SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 38
Maart - April 2012

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapporten


Open documenten

Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters) Geophys. Res. Abstr. 8(07238), meer

Goffin, A; Deneudt, K.; Waumans, F.; Dewitte, E.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Scheldemonitor, the online data- and information system on research and monitoring of the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 36, meer

Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Indicators for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 45-46, meer

Meire, A.; Maris, T.; Cox, T.; Bervoets, L. (2012). Estimating primary production form continuous oxygen data in the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 54, meer

Oosterlee, L.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P. (2012). Comparison of sedimentation in CRT (Controlled Reduced Tide) and RTE (Regulated Tidal Exchange) restored sites along the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 62, meer

Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Estuary, ships, nature, humans: can we live together? A true story of the Scheldt estuary. Poster presentation. Department of Biology. Antwerp University (UA): Antwerpen. 1 poster pp., meer

Struyf, E.; Clymans, W.; Smis, A.; Vandevenne, F.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Meire, P. (2011). Land use and silica fluxes through the Scheldt river basin "LUSI": Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 89 pp., meer


Boeken en Monografieën

Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Estuary, ships, nature, humans: can we live together? A true story of the Scheldt estuary. Poster presentation. Department of Biology. Antwerp University (UA): Antwerpen. 1 poster pp., meer

Gonsaeles, G.; Coppens, J. (Ed.) (2012). Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. Maklu: Antwerpen/Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0445-8. 306 pp., meer

Smitz, H. (2011). De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 1. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 147 pp., meer

Smitz, H. (2011). De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 2. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 78 pp., meer

Maximova, T.; Vanlede, J. (2012). Wat als de stroming kort door de bocht gaat [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 slides pp., meer

Maximova, T.; Vanlede, J. (2011). Flow in river bends: A numerical model investigation [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer


Artikels & Hoofdstukken

Otar: tijdschrift voor wegen- en waterbouw

·        (2012). Speciale installatie voor verwerking baggerspecie uit Haven Antwerpen , meer


(2007). Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 1 file pp.

·        Mostaert, F. (2007). Het opmaken van bilaterale onderzoeksprogramma's voor de Schelde: de complexiteit van het uitdiepen van kennis, meer

Gonsaeles, G.; Coppens, J. (Ed.) (2012). Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. Maklu: Antwerpen/Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0445-8. 306 pp.

·        Somers, E. (2012). Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?, meer

·        Prins, J.W.P. (2012). De lichtjes van de Schelde: een globale verkenning van enige veranderingen inzake de veilige en vlotte scheepvaart in het Schelde-estuarium in een periode van 120 jaren, meer

·        van Gelder, W.T.; Rosier, O.C. (2012). Van stille wateren en diepe gronden in de Lage Landen: een historische schets van de andere waterwegen, meer

·        Rome, F.; Merckx, J.-P. (2012). Scheepvaartverkeer naar de Scheldemondhavens vanuit een Vlaams perspectief, meer

·        Allaert, G. (2012). Ruimtelijke economie in de havens: vechten tegen de bierkaai?, meer

·        Verhoeven, P. (2012). Scheldehavens in een Europese context - Over de invloed van globalisering en Europeanisering op havenbeheer, meer


Rapporten

van Rijn, L.C. (2011). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. Deltares[s.l.]. 86 pp., meer

Vereecken, H.; Van Splunder, I.; Roose, F. (2012). Verslag afstemming monitoring - Hydrodynamiek Januari 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)[s.l.]. 3 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok. report 1.2: Annual sediment balance April 2010 - March 2011. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerp. 45 + appendices pp., meer

Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Genouw, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2011). Tidal marsh and mudflat soils in the inner Scheldt Estuary: Technical Report. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(46). INBO: Brussels, meer

(2011). MONEOS –Geďntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer

Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp., meer

Struyf, E.; Clymans, W.; Smis, A.; Vandevenne, F.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Meire, P. (2011). Land use and silica fluxes through the Scheldt river basin "LUSI": Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 89 pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1984). De debieten van het Scheldebekken in 1983. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 84/03. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 p. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1982). De debieten van het Scheldebekken in 1981. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 82/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 p. + appendices pp., meer

Belmans, H.; Claessens, J. (1981). De debieten van het Scheldebekken in 1980. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 81/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 p. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1980). De debieten van het Scheldebekken in 1979. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/08. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 p. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1979). De debieten van het Scheldebekken in 1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 79/3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 p. + appendices pp., meer

Meyvis, L.; Theuns, J. (1978). De debieten van het Scheldebekken in 1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78/4. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 p. + appendices pp., meer

Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). De debieten van het Scheldebekken in 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Theuns, J. (1975). De debieten van het Scheldebekken in 1974. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 pag. + appendices pp., meer

(1979). De buitengewone Stormvloed van 15 november 1977: definitief verslag. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 79/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 11 p. + appendices pp., meer

Theuns, J. (1976). Bevaarbaarheid Westerschelde: grafieken voor het opstellen van vaarschema's. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/9. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 10 p. + appendices pp., meer

(1974). De debieten van het Scheldebekken in 1973. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + 16 p. figures pp., meer


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.