ATTENDERING N°125      Juli-Augustus 2023

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

den Bieman, J.P.; de Ridder, M.P.; Irías Mata, M.; van Nieuwkoop, J.C.C. (2023). Hybrid modelling to improve operational wave forecasts by combining process-based and machine learning models. Appl. Ocean Res. 136: 103583. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2023.103583, meer

Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Sandra, M. (2023). Schelde-estuarium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-13. https://dx.doi.org/10.48470/59, meer

Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Sandra, M. (2023). Scheldt estuary. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-12. https://dx.doi.org/10.48470/60, meer

Braat, L.; Pierik, H.J.; van Dijk, W.M.; van de Lageweg, W.; Brückner, M.Z.M.; van der Meulen, B.; Kleinhans, M.G. (2023). Observed and modelled tidal bar sedimentology reveals preservation bias against mud in estuarine stratigraphy. Depositional Record 9(2): 380-402. https://dx.doi.org/10.1002/dep2.190, meer

Gittenberger, A.; Rensing, M.; Faasse, M.; van Walraven, L.; Smolders, S.; Keeler Perez, H.; Gittenberger, E. (2023). Non-indigenous species dynamics in time and space within the coastal waters of the Netherlands. Diversity 15(6): 719. https://dx.doi.org/10.3390/d15060719, meer

Guo, L.; Zhu, C.; Cai, H.; Wang, Z.B.; Townend, I.; He, Q. (2023). River flow induced nonlinear modulation of M4 overtide in large estuaries. Est. Coast. 46(4): 925-940. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-023-01183-0, meer

Rios-Yunes, D.; Grandjean, T.; di Primio, A.; Tiano, J.; Bouma, T.J.; van Oevelen, D.; Soetaert, K. (2023). Sediment resuspension enhances nutrient exchange in intertidal mudflats. Front. Mar. Sci. 10: 1155386. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1155386, meer

van de Ven, C.N.; Reijers, V.C.; Lammers, C.; van Belzen, J.; Chung, Y.; Bouma, T.J.; van der Heide, T. (2023). Establishing cordgrass plants cluster their shoots to avoid ecosystem engineering. Funct. Ecol. 37(5): 1339-1349. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2435.14302, meer

Nijholt, R. (2022). Een energie-eiland in de monding van de Westerschelde. H2O 11/12: 28-29, meer

Bax, V.; Van De Lageweg, W.I.; Terpstra, T.; Buijs, J.-M.; de Reus, K.; de Groot, F.; van Schaik, R.; Habte, M.A.; Schram, J.; Hoogenboom, T. (2023). The impact of coastal realignment on the availability of ecosystem services: gains, losses and trade-offs from a local community perspective. J. Environ. Manage. 345: 118675. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118675, meer

de With, G.; Vives i Batlle, J.; Bezhenar, R.; Maderich, V.; Pérez, F.F.; Tacu, A. (2023). Comparison of methods for the radiological impact assessment of aquatic releases to the waters in the low countries. J. Environ. Radioactivity 270: 107271. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2023.107271, meer

Kluiving, S.; Waterman, R. (2023). The Anthropocene in the aspiring UNESCO Global Geopark Schelde Delta area: geological history, human resilience and future landscape management. Land 12(5): 990. https://dx.doi.org/10.3390/land12050990, meer

Fivash, G.S.; Temmerman, S.; Kleinhans, M.G.; Heuner, M.; van der Heide, T.; Bouma, T.J. (2023). Early indicators of tidal ecosystem shifts in estuaries. Nature Comm. 14(1): 1911. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-37444-6, meer

Escobar, S.; Bi, Q.; Fettweis, M.; Wongsoredjo, S.; Monbaliu, J.; Toorman, E. (2023). A dynamic 2DH flocculation model for coastal domains. Ocean Dynamics 73(6): 333-358. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-023-01554-y, meer

Vinn, O.; Wilson, M.A.; Ernst, A. (2023). Macroscopic symbiotic endobionts in Phanerozoic bryozoans. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 615: 111453. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111453, meer

Leroy, G.; Jaouen, G.; Tegel, W.; Salvador, P.-G.; Boulen, M.; Salavert, A.; Le Digol, Y. (2023). Neolithic wood use at the Scheldt river banks in Bouchain (France). Quaternary International 659: 11-23. https://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2023.02.016, meer

Bonnet, M. (1936). Le pilotage sur l'Escaut et à l'embouchure du fleuve: première partie. Revue de la Ligue Maritime Belge = Maandblad van den Belgischen Zeevaartbond 36(6): 131-134, meer

Bonnet, M. (1936). Le pilotage sur l'Escaut et à l'embouchure du fleuve: deuxième partie. Revue de la Ligue Maritime Belge = Maandblad van den Belgischen Zeevaartbond 36(7): 155-158, meer

Bonnet, M. (1936). Le pilotage sur l'Escaut et à l'embouchure du fleuve: deuxième partie. Revue de la Ligue Maritime Belge = Maandblad van den Belgischen Zeevaartbond 36(7): 155-158, meer

Mazarrasa, I.; Neto, J.M.; Bouma, T.J.; Grandjean, T.; Garcia-Orellana, J.; Masqué, P.; Recio, M.; Serrano, O.; Puente, A.; Juanes, J.A. (2023). Drivers of variability in Blue Carbon stocks and burial rates across European estuarine habitats. Sci. Total Environ. 886: 163957. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163957, meer

Gu, L.; Hu, B.; Fu, Y.; Zhou, W.; Li, X.; Huang, K.; Zhang, Q.; Fu, J.; Zhang, H.; Zhang, A.; Fu, J.; Jiang, G. (2023). Occurrence and risk assessment of organophosphate esters in global aquatic products. Wat. Res. 240: 120083. https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2023.120083, meer

Grandjean, T.J.; de Smit, J.C.; van Belzen, J.; Fivash, G.S.; van Dalen, J.; Ysebaert, T.; Bouma, T.J. (2023). Morphodynamic signatures derived from daily surface elevation dynamics can explain the morphodynamic development of tidal flats. Water Science and Engineering 16(1): 14-25. https://dx.doi.org/10.1016/j.wse.2022.11.003, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Bootsma, J.; Borsje, B.; van der Wal, D.; Hulscher, S. (2023). Decadal intertidal vegetation development in an estuary and its effect on the wave damping capacity, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-11683. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-11683, meer

Choopani, A.; Declercq, P.-Y.; Verbeurgt, J.; De Doncker, F.; Orban, P.; Devleeschouwer, X.; Dassargues, A. (2023). Subsidence evolution of Antwerp region, Belgium over 77 years using historical levelling and GNSS data and recent persistent scatterers interferometry observations, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-9863. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-9863, meer

Delre, A.; de Groot, T.; Röckmann, T.; Engelmann, J.; Reichart, G.-J.; Niemann, H. (2023). Methane oxidation in the estuary of a medium-sized European river, the Scheldt, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-11959. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-11959, meer

Moreau, A.; Choopani, A.; Declercq, P.-Y.; Orban, P.; Devleeschouwer, X.; Dassargues, A. (2023). Difficulties arising when PS-InSAR displacement measurements are compared to results from geomechanical and groundwater flow computations, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-16384. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-16384, meer

Pereira, F.; Nossent, J.; Leyssen, G.; Van Uytven, E.; Blanckaert, J.; Adams, R.; Franken, T. (2023). Semi-probabilistic flood risk analysis including climate change uncertainties, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-15596. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15596, meer

Schoutens, K.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; van den Hoven, K.; Bouma, T.J.; Aarninkhof, S.G.J.; Herman, P.M.J.; van Loon-Steensma, J.M.; Meire, P.; Schoelynck, J.; Peeters, P.; Temmerman, S. (2023). Stability of a tidal marsh under very high flow velocities and implications for nature-based flood defense, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-1874. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-1874, meer

Gonsaeles, G.; Coppens, J. (Ed.) (2012). Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. Maklu: Antwerpen/Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0445-8. 306 pp, meer

Braach, O.; Frietzsche, W.; Gürkan, E. (2003). Westerschelde Tunnel, in: Robinson, R.A. et al. Proceedings - Rapid Excavation and Tunneling Conference 2003. pp. 204-219, meer

Van Doorselaer, A. (Ed.) (1981). De Merovingische beschaving in de Scheldevallei: Handelingen van het internationaal colloquium, Kortrijk, 28-30 oktober 1980. Vereniging voor oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen: Kortrijk. 276 pp, meer

Top

Rapporten

Ballmann, M.Z.; Lilipaly, S.J. (2023). Vogelsterfte in het Deltagebied in 2022. Hoogpathogene vogelgriep in broedkolonies en botulisme. Deltamilieu Projecten: Vlissingen. 38 pp, meer

Brackx, M.; Meire, D.; Plancke, Y. (2023). Sedimentatie Overloop Valkenisse: sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_097_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 + 5 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/197, meer

Cheng, C.; Suykerbuyk, W.; Van den Ende, D. (2022). T0 sedimentsamenstelling en PFAS bij Zimmermanpolder: datarapportage. Wageningen University & Research Rapport, C035/22. Wageningen Marine Research: Yerseke. 17 pp. https://dx.doi.org/10.18174/572691, meer

de Boois, I.J.; Couperus, A.S. (2022). Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde. Resultaten 2022 en meerjarenoverzichten. Wageningen University & Research Rapport, C071/22. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 39 pp. https://dx.doi.org/10.18174/580558, meer

de Vries, P.; Hinzen, N. (2022). Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden: een update tot en met 2021. Wageningen University & Research Rapport, C042/22. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 21 pp. https://dx.doi.org/10.18174/574233, meer

Grasmeijer, B.; van Nieuwkoop, J.; Price, T.; van Eck, M.; Buschman, F.; Doeleman, M. (2023). Eindrapport Quick Reaction Force 2022. Deltares Rapport = Deltares Report. Deltares: Delft. 41 pp, meer

InCom WG 203 (2023). Sustainable Inland Waterways: A Guide for Inland Waterway Managers on Social and Environmental Impacts. PIANC Report, 203. PIANC: Brussels. ISBN 978-2-87223-021-1. 103 pp, meer

Meire, D.; Plancke, Y.; Vereecken, H. (2023). Vergelijking data fysische parameters: meetpaal Lillo vs Liefkenshoek veer. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_076_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 38 pp. https://dx.doi.org/10.48607/182, meer

Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen (oktober 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 43 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/168, meer

Schotanus, J.; Verschuur, X.; Tulp, I.; Tangelder, M. (2022). Visserij en ecologische effecten in de Zuidwestelijke Deltawateren: een quickscan naar verschillende vormen van visserij en schelpdierkweek in de Zuidwestelijke delta en de bestaande kennis over ecologische effecten. Wageningen Marine Research Report, C089/22. Wageningen Marine Research: Yerseke. 64 pp. https://dx.doi.org/10.18174/583489, meer

Sipma, E.B. (2023). Flood protection by living dikes: from salt marsh dynamics to coastal safety. Literature report. CE&M Research Report, 2023R-003/WEM-003. University of Twente, Faculty of Engineering Technology: Twente. vi, 28 pp, meer

Smeekens, V.; Buerms, D.; Bezdenjesnji, O.; Soors, J.; De Regge, N.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G. (2023). Monitoring estuariene inrichting van de site aan het Fort Sint-Filips - Tussentijds factual data rapport. Toestand 2022. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 29 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.93967061, meer

Stark, J.; Plancke, Y. (2023). Representatie stijgsnelheid en verhang Terneuzen-Hansweert in numerieke modellen: verkennende kalibratieoefening met NeVla model. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 pp. https://dx.doi.org/10.48607/196, meer

Troost, K.; van Asch, M.; Cornelisse, S.; Glorius, S.; van den Ende, D.; van Es, Y.; Keur, M.; Perdon, K.J.; van der Pool, J.; Suykerbuyk, W.; van Zweeden, C.; van Zwol, J. (2023). Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone, Waddenzee en zoute deltawateren in 2022. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 23.009. Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO): IJmuiden. 98 pp. https://dx.doi.org/10.18174/588755, meer

Van der Wegen, M.; Taal, M.; Vanlede, J. (2022). Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie). 1.0. Deltares: Delft. 55 pp, meer

van Kessel, T.; Vroom, J.; Taal, M. (2023). A conceptual framework for fine sediment dynamics in the Scheldt estuary: providing a framework for data and model analyses and impact assessments. Version 1.0. Deltares: Delft. 60 pp, meer

van Walraven, L.; Couperus, B. (2023). Kwalproblemen Sloecentrale: eerste fase verkennend onderzoek. Wageningen University & Research Rapport, C007/23. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 63 pp. https://dx.doi.org/10.18174/589679, meer

Vandevoorde, B.; Smeekens, V.; Buerms, D.; Bezdenjesnji, O.; Vanoverbeke, J. (2023). Verdieping Europaterminal: monitoring om potentiële effecten op het Galgeschoor op te volgen. Referentietoestand (T0). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 14. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 62 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.93332001, meer

Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2023). Evaluation of the common teal and twaite shad model: comparison between predictions based on actual data and input derived from the modelling train - Report in the framework of the Integrated plan of the Upper Sea Scheldt. Reports of the Research Institute for Nature and Forest, 2023 (2). Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 13 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.89698410, meer

Vereecken, H.; Michielsen, S.; Deschamps, M. (2023). Evaluatie van de peilmeters in het tijgebied van het Schelde-estuarium (2011-2023): opmetingen referentieniveaus en validatie in de WISKI databank. Versie 4.0. WL Rapporten, PA024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/200, meer

Verelst, K.; Visser, K.P. (2023). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden- Wal-Zwijn: dimensionering dijkbekleding Scheldedijken. Versie 2.0. WL Rapporten, 22_037_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/187, meer

Vos, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 12. Analyse van de migratie van de geul van Breskens. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_031_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/194, meer

Vos, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 13. Vergelijking modelresultaten 2009-2012. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 7 + 32 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/195, meer

Top

Thesissen

de Vries, T. (2023). Initial managed realignment site configuration steer its long-term hydromorphological development: an idealized modelling study. MSc Thesis. University of Twente, Faculty of Engineering Technology, Department of Water Engineering : Twente. 62 pp, meer

Jansen, M.D.M. (2023). Building safety with nature. A system analysis of dynamic double dike systems. MSc Thesis. Delft University of Technology/HKV Lijn in Water: Delft. xviii, 109 pp, meer

Van Putte, N. (2023). Improving groundwater dynamics: a key factor for successful tidal marsh restoration! PhD Thesis. University of Antwerp, Faculty of Science, Department of Biology: Antwerp. 166 pp, meer

van Woudenberg, J.M. (2023). Fragility curves for the dikes in the Western Scheldt. Assessing the applicability of typology-based fragility curves in assessing dike reinforcement cost for coastal dikes. MSc Thesis. Delft University of Technology/Witteveen + Bos: Delft. v, 94 pp, meer

Top

Andere

(1998). De Westerscheldetunnel: bijzonder verbindend. NV Westerscheldetunnel: Goes. 8 pp, meer

Maertens, J. (1922). Objets en silex et en corne de cerf trouvés dans l'Escaut en Flandre Orientale. Imprimerie W. Siffer: Gand. 11 pp, meer

Van Gucht, G. (1993). De Schelde en haar natuurwaarden in de streek van Dendermonde tot Temse. Wielewaal v.z.w. afdeling 's Heerenbosch: Buggenhout. 59 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Jacobsenstraat 1, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid