SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 27
Mei - Juni 2010

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissenAndereProjecten


Open documenten

Herman, R.; Heip, C.H.R.; van Damme, D.; Braeckman, A.; van Gansbeke, D. (1981) Sedimentanalyse van de stations gelegen in het Westerschelde-estuarium. Geconcerteerde Akties Oceanografie: Technisch Rapport Benthos, 81/03. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent, Belgium. 13 pp., details

Kromkamp, J.; Van Engeland, T. (2010) Changes in phytoplankton biomass in the Western Scheldt estuary during the period 1978–2006. Estuaries and Coasts 33(2): 270-285, details

Soors, J.; Faasse, M.; Stevens, M.; Verbessem, I.; De Regge, N.; Van den Bergh, E. (2010) New crustacean invaders in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 140(1): 3-10, details

Schmitt, C.; Balaam, J.; Leonards; Brix, R.; Streck, G.; Tuikka, A.; Bervoets, L.; Brack, W.; van Hattum, B.; Meire, P.; de Deckere, E. (2010) Characterizing field sediments from three European river basins with special emphasis on endocrine effects – a recommendation for Potamopyrgus antipodarum as test organism. Chemosphere 80(1): 13-19, details


Boeken en Monografieën

Heijkoop, C. (2009) De duvel zit in het water: scheepsrampen in het Nauw van Bath. ADZ: Vlissingen. ISBN 978-90-72838-46-9. 127 pp., details

De Kort, M. (2006) . [Convenant tussen rijk en provincie Zeeland over de uitvoering van enkele besluiten uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en het Derde Memorandum van Overeenstemming][S.n.]: Middelburg. 20 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Belgian Journal of Zoology [Belg. J. Zool.]

Belgian Journal of Zoology, 140(1)[S.n.][S.l.]

·             Soors, J.; Faasse, M.; Stevens, M.; Verbessem, I.; De Regge, N.; Van den Bergh, E. (2010) New crustacean invaders in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 140(1): 3-10, details

Chemosphere [Chemosphere]

Chemosphere, 80(1)[S.n.][S.l.]

·             Schmitt, C.; Balaam, J.; Leonards; Brix, R.; Streck, G.; Tuikka, A.; Bervoets, L.; Brack, W.; van Hattum, B.; Meire, P.; de Deckere, E. (2010) Characterizing field sediments from three European river basins with special emphasis on endocrine effects – a recommendation for Potamopyrgus antipodarum as test organism. Chemosphere 80(1): 13-19, details

Estuaries and Coasts: journal of the Estuarine Research Federation [Estuaries and Coasts]

Estuaries and Coasts: journal of the Estuarine Research Federation, 33(2)[S.n.][S.l.]

·             Kromkamp, J.; Van Engeland, T. (2010) Changes in phytoplankton biomass in the Western Scheldt estuary during the period 1978–2006. Estuaries and Coasts 33(2): 270-285, details

Excavator

Excavator, 4[S.n.][S.l.]

·             Roovers, P. (1978) Stormvloeden en stormvloedbeheersing in het Zeescheldebekken = Les marées-tempête et la protection du bassin de l'Escaut maritime contre ces marées. Excavator 1978(4): 2-21, details

Milieutijdingen

Milieutijdingen, 79[S.n.][S.l.]. 8 pp.

·             Anon. (2003) Braakmanpolder-noord. milieutijdingen 79: 1-3, details

Ocean Dynamics: Theoretical, Computational and Observational Oceanography [Ocean Dynamics]

Ocean Dynamics: Theoretical, Computational and Observational Oceanography, 60(3)[S.n.][S.l.]

·             Van der Wal, D.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; Vanlede, J. (2010) Spatial heterogeneity in estuarine mud dynamics.[ ]. Ocean dynamics 60(3): 519-533, details

Revue du Nord (Lille, 1910) [Rev. Nord (Lille, 1910)]

Revue du Nord (Lille, 1910), Spécial Hors Série(1). Revue du Nord: Villeneuve d'Ascq. 523 pp.

·             Broder, A. (1986) . [Le port de Dunkerque dans sa concurrence avec Anvers: analyse de la situation en 1964 et recherche de causalité en histoire économique: une esquisse], details

Water: Tijdschrift over Waterproblematiek [Water]

Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102)[S.n.][S.l.]

·             Graré, W. (1998) Veiligheid tegen overstromingen in Vlaanderen. Water 17(102): 309-310, details


Rapporten

Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Hostens, K.; Kramer, T.; Pieters, T.; Postma, R.; Sabbe, K. ([S.d.]) De Schelde: een stroom natuurtalent. [The Scheldt: a stream of natural talent] Error: ms record without linked s record - BEntID 10566. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek[S.l.], details

Hartgers, E.M.; Backx, J.J.G.M.; Walhout, T. (2001) Visintrek in het Deltagebied; een inventarisatie van migratieknelpunten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(57)[S.n.][S.l.]. 68 pp., details

Anon. (2006) Essentie van het MER Waterdunen: Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud Breskenspolder. Provincie Zeeland[S.l.]. 28 pp., details

Anon. (2007) Draaiboek dijkbewaking waterschap Zeeuws-Vlaanderen: Stormseizoen 2006-2007. Waterschap Zeeuws Vlaanderen[S.l.]. 40 pp., details

Van Maanen, E.; Reitsma, J.M. (2006) Natuurtoets projectgebied Waterdunen, Zeeuwsch Vlaanderen. Onderzoek in het kader van de natuurwetgeving. Oranjewoud BV[S.l.]. 54 pp., details

Anon. ([S.d.]) Samenwerkingsovereenkomst vispassages ondertekend. Ministerie van Verkeer en Waterstaat[S.l.], details

Mertens, W.; Van Thuyne, G.; Breine, J. (2010) Visbestandopnames op enkele wateren in de polder van Kruibeke – Bazel - Rupelmonde (2007-2008). Meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.10[S.n.]: Brussel, Belgie. 19 pp., details

Anon. (2009) Onderzoek Vaargedrag Deltagebied 2008. Waterrecreatie Advies[S.l.]. 54 pp., details

Herman, R.; Heip, C.H.R.; van Damme, D.; Braeckman, A.; van Gansbeke, D. (1981) Sedimentanalyse van de stations gelegen in het Westerschelde-estuarium. Geconcerteerde Akties Oceanografie: Technisch Rapport Benthos, 81/03. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent, Belgium. 13 pp., details

Stikvoort, C. (1996) Benthosinventarisatie Sieperdaschor 1995. Werkdocument RIKZ, AB 96.864x[S.n.][S.l.]. 8 pp., details

Stikvoort, E. (1998) Benthosinventarisatie Sieperdaschor 1997. Werkdocument RIKZ, AB 98.837x. RIKZ[S.l.]. 4 pp., details

Stikvoort, E. (1999) Benthosinventarisatie Sieperdaschor 1998 & 1999. Werkdocument RIKZ, AB 99.853x. RIKZ[S.l.]. 6 pp., details

Eertman, R.H.M. (1996) Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren: habitat karakterisering kustwateren. Deel 2 Fysische doelvariabelen. Werkdocument RIKZ, AB 96.842x. RIKZ/CEMO[S.l.]. 38 pp., details

Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (1999) Watervogels in de zoute Delta 1997/98. [Aquatic birds in the salt waters of the Delta area 1997/98]. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.001. RIKZ[S.l.]. 82 pp., details

Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1993) Watervogels in de Zoute Delta 1987-91. [Aquatic birds in the salt waters of the Delta area 1987-91]. DGW Rapport, 93.019. CEMO/DGW: 's Gravenhage. ISBN 90-369-0313-0. 44 pp., details

Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1997) Vogelsterfte in het Deltagebied in de winter 1996/97. Werkdocument RIKZ, OS-97 .810x[S.n.][S.l.]. 4 pp., details

Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1990) Biomonitoring van levensgemeenschappen op de sublitorale harde substraten in de Grevelingen, Oosterschelde, veerse meer, en de Westerschelde, resultaten 1990. Bureau Waardenburg[S.l.]. 101 pp., details

Meijer, A.J.M. (1990) Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1989. Bureau Waardenburg[S.l.]. 43 pp., details

Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1992) Biomonitoring van levensgemeenschappen op de subfitoraie harde substraten in de Greveiingen, Oosterschelde, veerse meer, en de Westerscheide, resultaten t/m 1991. Bureau Waardenburg[S.l.]. 112 pp., details

van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1995) Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitoraie harde substraten in Grevelingen meer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.20. Bureau Waardenburg/RIKZ[S.l.]. 63 pp., details

Meijer, A.J.M. (1995) Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1994 en vergelijking met 1989-1993. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.14. Bureau Waardenburg/RIKZ[S.l.]. 110 pp., details

van Moorsel, G.W.N.M. (1996) Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1995. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.14. Bureau Waardenburg/RIKZ[S.l.]. 66 pp., details

Meijer, A.J.M. (1998) Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1997 en vergelijking met 1989-1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.022. Bureau Waardenburg/RIKZ[S.l.]. 81 pp., details

van Moorsel, G.W.N.M. (1998) Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1997. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.009. Bureau Waardenburg/RIKZ[S.l.]. 78 pp., details

van Santen, P. (2010) Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Boom. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 199 pp., details

van Santen, P. (2010) Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Driegoten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 235 pp., details

van Santen, P. (2010) Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Kruibeke. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 115 pp., details

van Santen, P. (2010) Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Liefkenshoek. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 223 pp., details

van Santen, P. (2010) Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Oosterweel. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 393 pp., details

van Santen, P. (2010) Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Schoonaarde. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 521 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.33. Zout- en slibverdeling Deurganckdok oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 06/2008 - 03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + annexes pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.27. 13-uursmeting Sediview op 12/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. V, 66 + appendices pp., details

Anon. (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.26. 13-uursmeting Sediview op 06/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0[S.n.]: Antwerpen. V, 62 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.25. 13-uursmeting Sediview op 10/12/2008 tijdens gemiddeld tij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0[S.n.]: Antwerpen. V, 61 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.23. Sedimentbalans 01/01/2009 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 28 + annexes pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium; Vanlede, J. (2010) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + appendices pp., details

Asselman, N. (2003) HIS-simulatie Delta 2003. Provincie Zeeland/Rijkswaterstaat - Dienst Weg- en Waterbouwkunde[S.l.]. 47 pp., details

Zweistra, A.A.; Budde-Vanhommerig, M.M.E. (2008) Meerjarenprogramma externe veiligheid Provincie Zeeland, Voortgangsrapportage 2007: Jaarrapport in het kader van de Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006-2010[S.n.][S.l.]. 37 pp., details

Provincie Zeeland (2009) Inventarisatie inzet gemeenten bij integraal waterbeheer/KRW in het Scheldestroomgebied. Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde[S.l.]. 32 pp., details

Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2009) Bijlagenrapport: Planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland[S.l.]. 110 pp., details

Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland (2005) Naar een kust met kwaliteit: Startnotitie Strategische Milieubeoordeling (SMB): Kustversterking Zuidwest Walcheren[S.n.][S.l.]. 61 pp., details

Anon. (2002) Bos- en Natuurontwikkeling Braakmanpolder-noord. Rapport WNO, 01/33. Provincie Zeeland/Dienst Landelijk Gebied/werkgroep Natuurontwikkeling[S.l.]. 66 pp., details

Anon. (2006) Bijlage 2 Onderzoekskader MER Middengebied, integraal deel uitmakend van de Leidraad Planontwikkeling Middengebied: Onderzoekskader MER Middengebied, Natuurpakket Westerschelde. Provincie Zeeland/Projectbureau Natuurpakket Westerschelde[S.l.]. 62 pp., details

Anon. (2002) Natuurontwikkeling Rammekenshoek. Rapport WNO, 01/31[S.n.][S.l.]. 63 pp., details

Spruijt, M.; Westerbeek van Eerten, M.F.; Cerpentier, J.; Destat, F. (2004) Samenvattingsrapport Actualisatie Risicoanalyse (Wester)Schelde. Det Norske Veritas[S.l.]. 47 pp., details

De Boer, E.J.F.; Prinsen, H.A.M.; Boudewijn, T.J. (2005) Project Zwakke Schakels Zeeland: Inventarisatie van bestaande gegevens en plan van aanpak noodzakelijk aanvullend onderzoek. Bureau Waardenburg Rapport, 05-040[S.n.][S.l.]. 102 pp., details

Anon. (2007) Kustversterkingsplan Nolle/Westduin. Waterschap Zeeuwse Eilanden[S.l.]. 29 pp., details

Anon. (2008) Regionale Watersysteem Rapportage Zeeland 2002-2005. Provincie Zeeland[S.l.]. 64 pp., details

Anon. (2004) Uitwerking Natuurgebiedsplan Zeeland Natuurontwikkeling Zwartegatsche kreek. Rapport WNO, 04/46. Provincie Zeeland/werkgroep Natuurontwikkeling[S.l.]. 23 pp., details

Anon. (2008) Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaal Gent-Terneuzen: Onderzoek nautische veiligheidseffecten: Eindrapportage. Royal Haskoning: Nijmegen. 194 pp., details

Anon. (2006) Richtlijnen MER ontwikkeling van een intergerijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder + Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport: Ontwikkeling van een intergetijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder. commissie voor milieueffectrapportage: Den Haag. 14+14; 4 bijlagen pp., details

Anon. (2007) Versterking Zwakke Schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen: Achtergrondrapportage duinveiligheid en morfologie: Samenvattend document. Alkyon/Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland[S.l.]. 84; tabellen, figuren pp., details

Anon. (2007) Kustversterkingsplan Westkapelse Zeedijk. Waterschap Zeeuwse Eilanden[S.l.]. 30 pp., details

Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008) Hoofdrapport: Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland[S.l.]. 73 pp., details

Valcke, E.; Vandervelden, H.; Sterling, A.; D'Heygers, O.; Roovers, P.; Theuns, J.; Claeys, G.; Codde, R.; Van Damme, A. (1966) Stormvloeden op de Schelde: 5. Bibliografie. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel, Belgium. 14 pp., details

Anon. (2006) Ontwerp Kustplan Zuidwest Walcheren. Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland: Middelburg. 12 pp., details

Provoost, A. (2005) Waterkeringbeheerplan 2004-2008. Waterschap Zeeuws Vlaanderen[S.l.]. 59 pp., details

De Visser, M. (2008) Terug van weggeweest 2: Nieuwe natuur in Zeeland. 2de herziene uitgave. Provincie Zeeland[S.l.]. 59 pp., details

Anon. (2009) Natuurbeheerplan Zeeland 2009: Provinciaal Natuurgebiedsplan voor begrenzing, verwerving, inrichting en beheer van de natuurgebieden en agrarische beheergebieden van de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur (EHS)[S.n.][S.l.]. 47; 12 kaarten pp., details

Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2009) Hoofdrapport: Planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland, Afdeling Water en Natuur[S.l.]. 78 pp., details

Anon. (2006) Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland: Van beleid naar uitvoering. Provincie Zeeland[S.l.]. 33 pp., details

Anon. (2009) Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2009: Antwoordnota[S.n.][S.l.]. 2412; 3bijlagen pp., details

Decisio BV (2006) MKBA Waterdunen: Maatschappelijke Kosten-batenanalyse voor Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud-Breskenspolder. Provincie Zeeland: Amsterdam. 60 pp., details

ten Thij, F. (2004) Analyse van en advies over het dossier Westerschelde Containerterminal: Eindrapport. FTT Procesontwikkeling BV: Delft. 69 pp., details

Anon. (2003) Waterkeringbeheerplan: De waterkering veilig gebruikt. Waterschap Zeeuwse Eilanden[S.l.]. 56 pp., details

Anon. (2008) Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang: Inspraakwijzer Regionale Waterplannen[S.n.][S.l.]. 38 pp., details

Anon. (2006) Draaiboek dijkbewaking: Stormseizoen 2006/2007. Waterschap Zeeuwse Eilanden[S.l.]. 47 pp., details

Anon. (2009) Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015 (definitief). Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit[S.l.]. 216 pp., details

Pijpers, M.D. (2005) Zoute natuur in Waterdunen: Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor het creëren van zoute natuur in Waterdunen. Thesis. Royal Haskoning: Nijmegen. 43; bijlagen pp., details

Anon. (2005) Natuurgebiedsplan Zeeland 2005: Natuurgebiedsplan, Beheergebiedsplan en Landschapsgebiedsplan voor de provincie Zeeland[S.n.][S.l.]. 49; kaarten pp., details

Van den Brand, L.; Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008) Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water: Plantekst omgevingsplan 2010-2015[S.n.][S.l.]. 17 pp., details

Anon. (2009) Plantekst: Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland[S.l.]. 18 pp., details

Anon. (2001) Doelsoorten voor het natuurbeleid in Zeeland: Concept-Basisdocument. Provincie Zeeland[S.l.]. 53 pp., details

Anon. (2008) Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland. Ecorys[S.l.]. 89 pp., details

Anon. (2004) Evaluatie van het omgevingsbeleid: Omgevingsbalans 2003. Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water[S.l.]. 81 pp., details

De Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005) Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/21. Provincie Zeeland/SOVON: Beek-Ubbergen. 148 pp., details

Anon. (2007) Ontwerp-kustversterkingsplan Waterdunen: Kustversterking in de Jong- en Oud-Breskenspolder. Provincie Zeeland/Waterschap Zeeuws Vlaanderen[S.l.]. 64 pp., details

Provincie Zeeland; Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland (2006) Integrale Beoordeling kustversterking Zuidwest Walcheren: Deelrapport Hoogwaterveiligheid & Morfologie. Witteveen + Bos: Deventer. 127 pp., details

Consortium Soresma-IMDC-Technum-Resource Analysis (2006) Startnotitie/kennisgeving MER Hedwige- en Prosperpolder[S.n.][S.l.]. 132 pp., details

Anon. ([S.d.]) Faunabeheerplan Zeeland: 2010 - 2014[S.n.][S.l.]. 205 pp., details

Werkgroep waterkwaliteit (2008) Achtergrondrapport bij de rBo-nota 2007: Probleemstoffen en bronnen in het Scheldestroomgebied (definitief). Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde[S.l.]. 100 pp., details

Anon. (2006) Integrale Beoordeling kustversterking Zuidwest Walcheren: Bijlagenrapport Strategische Milieu Beoordeling. Provincie Zeeland/Ecorys/Witteveen + Bos/Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland/rboy: Deventer. 118 pp., details

Fiselier, J.; Mul, M. (2007) MER Zwakke Schakels Zeeuwsch Vlaanderen: Hoofdrapport deel A. Provincie Zeeland[S.l.]. 101 pp., details

Anon. (2005) Cultuurhistorische verkenning van het Spieghelkwartier (terrein van de Koninklijke Schelde Groep) in Vlissingen. Provincie Zeeland/Lantschap: Vlissingen. 101 pp., details

Anon. (2004) Deelstroomgebiedsvisie Zeeland. Projectgroep WB21 Zeeland[S.l.]. 85 pp., details

Anon. (2007) Maatschappelijke Kosten Baten Analyse: Zwakke Schakels Zeeuwsch Vlaanderen. Provincie Zeeland/DHV[S.l.]. 33 pp., details

Anon. (2006) Nota van Wijziging (Ontwerp Omgevingsplan Zeeland)[S.n.][S.l.]. 100 pp., details

Anon. (2006) Bijlage bij het Eindrapport Project Land-Zeeregelingen Deel 2: Water, Ramp en (Neder)land. Hogeschool Zeeland: Vlissingen. 136 pp., details

Anon. (2007) Ontwerp Kustversterkingsplan West Zeeuwsch Vlaanderen. Provincie Zeeland/Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland[S.l.]. 117 pp., details

Anon. (2005) Natuurgebiedsplan Zeeland 2005: Ontwerp Natuurgebiedsplan, Beheergebiedsplan en Landschapsgebiedsplan voor de provincie Zeeland[S.n.][S.l.]. 62 pp., details

Anon. (2009) Index Natuur en Landschap: Onderdeel natuurbeheertypen Versie 0.3[S.n.][S.l.]. 59 pp., details

Anon. (2004) Waterbeheer 21e eeuw voor Zeeland: Rapportage werkgroep Hydrologie: Aanpak Wateroverlast[S.n.][S.l.]. 101 pp., details

Anon. (2004) Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen: Natuurlijk Vitaal. Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen[S.l.]. 144 pp., details

Anon. (2007) MER Zwakke Schakels Zeeuwsch Vlaanderen: Achtergrondrapport Deel B. Provincie Zeeland/Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland[S.l.]. 185 pp., details

Anon. (2006) MER Waterdunen: Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud Breskenspolder. Provincie Zeeland/Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland[S.l.]. 196 pp., details

de Jong, A. (2000) Samen slim met water: Waterhuishoudingsplan 2001-2006: 2 Definitief plan. Provincie Zeeland[S.l.]. 109 pp., details

Anon. (2009) Waterbeheerplan 2010-2015. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen[S.l.]. 107; kaarten pp., details

Anon. (2006) Richtlijnen voor het milieueffectrapport Zwakke Schakels West Zeeuwsch-Vlaanderen. Gedeputeerde Staten van Zeeland[S.l.]. 22 pp., details

Vroege, M.; van der Heijden, F. (2006) Handreiking gemeente-inbreng waterbeheer Scheldestroomgebied. Provincie Zeeland/Arcadis[S.l.]. 34 pp., details

Anon. (2006) Richtlijnen voor het milieueffectrapport Project Waterdunen. Provincie Zeeland[S.l.]. 22 pp., details

Kolen, B.; Geerts, R. (2006) Als het tóch misgaat: Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Betooglijn. Adviesbureau, AVIV/HKV Lijn in Water/Rijkswaterstaat RIZA[S.l.]. 91 pp., details

De Vriend, M.C. (2005) Startnotitie milieueffectrapportages: Zwakke schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen & Project Waterdunen: Boetseren van veiligheid rond ruimtelijke kwaliteit. Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland[S.l.]. 77 pp., details

Anon. (2005) Concept Ontwerp: Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012[S.n.][S.l.]. 174; kaarten pp., details

Sannen, A. (2005) Kustplan Zuidwest Walcheren: Nota Alternatieven en Varianten: Globale uitwerking kustversterkingsalternatieven. Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland[S.l.]. 63 pp., details

Anon. (2006) Antwoordnota (Ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2006-2012)[S.n.][S.l.]. 225 pp., details

Oosterbaan, J. (2005) Faunabeheerplan Zeeland 2005-2009: Deel 1A: vogels en kleine zoogdieren. Faunabeheereenheid Zeeland: Moordrecht. 171 pp., details

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2008) Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007. RWS WD Rapport, 2008.032. Rijkswaterstaat Waterdienst: Vlissingen. ISBN 9789036914833. 86 pp., details

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2010) Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009. RWS Waterdienst BM, 10,09. Rijkswaterstaat Waterdienst/Delta Project Management: Vlissingen. 113 pp., details

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2009) Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09,05. Rijkswaterstaat Waterdienst/Delta Project Management[S.l.]. 10597 pp., details

Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2010) Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008/2009. RWS Waterdienst BM, 10.08. Rijkswaterstaat Waterdienst[S.l.]. 120 pp., details

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009) Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Programmadirectie Natura 2000[S.l.]. 139 pp., details

Anon. (1985) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1985. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

Anon. (1986) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1986. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

Anon. (1987) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1987. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

Anon. (1988) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1988. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

Anon. (1990) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1990. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, details

Decrop, B.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; van Holland, G.; Mostaert, F. (2010) Stroming aan de toegang tot de Zandvliet-Berendrecht sluizencomplex: rapport 2D numeriek modelonderzoek. Versie 2.0. WL Rapporten, 753_10. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 111 pp., details

Vos, A. (2009) Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde: resultaten van het waardestellend onderzoek. Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 174. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Amersfoort-Lelystad. ISBN 978-90-5799-152-3. 112 pp., details

Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2010) . [Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009]. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. diff. pagination pp., details

International Marine and Dredging Consultants (1993) Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium: eindrapport. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. 120 + appendices pp., details

VMM (2009) Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 12p; 4 tabellen, 1 kaart pp., details

VMM (2009) Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 7p, 3 bijlagen, 1 kaart pp., details

Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010) . [Ondersteuning Waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw]. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c[S.n.]: Antwerpen. IV, 26 pp., details


Thesissen

Pijpers, M.D. (2005) Zoute natuur in Waterdunen: Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor het creëren van zoute natuur in Waterdunen. Thesis. Royal Haskoning: Nijmegen. 43; bijlagen pp., details


Andere

Eloot, K. (2008) Accessibility of Deurganckdok lock: simulation studies [Presentation], in: (2008). Les ports face aux gigantismes, colloque du 21 octobre 2008, station de pilotage du Havre - Fécamp [CD-ROM]. pp. 1-34 (slides), details

Willems, P.; Ntegeka, V.; Baguis, P.; Roulin, E.; Vansteenkiste, T.; Holvoet, K. (2010) Climate change impacts on hydrological extremes (floods, low flows) along rivers in the Scheldt and Meuse basins in Belgium, in: (2010). 4th Belgian Geography Days: Geography in a changing World, 22 - 23 October 2010, Leuven, Belgium. pp. [1], details

Plancke, Y.; Ides, S.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010) A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: (2010). 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 173, details

Plancke, Y.; Ides, S.; Vos, G.; Roose, F. (2010) A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: (2010). 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-11], details

De Mulder, T.; Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Cock, W.; Haegeman, M. (2010) On hawser force criteria for navigation lock design: Case study of maritime locks in port of Antwerp, in: (2010). 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 290a - 290b, details

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2009) Western Scheldt: Hoboken to Wintam (2009) [MAP].[Westerschelde: Hoboken tot Wintam (2009) [KAART]][S.n.][S.l.], details

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2009) Western Scheldt: Antwerpen to Hoboken (2009) [MAP].[Westerschelde: Antwerpen tot Hoboken (2009) [KAART]][S.n.][S.l.], details

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2010) Westerschelde: Vlissingen tot Antwerpen (2010) [KAART] = Westerschelde: Vlissingen to Antwerpen (2010) [MAP][S.n.][S.l.]. 1 map pp., details

Anon. RWS Waterdienst BM , details

Broder, A. (1986) . [Le port de Dunkerque dans sa concurrence avec Anvers: analyse de la situation en 1964 et recherche de causalité en histoire économique: une esquisse], details


Projecten

2009-2010: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel V, details

2010-2010: LTV 2010 MONEOS ontwikkeling evaluatiemethodiek, details


 

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Indien uw contactgegevens zich in de databank bevinden, maar u niet wil dat deze getoond worden op de website, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster van deze site.