/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 79      Maart 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Smedt, P. (1969). Geomorfologie van slikken en schorren langsheen het Schelde-estuarium op Belgisch grondgebied. Acta Geogr. Lovan. 7: 49-63, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZhang, H.; Vire, J.C.; Patriarche, G.J.; Wollast, R. (1988). Determination of cobalt ions in natural waters using differential pulse adsorptive stripping voltammetry. Anal. lett. 21(8): 1409-1424. hdl.handle.net/10.1080/00032718808059873, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifYsebaert, T.J.; Meire, P.; Coosen, J.; Essink, K. (1998). Zonation of intertidal macrobenthos in the estuaries of Schelde and Ems. Aquat. Ecol. 32(1): 53-71. hdl.handle.net/10.1023/A:1009912103505, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifStronkhorst, J. (1988). The influence of the spectral composition of irradiance on primary production in the Eastern Scheldt (The Netherlands). Aquat. Ecol. 22(2): 127-134. dx.doi.org/10.1007/BF02256816, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKretzschmar, J.G.; Cosemans, G. (1979). A five year survey of some heavy metal levels in air at the Belgian North Sea coast. Atmos. Environ. (1994) 13(2): 267-277. hdl.handle.net/10.1016/0004-6981(79)90169-0, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan de Broek, M.; Temmerman, S.; Merckx, R.; Govers, G. (2016). Controls on soil organic carbon stocks in tidal marshes along an estuarine salinity gradient. Biogeosciences 13(24): 6611-6624. hdl.handle.net/10.5194/bg-13-6611-2016, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHemminga, M.A.; Nieuwenhuize, J.; Poley-Vos, C.H.; van Soelen, J. (1989). Seasonal changes of cadmium and copper levels in stem-boring larvae of Agapanthia villosoviridescens (Coleoptera) on salt marshes of the Westerschelde estuary. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 43: 747-754, meer

Niesing, H. (1998). Integrated water management and remote data access, possibilities of a system based on telematics. Environ. manag. health 9(1): 38-40. hdl.handle.net/10.1108/09566169810195761, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVan Cleuvenbergen, R.J.A.; Chakraborti, D.; Adams, F.C. (1986). Occurrence of tri- and dialkyllead species in environmental water. Environ. Sci. Technol. 20(6): 589-593. hdl.handle.net/10.1021/es00148a007, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSoetaert, K.; Vincx, M.; Wittoeck, J.; Tulkens, M.; Van Gansbeke, D. (1994). Spatial patterns of Westerschelde meiobenthos. Est., Coast. and Shelf Sci. 39(4): 367-388. hdl.handle.net/10.1006/ecss.1994.1070, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCozzoli, F.; Smolders, S.; Eelkema, M.; Ysebaert, T.; Escavarage, V.; Temmerman, S.; Meire, P.; Herman, P.; Bouma, T.J (2017). A modeling approach to assess coastal management effects on benthic habitat quality: a case study on coastal defense and navigability. Est., Coast. and Shelf Sci. 184: 67–82. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.043, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBreine, J.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Vandamme, L.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Coeck, J. (2017). Successful external acoustic tagging of twaite shad Alosa fallax (Lacépède 1803). Fish. Res. 191: 36-40. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.03.003, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSouverein, P.; Stoel, P.B. (1995). Fossiele haaietanden uit het Tertiair van Cadzand. Grondboor Hamer 49(3/4): 51-53, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Campenhout, J.; Vanreusel, A. (2016). Closely related intertidal and deep-sea Halomonhystera species have distinct fatty acid compositions. Helgol. Mar. Res. 70: 8. hdl.handle.net/10.1186/s10152-016-0467-6, meer

Kramer, T. (1996). Kokkelvisserij in de Westerschelde. 't Duumpje 22(2): 4-6, meer

Kramer, T. (1997). Natuur westerschelde verliezer. 't Duumpje 23(3): 2-4, meer

Kramer, T. (1996). Verdieping Westerschelde. 't Duumpje 22(2): 7, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSimons, E.; Simons, G. (2006). Gevlochten fuikhoren (Nassarius reticulatus), nu ook recent in de Westerschelde. Het Zeepaard 66(5): 134, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBloklander, A. (1953). Fossielen in het zuigermateriaal uit de Westerschelde. Het Zeepaard 13(5/6): 77-83, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMulder, A. (1959). Nogmaals de Westerschelde. Het Zeepaard 19(3): 34-38, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPolderman, P.J.G. (1974). Schorrenalgen op een beschutte stenen dijk aan de Westerschelde. Het Zeepaard 34(5): 92-99, meer

Somers, E. (1988). The problem of the Wielingen: the delimitation of the Belgian territorial sea with respect to the Netherlands. International Journal of Estuarine and Coastal Law 3(1): 19-36. hdl.handle.net/10.1163/187529988X00021, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDe Wolf, P. (1975). Mercury content of mussels from West European coasts. Mar. Pollut. Bull. 6(4): 61-63. hdl.handle.net/10.1016/0025-326X(75)90133-2, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDuinker, J.C.; Nolting, R.F. (1977). Dissolved and particulate trace metals in the Rhine estuary and the Southern Bight. Mar. Pollut. Bull. 8(3): 65-71. hdl.handle.net/10.1016/0025-326X(77)90251-X, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJoiris, C.R.; Billen, G.; Lancelot, MH.; Daro, M.H.; Mommaerts, J.-P.; Bertels, A.; Bossicart, M.; Nijs, J.; Hecq, J.H. (1982). A budget of carbon cycling in the Belgian coastal zone: relative roles of zooplankton, bacterioplankton and benthos in the utilization of primary production. Neth. J. Sea Res. 16: 260-275. hdl.handle.net/10.1016/0077-7579(82)90035-7, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSimons, J. (1975). Vaucheria species from estuarine areas in the Netherlands. Neth. J. Sea Res. 9(1): 1-23, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifvan den Hoonaard, J.; van de Linde, W. (2003). The Westerscheldetunnel, The Netherlands. Struct. eng. int. (Print) 13(1): 43-46. hdl.handle.net/10.2749/101686603777964928, meer

de Vries, J. (1984). Schelde-ziekte: verbetering na 10 jaar stilstand? Wantij (Heinkensz.) 1(1): 14-15, meer

Boersma, L. (1988). Een oeverloze diskussie: een vaste of een varende oeververbinding? Wantij (Heinkensz.) 5(1): 3-4, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGoethals, K. (1991). Evolutie van de kwaliteit van het Scheldewater: aanvullende gegevens tot en met 1989. Water 10(56): 12-18, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2000). Verdieping van de Schelde (48'-43'-38'-programma). Waterspiegel 1(5): 1-4, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCancino, L.; Neves, R. (1995). Three-dimensional model system for baroclinic estuarine dynamics and suspended sediment transport in a mesotidal estuary. WIT Transactions on The Built Environment 9: 353-360. hdl.handle.net/10.2495/CE950401, meer

Beeftink, W.G. (1985). Zware metalen-vervuiling van de Westerschelde-schorren, in: Internationale Scheldewerkgroep (Ed.) De Schelde belicht en gewogen. pp. 29-37, meer

Top

Rapporten

(S.d.). Invloed van de uitvoering der Deltawerken op de getijbeweging in de Wester Scheldemonding: berekening voor de M2 componente van een gemiddeld getij. Ministère des Travaux Publics = Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 1 file (report + plans, tables) pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1975). Het slibgehalte in het oostelijk deel der Westerschelde: eerste bericht. Memo 75-2. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 14 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Resultaten Monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Westerschelde. Factual data rapport – meetdata 2012. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 11 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Resultaten Monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten alsgevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Beneden – Zeeschelde. Factual data rapport – meetdata 2012. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 14 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArends, A. (1999). Getij in de Westerschelde: verslag van de discussies op 14 oktober 1999. Svasek: Rotterdam. [diff. pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; Delmoitié, S.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2017). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2016. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(10). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 81 + bijlagen pp. hdl.handle.net/10.21436/inbor.12694943, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1991. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

Coen, I. (1977). Neerslag - afvoerrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2008). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C007/08. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2014). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C077/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 19 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2013). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 712 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2014). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2013. Rijkswaterstaat: Middelburg. 690 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2015). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2014. Rijkswaterstaat: Middelburg. 693 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2016). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2015. Rijkswaterstaat: Middelburg. 515 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKotterman, M.J.J. (2005). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C016/05. Nederlands Instituut Voor Visserij Onderzoek (rivo) Bv: IJmuiden. 12 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKotterman, M.J.J. (2006). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C024/06. Wageningen IMARES: IJmuiden. 11 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNederhoff, C.M. (2015). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2014. Meetgegevens van 1996 t/m 2014. Deltares: Delft. xvi, 187 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSmit, J. (1977). Indeling en inrichting verkeerspost Terneuzen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 24 + bijlagen pp., meer

THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report No 16.1 - Final report - Implementation of the wave current interaction module (DO16). Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. iv, 84 + appendices pp., meer

THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report No 11.1 Validation test case: NEVLA Scheldt model. version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. xviii, 291 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan den Ende, D.; Troost, K.; van Asch, M.; Brummelhuis, E.; van Zweeden, C. (2016). Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2016: bestand en arealen. IMARES Wageningen Report, C109/16. Wageningen Marine Research: Yerseke. 26 + bijlage pp., meer

Top

Thesissen

Van Putte, N. (2016). Groundwater flow in freshwater tidal marshes: a comparison of a natural and a restored marsh. MSc Thesis. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 59 + app. pp. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVolp, N.D. (2017). Subgrid is dancing with sediment: a full subgrid approach for morphodynamic modelling. PhD Thesis. TU Delft: Delft. ISBN 978-94-6233-506-6. x, 117 pp. , meer

Top

Andere

Coen, I. (1977). Afvoer-neerslagrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Nieuwenhuyse, H.; Cosyns, E.; Provoost, S. (2016). Het nieuwe zwin 2019: groter, veiliger en waardevoller, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 2-9, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid