ATTENDERING N° 107      Maart-April 2020

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Unberath, I.; Vanierschot, L.; Somers, B.; Van De Kerchove, R.; Vanden Borre, J.; Unberath, M.; Feilhauer, H. (2019). Remote sensing of coastal vegetation: dealing with high species turnover by mapping multiple floristic gradients. Applied Vegetation Science 22(4): 534-546. https://hdl.handle.net/10.1111/avsc.12446, meer

(2011). Estuaire schepen: wat maakt ze golfbestendig? Binnenvaart 50: 09, meer

van de Vijsel, R.C.; van Belzen, J.; Bouma, T.J.; van der Wal, D.; Cusseddu, V.; Purkis, S.J.; Rietkerk, M.; van de Koppel, J. (2020). Estuarine biofilm patterns: modern analogues for Precambrian selforganization. Earth Surf. Process. Landforms 45(5): 1141-1154. https://dx.doi.org/10.1002/esp.4783, meer

Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models. Environ. Model. Softw. 77: 19-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.010, meer

Van de Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; De Regge, N.; Maes, J.; Soors, J.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2019). The cross-shore distribution of epibenthic predators and its effect on zonation of intertidal macrobenthos: a case study in the river Scheldt. Hydrobiologia 846(1): 123-133. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-019-04056-5, meer

Enthoven, V. (2009). A diabolical dilemma: Zeeland and the Command of the Scheldt River, 1572–1609. Int .J. Marit. Hist. 21(1): 101-126. https://hdl.handle.net/10.1177/084387140902100106, meer

Brückner, M.Z.M.; Schwarz, C.; van Dijk, W.M.; van Oorschot, M.; Douma, H.; Kleinhans, M.G. (2019). Salt marsh establishment and eco-engineering effects in dynamic estuaries determined by species growth and mortality. JGR: Earth Surface 124(12): 2962-2986. https://hdl.handle.net/10.1029/2019JF005092, meer

de Vet, P.L.M.; Van Prooijen, B.C.; Colosimo, I.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Wang, Z.B. (2020). Sediment disposals in estuarine channels alter the ecomorphology of intertidal flats. JGR: Earth Surface 125(2): e2019JF005432. https://dx.doi.org/10.1029/2019jf005432, meer

(1953). La tempête catastrophique du 1er février 1953. Le patriote illustré: revue hebdomadaire 69(6): [1-11], meer

Van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Ides, S. (2019). Safety of container ship (un)loading operations in the Port of Antwerp: impact of passing shipping traffic. Maritime Business Review 4(1): 106-127. https://hdl.handle.net/10.1108/MABR-09-2018-0033, meer

Boelens, T.; Schuttelaars, H.; Plancke, Y.; De Mulder, T. (2020). Historical and future development of the tidally averaged transport of sandy sediments in the Scheldt estuary: a 2D exploratory model. Ocean Dynamics 70: 481-504. https://hdl.handle.net/10.1007/s10236-019-01339-2, meer

Boerema, A.; Van der Biest, K.; Meire, P. (2015). Ecosystem services: towards integrated maritime infrastructure project assessments. Terra et Aqua 141: 5-14, meer

Vanwesenbeeck, V. (1999). Het verband tussen de geometrie van de getijdenduinen en de kenmerken van het bodemsediment in de maritieme Schelde. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 1999-1: 75-91, meer

Maes, F. (1996). De verdragen ter bescherming van de Maas en de Schelde in een diplomatieke en internationaal milieurechtelijke context. Tijdschr. Milieur. 5: 329-344, meer

 

Boeken & Hoofdstukken

Hubrechts, J.; Defloor, D. (2012). Project Hedwige-Prosper: creation of new wetlands along the river Scheldt, in: PIANC-COPEDEC VIII: Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012: Book of abstracts. pp. 227-228, meer

van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Ides, S. (2018). Container ships moored at the port of Antwerp: modelling response to passing vessels, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: papers. pp. [1-18], meer

van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Ides, S. (2018). Container ships moored at the port of Antwerp: modelling response to passing vessels, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. [1-2], meer

Top

Rapporten

(S.d.). Westerschelde berekend diepteverloop in vaarwater (1961 - 1981) (300 m breedte; mazen 50 x 50 m): drempel van Bath. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. , meer

(1979). De buitengewone stormvloed van 15 november 1977: definitief verslag. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 79/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 11 p. + bijlagen pp, meer

(1984). De buitengewone stormvloed van 2 februari 1983. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 84/4. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + tab., bijl. pp, meer

(1985). Beneden Zeeschelde: puntstroomsnelheidsmetingen. Rapport. Antwerpse Zeediensten, 85.3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 1 + bijlagen pp, meer

(2003). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2002. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 17 pp, meer

(2005). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2004. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 24 pp, meer

(2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 5. Verslagen evaluatievergaderingen provinciale crisiscellen (1) Provincie Antwerpen, (2) Provincie Vlaams-Brabant. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 12 pp, meer

(2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 7: nota Vlaamse kernexperten onderzoek IWB. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 13 pp, meer

(2020). Kustlijnkaarten 2020. Rijkswaterstaat: Nederland. 120 pp, meer

Bastin, A.L. (1993). Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden Zeeschelde: evolutie tussen 1964 en 1986. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 20 + bijlagen pp, meer

Breine, J.; Van Thuyne, G. (2020). Visindex voor getijgebonden zijrivieren in het Zeeschelde-estuarium. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(14). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 46 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.17941691, meer

Chu, K.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: Final calibration of model waqua-schelde_nevlaj07_5. Version 1.0. FHR reports, 13_041_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 + 4 p. app. pp, meer

Coen, I. (1971). Chloridegehaltemetingen in het Zeescheldebekken: samenvattend verslag over de metingen van 1942 tot 1970. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 11 + bijlagen (graf., tab.) pp, meer

de Jonge, H.; De Keyzer, I.; de Kort, B.; Ervinck, L.; Gevaert, K.; Lafaut, I.; Piqueur, E.; van Trigt, A.; Verstringe, M. (2005). Euregio Scheldemond Scheldemondraad INTERREG III: jaarverslag 2004. Euregio Scheldemond: Gent. 20 pp, meer

Deltares; SVASEK hydraulics [s.d.]. Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp, meer

Grontmij Advies & Techniek B.V. (2002). Duurzame inrichting Zwin: globale technische uitwerking en kostenraming. Provincie Zeeland, Dienst Ruimte, Milieu en Water: Middelburg. 24 pp, meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Els, P.; Kleefstra, R.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2020). Watervogels in Nederland in 2017/2018. Sovon-rapport, 2020/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 122 + bijlagen pp, meer

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2016). Evaluation of the external effect on the siltation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.16. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 134 pp, meer

Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). iFlow-Inwerking en ontwikkeling SKN 21: Incorporation of intertidal zones in iFlow. Version 2.0. FHR reports, 18_153_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 + 3 p. app. pp, meer

Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jol, J.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C050/05. RIVO: Wageningen. 41 pp, meer

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. Ecolas: Antwerpen. 209 + 1 cd-rom pp, meer

Provoost, A.; de Keuninck, A.C.; Vancraeynest, D. (2002). Waterafvoer door het Zwin: aanvullende notitie. Technische werkgroep van de internationale Zwincommissie: [s.l.]. 7 + historische opbouw Zwingebied pp, meer

Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Vercruysse, J.B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Uitwatering Galgenweel: uitstroom via de oude en nieuwe constructie. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_111_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + 4 p. bijl. pp, meer

Stark, J.; Maximova, T.; Dujardin, A.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Subreport 3. Calibration and validation of historical hydrodynamic models. Version 3.0. FHR reports, 14_147_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 59 + 37 p. app. pp, meer

Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Sub report 4. Hydrodynamic modelling of morphological scenarios. Version 3.0. FHR reports, 14_147_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 52 + 30 p. app. pp, meer

Taverniers, E. (2001). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 2000. Verslag AMS, 2001.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 14 + appendices pp, meer

Thant, S.; Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Kalibratiemetingen zwevende stof: overzichtsrapport uitgevoerde metingen Zeeschelde in het jaar 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 21 + 27 p. bijl. pp, meer

Theuns, J. (1975). De buitengewone stormvloed van 14 december 1973. 13 + appendices. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. , meer

Theuns, J. (1976). Bevaarbaarheid Westerschelde: grafieken voor het opstellen van vaarschema's. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/9. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 10 p. + appendices pp, meer

Troost, P.J.; de Raeve; De Heem; Dufourny (1886-1899). Amélioration de l'Escaut maritime - Notice sur les travaux de l'Escaut - Inondations de la Lys. Administration des Ponts et Chaussées: Anvers. 8; 13; 14 pp, meer

Van den Ende, D.; Troost, K.; van Asch, M.; Perdon, J.; van Zweeden, C. (2020). Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen van de Nederlandse zoute getijdenwateren in 2019: bestand en arealen. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 19.022. Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO): IJmuiden. 42 pp, meer

van Maren, B.; Schramkowski, G. (2008). 3D mud transport model Zeeschelde: seasonal effects. Versie 2.0. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 76 pp, meer

Van Maren, D.S. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde: scenario 4. Effect CDW op sedimentatie Deurganckdok, nieuw instrumentarium. Rapport IVd. Delft Hydraulics: Delft. verschillende paginering pp, meer

Vandenbruwaene, W.; Beullens, J.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Schelde estuarium, historische evolutie getij en morfologie: deelrapport 2. Data-analyse morfologie en getij. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + 3 p. bijl. pp, meer

Vandenbruwaene, W.; Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 5. Synthese. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 pp, meer

Vercruysse, J.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2020). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – Schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 7. Inzichten uit schaalmodelproeven. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_075_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 90 + 4 p. bijl. pp, meer

Top

Thesissen

Chen, M. (2003). Suspended matter and flocculation in the estuarine environment. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel (VUB): Brussel. vol. I (150 p.); vol. II (appendices) pp, meer

Jamees, E. (1971). De recreant in het natuurreservaat het Zwin. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 96 pp, meer

Top

Andere

(1998). Scheepvaart: veilig & vlot. Scheepvaartbegeleiding en loodswezen, Woensdag 27 mei 1998, 'Het Pand' Universiteit Gent: proceedings. Internationale Schelde Faculteit ISF: Gent. 43 pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2019). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2020 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2020 L.A.T. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 142 (T.A.W.);136 (L.A.T.) pp, meer

Amadei Martínez, L.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2020). Long-term monitoring of phytoplankton in the Belgian part of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 18, meer

Claes, T. (1926). Les passes de l'Escaut maritime. Ponts et Chaussées: Bruxelles. 21 pp, meer

JusBox (2011). Sigmaplan GOG KBR: gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp, meer

Santbergen, L.L.P.A. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde, in: De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde). De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 40-42, meer

Somers, E. (1998). Verkeersbegeleidingsystemen op de Westerschelde, in: Scheepvaart: veilig & vlot. Scheepvaartbegeleiding en loodswezen, Woensdag 27 mei 1998, 'Het Pand' Universiteit Gent: proceedings. pp. 4-5, meer

Soresma (2010). Zeeschelde L.O. te Kruibeke: realisatie v.e. gecontroleerd overstromingsgebied - integraal plan oktober 2010. rev06. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: [s.l.]. 1 map pp, meer

Verbeiren, M. (2020). Waterkwaliteit en visbestand in de Antwerpse Dokken en het Schelde-Rijnkanaal anno 2020. Published by the author(s): Wolvertem-Meise. 3 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy