ATTENDERING N°113      Maart-April 2021

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Devos, G. (2001). Over scheepsmakelaars en beunhazen: een onderbelicht aspect van de maritieme bedrijvigheid te Antwerpen (1811-1867). Bijdragen tot de Geschiedenis 84(1/3): 243-255, meer

Hensema, T.J.; Berendsen, B.J.A.; van Leeuwen, S.P.J. (2021). Non-targeted identification of per- and polyfluoroalkyl substances at trace level in surface water using fragment ion flagging. Chemosphere 265: 128599. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2020.128599, meer

Alarouj, M.; Ijioma, A.; Graham, M.T.; MacAllister, D.J.; Jackson, M.D. (2021). Numerical modelling of self-potential in subsurface reservoirs. Comput. Geosci. 146: 104656. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cageo.2020.104656, meer

Bongers, T. (2020). Connectivity in the Scheldt Basin: the role of the river Scheldt in the Roman-era transport network. Digital Classics Online 6(1): 33-58. https://hdl.handle.net/10.11588/dco.0.0.73392, meer

Wang, C.; Schepers, L.; Kirwan, M.L.; Belluco, E.; D'Alpaos, A.; Wang, Q.; Yin, S.; Temmerman, S. (2021). Different coastal marsh sites reflect similar topographic conditions under which bare patches and vegetation recovery occur. Earth Surface Dynamics 9(1): 71-88. https://hdl.handle.net/10.5194/esurf-9-71-2021, meer

Brooks, H.; Möller, I.; Carr, S.; Chirol, C.; Christie, E.; Evans, B.; Spencer, K.L.; Spencer, T.; Royse, K. (2021). Resistance of salt marsh substrates to nearinstantaneous hydrodynamic forcing. Earth Surf. Process. Landforms 46(1): 67-88. https://hdl.handle.net/10.1002/esp.4912, meer

Hu, Z.; Willemsen, P.W.J.M.; Borsje, B.W.; Wang, C.; Wang, H.; van der Wal, D.; Zhu, Z.; Oteman, B.; Vuik, V.; Evans, B.; Möller, I.; Belliard, J.-P.; Van Braeckel, A.; Temmerman, S.; Bouma, T.J. (2021). Synchronized high-resolution bed-level change and biophysical data from 10 marsh–mudflat sites in northwestern Europe. ESSD 13(2): 405-416. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-13-405-2021, meer

Fang, X.; Moens, T.; Knights, A.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Allometric scaling of faunal-mediated ecosystem functioning: A case study on two bioturbators in contrasting sediments. Est., Coast. and Shelf Sci. 254: 107323. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107323, meer

Maia, M.L.; Sousa, S.; Correia-Sá, M.L.; Delerue-Matos, C.; Calhau, C.; Domingues, V.F. (2020). Organochlorine pesticides, brominated flame retardants, synthetic musks and polycyclic aromatic hydrocarbons in shrimps. An overview of occurrence and its implication on human exposure. Heliyon 6(9): e04870. https://hdl.handle.net/10.1016/j.heliyon.2020.e04870, meer

Ho, L.; Alonso, A.; Eurie Forio, M.A.; Vanclooster, M.; Goethals, P.L.M. (2020). Water research in support of the Sustainable Development Goal 6: a case study in Belgium. J. Clean. Prod. 277: 124082. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jclepro.2020.124082, meer

Brevé, N.W.P.; Winter, H.V.; Wijmans, P.A.D.M.; Greenway, E.S.I.; Nagelkerke, L.A.J. (2020). Sex differentiation in seasonal distribution of the starry smoothhound Mustelus asterias. J. Fish Biol. 97(6): 1870-1875. https://hdl.handle.net/10.1111/jfb.14548, meer

Horemans, D.M.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Meire, P.; Cox, T.J.S. (2021). Seasonal variations in flocculation and erosion affecting the largescale suspended sediment distribution in the Scheldt estuary: the importance of biotic effects. JGR: Oceans 126(4): e2020JC016805. https://hdl.handle.net/10.1029/2020jc016805, meer

Horemans, D.M.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Meire, P.; Cox, T.J.S. (2020). Unraveling the essential effects of flocculation on large-scale sediment transport patterns in a tide-dominated estuary. J. Phys. Oceanogr. 50(7): 1957-1981. https://hdl.handle.net/10.1175/jpo-d-19-0232.1, meer

Lutra (1975). De schelde-rijnverbinding. Neptunus (Zeebrugge) 23(156): 8-11, meer

Van Cauwenberg, C. (1975). Hydrografische analyse van de scheldemonding. Neptunus (Zeebrugge) 22(152): 7-16, meer

Van Cauwenberg, C. (1975). Hydrografische analyse van de scheldemonding (vervolging en slot). Neptunus (Zeebrugge) 22(153): 31-32, meer

Gaulier, C.; Zhou, C.; Gao, Y.; Guo, W.; Reichstädter, M.; Ma, T.; Baeyens, W.; Billon, G. (2021). Investigation on trace metal speciation and distribution in the Scheldt estuary. Sci. Total Environ. 757: 143827. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.143827, meer

Leslie, H.A.; Brandsma, S.H.; Barber, J.L.; Gabrielsen, G.W.; Bersuder, P.; Barry, J.; Shore, R.F.; Walker, L.A.; de Boer, J. (2021). Decabromodiphenylether trends in the European environment: bird eggs, sewage sludge and surficial sediments. Sci. Total Environ. 774: 145174. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2021.145174, meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 41-45, meer

van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium. Water 10(60): 164-181, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Vanneuville, W. (2007). Risico-evaluatie: doelstellingen formuleren, scenario's analyseren, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 14-18, meer

Claeys, J.; Desoet, F.; Maes, F.; Naert, P.; Pruuost, D. (1981). Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek: kaartenmap met verklarende teksten. Jonge Economische Kamer: Knokke-Heist. 10, maps pp, meer

De Kraker, A.M.J. (2019). War, climatic stress and environmental degradation during the 15th and 16th centuries: The case of the north Flemish coastal landscape in the estuary of the Western Scheldt, in: Kiss, A. et al. The dance of death in late medieval and renaissance Europe: environmental stress, mortality and social response. pp. 66-85, meer

van Haren, R.J.F.; van der Meer, J.; de Vries, M.B. (1990). Cadmium and copper accumulation in the common mussel Mytilus edulis in the Western Scheldt estuary: a model approach, in: McLusky, D.S. et al. North Sea - Estuaries interactions: Proceedings of the 18th EBSA symposium held in Newcastle upon Tyne, U.K., 29th August to 2nd September, 1988. Developments in Hydrobiology, 55: pp. 105-118. https://hdl.handle.net/10.1007/978-94-009-2000-2_9, meer

Wolff, W.J. (1971). Distribution of four species of Nephtys (Polychaeta) in the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse, and Scheldt, in: Soyer, J. (Ed.) Troisième Symposium Européen de Biologie Marine. I. Biologie des sédiments meubles, II. Biologie des eaux à salinité variable, Arcachon, 2-7 Sept. 1968. Vie et Milieu, Suppl. 22(I-II): pp. 677-699, meer

Verburg, M.C. (2007). Zeeland, een geschenk van de Schelde: Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden: elf vensters en een horizon. Uitgeverij De Ramshoorn: Goes. ISBN 978-90-76466-64-4. 95 pp, meer

Kampherbeek, D.; Benit, M.P.; Campmans, G.H.P.; Warmink, J.J. (2021). Modelling ship waves for the purpose of overtopping, in: Warmink, J.J. et al. Rivers in an uncertain future: book of abstracts, NCR days 2021. pp. 30, meer

Top

Rapporten

Antolinez, J.; Huisman, B.; Huismans, Y. (2021). Mesoscale morphology of the Inloop van Ossenisse: Influence of pilot disposals in relation to autonomous trends. versie 1.0. Deltares: Delft. 39 pp, meer

Fijn, R.C.; van Bemmelen, R.S.A.; de Jong, J.W.; Arts, F.A.; Beuker, D.; Bravo Rebolledo, E.L.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.S.J.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A. (2020). Verspreiding, abundantie en trends van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2019-2020. Bureau Waardenburg Rapport, 20-324. Bureau Waardenburg/Deltamilieu Projecten: Culemborg. 88 pp, meer

Huisman, B.J.A.; Huismans, Y.; Vroom, J. (2021). Effecten van storten in diepe putten van de Westerschelde: synthese van proefstortingen en modelanalyses. 1.0. Deltares: Delft. 43 pp, meer

Huismans, Y.; van der Vegt, H.; Huisman, B.; Colina Alonso, A. (2021). Westerschelde: storten in diepe putten - Technische rapportage: mesoschaal morfologische ontwikkelingen rond de Put van Hansweert. 1.0. Deltares: Delft. 99 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Deltares (Deltares); GEMS International (GEMS int NV); Plancke, Y.; Vanlede, J. (2011). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 12. Het voorkomen van HCBS lagen in de Beneden-Zeeschelde. Versie 2,0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. x, 184 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Prediction of sediment mass accumulation in DGD: April 2006-2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + bijl. pp, meer

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: rapport 2.8. Zout- en slibverdeling Deurganckdok april 2009 - maart 2010. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp, meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.28. 13-uursmeting ADCP neervorming DGD zomer 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 189 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.34. Calibratie stationaire en mobiele toestellen herfst 27-28 oktober 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 + bijl. pp, meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.10. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2007 - March 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 60 + bijl. pp, meer

Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: analyse van golfmetingen bij de Notelaer (Rupelmonde). Versie 5.0. WL Rapporten, 14_082_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 26 pp, meer

Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: deelrapport 4. Analyse van golfmetingen ter hoogte van de Hooge Platen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 pp, meer

Plancke, Y.; Vanlede, J.; Meire, D.; Mostaert, F. (2021). Slibhuishouding in het Schelde-estuarium: data-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_061_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 49 p. bijlagen pp, meer

Provinciale Staten van Zeeland (1997). Streekplan Zeeland. Provincie Zeeland: Middelburg. 112, 5 maps pp, meer

Röbke, B.; Elmilady, H.; Van der Wegen, M.; Taal, M. (2020). The long-term morphological response to sea level rise and different sediment strategies in the Western Scheldt estuary (The Netherlands). version 1.0. Deltares: Delft. 100 pp, meer

Smets, E.; Sterling, A. (1961). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: verslag der modelproeven. WL Rapporten, 186_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 20 + 14 bijl. pp, meer

Teunkens, B. (2021). Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN). Final Report: Brilliant Marine Research Idea 2020. University of Antwerp: Antwerp. 5 pp, meer

Theuns, J.; Sterling, A. (1962). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: inlaatconstructie der spuiriool voor brakwater. WL Rapporten, 186_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 3 p. bijl. pp, meer

van Belzen, J.; Rienstra, G.; Bouma, T.J. (2021). Dubbele dijken als robuuste waterkerende landschappen voor een welvarende Zuidwestelijke Delta. NIOZ-rapport, 2021(01). NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 108 pp. https://doi.org/10.25850/nioz/7b.b.kb, meer

van de Haterd, R.J.W.; Torenbeek, R.; van Gogh, I. (2020). Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat. Inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren. Bureau Waardenburg Rapport, 20-291. Bureau Waardenburg: Culemborg. 116 pp, meer

van Deelen, J.J.; Stolk, A.H.; Verduin, E.C. (2019). Zeegraskartering Oosterschelde en Westerschelde. Meetjaar 2019. Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening: Amsterdam. 73 + bijlagen pp, meer

van den Oever, A.; Sanjabi, B.; Bultstra, C.A.; Brochard, C.J.E.; Verweij, G.L. (2020). Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren MWTL 2019. Bureau Waardenburg Rapport, 20-0102. Bureau Waardenburg: Culemborg. 380 pp, meer

Van der Wegen, M.; Schrijvershof, R.; Broekema, Y.; Kranenburg, W.; Huisman, B. (2021). Hydrodynamics in the pits of Borssele and Hansweert: Data-analysis and Delft3D-FM modeling. versie 1.0. Deltares: Delft. 37 pp, meer

van Weerdenburg, R.; van der Werf, J. (2021). Transportpaden in de Schelde-monding: SedTRAILS modellering ter voorbereiding op pilotsuppletie Schelde-monding. Versie 1.0. Deltares: Delft. 50 pp, meer

Vanlede, J.; Chu, K.; Smolders, S.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Update SCALDIS 2019: a 3D hydrodynamic model of the Scheldt Estuary: calibration report. Version 3.0. FHR reports, PA016_1. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IX, 99 + 45 p. app. pp, meer

Top

Thesissen

Huygebaert, P. (2006). Voorspelling van de krachtwerking en de bewegingen bij afgemeerde schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. boekdeel 1 (VI, 84 + cd -rom); boekdeel 2 (appendices: V, 77) pp, meer

Mendoza Viteri, M.A. (2021). Salt marshes: habitat suitability and flood hazard reduction effectiveness. MSc Thesis. Delft University of Technology: Delft. xiv, 68 pp, meer

Silinski, A. (2015). Living on the edge: Bio-­physical interactions in the pioneer zone of expanding tidal marshes. PhD Thesis. University of Antwerp (UA): Antwerp. xvi, 141 pp, meer

Top

Andere

Verbeiren, M. (2021). Waterkwaliteit en visbestand in de Nete, de Grote Nete en de Kleine Nete anno 2021. Published by the author(s): Wolvertem-Meise. 4 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy