ATTENDERING N°115      Juli-Augustus 2021

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Chen, C.; Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Eloot, K.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2021). Tracking controller for ship manoeuvring in a shallow or confined fairway: design, comparison and application. Appl. Ocean Res. 115: 102823. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2021.102823, meer

Guo, L.; Xu, F.; Van der Wegen, M.; Townend, I.; Wang, Z.B.; He, Q. (2021). Morphodynamic adaptation of a tidal basin to centennial sea-level rise: the importance of lateral expansion. Cont. Shelf Res. 226: 104494. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2021.104494, meer

Brückner, M.Z.M.; Schwarz, C.; Coco, G.; Baar, A.; Boechat Albernaz, M.; Kleinhans, M.G. (2021). Benthic species as mud patrol modelled effects of bioturbators and biofilms on largescale estuarine mud and morphology. Earth Surf. Process. Landforms 46(6): 1128-1144. https://dx.doi.org/10.1002/esp.5080, meer

Kumar, P.; Debele, S.E.; Sahani, J.; Rawat, N.; Marti-Cardona, B.; Alfieri, S.M.; Basu, B.; Basu, A.S.; Bowyer, P.; Charizopoulos, N.; Jaakko, J.; Loupis, M.; Menenti, M.; Mickovski, S.B.; Pfeiffer, J.; Pilla, F.; Pröll, J.; Pulvirenti, B.; Rutzinger, M.; Sannigrahi, S.; Spyrou, C.; Tuomenvirta, H.; Vojinovic, Z.; Zieher, T. (2021). An overview of monitoring methods for assessing the performance of nature-based solutions against natural hazards. Earth-Sci. Rev. 217: 103603. https://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103603, meer

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Schrenk, D.; Bignami, M.; Bodin, L.; Chipman, J.K.; del Mazo, J.; Grasl-Kraupp, B.; Hogstrand, C.; Hoogenboom, L.; Leblanc, J.-C.; Nebbia, C.S.; Nielsen, E.; Ntzani, E.; Petersen, A.; Sand, S.; Schwerdtle, T.; Wallace, H.; Benford, D.; Fürst, P.; Rose, M.; Ioannidou, S.; Nikolic, M.; Bordajandi, L.R.; Vleminckx, C. (2021). Update of the risk assessment of hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in food. EFSA Journal 19(3): e06421. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6421, meer

Simonnet-Laprade, C.; Bayen, S.; Le Bizec, B.; Dervilly, G. (2021). Data analysis strategies for the characterization of chemical contaminant mixtures. Fish as a case study. Environ. Int. 155: 106610. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2021.106610, meer

Schulte-Ostermann, T.; Kleyer, M.; Heuner, M.; Fuchs, E.; Temmerman, S.; Schoutens, K.; Bouma, T.J.; Minden, V. (2021). Hydrodynamics affect plant traits in estuarine ecotones with impact on carbon sequestration potentials. Est., Coast. and Shelf Sci. 259: 107464. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107464, meer

Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B. (2021). Hydrosedimentological response to estuarine deepening: conceptual analysis. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 147(5): 04021023. https://dx.doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000660, meer

Veenstra, A.; Harmelink, R. (2021). On the quality of ship arrival predictions. Maritime Economics & Logistics Online First. https://dx.doi.org/10.1057/s41278-021-00187-6, meer

De Rijcke, M.; Shaikh, H.M.; Mees, J.; Nauwynck, H.J.; Vandegehuchte, M.B. (2021). Environmental stability of porcine respiratory coronavirus in aquatic environments. PLoS One 16(7): e0254540. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0254540, meer

Wang, Z.; Li, Y.; Kong, F.; Li, M.; Xi, M.; Yu, Z. (2021). How do trophic magnification factors (TMFs) and biomagnification factors (BMFs) perform on toxic pollutant bioaccumulation estimation in coastal and marine food webs. Regional Studies in Marine Science 44: 101797. https://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101797, meer

Abdulbur-Alfakhoury, E.; Trommetter, G.; Brion, N.; Dumoulin, D.; Reichstädter, M.; Billon, G.; Leermakers, M.; Baeyens, W. (2021). Distribution of platinum (Pt), palladium (Pd), and rhodium (Rh) in urban tributaries of the Scheldt River assessed by diffusive gradients in thin films technique (DGT). Sci. Total Environ. 784: 147075. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147075, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

den Heijer, F.; Rijke, J.S.; Rial, M.B. (2021). Serious gaming as an innovative means for handling complexity in flood risk reduction, in: FLOODrisk 2020. 4th European conference on flood risk management: science and practice for an uncertain future. pp. 1-12. https://dx.doi.org/10.3311/FLOODRisk2020.14.9, meer

van den Hoven, K.; Kroeze, C.; van Loon-Steensma, J.M. (2021). How about the dikes? Managed realignment in progress at the Hedwige-Prosperpolder, in: FLOODrisk 2020. 4th European conference on flood risk management: science and practice for an uncertain future. pp. 1-4. https://dx.doi.org/10.3311/FLOODRisk2020.14.13, meer

Siewe, M. (2015). De weervisserij op de Schelde, in: Jacobs, J. et al. De weervissers van Bergen op Zoom: over een eeuwenoude vangstmethode, mensen, vis en smaak!. pp. 22-41, meer

Poelman, M.; Smith, S. (2021). Schelpdieren en voedselveiligheid. Wageningen University & Research: Wageningen. 4 pp, meer

Top

Rapporten

(1986). De kwaliteit van de sedimenten in de Westerschelde (Nederland) en in de Zeeschelde (Belgie). Ecologische evaluatie. Deel II: Bijlagen. Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie: Brussel. 67 pp, meer

Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2021). Integraal Plan Bovenzeeschelde: Sub report 18. Effect of the C-alternatives on mud transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 58 + 9 p. app. pp. https://hdl.handle.net/10.48607/21, meer

Caires, S.; Groeneweg, J. (2019). Effect of uncertainties in the storm climate on the design and assessment of the Dutch primary water defences. Deltares: Delft. ix, 27 + annexes pp, meer

Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Sistermans, W.C.H.; Stikvoort, E. (1992). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1992: II. Biomassa's. NIOO-CEME Rapport. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek/CEME: Yerseke. 35 pp, meer

de Ridder, M.P. (2019). Invloed waterdiepte op golfoverslag: numerieke studie. Deltares: Delft. 29 pp, meer

Escaravage, V.; van der Heijden, L. (2021). Ruimtelijke patronen van het benthos in de buitendelta van de Westerschelde. Wageningen University & Research Rapport, C050/21. Wageningen Marine Research/Deltares: Yerseke. 53 pp, meer

Grasmeijer, B. (2018). Method for calculating sediment transport on the Dutch lower shoreface. Deltares: Delft. 25 + annexes pp, meer

Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2021). IMMERSE WP3.1: summary of status of current pressures and trends, and analysis of current measures effectiveness. Interreg North Sea Region: [s.l.]. 69 pp, meer

Van De Moortel, I.; Van den Berg, M.; Messens, F.; Thant, S.; Michielsen, S.; Brackx, M.; Hyde, P.; De Clercq, B.; Willems, P. (2021). Analyse van waterstanden in het Schelde-estuarium gedurende windluwe periodes. Versie 3.0. Antea Group: Antwerpen. 189 pp, meer

van der Werf, J.; Grasmeijer, B.; Hendriks, E.; van der Spek, A.; Vermaas, T. (2017). Literature study Dutch lower shoreface. Deltares: Delft. v, 97 + annexes pp, meer

van Oevelen, D.; Kromkamp, J.C.; Dijkman, N.; Blommaert, L. (2021). Primaire productie in de Westerschelde over de periode 2016-2019 bepaald m.b.v. de Fast Repetition Rate Fluorometry techniek. NIOZ: Yerseke. 55 pp, meer

Vandenbruwaene, W.; Thant, S.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2020: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. versie 4.0. WL Rapporten, PA047_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 80 + 17 p. bijl. pp, meer

Vermeersch, S.; Baeyens, R.; Coeck, J.; De Maerteleire, N.; Gelaude, E.; Robberechts, K.; Pieters, S.; Smolders, S.; Vercruysse, J.; Visser, K.P. (2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(30). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.39514496, meer

Zijl, F.; Veenstra, J.; Groenenboom, J. (2018). The 3D Dutch Continental Shelf Model - Flexible Mesh (3D DCSM-FM): setup and validation. Deltares: Delft. ii, 41 pp, meer

Top

Thesissen

Harlequin, D. (2021). A heuristic investigation into methods to model medium-term meso-scale morphological features. MSc Thesis. TU Delft/Deltares: Delft. ix, 159 pp, meer

Hertog, A. (2021). The effects of soil properties of formerly embanked saltmarshes on vegetation growth and diversity. BSc Thesis. Universiteit Utrecht: Utrecht. 26 pp, meer

Van Daele, A.; Vandenbussche, A. (2021). Erosiebestendigheid van de toplaag van grasdijken: vernieuwde inzichten uit overloopproeven op het binnentalud van de Scheldedijk in de Hedwige- en Prosperpolder. MSc Thesis. KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen: Brugge. xviii, 132 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid