/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg


ATTENDERING N° 57      Mei 2015

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2000). Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 79/409/EEG (vogelrichtlijn) SBZ-V: besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988, besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998, besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 18 pp., meer

Denucé, J. (1926). Schelde-album. De Schelde in het verleden. Gemeentebestuur van Antwerpen: Antwerpen. diff. pag. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKik, P.; Stolk, J. (1992). Herziening maximum vaarsnelheden voor de Schelde-Rijnverbinding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Rotterdam. 6 + bijlagen pp., meer

Mostaert, F. (2015). Het Scheldebekken: landschap en landschapevolutie. Hoe het zover is kunnen komen? [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 69 slides pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngParent, A. (1863). Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut. Em. Devroye et Cie, successeur H. Remy: Bruxelles. 205 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPauwels, J.A.F. (1785). Beschryvinge van de vermaerde riviere de Schelde; haere oudheyd, loop, havens, bezonder voor Antwerpen. Schoesetters J.S.: Antwerpen. 87 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Aelbroek, J.L. (1817). Memorie noopende de oorzaeken der geweldige overstroomingen en stilstand der wateren op de meirschen en leege landen, gelegen langs Leye, Opper- en Neder-Schelde, gedurende de jaeren 1816 en 1817. G. De Busscher en zoon: Gent. 34 + bijlagen pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBillen, G. (1982). An idealized model of nitrogen recycling in marine sediments. Am. J. Sci. (1880) 282(4): 512-541. hdl.handle.net/10.2475/ajs.282.4.512, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDewalque, G. (1876). Note sur quelques localités pliocènes de la rive gauche de l'Escaut. Ann. Soc. Géol. Belg. (1874) Tome Troisième(Mémoires): 12-20, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDumont, H.J.; Gijsels, H. (1971). Etude faunistique et écologique sur les criques de la Flandre orientale et le long de l'Escaut. Considérations sur leur chimisme, leur faune planctonique, entimologique et malacologique et discussion de leur état biologique actuel. Ann. Soc. R. Zool. Bel. 101(3): 158-181, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSomville, M. (1984). Use of nitrifying activity measurements for describing the effect of salinity on nitrification in the Scheldt estuary. Appl. Environ. Microbiol. 47(2): 424-426, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Neer, W.; Ervynck, A. (2009). The Holocene occurrence of the European catfish (Silurus glanis) in Belgium: the archaeozoological evidence. Belg. J. Zool. 139(1): 70-78, meer

De Baets, P. (2013). Walvissen op de Vlaamse kust en in het Scheldebekken. Biekorf 113(4): 385-413, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Beneden, E. (1874). Sur la capture dans l'Escaut, au mois de novembre 1873, d'un Hyperoodon rostratum. Bull. Acad. R. Sci. Lett. B.-Arts Belg. 43(37): 35, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRaeymaekers, D. (1898). Etudes sur la faune malacologique du Bas-Escaut: disparition de Alderia scaldiana Nyst. Bull. Séances Soc. (R.) Malacol. Belg. XXX(1895): CXX-CXXV, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRaeymaekers, D. (1898). Epoque à laquelle Mya arenaria a disparu de la région du Bas-Escaut belge. Bull. Séances Soc. (R.) Malacol. Belg. XXX(1895): V-XI, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLeentvaar, P. (1960). Een zeldzame kwal in de Rammekenshoek. Levende Nat. 63(11): 261-262, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJongepier, I.; Wang, C.; Missiaen, T.; Soens, T.; Temmerman, S. (2015). Intertidal landscape response time to dike breaching and stepwise re-embankment: a combined historical and geomorphological study. Geomorphology (Amst.) 236: 64-78. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2015.02.012, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSomville, M.; Billen, G. (1983). A method for determining exoproteolytic activity in natural waters. Limnol. Oceanogr. 28(1): 190-193. hdl.handle.net/10.4319/lo.1983.28.1.0190, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Banning, P. (1979). Haplosporidian diseases of imported oysters, Ostrea edulis, in Dutch estuaries. Mar. Fish. Rev. 41(1-2): 8-18, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifvan der Spek, A.J.F. (1997). Tidal asymmetry and long-term evolution of Holocene tidal basins in The Netherlands: simulation of palaeo-tides in the Schelde estuary. Mar. Geol. 141(1-4): 71-90. hdl.handle.net/10.1016/S0025-3227(97)00064-9, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDam, G.; Bliek, A.J. (2013). Using a sand–mud model to hindcast the morphology near Waarde, the Netherlands. Maritime Engineering 166(2): 63-75, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSomville, M.; Billen, G.; Smitz, J. (1982). An ecophysiological model of nitrification in the Scheldt Estuary. Math. Model. 3(6): 523-533. hdl.handle.net/10.1016/0270-0255(82)90031-8, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBi, Q.; Toorman, E. (2015). Mixed-sediment transport modelling in Scheldt estuary with a physics-based bottom friction law. Ocean Dynamics 65(4): 555-587. dx.doi.org/10.1007/s10236-015-0816-z, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Campenhout, J.; Derycke, S.; Moens, T.; Vanreusel, A. (2014). Differences in life-histories refute ecological equivalence of cryptic species and provide clues to the origin of bathyal Halomonhystera (Nematoda). PLoS One 9(11): -. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0111889, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDecleyre, H.; Heylen, K.; Sabbe, K.; Tytgat, B.; Deforce, D.; Van Nieuwerburgh, F.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). A doubling of microphytobenthos biomass coincides with a tenfold increase in denitrifier and total bacterial abundances in intertidal sediments of a temperate estuary. PLoS One 10(5): e0126583. hdl.handle.net/0.1371/journal.pone.0126583, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVermeersch, J.; Haneca, K. (2015). Construction features of Doel 1, a 14th-century cog found in Flanders. Int. J. Naut. Archaeol. 44(1): 111-131. dx.doi.org/10.1111/1095-9270.12073, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeseure, B.; Marnef, G.; Verhoeven, G. (2010). Een pot vol mosselen: de Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw) = A pot full of mussels. The Scheldt and the urban identity of Antwerp (sixteenth to twentieth century). Tijdschr. Geschied. 123(4): 480-485, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeseure, B. (2010). ‘Sa splendeur et sa décadence sont également célèbres’ - Het Scheldeverhaal als politiek instrument tijdens de Franse periode. Tijdschr. Geschied. 123(4): 534-553, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGreefs, H. (2010). Van formeel vrij tot tolvrij - De visies op de Scheldevaart en de positie van Antwerpen als havenstad binnen de schoot van de Antwerpse Kamer van Koophandel, 1795-1863. Tijdschr. Geschied. 123(4): 554-571, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPil, L. (2010). Tussen lege stad en bruisende handelsmetropool - Het beeld van de Scheldesluiting in negentiendeeeuwse romantische kunst. Tijdschr. Geschied. 123(4): 572-587, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBoehme, O. (2010). Identiteiten en belangen. De Scheldemonding, economie en nationalisme. Tijdschr. Geschied. 123(4): 588-604, meer

Top

Rapporten

(1970). Berekening van het getij in het Scheldebekken: stormvloed 1953. WL Rapporten, 289. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 41 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1976). Inventarisatie polder-en afvalwaterlozingen op de Delta-wateren en de Westerschelde: periode 1975-1976. Nota DDMI, 76.39. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD): Middelburg. diff. pag. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1991). Meetresultaten stroom- en sedimentmetingen Veerhaven Kruiningen (T1-fase). Rijkswaterstaat Meetdienst Zeeland Verwerking: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1991). Meetresultaten stroom- en sedimentmetingen Veerhaven Kruiningen (T0-fase). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1992). Meetresultaten sedimentmeting voor de havenmond Terneuzen T1-fase: 20 februari 1992. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 7 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1992). Meetresultaten sedimentmeting voor de havenmond Terneuzen T1-fase: 18 februari 1992. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1992). Meetresultaten sedimentmeting voor de Havenmond Hansweert T0-fase: 13 en 17 januari 1992. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1992). Meetresultaten sedimentmeting voor de havenmond Terneuzen T0-fase: 19 maart 1992 . Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Stroom- en sedimentmeting Middelgat omgeving Baarland: 3 maart 1994. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge: 8 mei t/m 4 juni 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1997). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 25 augustus t/m 20 oktober 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1997). Slib-metingen Veerhaven Breskens: 22 nov. 1996 - 21 jan. 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 20 oktober t/m 24 november 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 30 maart t/m 13 mei 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 13 mei t/m 14 juli 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 16 februari t/m 30 maart 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Koopmanshaven Vlissingen: 21 oktober t/m 31 december 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 7 januari t/m 16 februari 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Koopmanshaven Vlissingen: 27 augustus t/m 21 oktober 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Sedimentmeting (slib) Koopmanshaven Vlissingen: 6 januari t/m 8 april 1999. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Sedimentmeting (slib) Koopmanshaven Vlissingen: 18 november '98 t/m 6 januari '99. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2000). Debietmeting (ADCP) mond Westerschelde Raai-12: 5 juni 2000. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 2 dl. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2003). AWZ jaarboek 2002. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 59 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2006). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2005. Hoofdrapport: havenmonitor 2005. RebelGroup Advisory/Buck Consultants International: [s.l.]. xxvi, 178 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG. Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroom-gebiedsdistrict. Herziene versie - 17/12/2014. Internationale Scheldecommissie: Antwerpen. 71 pp., meer

(2014). Ganzen- en zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2012/2013. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 47 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 66 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde. Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 72 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s. Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict. Internationale Scheldecommissie: Antwerpen. 49 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Maatregelprogramma Schelde 2016-2021: samenvatting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 34 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAdams, A.; Vermeire, S.; De Moor, G.; Jacobs, P.; Louwye, S.; Polfliet, T. (2002). Toelichting bij de Quartairgeologische kaart. Kaartblad 15: Antwerpen. Quartairgeologische Kaart. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: Brussel. 50 pp., meer

Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. appendices pp., meer

Broidioi, S.; Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Afbakening risicozones verzekeringskaart: controle T25 overstromingskaarten. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 36 + 5 p. appendices pp., meer

Claes, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. WL Rapporten, 119_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Claeys, G. (1970). Invloed van de verruiming van de Scheldebedding tussen Hedwigpolder en Antwerpen op het tijregime in de Schelde. WL Rapporten, 288. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer

Claeys, G.; D'Heygers, O.; Sterling, A. (1969). Verslag van enkele tijberekeningen in verband met de stormvloedkering op de Schelde te Oosterweel. WL Rapporten, 252_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + bijlagen pp., meer

Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. appendices pp., meer

Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Rivierherstelplan Durmevallei: aanvulling ondersteunende modellering. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_069. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 15 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDaamen, J.W.; Bitter, G. (1983). Het verloop van de concentraties langs de Westerschelde na een momentlozing van een conservatieve stof te Doel. Notitie WWKZ, 83.V342. RWS, WW: Vlissingen. 7 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Bruijn, P.A. (1975). Notitie betreffende diepgangsvergroting op de Schelde-Rijnverbinding en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Bruijn, P.A. (1975). Notitie betreffende de economische verliezen voor de scheepvaart als gevolg van de langere duur van de getijdebeweging op de Schelde-Rijnverbinding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 8 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDotinga, F.D.; van den Berg, R.E.F. (2014). Plan MER nationaal waterplan 2. ARCADIS Nederland BV: 's-Hertogenbosch. 72 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngIvens, E.A.M.; Johanson, J.C.P. (1995). Advies inrichting oevers bufferbekken bij kreekraksluizencomplex. RWS, DWW: Delft. 16 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKleijberg, R.J. M.; Stempher, W.; van den Berg, R. (2014). Passende beoordeling natuurbeschermingswet 1998 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2). ARCADIS Nederland BV: Arnhem. 139 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKoffijberg, K. (Ed.) (1998). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97. Sovon-monitoringsrapport, 1998/06. SOVON: Beek-Ubbergen. 61 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKoffijberg, K. (Ed.) (1999). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1997/98. Sovon-monitoringsrapport, 1999/06. SOVON: Beek-Ubbergen. 62 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKoopman, A.; Boeckhout, S.; Schot, M. (2004). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002: investeringen in Nederlandse zeehavens. ECORYS Nederland B.V.: Rotterdam. 28 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKoopman, A.; Schot, M.; Boeckhout, S.; van Haselen, H. (2004). Economische betekenis Nederlandse zeehavens 2002: ten behoeve van havenmonitor 2002. ECORYS Nederland B.V.: Rotterdam. 90 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKoopman, A.; van Haselen, H.; Boeckhout, S. (2002). Economische betekenis van de Nederlandse Zeehavens 2001: ten behoeve van havenmonitor 2001. ECORYS-NEI: Rotterdam. 82 + bijlagen pp., meer

Kromkamp, J.C.; Peene, J.; Vlaming, J. (2014). Primaire productie in de Westerschelde 2010-2013. NIOZ: Yerseke. 76 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNielsen, P. (2007). Inzet van bagger- en ruimingsspecie ter vervanging van primaire grondstoffen in Vlaanderen. VITO: [s.l.]. 65 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNijdam, M.; van der Horst, M.; de Jong, O. (2014). Havenmonitor. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2013. Update maart 2015. Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV): Rotterdam. 129 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNijdam, M.; van der Lugt, L.; Bakker, D. (2011). Havenmonitor 2009. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV BV): Rotterdam. 132 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNijdam, M.; van der Lugt, L.; Bakker, D. (2012). Havenmonitor 2010. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV): Rotterdam. 135 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNijdam, M.; van der Lugt, L.; van der Biessen, B. (2010). Havenmonitor 2008. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV BV): Rotterdam. i, 116 + bijlagen pp., meer

Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). Sedimenten uit de toegangsgeul te Zandvliet. WL Rapporten, 277_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + figures pp., meer

Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). De aanslibbing en de aanzanding van de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. WL Rapporten, 277_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + figures, tables pp., meer

Peters, J.J.; Sterling, A. (1968). De aanslibbing en de verzanding van de toegangsgeulen tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen. WL Rapporten, 277_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + figures pp., meer

Peters, J.J.; Sterling, A. (1969). De invloed van de densiteitsstromingen op de aanslibbing in de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. WL Rapporten, 277_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + appendices, figures pp., meer

Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 7. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 3 p. appendices pp., meer

Roovers, P. (1968). Scheldemodel: interimrapport nr. 1. Doorsteek doorheen het verdronken land van Saaftinge. WL Rapporten, 300_1_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 7 appendices pp., meer

Roovers, P. (1968). Collector afvalwaters Noorderkempen: lozingen van Broom-82 in de Westerschelde, metingen van 25/9 tot en met 3/10/1967. WL Rapporten, 119_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1968). Scheldemodel: interimrapport nr. 2. WL Rapporten, 300_1_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Scheldemodel: interimrapport nr. 4. WL Rapporten, 300_1_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Modelstudie van toegangsgeul tot de Boerinnesluis. WL Rapporten, 272. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Scheldemodel: interimrapport nr. 3. WL Rapporten, 300_1_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Modelstudie van de toegangsgeul tot de zeesluis te Kallo. WL Rapporten, 302. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + 21 p. appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Vaste oeververbinding Westerschelde: verslag aangaande de modelstudie bij een brug-tunnel trace. WL Rapporten, 301_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + appendices (plans) pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1967). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport van de proeven. WL Rapporten, 214_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + 72 appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan der Bliek, M.C. (2000). Bediening Westerscheldetunnel: een beschouwing over de mogelijke vestigingsplaats. NV Westerscheldetunnel: Goes. 26 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVroon, J.H. (1987). Lozing van 3 miljoen m3 specie ten gevolge van de werken aan het kanaal door Zuid-Beveland in de Westerschelde. Nota GWWS, 87.401. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 82 + bijlagen pp., meer

Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2004). Brakke kreek in buffer noord: onderzoek naar hydraulische ontwerpgegevens - aanvullende berekeningen. Modelnr: 003_623. WL Rapporten, 713_6. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 29 pp., meer

Top

Thesissen

Klompmaker, E. (2013). De Scheldekaart van Rupelmonde tot aan het Zwin en het eiland Walcheren (1468) en de Scheldekaart van Rupelmonde tot aan de zee (1504/05): een digitale analyse. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 124 pp. , meer

Vanden Borre, M. (2014). Een juridische analyse van de Scheldeverdragen tussen België en Nederland. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 139 + bijlagen pp. , meer

Top

Andere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJacobs, P.; Louwye, S.; Polfliet, T.; Adams, R.; Vermeire, S. (2002). Quartairgeologische kaart Vlaams Gewest Kaartblad (15) Antwerpen. Universiteit Gent/Haecon N.V.: Gent. 1 kaart pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKümmer (1858). Situation du lit de l'Escaut dans la partie de son cours comprise entre le fort de Lillo et le fort de Bath, ce dernier situé sur le territoire néerlandais. P. Vander Maelen: Anvers. 1 carte pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.