ATTENDERING N° 119      Maart-April 2022

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Sonke, W.; Kleinhans, M.G.; Speckmann, B.; van Dijk, W.M.; Hiatt, M. (2022). Alluvial connectivity in multichannel networks in rivers and estuaries. Earth Surf. Process. Landforms 47(2): 477-490. https://dx.doi.org/10.1002/esp.5261, meer

Hummel, H.; Kalle, V.; Bienfait, L.; Boyer, Y.; Heurich, M.; Svajda, J.; Adamescu, M.; Cazacu, C.; Medina, F.M.; Morkūnė, R.; Razinkovas-Baziukas, A.; Poursanidis, D.; Tasevska, O.; Al Malla, A.; Stritih, A.; Rossi, C.; Arenas-Castro, S.; Carvalho-Santos, C.; Smit, I.P.J.; Valentini, E.; Xuan, A.N.; Orenstein, D.; Provenzale, A.; De Wit, R.; Hummel, C. (2022). A bottom-up practitioner-derived set of Essential Variables for Protected Area management. Environmental and Sustainability Indicators 14: 100179. https://dx.doi.org/10.1016/j.indic.2022.100179, meer

O'Connor, J.A.; Erler, D.V.; Ferguson, A.; Maher, D.T. (2022). The tidal freshwater river zone: physical properties and biogeochemical contribution to estuarine hypoxia and acidification - The “hydrologic switch”. Est., Coast. and Shelf Sci. 268: 107786. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2022.107786, meer

Schulte-Ostermann, T.; Kleyer, M.; Heuner, M.; Fuchs, E.; Temmerman, S.; Schoutens, K.; Bouma, T.J.; Minden, V. (2021). Hydrodynamics affect plant traits in estuarine ecotones with impact on carbon sequestration potentials. Est., Coast. and Shelf Sci. 259: 107464. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107464, meer

Fang, X.; Cozzoli, F.; Smolders, S.; Knights, A.; Moens, T.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Hindcasting ecosystem functioning change in an anthropogenized estuary: Implications for an era of global change. Front. Mar. Sci. 8: 747883. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.747833, meer

Willemsen, P.W.J.M.; Horstman, E.M.; Bouma, T.J.; Baptist, M.J.; van Puijenbroek, M.E.B.; Borsje, B.W. (2022). Facilitating salt marsh restoration: the importance of event-based bed level dynamics and seasonal trends in bed level change. Front. Mar. Sci. 8: 793235. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.793235, meer

Hanssen, J.L.J.; van Prooijen, B.C.; Volp, N.D.; Herman, P.M.J. (2022). Where and why do creeks evolve on fringing and bare tidal flats? Geomorphology (Amst.) 403: 108182. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108182, meer

Verbeiren, M. (2022). Waterkwaliteit en visbestand in het Zeekanaal Brussel-Schelde anno 2021. Hengelsport 31(2): 26-27, meer

Middelburg, J.J.; Klaver, G.; Nieuwenhuize, J.; Vlug, T. (1995). Carbon and nitrogen cycling in intertidal sediments near Doel, Scheldt Estuary. Hydrobiologia 311(1-3): 57-69. https://dx.doi.org/10.1007/BF00008571, meer

Boon, A.R.; Kromkamp, J.C. (2022). Climate change and intensifying human use call for a monitoring upgrade of the Dutch North Sea. J. Sea Res. 182: 102185. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2022.102185, meer

Zhu, Z.; Slangen, A.; Zhu, Q.; Gerkema, T.; Bouma, T.J.; Yang, Z. (2022). The role of tides and winds in shaping seed dispersal in coastal wetlands. Limnol. Oceanogr. 67(3): 646-659. https://dx.doi.org/10.1002/lno.12024, meer

Vermeiren, T.; Macharis, C. (2016). Intermodal land transportation systems and port choice, an analysis of stated choices among shippers in the Rhine-Scheldt delta. Marit. Policy Manage. 43(8): 992-1004. https://dx.doi.org/10.1080/03088839.2016.1172277, meer

Baudez, L. (1999). In dienst van koopvaardij en marine: Instelling en activiteit van de loodsdienst op de Schelde tijdens het Franse bewind. Mededelingen van de Koninklijke Marine Academie = Communications de l'Academie Royale de Marine XXIX: 61-83, meer

Cuypers, E. (1983-1985). Redding van een bulkcarrier van 87.000 tdw gestrand in de Wester - Schelde. Mededelingen van de Koninklijke Marine Academie = Communications de l'Academie Royale de Marine XXVII: 111-127, meer

Leblanc, J. (2004). La commission permanente Belgo-Néerlandaise de surveillance de la navigation sur l'Escaut depuis 1839. Mededelingen van de Koninklijke Marine Academie = Communications de l'Academie Royale de Marine XXXIV: 1-36, meer

Van Beylen, J. (1961). Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XIII: 107-188, meer

van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1993). Behaviour of selected PCBs, PAHs and gamma-HCH in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 301-308. https://dx.doi.org/10.1007/BF02334793, meer

Vanelslander, T. (2016). Seaport CSR: innovation for economic, social and environmental objectives. Social Responsibility Journal 12(2): 382-396. https://dx.doi.org/10.1108/srj-05-2014-0066, meer

Hilgers, N.; Renard, A. (1969). Problèmes soulevés par le détournement des rivières poldériennes Vliet, Zielbeek et Appeldonkbeek lors du creusement du nouveau débouché du canal maritime dans l'Escaut. Tech. Eau Assain. 263-264: 1-48, meer

Bidaut, E. (1849). Mémoire relatif à un projet de fertilisation des bruyères à l'aide de l'eau de l'Escaut, rédigé par les ordres de M. le Ministre de l'Intérieur. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. VIII: 5-41, meer

Boulvin, J. (1883). Notice sur les bouées de l'Escaut maritime et du littoral. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XLI: 147-158, meer

Petit, L. (1882). Études sur les courants de l'Escaut et de la Durme. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XL: 259-396, meer

Stessels, A (1863). Mémoire sur les marées de l'Escaut. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XXI: 341-360, meer

Stessels, A. (1869). Des courants de marée dans l'Escaut. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XXV: 167-228, meer

Stessels, A. (1869). Mémoire sur l'éclairage de l'Escaut. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XXVII: 167-228, meer

Wellens (1866). Des barrages de l'Escaut et de leur influence sur le bras occidental du fleuve. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XXIV: 201-248, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Tuerlinckx, K. (2012). De Haven van nu tot 2030, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 156-170, meer

Vanelslander, T. (2022). Regulation and finance in the port sector: current practices and future port development: the Belgian case, in: Ferrari, C. et al. Regulation and finance in the port industry. pp. 171-185. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-83985-7_11, meer

Underwood, G.J.C.; Dumbrell, A.J.; McGenity, T.J.; McKew, B.A.; Whitby, C. (2022). The microbiome of coastal sediments, in: Stal, L.J. et al. The marine microbiome. pp. 479-534. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-90383-1_12, meer

Top

Rapporten

(1995). Basisrapport zandige kust: behorende bij de leidraad Zandige kust. Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW): Delft. ISBN 9036937043. 507 pp, meer

Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; van Straalen, K.D.; Sluijter, M.; Wolf, P.A. (2019). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018. Deltamilieu Projecten: Vlissingen. 85 pp, meer

Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2022). LIFE SPARC – action C10: transfer to other estuaries (Replicability & Transferability): sub report 2. Detailed models for the hydrodynamics in the 8 selected locations. Version 2.0. FHR reports, 16_072_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 48 + 3 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/91, meer

Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2022). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 19. Effect of C-alternatives on sand transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_19. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 41 + 45 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/85, meer

Boudewijn, T.J.; Walhout, J.M.; Zwerver, J.; Castelijns, J.W.; Sluijter, M.; Wolf, P.A.; Arts, F.A. (2022). Vogeltellingen met afgaand water in de Westerschelde: Integratie van tellingen in de periode oktober 2018 - juni 2021. Rapport 21-307. Bureau Waardenburg/Deltamilieu Projecten/Het Zeeuwse Landschap: Culemborg/Vlissingen/Wilhelminadorp. 173 pp, meer

Eloot, K.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B. (2022). Antwerpen Oeververbinding tussen linker- en rechteroever: deelrapport 1. Simulatiestudie Last Intervention Point voor afwaartse vaart. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_113_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 30 + 40 p. bijl. pp, meer

Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; Hartog, E.; van Asch, M.; Troost, K. (2012). Het bestand aan schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2012. IMARES Wageningen Report, C085/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 44 pp, meer

Pierrot, J.-A. (1907). Réduction de la longueur du lit de l'Escaut par suite du creusement de la grande coupure. [S.n.]: [s.l.]. 30 pp, meer

Smolders, S.; Meire, D.; Schramkowski, G. (2022). Inundatieverloop HPP bij gefaseerde dijkafgraving: resultaten numerieke simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_119_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 pp. https://dx.doi.org/10.48607/82, meer

Troost, K.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Van den Ende, D. (2015). Bestanden van mesheften, halfgeknotte strandschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015. IMARES Wageningen Report, C143/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 37 pp, meer

Van Kerkhoven, W. (2018). Voorkomen van Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) in Het Verdronken Land van Saeftinghe 2018. Published by the author(s): [s.l.]. 6 pp, meer

Van Kerkhoven, W. (2019). Voorkomen van Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) in Het Verdronken Land van Saeftinghe 2019. Published by the author(s): [s.l.]. 12 pp, meer

Vannevel, R.; Maeckelberghe, H.; Pillen, R.; Beyens, J.; De Winter, A.J. (1990). Jaarverslag biologisch meetnet 1989-1990: De biologische waterkwaliteit in het Vlaamse Gewest - Rapport over de jaren 1989 & 1990. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning: Aalst. 11, 7 tabs, 1 map pp, meer

Vercruysse, J.; Verelst, K. (2022). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden –Wal Zwijn: ontwerp dissipatiegracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_010_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp, meer

Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1991. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning. Dienst Externe Informatie: Aalst. 26, 20 tab., 14 fig., 2 maps pp, meer

Top

Thesissen

Al Yamani, H. (2021). Benthic distribution in the Westerschelde. The variation in the respiration rate and nutrient fluxes along the salinity and inundation gradients of the WS. BSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 40 pp, meer

Bagde, S. (2020). Sedimentdynamics and resilience on tidal flats. MSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 93 pp, meer

Brackenborough, N. (2021). What is the effect of seasonality on macrobenthic population dynamics in a marine site of the Westerschelde Estuary?. BA Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. , meer

de Blok, M. (2020). Tidal flat dynamics. MSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 26 pp, meer

Martin, C. (2020). Effects of thermal stress on bioturbation-mediated sediment stability: a study on the burrowing behavior of Cerastoderma edule. MSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 29 pp, meer

Mast, I. (2020). Nutrient release and storm induced particle resuspension in the Eastern and Western Scheldt. MSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 58 pp, meer

Stueben, D. (2020). Facilitation of the pacific oyster (Crassostrea gigas) in mesotidal salt marshes in Dutch estuaries. MSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 81 pp, meer

Suvacarov, S. (2021). What is the relationship between phytobenthic algal blooms and the macrobenthic community in the mesohaline region of the Westerschelde Estuary over the course of a year? BSc Thesis. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 19 pp, meer

Top

Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2012). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2013 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2013 L.A.T. Keerdruk. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 144 (T.A.W.); 138 (L.A.T.) pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2014 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2014 L.A.T. Keerdruk. Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 144 (T.A.W.); 138 (L.A.T.) pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2014). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2015 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2015 L.A.T. Keerdruk. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 144 (T.A.W.); 138 (L.A.T.) pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2015). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2016 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2016 L.A.T. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 144 (T.A.W.); 132 (L.A.T.) pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2016). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2017 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2017 L.A.T. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 144 (T.A.W); 138 (L.AT.) pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2017). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2018 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2018 L.A.T. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 142 (T.A.W.);136 (L.A.T.) pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2018). Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2019 T.A.W.; Getijtafels voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2019 L.A.T. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 142 (T.A.W.);136 (L.A.T.) pp, meer

Chastelain, J.-D. (1949). Vie et mort du pays du Zwin. Collection Nationale, 9(98). Office de Publicité: Bruxelles. 89 pp, meer

Cox, T.; Maris, T.; Meire, P. (2005). Inundation areas with a controlled reduced tide: symbiosis between ecology and safety, in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 25, meer

Geneviève, L.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Lancelot, C. (2005). Modelling the impact of the rivers Scheldt and Rhine/Meuse on the salinity distribution in Belgian waters (southern North Sea), in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 122-129, meer

Stevens, M.; Cuveliers, E.; Maes, J.; Ollevier, F. (2005). The effect of fish and bird predation on an estuarine macrobenthic community: results of an exclosure experiment, in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 58, meer

Van Colen, C. (2005). De afdamming van het Zwin als gevolg van de Tricolor olieverontreiniging: effecten op en herstel van het macrobenthos, in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 96-101, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid