/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 67      Maart 2016

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(S.d.). The Scheldt estuary case: from conflict to cooperation. Wageningen University: Netherlands. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2011). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken. Periode 2011-2012. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 18 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 18 pp., meer

(2016). Zeeweringen wiki [WEBSITE]. Projectbureau Zeeweringen (PBZ): [s.l.]. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCaland, A. (1836). Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der Westerschelde, buiten Vlissingen en Breskens. J. van de Velde Olivier: Zierikzee. 96 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLinguet, M. (1785). Nouvelle dissertation et considérations sur l'ouverture de l'Escaut. B. Le Francq: Bruxelles. 82 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLinguet, S.N.H. (1784). Die Eröfnung der Schiffahrt auf der Schelde. [S.n.]: [s.l.]. 74 pp., meer

Peeters, P. (2016). Het Sigmaplan: een plan van iedereen [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het symposium 'De Schelde door de getijden heen', Antwerpen, 25/02/2016. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 slides pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVermeulen, Y.M.; Govaere, J.C.R. (1983). Distribution of benthic macrofauna in the western Scheldt estuary (The Netherlands). Cah. Biol. Mar. 24(3): 297-308, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDe Grave, E.; Vandenbruwaene, J.; Ellewaut, E. (1985). An 57Fe Mossbauer effect study on glauconites from different locations in Belgium and Northern France. Clay Miner. 20(2): 171-179. hdl.handle.net/10.1180/claymin.1985.020.2.02, meer

Soens, T. (2011). Floods and money: funding drainage and flood control in coastal Flanders from the thirteenth to the sixteenth centuries. Contin. change (Print) 26(3): 333-365. hdl.handle.net/10.1017/S0268416011000221, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDe Vries, J. (2008). Breaking the deadlock: lessons from cross-border spatial projects in Flanders and the Netherlands. disP 44(172): 48-61. hdl.handle.net/10.1080/02513625.2008.10557002, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJacobs, S.; Wolfstein, K.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Maris, T.; Meire, P. (2015). Detecting ecosystem service trade-offs and synergies: a practice-oriented application in four industrialized estuaries. Ecosystem Services 16: 378–389. dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.006, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifChu, S.; Letcher, R.J.; McGoldrick, D.J.; Backus, S.M. (2016). A new fluorinated surfactant contaminant in biota: perfluorobutane sulfonamide in several fish species. Environ. Sci. Technol. 50(2): 669-675. hdl.handle.net/10.1021/acs.est.5b05058, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBrouwer, G.M.; Duijnstee, I.A.P.; Hazeleger, J.H.; Rossi, F.; Lourens, L.J.; Middelburg, J.J.; Wolthers, M. (2016). Diet shifts and population dynamics of estuarine foraminifera during ecosystem recovery after experimentally induced hypoxia crises. Est., Coast. and Shelf Sci. 170: 20-33. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.12.015, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSilinski, A.; Heuner, M.; Troch, P.; Puijalon, S.; Bouma, T.J.; Schoelynck, J.; Schröder, U.; Fuchs, E.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Effects of contrasting wave conditions on scour and drag on pioneer tidal marsh plants. Geomorphology (Amst.) 255: 49-62. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.021, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSalomons, W.; Sissingh, H.A. (1976). Het fosforgehalte van slibafzettingen in Nederland, Duitsland en België. H2O 9: 429-431, 435, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYsebaert, T.; van der Hoek, D.-J.; Wortelboer, R.; Wijsman, J.W.M.; Tangelder, M.; Nolte, A. (2016). Management options for restoring estuarine dynamics and implications for ecosystems: a quantitative approach for the Southwest Delta in the Netherlands. Ocean Coast. Manag. 121: 33-48. hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2015.11.005, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZhu, Z.; Cozzoli, F.; Chu, N.; Salvador, M.; Ysebaert, T.; Zhang, L.; Herman, P.M.J.; Bouma, T.J. (2016). Interactive effects between physical forces and ecosystem engineers on seed burial: a case study using Spartina anglica. Oikos (Kbh.) 125(1): 98-106. hdl.handle.net/10.1111/oik.02340, meer

Delwaide, L. (1963). De vrijkoping van de Scheldetol en de haven van Antwerpen = Le rachat du péage de l'Escaut et le port d'Anvers, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 7-15, meer

De Vos, H. (1963). De afkoop van een erfdienstbaarheid = Le rachat d'une servitude, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 17-23, meer

Bertrand, G. (1963). De Permanente Commissie van de Schelde = La Commission Permanente de l'Escaut, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 25-43, meer

Jacobs, R. (1963). De bijdrage van de Schelde tot onze betalingsbalans = La contribution de l'Escaut à notre balance des paiements, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 73-81, meer

De Vos, A. (1963). De Antwerpse vloot omstreeks 1830 = La flotte anversoise vers 1830, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 83-91, meer

Seynhave, P. (1963). Studie der exploitatie-rekeningen van een regelmatige lijn = Etude sur les comptes d'exploitation d'une ligne régulière, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 93-97, meer

Segers, G. (1963). Scheepsonomastiek = Onomastique maritime, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 99-105, meer

Wollast, R. (1978). Redox processes in estuaries, in: (1978). Actions de recherches concertées en océanographie: rapport d'activité 1978, I. pp. 1-8, meer

Billen, G.; Putman, J.; Heise, A. (1978). Voies de dégradation de la matière organique dans l'estuaire de l'Escaut: rôle des fermentations, in: (1978). Actions de recherches concertées en océanographie: rapport d'activité 1978, I. pp. 1-21, meer

Somville, M. (1978). Evaluation de la qualité de l'eau de l'Escaut au cours de la dernière décennie, in: (1978). Actions de recherches concertées en océanographie: rapport d'activité 1978, I. pp. 1-14, meer

Somville, M. (1978). Rélargage des nutrients par les sédiments de l'estuaire de l'Escaut, in: (1978). Actions de recherches concertées en océanographie: rapport d'activité 1978, I. pp. 1-5, meer

Somville, M. (1978). Dosage de nitrate réductase en Mer du Nord et dans la partie aval de l'estuaire de l'Escaut, in: (1978). Actions de recherches concertées en océanographie: rapport d'activité 1978, I. pp. 1-10, meer

Kirchmann, R.; Van Gelder-Bonnijns, E.; Gillard, J.; Declercq-Versele, H. (1985). Evolution of distribution in the Scheldt estuary of radium-226 released from industrial effluents, in: (1985). Seminar on the behaviour of radionuclides in estuaries, Renesse (The Netherlands), 17-21 September, 1984. pp. 123-142, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Jong, M.; Annema, J.A. (2011). De Westerscheldetunnel: een succesvol grootschalig transportinfrastructuurproject, in: (2011). Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen, België, 24-25 November 2011. pp. 15, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Monitoring van het Sigmaplan: de effecten op het milieu, in: (2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. pp. 4-6, meer

(2016). Waterkwantiteit: het getij neemt toe, in: (2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. pp. 7-9, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Waterkwaliteit: voorzichtig herstel, in: (2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. pp. 10-13, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Fauna en flora: unieke Scheldenatuur herleeft, in: (2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. pp. 14-17, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Besluit, in: (2016). Meten voor een gezondere Schelde [BROCHURE]. pp. 19, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrockmann, C.; Consalvey, M.; Forster, R.; Jesus, B.; Casey, D.; Van Leeuwe, M.; van Bernem, C.; Like, G.-J. (2007). A system of hierarchical monitoring methods for assessing changes in the biological and physical state of intertidal area (HIMOM), in: Cieslikiewicz, W. et al. (Ed.) (2007). Proceedings of the EurOCEAN 2004: European Conference on Marine Science & Ocean Technology: Celebrating European marine science; building the European research area; communicating marine science, Galway, Ireland, 10-13 May 2004. pp. 284-285, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1984). Thema 1. België en de zee, in: Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid (1984). Oceanografie en Openbare Dienstverlening. Tentoonstelling in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Van 7 november tot 9 december 1984. pp. [no pag.], meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1984). Thema 2. Oceanografisch onderzoek van openbaar nut, in: Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid (1984). Oceanografie en Openbare Dienstverlening. Tentoonstelling in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Van 7 november tot 9 december 1984. pp. [no pag.], meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1984). Thema 4. Verwerving en verwerking van de gegevens, in: Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid (1984). Oceanografie en Openbare Dienstverlening. Tentoonstelling in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Van 7 november tot 9 december 1984. pp. [no pag.], meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBaeyens, W.F.J.; Wartel, S.; Dehairs, F.A.; Decadt, G.; Bogaert, M.; Gillain, G.; Dedeurwaerder, H. (1982). Distribution, transport and fate of Bi, Cu, Cd, Hg, Pb, Sb and Zn in the Belgian coastal marine environment. Part IV: The river Scheldt as a transport route of heavy metals to the sea, in: Disteche, A. et al. (Ed.) (1982). Geconcentreerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: eindverslag 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapport final 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment. pp. 86-108, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBaeyens, W.F.J.; Decadt, G.; Dehairs, F.A.; Goeyens, L.; Dedeurwaerder, H.; Gillain, G. (1982). Distribution, transport and fate of Bi, Cu, Cd, Hg, Pb, Sb and Zn in the Belgian coastal marine environment. Part V: Interaction kinetics between dissolved inorganic mercury and estuarine suspended matter, in: Disteche, A. et al. (Ed.) (1982). Geconcentreerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: eindverslag 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapport final 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment. pp. 109-124, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBouquegneau, J.-M.; Noël-Lambot, F.; Verthe, C.; Disteche, A. (1982). The accumulation of heavy metals in marine organisms, in: Disteche, A. et al. (Ed.) (1982). Geconcentreerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: eindverslag 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapport final 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment. pp. 139-156, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGillain, G.; Decadt, G.; Dehairs, F.A.; Dedeurwaerder, H.; Goeyens, L.; Baeyens, W.F.J. (1982). Sampling techniques and analytical methods, in: Disteche, A. et al. (Ed.) (1982). Geconcentreerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: eindverslag 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapport final 2. Distribution, transport and fate of heavy metals in the Belgian coastal marine environment. pp. 13-39, meer

Hummel, H. (1988). Introduction to the Schelde symposium, in: Hummel, H. et al. (Ed.) (1988). Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde: proceedings of the Schelde symposium (May 1987, Terneuzen, The Netherlands). pp. I-VI, meer

Nijpels, E.H.T.M. (1988). Opening address to the Schelde symposium, in: Hummel, H. et al. (Ed.) (1988). Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde: proceedings of the Schelde symposium (May 1987, Terneuzen, The Netherlands). pp. 3-5, meer

Duursma, E.K.; Merks, A.G.A.; Nieuwenhuize, J. (1988). Exchange process in estuaries such as the Westerschelde, an overview, in: Hummel, H. et al. (Ed.) (1988). Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde: proceedings of the Schelde symposium (May 1987, Terneuzen, The Netherlands). pp. 7-20, meer

Oenema, O.; Steneker, R.; Reynders, J. (1988). The soil environment of the intertidal area in the Westerschelde, in: Hummel, H. et al. (Ed.) (1988). Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde: proceedings of the Schelde symposium (May 1987, Terneuzen, The Netherlands). pp. 21-30, meer

Huiskes, A. (1988). The salt marshes of the Westerschelde and their role in the estuarine ecosystem, in: Hummel, H. et al. (Ed.) (1988). Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde: proceedings of the Schelde symposium (May 1987, Terneuzen, The Netherlands). pp. 57-63, meer

Laane, R.W.P.M.; Klepper, O. (1988). A synthesis of the research on the ecology and chemistry of the Scheldt estuary, in: Hummel, H. et al. (Ed.) (1988). Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde: proceedings of the Schelde symposium (May 1987, Terneuzen, The Netherlands). pp. 65-67, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSalomons, W.; Kerdijk, H.N. (1986). Contaminanten in het Nederlandse kustgebied, in: Rozema, J. (Ed.) (1986). Oecologie van Estuariene Vegetatie: bundeling van de voordrachten gehouden op 24 april 1985 in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. pp. 148-169, meer

Brand, P.J. (1975). Uit de geschiedenis van Saeftinge, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) (1975). Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 5-18, meer

Wolff, W.J.; Beeftink, W.G. (1975). Het Verdronken Land van Saeftinge: poging tot een waardebepaling, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) (1975). Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 19-36, meer

Maebe, J.; van der Vloet, H. (1975). De avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) (1975). Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 42-92; 119-125, meer

Leemans, J.; Verspaandonk, B. (1975). Een vegetatiekundig onderzoek op Het Verdronken Land van Saaftinge, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) (1975). Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 105-108, meer

Zonneveld, I.S. (1975). Het Westerschelde-estuarium als landschapstype, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) (1975). Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 109-118, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMontserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). Benthic community-mediated sediment dynamics, in: Van Colen, C. (2009). Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 59-92, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerween, A. (2007). Recruitment patterns of Mytilopsis leucophaeata in the harbour of Antwerp: implications for ecologically and economically sound biofouling control, in: Verween, A. (2007). Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 57-74, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVoorspoels, S.; Covaci, A.; Maervoet, J.; Schepens, P. (2006). PBDEs in marine and freshwater sediments from Belgium: levels, profiles and relations with biota, in: Voorspoels, S. (2006). Environmental distribution of brominated flame retardants in Belgium = Verspreiding van gebromeerde vlamvertragers in het Belgische milieu. pp. 93-97, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1971). Dosage du cuivre (Croisière Escaut - Nov. 1972). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT/CHIM.06. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1972). Croisière Escaut - 2 au 6 octobre 1972. Dosage des phosphates. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 03:CHIM.02. Modèle Mathématique. Pollution Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1972). Dosage des phosphates (Croisière 5 - Estuaire "ESCAUT" - Juillet 1972). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 02-CHIM.02. Modèle Mathématique. Pollution Mer du Nord: Bruxelles. 2 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Campagne Escaut du 24 au 27 juin 1974. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/06 CHIMIE 02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Campagne Escaut du 9 au 11 juillet 74. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/07 CHIMIE 02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Campagne Escaut du 7 au 9 mai 1974. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/05 CHIMIE 04. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Campagne Escaut du 21 au 23 octobre 74. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/10 CHIMIE 03. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1975). Croisière Aurelia - 28 au 31.01.75 & Croisière Escaut - 28 au 30.01.75. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1975/01 CHIMIE 01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2011). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2009/2010. SOVON-informatierapport, 2011/06. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2012). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2010/2011. SOVON-informatierapport, 2012/35. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Cumulatietoets. Deelrapport 3 van de Nadere Effectenanalyse Vlakte van de Raan. Tauw: Deventer. 47 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: niet-technische samenvatting. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 24 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1972). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut. Croisière du 2 au 5 octobre 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT/BACT.05. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1972). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée basse des 2, 3 et 4 octobre 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/05-BACT.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée haute des 13, 14 et 15 mars 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/00-BACT.02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée basse des 30 et 31 janvier et du 1 février 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/00-BACT.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée basse des 18, 19 et 20 juin 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/04-BACT.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée haute des 16 et 17 avril 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/02-BACT.02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée basse des 17, 18 et 19 septembre 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/06-BACT.02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - profil longitudinal à marée basse des 14, 15 et 16 mai 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/02-BACT.03. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Dauby, J.-P.; Duboquet, M. (1973). Aspects microbiologique de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut - Profil longitudinal à marée haute des 11, 12 et 13 juillet 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/09-BACT.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbette, J.; Duboquet, M. (1972). Aspects microbiologiques de la pollution dans l'estuaire de l'Escaut. Croisière du 24 juillet 1972 au 27 juillet 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT/BACT.02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBaron, G.; Wajc, S. (1975). Contribution of the nuclear power plants at Doel to the temperature profile of the Scheldt Estuary. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1975/CHIM.04. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. [no pag.] pp., meer

Bastiaensen, E.; Claeys, S.; De Bruyn, L.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBillen, G. (1973). Tentative d'estimation de l'activité hétérotophe dans l'estuaire de l'Escaut par incorporation de HCO3- marqué à l'obsurité (Campagnes de janvier, octobre et novembre 1973). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/BACT.13. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 4 + figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBillen, G. (1973). Nitrification et denitrification dans l'estuaire de l'Escaut (Campagne du 30.1.1973 au 1.2.1973). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00:CHIM.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 6 + figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBillen, G. (1973). Nitrification dans l'estuaire de l'Escaut. Denombrement des bactéries nitrifiantes (Campagnes de mai, juin et septembre 1973). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/BACT.14. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBillen, G. (1973). Nitrification dans l'estuaire de l'Escaut. Relation entre l'activité nitrifiante et le potential rédox (Campagnes d'avril, mai, juin, juillet et septembre 1973). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/CHIM.02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

Creemers, P.; Goetinck, R. (2002-2004). Statistiek van het goederenvervoer op de waterweg, 2001. RIS-Vlaanderen (Afd. Vlaamse Nautische Autoriteit): Evergem. [diff. pag.] pp., meer

Creemers, P.; Goetinck, R. (2002-2004). Statistiek van het goederenvervoer op de waterweg, 2002. RIS-Vlaanderen (Afd. Vlaamse Nautische Autoriteit): Evergem. [diff. pag.] pp., meer

Creemers, P.; Goetinck, R. (2004). Statistiek van het goederenvervoer op de waterweg, 2003. RIS-Vlaanderen (Afd. Vlaamse Nautische Autoriteit): Evergem. [diff. pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDepreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Nota evaluatie van de Evaluatiemethodiek. T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-12. NIOZ: Yerseke. 87 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDepreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Samenvatting T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-11. NIOZ: Yerseke. 21 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngElskens, I.; Janssen, D. (1973). Dosage des phosphates (Croisière Escaut du 30.01.72 au 2.02.72). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00:CHIM.03. Modèle mathématique d'étude de la pollution en mer du nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngElskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosage du cuivre et du mercure. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 03-CHIM.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 2 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGillain, G. (1972). Métaux lourds. Croisière Juillet 72 - "Escaut". Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/03-CHIM.01. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 1 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGillain, G. (1972). Dosage métaux lourds. Croisière Estuaire Escaut: Mars 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT-CHIM.03. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 4 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGillain, G.; Ungaro, M. (1972). Métaux lourds. Croisière Escaut - 2 au 6 Octobre 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/05:CHIM.05. Modèle mathématique d'étude de la pollution en mer du nord: Bruxelles. 2 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGillain, G.; Ungaro, M. (1973). Métaux lourds. Croisière Escaut - Mai 1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 02:CHIM.01. Modèle mathématique d'étude de la pollution en mer du nord: Bruxelles. 2 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHoenig, M.; Wollast, R. (1974). Résultats d'analyses des eaux, des matières en suspension et des sédiments prélevés sur un profil longitudinal de l'Escaut durant la campagne d'avril 1974. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/04 CHIM.03. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 16 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJäger, P. [s.d.]. Modèle mathématique de l'estuaire de l'Escaut. Report number N 19. Unité de Geophysique: Louvain. 31 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJansen, H.M.; Glorius, S.T.; Tangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2015). Gehaltes aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde & Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C079/15. IMARES: Yerseke. 91 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJoiris, C. (1973). Effet antibiotique potentiel dans l'estuaire de l'Escaut - 19.IX.1973. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/06BACT.04. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 2 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJoiris, C. (1973). Effet antibiotique dans l'estuaire de l'Escaut. Résultats obtenus lors d'un transect a marée haute, les 11, 12 et 13.VII.1973. 6 + figures. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/BACT.09. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. , meer

Maximova, T.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Verbetering morfologisch instrumentarium: subreport 2. Modellentrein DCSMv5–ZUNOv3: validatie modelrun 2014. Version 3.0. WL Rapporten, 14_094. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IV, 23 + 38 p. appendices pp., meer

Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Inrichtingsplan Hedwige-Prosperpolder: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Version 4.0. WL Rapporten, 13_166. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 65 + 105 p. appendices pp., meer

Schipper, C.A.; Reinders, J.; van Duijnhoven, A.A.M.; Laane, R.W.P.M. (2011). Vergelijking en analyse waterkwaliteit beoordelingsinstrumentarium zoute wateren. Deltares: Delft. 54 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Blok, D.; Engelberts, A.G.M.; De Witte-Dek, L.; Dekker, A.; Hartog, E.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, M.M. (2009). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het Voor- en najaar van 2008: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-05. NIOO-CEME: Yerseke. 108 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSpeybroeck, J.; Van Ryckegem, G.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2011). Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. 2de rapportage van de projectmonitoring periode 2006-2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 134 + kaarten + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Ryckegem, G.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2006). Ecosysteemvisie voor de vallei van de tijgebonden Durme. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(44). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 163 pp., meer

Van Thuyne, G. (2003). Visbestanden op het kanaal Charleroi-Brussel-Schelde (2002). Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 2003.139. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 11 pp., meer

Vandenbruwaene, W.; Meire, D.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 2. Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme. versie 6.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 62 + 62 p. bijlagen pp., meer

Vanlierde, E.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Tienjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: decennium 2001-2010. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 212 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWeyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vanden Abeele, L.; Nachtergale, L. (2009). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2008. Vlaamse Overheid: Kallo. VI, 121 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWijnhoven, S.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; van der Wal, D. (2007). Robustness parameters habitat assessment tools: study as a part of LTV research & monitoring 'natural development' for the Schelde estuary. Radboud University: Nijmegen. 47 pp., meer

Wintein, U.; Brouckaert, E. (2013). Visplan 2013. Afzetstrategie met het vereenvoudigd visplan. Rederscentrale: Oostende. v, 58 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWollast, R. (1974). Campagne Escaut du 4 au 7 février 1974. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/02 CHIMIE 02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWollast, R. (1974). Campagne Escaut du 23 au 25 avril 74. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/04 CHIMIE 02. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWollast, R. (1974). Campagne Escaut. Croisière diffusion du 21 mars 1974. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/03 CHIMIE 03. Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Bruxelles. 8 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWollast, R. (1975). Croisière Escaut (janvier 1975) marée basse. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1975/01 CHIM.02. Modèle Mathématique de la Pollution de la Mer du Nord: Bruxelles. [no pag.] pp., meer

Top

Thesissen

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHu, Z. (2015). Tidal flat landscape formation and evolution. PhD Thesis. Delft Academic Press: Delft. ISBN 97890-6562-3782. VII, 128 pp. dx.doi.org/10.4233/uuid:8615fc47-4c17-4f41-8456-4b042bdf526d , meer

Silinski, A. (2015). Living on the edge - Bio-­physical interactions in the pioneer zoneof expanding tidal marshes . PhD Thesis. University of Antwerp (UA): Antwerp. xvi, 141 pp. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Cauwenberghe, L. (2015). Occurrence, effects and risks of marine microplastics. PhD Thesis. Universiteit Gent - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. ISBN 978-90-5989-869-1. 215 pp. , meer

Top

Andere

(2006). Westerschelde: op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 77-82, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDuyckaerts, G.; Gillain, G. (1976). Distribution des espèces chimiques des métaux lourds dans la colonne d'eau de la partie sud de la mer du Nord, in: Nihoul, J.C.J. et al. (1976). Projekt Zee eindverslag: 6. Inventaris van de polluenten. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 6: pp. 187-191, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDuyckaerts, G.; Gillain, G. (1976). Détermination du Cu, Pb, Cd et Zn dans l'eau de mer par voltamétrie (ASV): une première approche au problème de la spéciation des métaux lourds dans l'eau de mer, in: Nihoul, J.C.J. et al. (1976). Projekt Zee eindverslag: 6. Inventaris van de polluenten. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 6: pp. 147-160, meer

Jensen, J.; Hofstede, J.L.A.; Kunz, H.; de Ronde, J.G.; Heinen, P.F.; Siefert, W. (1993). Long term water level observations and variations, in: Hillen, R. et al. (Ed.) (1993). Coastlines of the Southern North Sea. Coastlines of the World, : pp. 110-130, meer

Sevrin, R. (1990). De Schelde en de Scarpe, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Croÿ, : pp. 15-52, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanderghinste, A.; Van Binst, G.; Mortelmans, C. (1976). Studie der pesticiden in het water, in de sedimenten van de zee en de estuaria: identificatie en eliminatie der interferenties door massaspectrometrie, in: Nihoul, J.C.J. et al. (1976). Projekt Zee eindverslag: 6. Inventaris van de polluenten. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 6: pp. 121-145, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYsebaert, T.J.; De Neve, L.; Meire, P. (2000). The subtidal macrobenthos in the mesohaline part of the Schelde Estuary (Belgium): influenced by man?, in: Ysebaert, T.J. (2000). Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment: spatio-temporal patterns at different scales = Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium, ruimtelijke en temporele patronen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 16: pp. 98-110, meer

Zwolsman, J.J.G. (1999). Present-day trace metal geochemistry in the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. (1999). Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 151-163, meer

Zwolsman, J.J.G. (1999). Modelling the geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. (1999). Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 143-150, meer

Zwolsman, J.J.G.; Berger, G.W.; van Eck, G.Th.M. (1999). Historical input, mobility and retention of major elements and trace metals in salt marshes of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. (1999). Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 91-112, meer

Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; Burger, G. (1999). Spatial and temporal distribution of trace metals in sediments of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. (1999). Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 67-89, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid