ATTENDERING N° 93      Mei 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Boeken

(S.d.). Inventaris hydrografische kaarten Rupel 1863-1981. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 1 file pp., meer

(1963). Etat d'avancement des études: mai 1963. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 (incl. fotos) + 2 cartes pp., meer

(1998). Scheepvaart: veilig & vlot. Scheepvaartbegeleiding en loodswezen, Woensdag 27 mei 1998, 'Het Pand' Universiteit Gent: proceedings. Internationale Schelde Faculteit ISF: Gent. 43 pp., meer

(2004). Wordt het Scheldestroomgebiedsdistrict schoner en veiliger? Interimseminarie, Brussel, 30 maart 2004 = Le discrit hydrographique de l'Escaut deviendra-t-il plus propre et sûr? Séminaire intermédiaire, Bruxelles, le 30 mars 2004. Scaldit: Erembodegem. 1 file pp., meer

(2011). VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 1 file, 22 p. pp., meer

Guns, P. (2008). De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Heruitgave editie 1972. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 pp., meer

Guns, P. (2008). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 77 pp., meer

Hocks, B.; Hoekstra, J. (2009). Atlas van de Zuidwestelijke Delta [ATLAS]. Programmabureau Zuidwestelijke Delta: Middelburg. 111 pp., meer

Kleinjan, L.J. (1938). Het gebied van de Westerschelde nabij Bath. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 92 + 47 bijlagen pp., meer

Van Brabandt, L. (1912). Recueil décennal de tableaux récapitulatifs des observations de marées faites pendant la période 1901-1910. Ministère de l'Agriculture et des Travaux Publics. Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 311 pp., meer

Top

Artikels

Haelters, J.; Kerckhof, F.; Doom, M.; Evans, P.G.H.; Van den Neucker, T.; Jauniaux, T. (2018). New extralimital record of a narwhal (Monodon monoceros) in Europe. Aquat. Mamm. 44(1): 39-50. https://hdl.handle.net/10.1578/AM.44.1.2018.39, meer

de Haas, T.; Pierik, H.J.; van der Spek, A.J.F.; Cohen, K.M.; van Maanen, B.; Kleinhans, M.G. (2018). Holocene evolution of tidal systems in The Netherlands: effects of rivers, coastal boundary conditions, eco-engineering species, inherited relief and human interference. Earth-Sci. Rev. 177: 139-163. https://hdl.handle.net/10.1016/j.earscirev.2017.10.006, meer

Oosterlee, L.; Cox, T.J.S.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2018). Tidal marsh restoration design affects feedbacks between inundation and elevation change. Est. Coast. 41(3): 613-625. https://hdl.handle.net/10.1007/s12237-017-0314-2, meer

Silinski, A.; Schoutens, K.; Puijalon, S.; Schoelynck, J.; Luyckx, D.; Troch, P.; Meire, P.; Temmerman, S. (2018). Coping with waves: plasticity in tidal marsh plants as self-adapting coastal ecosystem engineers. Limnol. Oceanogr. 63(2): 799-815. https://hdl.handle.net/10.1002/lno.10671, meer

Daggers, T.D.; Kromkamp, J.C.; Herman, P.M.J.; van der Wal, D. (2018). A model to assess microphytobenthic primary production in tidal systems using satellite remote sensing. Remote Sens. Environ. 211: 129-145. https://hdl.handle.net/10.1016/j.rse.2018.03.037, meer

Vandermarken, T.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Denison, M.S.; Croes, K. (2018). Dioxins, furans and dioxin-like PCBs in sediment samples and suspended particulate matter from the Scheldt estuary and the North Sea Coast: comparison of CALUX concentration levels in historical and recent samples. Sci. Total Environ. 626: 109-116. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2018.01.084, meer

Dick, J.; Orenstein, D.E.; Wohner, C.; Andrews, C.; Avriel-Avni, N.; Beja, P.; Blond, N.; Cabello, J.; Chen, C.; Díaz-Delgado, R.; Giannakis, G.V.; Gingrich, S.; Izakovicova, Z.; Krauze, K.; Lamouroux, N.; Leca, S.; Melecis, V.; Miklós, K.; Mimikou, M.; Niedrist, G.; Piscart, C.; Postolache, C.; Santos-Reis, M.; Tappeiner, U.; Vanderbilt, K.; Van Ryckegem, G. (2018). What is socio-ecological research delivering? A literature survey across 25 international LTSER platforms. Sci. Total Environ. 622-623: 1225-1240. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.11.324, meer

Blockmans, J. (1927). Récapitulations décennales des observations de marées faites sur l'Escaut maritime et ses affluents soumis à la marée pendant la période 1911-1920. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. octobre: [1-39], meer

(1997). De kwaliteit van de Schelde in 1994: samenvatting van het rapport opgemaakt en gepubliceerd door de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS). Water 16(94): 107-112, meer

Van Hoof, J. (2005). Een verdiept inzicht in het Schelde-estuarium. Water november-december: 115-118, meer

Roovers, P. (1977). stormvloeden en stormvloedbeheersing in het Scheldebekken, in: Studiedag "Waterbeheersingsproblemen in het Scheldebekken", Antwerpen, 3 maart 1977. pp. 21 + bijlagen, meer

Emery, J. (2003). National policy on SCALDIT, a project embedded in the International Scheldt Commission with the financial support of Interreg IIIB NWO: 2003 - 2005, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 147-156, meer

Top

Rapporten

Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Monitoring van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(40). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 88 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14245903, meer

Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 66 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.13829441, meer

Breine, J.; Mertens, W.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(2). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 35 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.13778582, meer

Coppens, F.; Mathys, C.; Merckx, J.P.; Ringoot, P.; Van Kerckhoven, M. (2018). The economic importance of the Belgian ports: Flemish maritime ports, Liège port complex and the port of Brussels – Report 2016. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 342. National Bank of Belgium: Brussels. 96 pp., meer

Cosyn, J. (1981). Verslag betreffende de waterbeheersing in de Zennevallei en de afvoer van waswaters langs het kanaal Charleroi-Brussel en het Zeekanaal Brussel-Rupel. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Dienst der Kolenafvoerkanalen: Brussel. 22 + bijlagen pp., meer

de Looff, D. (1980). Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie. Nota WWKZ-80 V017. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 18 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.2. Zandvliet (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 16 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 2.4. Schelle 17 februari 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeescheide in het leader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 3. Valsnelheid slib - INSSEV. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 86 + 97 p. bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.3. Omgevingscondities januari - juni 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.2. 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 6.1. Calibratie winter 15 maart en 14 april 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 31 + bijlagen pp., meer

Jansen, P.Ph. (1940). Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 27 + 8 bijlagen pp., meer

Laurent, E.; Mathieux, A.; Bras, R.; Vertommen, J.; De Smedt, P. (1971). Mineralogische studie van de aanslibbing in de Schelde: rapport nr. 1. Opzoekingen gedaan in het kader van de studie van de herkomst van de slibben van de Schelde onder de leiding van het Waterbouwkundig Laboratorium, Borgerhout = Etude mineralogique de l'envasement de l'Escaut: rapport no 1. Recherche effectuée dans le cadre de l'étude de l'envasement de l'Escaut sous la direction du Laboratoire de Recherches Hydrauliques, Borgerhout. Koninklijke Militaire School. Laboratorium van Aardkunde = Ecole royale Militaire. Laboratoire de Géologie: Brussel. 56 + tab. pp., meer

Levy, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). MONEOS, metingen halftijeb in de BenedenZeeschelde: factual data rapport 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 27 + 17 p. bijlagen pp., meer

Nasner, H.; Pieper, R.E.; Kuhlenkamp, H. (2003). Current measurements in the Westerschelde: September and October 2002. Institut für Wasserbau: Bremen. 29 + appendices pp., meer

Nijhoff, G.P.; Tesch, P.; Reinhold, Th. (1930-1931). Schets van de ontwikkeling der Schelde: rapport nr. 1. Zeearmen en benedenrivieren. [S.n.]: 's-Gravenhage. 201 + 33 p. bijlagen pp., meer

Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2018). Morphodynamic modeling of the Scheldt estuary and its mouth: Effects of sea level rise. Version 2.0. FHR reports, 14_094_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 pp., meer

Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Scheldeestuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

Hoppenbrouwers, P.; Hoste, N. (1970). Vormgeving van de doorstroomopening bij brede schuiven: toepassing op de stormstuw te Oosterweel. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (tab., foto's, ill.) pp. , meer

Verachtert, M. (1975). Berekeningen aangaande een getijde beweging in de Schelde. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. verschillende paginering pp. , meer

Top

Andere

(1921). Construction d'un tunnel sous l'Escaut. Ministère des Travaux Publics, Administration des Ponts et Chaussées: [s.l.]. 3 plans pp., meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. 11 maps pp., meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2015). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust: monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle [KAART]. Hernieuwde uitgave mei 2015. Internationale Kaartserie = International Chart Series. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 1 kaart pp., meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2015). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2015 (kaartnummer 104) [KAART]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Brussel. 10 kaarten pp., meer

Antwerpse Zeediensten (1976). Bestrijden van overstromingen in het Zeescheldebekken: samenvattend overzicht der dijkhoogten (situatie september 1976) [KAART]. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Modeling effects of secondary tidal basins on estuarine morphodynamics, in: 19th EGU General Assembly, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, 19: pp. 16500, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy