/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

 

 

ATTENDERING N° 58      Juni 2015

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHovenkamp, F.; van der Veer, H.W. (1993). De visfauna van de Nederlandse estuaria: een vergelijkend onderzoek. NIOZ-rapport, 1993(13). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 121 pp., meer

Top

Artikels

De Baets, P. (2013). Walvissen op de Vlaamse kust en in het Scheldebekken. Biekorf 113(4): 385-413, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLi, J.; Vincx, M.; Herman, P.M.J. (1997). Carbon flows through meiobenthic nematodes in the Westerschelde Estuary. Fund. Appl. Nematol. 20(5): 487-494, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMissiaen, T.; Verhegge, J.; Heirman, K.; Crombé, P. (2015). Potential of cone penetrating testing for mapping deeply buried palaeolandscapes in the context of archaeological surveys in polder areas. J. Archaeol. Sci. 55: 174-187. hdl.handle.net/10.1016/j.jas.2015.01.003, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBooij, P.; Sjollema, S.B.; van der Geest, H.G.; Leonards, P.E.G.; Lamoree, M.H.; de Voogt, P.; Admiraal, W.; Laane, R.W.P.M.; Vethaak, D. (2015). Toxic pressure of herbicides on microalgae in Dutch estuarine and coastal waters. J. Sea Res. 102: 48-56. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2015.05.001, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCnudde, C.; Moens, T.; Werbrouck, E.; Lepoint, G.; Van Gansbeke, D.; De Troch, M. (2015). Trophodynamics of estuarine intertidal harpacticoid copepods based on stable isotope composition and fatty acid profiles. Mar. Ecol. Prog. Ser. 524: 225-239. hdl.handle.net/10.3354/meps11161, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBillen, G.; Joiris, C.R.; Wijnant, J.; Gillain, G. (1978). Concentration and microbiological utilization of small organic molecules in the Scheldt estuary, the Belgian coastal zone of the North Sea and the English Channel, in: (1978). Actions de recherches concertées en océanographie: rapport d'activité 1978, II. pp. 34 + figures, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh, in: (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 51, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDerycke, S.; Remerie, T.; Vierstraete, A.; Backeljau, T.; Vanfleteren, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Mitochondrial DNA variation and cryptic speciation within the free-living marine nematode Pellioditis marina, in: Derycke, S. (2007). Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 15-39, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDerycke, S.; Backeljau, T.; Vlaeminck, C.; Vierstraete, A.; Vanfleteren, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Seasonal dynamics of population genetic structure in cryptic taxa of the Pellioditis marina complex (Nematoda: Rhabditida), in: Derycke, S. (2007). Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 41-63, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDerycke, S.; Van Vynckt, R.; Vanoverbeke, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Colonization patterns of Nematoda on decomposing algae in the estuarine environment: community assembly and genetic structure of the dominant species Pellioditis marina, in: Derycke, S. (2007). Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 137-155, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeeftink, W.G. (1987). Pollution of the Scheldt estuary and its effect on salt-marsh biota, in: Schubert, R. et al. (Ed.) (1987). Erfassung und Bewertung anthropogener Vegetationsveranderungen (I). pp. 68-83, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSteyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Vanreusel, A.; Barranguet, C.; Lucas, C.; Vincx, M. (2003). The importance of fine-scale, vertical profiles in characterising nematode community structure, in: Steyaert, M. (2003). Ruimtelijke en temporele patronen van nematodengemeenschappen in de Noordzee en Westerschelde = Spatial and temporal scales of nematode communities in the North Sea and Westerschelde. pp. 53-74, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Meulepas, G.; De Backer, A.; van der Wal, D.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Benthic community structure, diversity and trait displacement across an estuarine tidal flat hydrodynamic stress gradient, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 17-33, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 35-57, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). Benthos-mediated sediment dynamics: implications for growth and production of juvenile recruits, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 93-103, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 105-122, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). A long-term study of the macrobenthos recovery following hypoxia-induced mass mortality, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 125-143, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 177-197. dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1246-6, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Snoeck, F.; Struyf, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic community structure and distribution in the Zwin nature reserve (Belgium and the Netherlands), in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 211-226, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). Does medium-term emersion cause a mass extinction of tidal flat macrobenthos? The case of the Tricolor oil pollution prevention in the Zwin nature reserve (Belgium and The Netherlands), in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 229-239, meer

Verween, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Growth patterns of Mytilopsis leucophaeata, an invasive biofouling bivalve in Europe, in: Verween, A. (2007). Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 91-109, meer

Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling, in: Verween, A. (2007). Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 111-131, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). De debieten van het Scheldebekken in 1973. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + figuren pp., meer

(2005). Ganzen en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2003/2004. SOVON-informatierapport, 2005/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , meer

(2006). Ganzen en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2004/2005. SOVON-informatierapport, 2006/11. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , meer

(2007). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2005/2006. SOVON-informatierapport, 2007/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , meer

(2008). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2006/2007. SOVON-informatierapport, 2008/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , meer

(2009). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2006/2007 & 2007/2008. SOVON-informatierapport, 2009/15. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. , meer

(2011). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2009/2010. SOVON-informatierapport, 2011/06. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2011). Passende beoordeling. Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: deelrapport Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C130/11. IMARES: IJmuiden. 65 pp., meer

(2012). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2010/2011. SOVON-informatierapport, 2012/35. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2011/2012. SOVON-informatierapport, 2013/44. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 45 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAntwerpse Zeediensten (1980). Zeeschelde: chloridegehalte 1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/2. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + tabellen + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBelmans, H.; Claessens, J. (1981). De debieten van het Scheldebekken in 1980. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 81/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBerger, G.W.; Eisma, D. (1988). Datering van sedimenten in de Westerschelde met behulp van de isotopen 134Cs, 137Cs and 210Pb. NIOZ-rapport, 1988-2. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Texel. 11 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBerger, G.W.; Eisma, D. (1988). Verslag van door het NIOZ uitgevoerde 210Po en 210Pb metingen in de Nederlandse kustwateren, de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en de Westerschelde. NIOZ-rapport, 1988-13. Nedelands Instituut voor Onderzoek der Zee: Texel. 33 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1979). De debieten van het Scheldebekken in 1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 79/3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1980). De debieten van het Scheldebekken in 1979. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/08. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1982). De debieten van het Scheldebekken in 1981. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 82/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1983). De debieten van het Scheldebekken in 1982. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 83/03. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1984). De debieten van het Scheldebekken in 1983. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 84/03. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1989). De afvoer van de Schelde in 1988. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 89/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., meer

Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht 1971-1975. WL Rapporten, 295_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Meyvis, L. (1994). De afvoer van de Schelde in 1993. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 94/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuur + tabellen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Theuns, J. (1975). De debieten van het Scheldebekken in 1974. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCoosen, J. (1994). Zoöbenthos Saeftinge & omgeving. Werkdocument RIKZ, AB-94.828X. RWS, RIKZ: Middelburg. 11 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDofferhoff, W.H. (1971). Golfrefractie Vlissingen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): [s.l.]. 15 + bijlagen pp., meer

Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; den Exter, T.; Hartog, E.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2010). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta, 2009. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-05. NIOO-CEME: Yerseke. 26 + bijlagen pp., meer

Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta 2011. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-16. NIOZ: Yerseke. 24 + bijlagen pp., meer

Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta 2012. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-23. NIOZ: Yerseke. 20 + bijlagen pp., meer

Escaravage, V.; Wijnhoven, S.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Meliefste, T.; Scott, T.; Sistermans, W.; Verburg, A. (2011). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta, 2010. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2011-09. NIOO-CEME: Yerseke. 34 + bijlagen pp., meer

GEOXYZ (2015). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 04 & 08/05/2015. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. different pagination (graphs + maps) pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGroot, T. (1966). Verbetering zeewering Boulevards Bankert en Evertsen te Vlissingen. Notitie WWKZ, 66.0. RWS, WW: Vlissingen. 10 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHolland, A.M.B. (1988). Processen en effecten in het Westerschelde-estuarium II-2: de zuurstofhuishouding. 2de concept. Notitie GWWS, 88.536. RWS, DGW: Middelburg. 23 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKuijper, C.; van Kessel, T.; Meire, P. (2014). Effect zoute spui Bath op saliniteit, slibdynamica en ecologie Zeeschelde. Deltares: [s.l.]. 60 + bijlagen pp., meer

Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. Deel 2. WL Rapporten, 265_7_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (figuren) pp., meer

Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. Deel 1. WL Rapporten, 265_7_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (figuren) pp., meer

Laforce, E.; Wens, F.; Roovers, P. (1977). Mathematisch model van het tijgebied der Schelde. WL Rapporten, 331_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + tables, appendices pp., meer

Leewis, L.; Verduin, E.C.; Wanink, J. (2015). Macrozoöbenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013. Revisie 1. Grontmij Nederland B.V.: Amsterdam. 36 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeyvis, L.; Theuns, J. (1978). De debieten van het Scheldebekken in 1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78.4. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., meer

Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de Kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + bijlagen pp., meer

Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Model van de kust en het Schelde-estuarium: modelproeven. Aanvullend verslag. WL Rapporten, 265_3bis. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer

Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Model van de kust en het Schelde-estuarium: zandtransportberekeningen en modelproeven. 2e verslag. WL Rapporten, 265_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (figuren) pp., meer

Peters, J.J.; Coen, I.; Sterling, A. (1974). Metingen in de spuiriolen Boudewijn- en Zandvlietsluizen. WL Rapporten, 325. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + figures pp., meer

Roovers, P. (1971). Waterverontreiniging: zuurstofhuishouding van de Westerschelde. WL Rapporten, 295_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1972). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder-Kruiningen. WL Rapporten, 301_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vol. 1 (14 + appendices); vol. 2 (appendices) pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSeip, P.A.; Brand, R. (1987). Inventarisatie van macrozoobenthos in de Voordelta: dichtheden voor de najaarstocht van 1984 en de voorjaarstocht van 1985. NIOZ-rapport, 1987(1). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Texel. 36, 106 pp., meer

Smets, E.; Sterling, A. (1972). De hydrodynamische aspecten in de studie van de verontreiniging der oppervlaktewateren. WL Rapporten, 295_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 70 + 20 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStrucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J. (2015). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2014. Delta Project Management: Vlissingen. 58 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E. (1996). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1995. Verslag AMS, 96.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E.; Theuns, J. (1977). De debieten van het Scheldebekken in 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen WS: ijkpunt Baalhoek 25/5 en 10/6/99. Werkdocument RIKZ, AB-99.827X. RWS, RIKZ: Middelburg. 7 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt DOW-steiger 1-12-98 t/m 9-6-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.832X. RWS, RIKZ: Middelburg. 7 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt DOW-steiger 23-9-99 + 21-10-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.851X. RWS, RIKZ: Middelburg. 7 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt DOW-steiger 1-12-98 t/m 24-8-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.841X. RWS, RIKZ: Middelburg. 5 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt DOW-steiger 1-12-98 t/m 26-5-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.826X. RWS, RIKZ: Middelburg. 10 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt DOW-steiger 1-12-98 t/m 28-4-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.824X. RWS, RIKZ: Middelburg. 30 pp., meer

Verbist, F. (1973). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht der metingen. WL Rapporten, 295_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + appendices pp., meer

Verbist, F.; Sterling, A. (1971). Ijking van de stuwen B2 en B4 op de Schelde te Gent. WL Rapporten, 278. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Verbist, F.; Sterling, A. (1972). Zeesluis Kallo: interim-verslag der proeven op de uitlaat van de voedingsduiker. WL Rapporten, 304_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + 38 appendices pp., meer

Verbist, F.; Sterling, A. (1972). Zeesluis Kallo: verslag der proeven op de uitlaat van de voedingsduiker. WL Rapporten, 304_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 73 appendices pp., meer

Verbist, F.; Sterling, A. (1973). Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der modelproeven. WL Rapporten, 323. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer

Verbist, F.; Sterling, A. (1974). Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der bijkomende modelproeven. WL Rapporten, 323_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWagenvoort, A. (1991). SAWES*BIO, de respons van mosselen uit de Westerschelde en Oosterschelde op geaccumuleerde xeenobiotische [sic] stoffen. Nota GWAO, 91.13013. RWS, DGW: Middelburg. [diff. pag.] pp., meer

Wens, F.; Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 49 + appendices pp., meer

Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen in verband met de stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 22 + tables, appendices pp., meer

Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken: invloed afsluiting Durme en oude Scheldearm te Melle. WL Rapporten, 331_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 + tables pp., meer

Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Werkhavens Appelzak en Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 20 appendices pp., meer

Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 19 appendices pp., meer

Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder - Kruiningen. WL Rapporten, 301_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer

Top

Thesissen

Andrisoa, A.D. (2013). Seasonal variation of the nitrogen and oxygen isotopic composition of nitrate in the Scheldt River and Estuary. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent/VUB: Antwerpen, Gent, Brussel. 12, 39 pp. , meer

Dubourg, A. (2014). Spatio-temporal analysis of macrobenthos communities as a tool to assist in conservation practices in the Zwin coastal lagoon. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent/VUB: Antwerpen, Gent, Brussel. 64 pp. , meer

Top

Andere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerslycke, T.A.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wash, K.; Vethaak, A.D.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2004). The ENDIS-RISKS project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2004). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 84, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.