roose, D.; Berlamont, J. (1994). Simulation of tidal flows for Southern North Sea and sediment transports for Western Scheldt estuary on parallel computers, more

Lutra (Leiden)

·        van der Feen, P.J.; Van Bree, P.J.H. (1972). Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804, dwergvinvis, in 1866 gestrand bij Terneuzen aan de Wester-Schelde. , more

Monumenten en Landschappen

·        Fredricx, D. (2004). De bouw van twee tunnels onder de Schelde te Antwerpen (1931-1933). , more

Ocean & Coastal Management

·        Mitchell, S.B. (2013). Turbidity maxima in four macrotidal estuaries. , more

Oriolus: Vlaams Tijdschrift voor Ornithologie

·        van Impe, J. (1993). Aspects of the breeding biology of the coot Fulica atra in an uncommon habitat = Aspecten van de broedbiologie van de Meerkoet Fulica atra in een ongewoon habitat. , more

Water, Air, and Soil Pollution

·        Sharif, A.; Tessier, E.; Bouchet, S.; Monperrus, M.; Pinaly, H.; Amouroux, D. (2013). Comparison of different air-water gas exchange models to determine gaseous mercury evasion from different european coastal lagoons and estuaries. , more


Pruett-Wilczek, I. (Ed.) (2001). De Rijn-Schelde-Delta en het bedrijfsleven in Europa: grenzeloze partners, Den Haag, 14 mei 2001. Delta Port Alliantie: Brussel. 40 pp.

·        Peters, J.J. (2001). Paneldiscussie II: aspecten van natuurlijkheid, veiligheid en kosten en baten: het Schelde-estuarium. Introductie, more

Gysels, R. (1975). De gouden Delta 2: basisgegevens voor ruimtelijke planning in de Schelde delta. Centrum voor Landbouwpublikaties en -Documentatie (Pudoc): Wageningen. ISBN 90-220-0526-7. 172 pp.

·        Peters, J.J. (1975). Model voor de studie van de verontreiniging van het Schelde-estuarium, more

(2008). CEDA Dredging Days 2008: Dredging facing Sustainability, Antwerpen (Belgium), October 1-3, 2008. CEDA: Delft. 1 CD-ROM pp.

·        Peters, J.J. (2008). Can morphological dredging help improving natural values in rivers and estuaries?, more

Huysegems, F. (Ed.) (2009). One foot in America: de joodse migranten van de Red Star Line en Eugeen Van Mieghem. B.A.I.: Antwerpen. ISBN 978-90-858653-0-8. 160 pp.

·        Nauwelaerts, M. (2009). Drie maal Antwerpen, more

·        Feys, T. (2009). Munt slaan uit migratie, more

Boone, C.; De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D.; Haelterman, K.; Maris, T.; Meylemans, E.; Moeskops, S.; Peeters, P.; Van den Bergh, E.; Van Looveren, R.; Vanremoortele, S.; Van Rompaey, M.; Van Ryckegem, G.; Vercruysse, J. (2013). Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp.

·        Decleyre, D.; De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Inleiding, more

·        De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, more

·        Van Rompaey, M.; Decleyre, D. (2013). Maatschappelijk draagvlak, more

·        Van Rompaey, M. (2013). Concept, more

·        Decleyre, D.; Maris, T.; Van Ryckegem, G. (2013). Natuur, more

·        Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, more

·        Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P. (2013). Ontwerp, more

·        De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Uitvoering van de werken, more

·        Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, more

·        De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Algemene evaluatie, more

(1978). Programme National sur l'Environnement Physique et Biologique - Pollution des Eaux - Projet Mer: modèle mathématique. Rapport de synthèse, journées d'étude des 6-7-8 novembre 1972: II. é.t.a.b.é.t.y.p.: Liège. 453 pp.

·        Peters, J.J. (1978). Transports de sédiments dans l'estuaire de l'Escaut, more


Rapporten

Verheyen, B.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 5. Actualisatie van het 3D Scheldemodel. Version 2.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 47 + 56 appendices pp., more

(2006). Plan-MER voor het ontwerpstrategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving. Kennisgeving. IMDC/Resource Analysis/Aeolus/Sum Research/Tritel/Technum: België. 103 + bijlagen pp., more

(2006). Richtlijnen milieueffectrapportage. Plan-m.e.r. – Ontwerp strategisch plan en afbakening van de haven van Antwerpen en haar omgeving. Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 22 + bijlagen pp., more

Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2013). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 94 + bijlagen pp., more

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2013). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., more

De Vriend, M.C.; Dekker, E.A. (2005). Boetseren van veiligheid rond ruimtelijke kwaliteit. Basisdocument Kustversterking West Zeeuwsch-Vlaanderen. Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland: Zeeland. 53 + bijlagen pp., more

Schefferlie, K. (2007). Scheepvaart in Zeeland 2006. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: [s.l.]. 41 + bijlagen pp., more

Schefferlie, K. (2008). Scheepvaart in Zeeland 2007. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: [s.l.]. 42 + bijlagen pp., more

Schefferlie, K. (2006). Scheepvaart in Zeeland 2005. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: [s.l.]. 35 + bijlagen pp., more

Provinciale Staten van Zeeland (1997). Streekplan Zeeland. Provincie Zeeland: Middelburg. 112, 5 maps pp., more

Wartel, S.; Francken, F. (2000). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent = Sediment transport and sedimentation processes in the Schelde between Antwerpen and Gent. Syntheseverslag. KBIN: Brussel. 42 pp., more


Thesissen

Hoste, S. (2001). Het toegankelijkheidsvraagstuk van de Antwerpse haven 1870-1965. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Departement Geschiedenis: Leuven. 155 + appendices pp. , more


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

 


Voor uitschrijven stuur een mail naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org, respectievelijk naar attendering-subscribe@scheldemonitor.org om in te schrijven.