ATTENDERING N° 94      Juni 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Boeken

(2001). De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde). De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2). Stichting De Levende Natuur: Utrecht. 37-106 pp., meer

Dekker, C.; Baetens, R. (2010). Geld in het water. Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16de eeuw. Uitgeverij Verloren: Hilversum. ISBN 9789087041236. 335 pp., meer

Duursma, E.K.; Frissel, M.J.; Guary, J.C.; Martin, J.-M.; Nieuwenhuize, J.; Pennders, R.M.J.; Thomas, A.J. (1984). Plutonium in sediments and mussels of the Rhine-Meuse-Scheldt estuary. DIHO rapporten en verslagen. Delta Institute for Hydrobiological Research: Yerseke. 30 pp., meer

Lampo, J. (2017). Gelukkige stad. De gouden jaren van Antwerpen (1485-1585). Amsterdam University Press: [s.l.]. ISBN 9789462987357. 273 pp., meer

Roovers, P. (1965). Beschouwingen omtrent het zoutbezwaar verbonden aan de nieuwe Schelde-Rijnverbinding. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijlagen pp., meer

Top

Artikels

De Ruysscher, D.; Puttevils, J. (2015). The art of compromise legislative deliberations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570). BMGN 130(3): 25-49, meer

Deforce, K. (2011). Middle and Late Holocene vegetation and landscape evolution of the Scheldt estuary. A palynological study of a peat deposit from Doel (N-Belgium). Geol. Belg. 14(3-4): 277-287, meer

Schoonakker, J.; Hamelink, E.; Heringa, J. (2005). Natuurontwikkeling en aquacultures rond de Westerschelde. H2O 38(2): 40-43, meer

De Clerck, R.; Guns, M.; Vyncke, W.; Van Hoeyweghen, P. (1984). Het gehalte aan zware metalen in kabeljauw, bot en garnaal uit de Belgische kustwateren = La teneur en métaux lourds dans le cabillaud, le flet et la crevette des eaux côtières belges. Landbouwtijdschrift 37(4): 1079-1086, meer

Daggers, T.D.; Kromkamp, J.C.; Herman, P.M.J.; van der Wal, D. (2018). A model to assess microphytobenthic primary production in tidal systems using satellite remote sensing. Remote Sens. Environ. 211: 129-145. https://hdl.handle.net/10.1016/j.rse.2018.03.037, meer

Steendam, G.J.; Peeters, P.; Van der Meer, J.; van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2013). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 179-190, meer

Top

Rapporten

EUROSENSE (1995). Natuurreservaat "Het Zwin": evolutie van de morfologie en de vegetatie tot september 1995. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen en Kust: Oostende. 37 + 4 maps pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; HKV Lijn in Water; Probabilitas nv (2003). Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's: deelopdracht 1. Methodologieën. Eindrapport. versie 2.0. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen en Kust: Oostende. Verschillende paginering pp., meer

Otten, P.; Van Grieken, R. (1988). Atmosferische depositie van zware metalen. Rapport 01/10/1987-31/03/1988. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 41 pp., meer

Redant, F. (1973). Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de epibenthische en benthische bijvangst-fauna van de experimentele garnaalvisserij: resultaten van de maandelijkse staalname september 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/06 Biol.02. Rijksstation voor Zeevisserij/Laboratorium voor Ekologie en Systematiek. VUB: Oostende en Brussel. viii pp., meer

Top

Andere

Nihoul, J.C.J.; Ronday, F. (1976). Modèles d'un estuaire partiellement stratifié: application à la circulation résiduelle et à l'étude de l'envasement dans l'Escaut, in: Nihoul, J.C.J. et al. (Ed.) Projekt Zee eindverslag: 10. Het Schelde-estuarium. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 10: pp. 71-99, meer

Santbergen, L.L.P.A. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde, in: De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde). De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 40-42, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy