/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N°69      Mei 2016

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1918). Rectification des frontières hollando-belges. L'Escaut et l'enclave de Maestricht. Impr. L. Desmet-Verteneuil: Bruxelles. 32 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeerenbroek, A.B. [s.d.]. Sur l'ouverture de l'Escaut. Baudouin: Paris. 3 pp., meer

Petit, L. (1882). Étude sur les courants de l'Escaut et de la Durme. impr. de F. Callewaert père: Bruxelles. 132 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Oordt, H.L. (1930). Nederland en België grondslagen van coöperatie en vriendschap volgens officieele Belgische opvatting: naar aanleiding van het rapport-Segers en de verklaring van minister Hymans in den Belgischen Senaat in april 1930. Korteweg & Stemerding: Rotterdam. 28 pp., meer

Verstraete, E. (1904). Analyse, synthèse et application rationnelles de pélagonomie dynamique. Amélioration de l'escaut maritime. Imprimerie H. Teirlinck: Bruxelles. 31 pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Meel, L. (1958). Etudes hydrobiologiques des eaux saumâtres de Belgique: 3. Les étangs Galgenweelen à Anvers (rive gauche). Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. XXXIV(43): 1-20, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Heinzelin de Braucourt, J (1955). Deuxième série d'observations stratigraphiques au Kruisschans. Coupes de l'écluse Baudouin. I. Analyse stratigraphique. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. XXXI(66): 1-29, plates I-III, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Heinzelin de Braucourt, J (1955). Deuxième série d'observations stratigraphiques au Kruisschans. Coupes de l'écluse Baudouin. II. Conclusions. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. XXXI(67): 1-14, meer

Reyns, M. (2014). Bouw van de grootste sluis ter wereld: Deurganckdoksluis. Civ. Tech. 4: 8-11, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBecker, M.; Karpytchev, M.; Davy, M.; Doekes, K. (2009). Impact of a shift in mean on the sea level rise: application to the tide gauges in the Southern Netherlands. Cont. Shelf Res. 29(4): 741-749. hdl.handle.net/10.1016/j.csr.2008.12.005, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifStark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Coastal flood protection by a combined nature-based and engineering approach: modeling the effects of marsh geometry and surrounding dikes. Est., Coast. and Shelf Sci. 175: 34-45. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2016.03.027, meer

Verhoeve, D.; De Schepper, H.; De Brabander, K. (1981). Physicochemical water quality from the Zeeschelde to Antwerp. Extern 10(1): 3-20, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWeigend, G.G. (1973). Stages in the development of the ports of Rotterdam and Antwerp. Geoforum 4(1): 5-15. hdl.handle.net/10.1016/0016-7185(73)90131-0, meer

Griffioen, J.; Klaver, G.; Westerhoff, W.E. (2016). The mineralogy of suspended matter, fresh and Cenozoic sediments in the fluvio-deltaic Rhine-Meuse-Scheldt-Ems area, the Netherlands: an overview and review. Geol. Mijnbouw 95(1): 23-107. hdl.handle.net/10.1017/njg.2015.32, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBuntinx, W. (1968). Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Handelingen Maatsch. Geschied- Oudheidkd. Gent XXII: 145-174, meer

(1988). Special on the Belgium and the dredging industry. Holland Shipbuilding 37(3): 42-44, meer

Gaemers, P.A.M.; Schwarzhans, W. (1973). Fisch-otolithen aus dem Pliozän von Antwerpen (Belgien) und Ouwerkerk (Niederlande) und aus dem Plio-Pleistozän der Westerschelde (Niederlande). Leidse Geol. Meded. 49(2): 207-257, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Hoon, A. (1853). Mémoire sur les polders de la rive gauche de l'Escaut et du littoral belge. Mém. Couronnés Autres Mém. Publiés Acad. R. Sci. Lett. B.-Arts de Belg. V: 114, plate I-IX, meer

Twrdy, E.; Batista, M. (2014). Port competition in North Adriatic. Naše More (Dubr.) 61(3-4): 47-51, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBavoux, J.-J. (1994). Changes in Antwerp harbour. Norois 162: 219-233, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLojen, S.; Cermelj, B.; Wartel, M. (2007). Sulfur cycling and the sulfurization of humic and fulvic acids in the sediments of the rivers Rupel (Belgium) and Authie (northern France). Oceanological and Hydrobiological Studies 36(1): 83-101. hdl.handle.net/10.2478/v10009-007-0008-3, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Meester, N.; dos Santos, G.A.P.; Rigaux, A.; Valdes, Y.; Derycke, S.; Moens, T. (2015). Daily temperature fluctuations alter interactions between closely related species of marine nematodes. PLoS One 10(7): e0131625. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0131625, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMeyvis, L.; Marain, J. (1988). Low cost tidal inlet and estuary maintenance dredging. Terra et Aqua 37: 9-14, meer

Royers, G.; De Winter, Fr. (1904). Les établissements maritimes de la ville d'Anvers et leurs diverses extensions. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 4: 1-34 + 3 planches, meer

(1997). Dredging International's environmental projects and innovations. World Dredg. Min. Constr. 33(8): 10-11,14,18, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Deinse, A.B. (1964). De fossiele en recente walrussen van Nederland. Zool. Meded. 39: 187-205, Pt. XIII, meer

Djenidi, S.; Ronday, F. (1983). Mathematical model of the Western Scheldt Estuary, in: (1983). Proceedings of the IUGG General Assembly 1983. pp. 917, meer

Kramer, W.; Clercx, H.J.H.; Armenio, V. (2010). Turbulent oscillating channel flow subjected to wind stress, in: Armenio, V. et al. (2010). Direct and Large-Eddy Simulation VII: proceedings of the Seventh International ERCOFTAC Workshop on Direct and Large-Eddy Simulation, held at the University of Trieste, September 8-10, 2008. pp. 27-33. hdl.handle.net/10.1007/978-90-481-3652-0_4, meer

Donze, M. (1990). Sediment pollution in harbours, in: Donze, M. (1990). Shaping the environment: aquatic pollution and dredging in the European Community. , meer

Verschuuren, J.M. (2003). Towards a trilateral treaty on the Wadden Sea: the relationship between international treaties and EC directives and the Westerschelde case, in: Lambers, K. et al. (2003). Trilateral or European protection of the Wadden Sea?. pp. 195-202, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Walree, P.A.; van Gijzen, M.B.; Pattipeilohy, M. (2002). Acoustic communication experiments in the Westerschelde shipping lane using direct-sequence spread spectrum signals, in: Stepnowski, A. et al. (Ed.) (2002). Proceedings of the sixth European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2002, 24-27 June 2002, Gdansk, Poland. pp. 543-548, meer

De Backer, H.; Outtier, A.; Van Bogaert, P. (2013). Monitoring during construction projects of movable bridges and harbour locks, in: Yazdani, S. et al. (Ed.) (2013). ISEC 2013 - 7th International Structural Engineering and Construction conference: new developments in structural engineering and construction. pp. 467-472. hdl.handle.net/10.3850/978-981-07-5354-2-St-34-83, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Nota betreffende het tracé van de Vaste Oeververbinding Westerschelde (VOW) met aansluitende wegvakken op Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. 49 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1987). Meetresultaten Drempel van Borssele ten behoeve van onderzoek stromingssituatie: 8 september 1987. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1988). Meetresultaten stroomdrijving Drempel van Borssele: 13 oktober 1988. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1988). Meetresultaten Stroomdrijving Drempel van Borssele: 8 maart 1988. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

(1989). Kustverdediging na 1990: discussienota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 83 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1992). Metingen Zuidgors Ellewoutsdijk: juni/juli 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2009). Overkoepelend deel van het beheerplan van het Internationale Scheldestroomgebiedsdistrict - 05/11/2009. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 80 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Rapport sur la qualité des eaux de l’Escaut en 2012 = Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater in 2012. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 22 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Rapport sur la qualité des eaux de l’Escaut en 2013 = Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater in 2013. Internationale Scheldecommissie (ISC): Antwerpen. 21 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Vissen in de Paardeweide. Viscampagnes 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11744169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 20 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Opvolgen van het visbestand in het overstromingsgebied Bergenmeersen. Viscampagnes 2013-2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11563202. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 35 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Het visbestand in het IJzer-estuarium. Viscampagnes 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11818224. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 28 + bijlagen pp., meer

Claessens, J.; Theuns, J. (1974). Scheldebekken: temperaturen 1974. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. , meer

de Jong, P.D. (1996). Voorkomen van vissen in de mondinhg van het Haringvliet in vergelijking met de Voordelta, Oosterschelde en Westerschelde periode 1986-1995. Rivo report, C031/96. [S.n.]: [s.l.]. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Kock, W.C.; Van het Groenewoud, M. (1985). Modelling bioaccumulation and elimination dynamics of some xenobiotic pollutants (Cd, Hg, PCB, HCB) based on "in situ" observations with Mytilus edulis. TNO-rapport, R85(217). TNO: Delft. 22 + tables + figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Looff, D. (1978). Onderzoek naar de eventuele invloed van speciestortingen uit de Braakmanhaven in het Pas van Terneuzen op de drempels van Borssele en Baarland. Notitie WWKZ, 78.V011. RWS, WW: Vlissingen. 62 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Mesel, I.; van Zweeden, C.; ter Hofstede, R. (2007). Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement. Selectie vissen. IMARES Wageningen Report, C085/07. IMARES: Wageningen. 33 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Mesel, I.; Ysebaert, T.; Kamermans, P. (2013). Klimaatbestendige dijken. Het concept wisselpolders. IMARES Wageningen Report, C072/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 40 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDedert, M.; Blanco-Garcia, A.; Poelman, M. (2015). Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma. IMARES Wageningen Report, C086/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 48 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDockx, J.; De Broe, E. [s.d.]. AMORAS – Antwerp Mechanical dewatering, Recycling and Application of Sediments. An innovative and sustainable sediment disposal solution for the Port of Antwerp - Present situation. [S.n.]: [s.l.]. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGoudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Troost, K. (2013). Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C133/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 38 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLigtermoet, D.M. (1988). Nederland, Belgie en de Westerschelde: een beleidshistorisch onderzoek naar de Nederlandse standpunten over het baggeren in de Westerschelde ten behoeve van de vaart op Antwerpen. Vrije Universiteit, Vakgroep Politicologie: Amsterdam. 109 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMijwaard, B. (1990). Eindrapportage bodemdierenonderzoek zandwinplaats Sluissche Hompels. Notitie GWWS, 91.13012. RWS, DGW: Middelburg. 15 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPoelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2014). Schelpdierwateronderzoek 2013. IMARES Wageningen Report, C091/14. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 26 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSchellekens, T.; Ens, B.; Ysebaert, T. (2013). Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties. Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Oosterschelde & LTV-Natuurlijkheid. IMARES Wageningen Report, C 067/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 25 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSwart, J.P. (1984). Aanslibbing Westbuitenhaven Terneuzen. Notitie WWKZ, 84.V019. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 16 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J.; de Kluijver, M.; Glorius, S.T.; Jansen, H.M. (2015). Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014. IMARES Wageningen Report, C102/15. IMARES: Yerseke. 141 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTangelder, M.; Ysebaert, T.; van Oijen, T.; De Kluijver, M. (2015). Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting: en T0-meting (T2014) epifauna en infauna. IMARES Wageningen Report, C112/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 31 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Dam, D. (1985). De toestand van de oever van het westelijke deel van de Hoofdplaatpolder in 1984. Notitie WWKZ, 85.V008. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 26 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Katwijk, P.A. (1970). Beschouwingen over de gevolgen van een aanvaring tussen een op drift geraakt zeeschip en een vaste oeververbinding. Ship Hydromechanics and Structures: Delft. 16 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVisser, P.J. (1994). A model for breach growth in a sand-dike and its prediction for the Zwin 94 experiment. TU Delft, Department of Hydraulic Engineering: Delft. ii, 22 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWattel, G. (1987). Grensoverschrijdende vrachten bij Schaar van Ouden Doel van het jaar 1986. Notitie GWWS, 87.568. RWS, DGW: Middelburg. 5 pp., meer

Top

Thesissen

Coppé, K. (2008). Veiligheid van manoeuvres met ontmoetende en oplopende schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xii, 167 pp. , meer

Desmit, X. (2005). Etude et modélisation de la production phytoplanctonique dans l’estuaire de l‘Escaut. PhD Thesis. Université Libre de Bruxelles: Bruxelles. 196 pp. , meer

Huygebaert, P. (2006). Voorspelling van de krachtwerking en de bewegingen bij afgemeerde schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. boekdeel 1 (VI, 84 + cd -rom); boekdeel 2 (appendices: V, 77) pp. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRijkenberg, M.J.A. (2005). Photochemistry and organic complexation of iron: interactions in the Southern Ocean. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. ISBN 90-367-2245-4. 220 pp. , meer

Vanden Borre, M. (2014). Een juridische analyse van de Scheldeverdragen tussen België en Nederland. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. 139 + bijlagen pp. , meer

Top

Andere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1859). Situation du lit de l'Escaut dans la partie de son cours comprise entre la citadelle d'Anvers et le fort Lillo, 1855 et 1857. Commission de l'Escaut: Bruxelles. 1 carte pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid