ATTENDERING N° 91      Maart 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(1925). Kataloog der Schelde-tentoonstelling. Buerbaum-Van der Goten: Antwerpen. bijlages + 110 pp., meer

(1989). De zin van de Westerschelde. Provincie Zeeland. Bureau voorlichting: Middelburg. 44 pp., meer

Delmer, A. (1962). Les voies navigables. Atlas de Belgique, 45. Comité National de Géographie, Commission de l'Atlas National: Bruxelles. 55 pp., meer

Deltares (2014). Toepassingen primaire productie model Schelde. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 19 pp., meer

Guns, P. (1975). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 135 pp., meer

Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008). Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Aquafin/Deltares/Université de Liège/Vlaamse Milieumaatschappij/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer

Kinsbergen, A. (1976). Mensen achter de dijk: de stormvloed van 3 januari 1976 en de problemen van de waterbeheersing in de provincie Antwerpen. Provincieraad van Antwerpen: Antwerpen. 133 pp., meer

Top

Artikels

van der Meer, T.G.; Rockx, C.L. (1993). Western Scheldt Tunnel/Bridge Project. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 80: 87-93, meer

Sterling, A.; Roovers, P. (1967). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde. Ingenieur ('s-Gravenhage) 19-20: [1-23], meer

Van Ael, E.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Metals in the Scheldt estuary: from environmental concentrations to bioaccumulation. Environ. Pollut. 228: 82-91. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2017.05.028, meer

Oosterlee, L.; Cox, T.J.S.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2017). Tidal marsh restoration design affects feedbacks between inundation and elevation change. Est. Coast. First Online: 1-13. https://hdl.handle.net/10.1007/s12237-017-0314-2, meer

Willems, P.; Boukhris, O.; Berlamont, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Blanckaert, J. (2007). Impact van klimaatverandering op Vlaamse rivieren. Het Ingenieursblad 76(1): 28-33, meer

van der Wal, D.; Forster, R.M.; Rossi, F.; Hummel, H.; Ysebaert, T.; Roose, F.; Herman, P.M.J. (2011). Ecological evaluation of an experimental beneficial use scheme for dredged sediment disposal in shallow tidal waters. Mar. Pollut. Bull. 62(1): 99-108. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.09.005, meer

Bonnet, L.; Lamoen, J. (1946). Etude théorique et expérimentale des cours d'eau a marée. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. juin: 1-8 + 1 planche, meer

Sterling, A. (1964). Oude geulen in de polders ten noorden van Antwerpen, in: 4de internationaal havenkongres: Antwerpen, 22-27 juni 1964 = 4me congrès portuaire international: Anvers, 22-27 juin 1964 = 4th international harbour conference: Antwerp, June 22nd-27th 1964 = 4. internationale Hafentagung: Antwerpen, 22.-27. Juni 1964. pp. 491-502, meer

Plancke, Y.M.G.; Peters, J.J.; Ides, S.J. (2008). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Abstracts: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. pp. 233, meer

Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), meer

Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2015). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-12], meer

Maximova, T.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2015). Model calibration against different types of velocity data with a dimensionless cost function: application to the Scaldis model of the Scheldt estuary, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 8, meer

Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1990). The behaviour of dissolved Cd, Cu and Zn in the Scheldt estuary, in: Michaelis, W. (Ed.) Estuarine Water Quality Management. pp. 413-420, meer

Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A. (2016). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 1-3, meer

Top

Rapporten

(1965). E3-Scheldetunnel: siltation investigations. Report No.6. Danish institute of Applied Hydraulics: [s.l.]. 49 + bijlagen pp., meer

(1967). Enkele gegevens betreffende het watervolume geborgen in de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijlagen pp., meer

(1979). De gevolgen van de stormvloedkering te Oosterweel voor de ontwerpkruinhoogten van de dijken langs de Westerschelde: nota ten behoeve van de Technische Scheldecommissie. Nota WWKZ, 79.V008. Studiedienst Vlissingen/Waterbouwkundig Laboratorium: Vlissingen; Antwerpen. 14 + bijlagen pp., meer

Aerts, R.; Van Orshoven, J.; De Belder, J.; Buys, P. (2000). In kaart brengen van de natuurlijke en actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen: eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. 63 pp., meer

Afdeling Bovenschelde (2006). Strategisch beleidsplan 9 Moervaart en Durmekanaal: visie en beleidsopties. [S.n.]: Gent. 11 pp., meer

Antea Belgium (2013). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok: deelrapport 2.16. Kalibratie van OBS3A sensoren d.d. 21/08/2012. versie 02. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 20 + bijlagen pp., meer

Aqua Vision (2004). Oplevering meetgegevens meetcampagne Antwerpen Oosterweel 3 en 10 juni 2004: ADCP, CTD-OBS en RCM9 data. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 18 pp., meer

Bekkencomité Bovenschelde (1993). Bekkenrapport 1993. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. AMINAL: Brussel. 104 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; Slaterus, R.; Vergeer, J.W.; van der Meij, T. (2018). Broedvogels in Nederland 2016. Sovon-rapport, 2018/01. SOVON: Nijmegen. 133 + bijlagen pp., meer

Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Update snelheidsvelden Zeeschelde en Sluistoegangen: technical report. Version 2.0. FHR reports, 00_081_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 68 + 6 p. appendices pp., meer

Claessens, J. (1975). Vergelijking van de tijden en hoogten van hoogwater en laagwater te Prosperpolder en te Antwerpen in functie van de maanstand voor de periode 1970 t.e.m. 1973. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 2 + bijlagen pp., meer

Claessens, J. (1979). Het getij in de Schelde. Openbaar Ambt. Algemene Directie voor Selectie en Vorming: Brussel. 42 + bijlagen pp., meer

Daan, R.; Kuipers, B.R.; Witte, H.; Gonzalez, S.; Witte, H.; Van Den Ende, F. (1985). Zooplankton-ontwikkelingen in het kustgebied van de Zuidelijke Noordzee: resultaten van het veldwerk-project Meetpost Noordwijk 1984. Interne verslagen Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, 1985(2). NIOZ: Texel. 28 pp., meer

de Rooy, M.; Wijffels, B. (1993). Grenzeloze Schelde = Escaut sans Frontières: basisdocument. Grenzeloze Schelde = Escaut sans Frontières: [s.l.]. 49 + bijlagen pp., meer

ECOCONSULT milieucommunicatie (2001). Evaluatieverslag communicatiecampagne voor het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 23 + bijlagen pp., meer

Ecorem (1998). Hydrologische modellering van de Barbierbeek en studie opvang Barbierbeekwater als invulling van de leemte in de kennis in het MER "Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde": eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Brussel. 26 + bijlagen pp., meer

GEOXYZ (2014). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 21/05/2014. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. verschillende kaarten en grafieken pp., meer

GEOXYZ (2014). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 18-19/06/2014. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. verschillende kaarten en grafieken pp., meer

GEOXYZ (2015). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 26-27/02/2015. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. verschillende kaarten en grafieken pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (1997). Snelheidsvelden Beneden Zeeschelde: resultaten 3D Tijdokmodel. [S.n.]: Antwerpen. , meer

International Marine and Dredging Consultants (2002). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: ontwerp in- en uitwateringssluizen. Rapport projectondersteuning. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 28 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Soresma; Resource Analysis (2007). Case study Durmevallei en Prosperpolder: deelopdracht 5: procesondersteunende tools. 2D morfologische modellering van Durme. Versie 3.0. AWZ. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. III, 41 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1996). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: nota betreffende de onderhoudsbaggerwerken. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. iv, 37 + fig. pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2008). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR: deelopdracht 5. Lippenbroek: voortgangsrapport 4. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 159 pp., meer

Jeuken, C.J.L.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 92 pp., meer

Sas, M. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: aanvullende nota betreffende turbiditeit. Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde/Waterbouwkundig Laboratorium/Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer

Sterling, A. [s.d.]. Importance des mouvements des matières solides dans l'eau, questions générales techniques et économiques: le problème de l'Escaut, accès au port d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 + annexes pp., meer

Valcke, E.; Vandervelden, H.; Sterling, A.; D'Heygers, O.; Roovers, P.; Theuns, J.; Claeys, G.; Codde, R.; Van Damme, A. (1966). Stormvloeden op de Schelde: 5. Bibliografie. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel. 14 pp., meer

van Kessel, T.; Vanlede, J.; Kuijper, K.; de Kok, J. (2007). Further development and first application of a mud transport model for the Scheldt estuary: in the framework of LTV. Phase 2. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 139 pp., meer

Top

Thesissen

D'Haeseleer, E. (2000). De geografische impact van de overstromingen van september 1998 in het Scheldebekken. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Geografie: Gent. Vol 1 (136, bijlagen); Vol. 2 (fig.) pp. , meer

Temmerman, S. (1999). Morfodynamiek van zoetwaterschorren te Hingene-Steendorp en getijevolutie langs het Schelde-estuarium. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. xii, 123 + bijlagen pp. , meer

Top

Andere

Plancke, Y.; Ides, S. (2007). Pilootproject "Stortstrategie Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie van de Westerschelde, in: Govers, G. et al. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 61-65, meer

Sterling, A. (1965). Le problème de l'Escaut considéré comme voie d'acces au port d'Anvers, in: Emploi de traceurs radio-actifs pour la détermination du mouvement de substances solides dans l'eau: volume II. Rapports présentés à la réunion de travail du bureau Eurisotop, Bruxelles, 2-4 octobre 1963. Cahier d'information du bureau Eurisotop = Informationsheft des büro Eurisotop, 8: pp. 1-22, meer

Van Buuren, A. (2011). Verhalen over veiligheid en sentimenten rond de Schelde: een discursieve analyse van ontpolderingsprojecten in Vlaanderen en Nederland, in: Coninx, I. et al. (Ed.) Overstromingen in de lage landen. Ruimte & Maatschappij, 3(1): pp. 57-77, meer

Van de Walle, B.; De Mulder, T. (2008). Hoe schepen veilig getijhoogteverschillen kunnen overbruggen: de zeesluis, in: De Grote Rede 21. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 21: pp. 10-16, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy