SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 32
Maart - April 2011

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.Open documenten

(2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., details

(2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Hoe is het met de waterkwaliteit in het Schelde-estuarium? De Grote Rede 29: 28, details

(1825). Besluit van den 26 Augustus 1825, waar bij een Reglement op het bevisschen der Schelde en Zeeuwsche Stroomen, wordt vastgesteld = Arrêté du 26 Août 1825, portant réglement sur la Pêche dans l'Escaut et les eaux de la Zélande Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 20(66): 2-7, details

Snykers, W. (2006). De Schelde, machtige prachtige vloed Antwerpsche tydinghen 27(2): 51-66, details

Vereeck, H. (2006). De rechttrekking der Scheldekaden Antwerpsche tydinghen 27(2): 67-68, details

Rappé, K.; Fockedey, N.; Van Colen, C.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2011). Spatial distribution and general population characteristics of mysid shrimps in the Westerschelde estuary (SW Netherlands) Est., Coast. and Shelf Sci. 91(2): 187-197, details

Ibrahim, E.; Monbaliu, J. (2011). Suitability of spaceborne multispectral data for inter-tidal sediment characterization: A case study Est., Coast. and Shelf Sci. In Press(Corrected proof), details


Boeken en Monografieën

(2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., details

(2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

Heijkoop, C. (2009). Klein venijn: Kleinkampfmittel en de konvooivaart op Antwerpen 1944-1945. ADZ: Vlissingen. ISBN 978-90-72838-47-6. 127 pp., details

Delmer, A. (1962). Les voies navigables. Atlas de Belgique, 45. Comité National de Géographie, Commission de l'Atlas National: Bruxelles. 55 pp., details

Hydrologisch Informatiecentrum (2011). HIC: voorspellingscentrum bevaarbare waterlopen Vlaanderen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 pp., details

Heeren, J. (2009). Tabula Scaldis: Tafereel van de Schelde = Images de l' Escaut. Studio Mobile/Pieters: Nieuwvliet. ISBN 978-90-814136-1-9. 79 pp., details

(2005). Kulturlandschaft digital: Forschung und Anwendung; 15. Fachtagung des Umweltamtes (Landschaftsverband Rheinland); 11. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Angewandte Historische Geographie (Arbeitskreis für Historische Kulturlandschaftsforschung ARKUM), 2. bis 5. März 2005 in Aachen; Tagungsdokumentation. Beiträge zur Landesentwicklung, 58. Landschaftsverband Rheinland/Umweltamt: Köln. 225 pp., details

Endlich, C.; Kremer, P. (2005). Kulturlandschaft Marsch: Natur, Geschichte, Gegenwart: Vorträge anlässlich des Symposiums in Oldenburg vom 3. bis 5. Juni 2004. Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch, 33. Isensee-Verlag: Oldenburg. ISBN 3-89995-193-X. 245 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

(2005). Kulturlandschaft digital: Forschung und Anwendung; 15. Fachtagung des Umweltamtes (Landschaftsverband Rheinland); 11. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Angewandte Historische Geographie (Arbeitskreis für Historische Kulturlandschaftsforschung ARKUM), 2. bis 5. März 2005 in Aachen; Tagungsdokumentation. Beiträge zur Landesentwicklung, 58. Landschaftsverband Rheinland/Umweltamt: Köln. 225 pp., 58, details

·             De Kraker, A.M. J.; Aalbersberg, G. [s.d.]. Digitized reconstruction of the Westerschelde basin, 1550-2000, details

(2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., 2004, details

·             Bouwdienst Rijkswaterstaat (2004). Opzet PRI-systematiek voor de kostenindicaties voor ProSes, details

Endlich, C.; Kremer, P. (2005). Kulturlandschaft Marsch: Natur, Geschichte, Gegenwart: Vorträge anlässlich des Symposiums in Oldenburg vom 3. bis 5. Juni 2004. Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch, 33. Isensee-Verlag: Oldenburg. ISBN 3-89995-193-X. 245 pp., 33, details

·             de Kraker, A.M.J. (2005). Modernization of dike maintenance and coastal management in the Meuse-Scheldt-Delta, 1500-1900, details

 

Bonnet, L. (1936). La navigation sur l'Escaut Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911) 26(2): 139-175, details

van Haaren, T.; Soors, J. (2009). Sinelobus stanfordi (Richardson, 1901): A new crustacean invader in Europe Aquat. Invasions 4(4): 703-711, details

Ides, S.; Plancke, Y.; Vos, G. (2011). Validation d’un modèle hydrodynamique 2D pour étudier la stratégie de dépôt optimale des produits de dragage dans l’Escaut occidental Houille blanche accepted for publication: 1-8, details


Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [MAP]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Brussel. 11 maps pp.

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Monding Rupel - Hemiksem 2011 (kaartnummer 104/01) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Hemiksem - Hoboken 2011 (kaartnummer 104/02) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Antwerpen 2011 (kaartnummer 104/03) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Doel - Boerenschans 2011 (kaartnummer 104/04) [Map], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Saeftinge - Doel 2011 (kaartnummer 104/05) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Valkenisse - Saeftinge 2011 (kaartnummer 104/06) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Walsoorden - Valkenisse 2011 (kaartnummer 104/07) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Hansweert 2011 (kaartnummer 104/08) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Terneuzen - Hansweert 2011 (kaartnummer 104/09) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Wielingen - Vlissingen 2011 (kaartnummer 104/10) [MAP], details

·             Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Wandelaar - Wielingen 2011 (kaartnummer 104/11) [MAP], details


Rapporten

van den Bunt, B.P. (2002). Risicomanagement: praktijkervaringen aan de hand van de grote infrastructuurprojecten in Nederland: betaald rijden: Betuweroute: Hogesnelheidslijn Zuid: De Maaswerken: Westerscheldetunnel. Bouwdienst Rijkswaterstaat: Utrecht. 66 pp., details

van Maren, B. (2011). 3D slibtransportmodel Zeeschelde: scenario 8: effect CDW op sedimentatie Deurganckdok, volledig Deurganckdok. Versie 2.0[S.n.]: Delft. 54 pp., details


Thesissen

Van der Wegen, M. (2010). Modeling morphodynamic evolution in alluvial estuaries. PhD Thesis. Taylor & Francis/Delft University of Technology. Faculty of Civil Engineering/UNESCO-IHE Institute for Water Education: Delft. ISBN 978-0-415-59274-1. 187 pp., details


Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [MAP]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Brussel. 11 maps pp., details

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009[S.n.]: Erembodegem. 271 pp., details

(2010). Maatschappelijke respons en samenwerking. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 217. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 4 pp., details

(2010). Societal response and cooperation. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 235. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 3 pp., details

(2010). Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., details

(2010). Opportunities for nature. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 232. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., details


Projecten

Evaluatie van niet gestructureerde morfologische modellen voor het Schelde-estuarium, details

2006: Ecologisch monitoringsprogramma alternatieve stortlocaties Westerschelde, details

2006: Ondersteuning van het probabilistisch toelatingsbeleid voor de Vlaamse havens: in gebruik stellen van het programma ProToel voor de haven van Zeebrugge, details

2007: Inbouw voorspellingscentrum kust en Schelde, details

2007: Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - ecotoxiciteitstesten, details

2007: Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - monstername en analyse, details

2008: Verbetering nautische toegankelijkheid van de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.