SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 39
Mei - Juni 2012

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissen


Open documenten

Behiels, S.; Beyst, B.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A. (Ed.) (2010). ScheldeKrant 8. ScheldeKrant, 8. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 12 pp., meer

Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2011). ScheldeKrant 9. ScheldeKrant, 9. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 7 pp., meer

Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2012). ScheldeKrant 10. ScheldeKrant, 10. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 12 pp., meer

Beauchard, O. (2012). Tidal freshwater habitat restoration through controlled reduced tide system: a multi-level assessment = Herstel van getijhabitat in de zoetwaterzone door middel van gecontroleerd gereduceerd getij: een evaluatie op meerdere niveaus. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. ISBN 978-90-7028-948-5. 97 pp., meer


Boeken en Monografieën

Behiels, S.; Beyst, B.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A. (Ed.) (2010). ScheldeKrant 8. ScheldeKrant, 8. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 12 pp., meer

Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2011). ScheldeKrant 9. ScheldeKrant, 9. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 7 pp., meer

Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2012). ScheldeKrant 10. ScheldeKrant, 10. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 12 pp., meer

Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1998. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp., meer


Artikels & Hoofdstukken

Eos Magazine: Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij

·        Steenhoudt, F. (2004). Digitale rivieren voorspellen goedkoop overstromingen , meer

Estuaries and Coasts

·        van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2012). Ecosystem engineering effects of Aster tripolium and Salicornia procumbens salt marsh on macrofaunal community structure , meer


(2012). Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. American Society of Civil Engineers (ASCE)[s.l.]

·        Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Monitoring of physical parameters within the scope of the Dutch-Flemish integrated monitoring program, meer

·        Plancke, Y.; Paridaens, K. (2012). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport under field conditions, in the Scheldt estuary, meer

·        Plancke, Y.; Schrijver, M.; Vos, G. (2012). High resolution topo-bathymetric and flow measurements and 2D-hydrodynamic numerical modelling to evaluate the effects of the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer


Rapporten

Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tables pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1986). De afvoer van de Schelde in 1985. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 86/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag.+ appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1987). De afvoer van de Schelde in 1986. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 87/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1988). De afvoer van de Schelde in 1987. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 88/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1985). De afvoer van de Schelde in 1984. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 85/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1989). De afvoer van de Schelde in 1988. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 89/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Belmans, H. (1990). De afvoer van de Schelde in 1989. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 90/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1990. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Meyvis, L. (1993). De afvoer van de Schelde in 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 93/04. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

Claessens, J.; Meyvis, L. (1994). De afvoer van de Schelde in 1993. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 94/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., meer

van Kessel, T.; Vanlede, J.; Eleveld, M.A.; van der Wal, D.; De Maerschalck, B. (2011). Validation and Application of Mud Model Scheldt Estuary in the framework of LTV [s.n.][s.l.]. 82, bijlagen pp., meer

Vroom, J.; Van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2012). Eerstelijnsrapportage Westerschelde: Beschikbare data van 1996 t/m 2010. Deltares[s.l.]. 167, bijlagen pp., meer

VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 16; kaart; bijlage pp., meer

VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 10; kaart; bijlagen pp., meer

Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2012). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen. Wageningen IMARES Rapport, C061/11A. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 13, 14 p ill pp., meer

Kuijper, C.; Winterwerp, J.C. (2003). The Current Deflecting Wall: mitigating harbour siltation; Set-up and integration of physical and numerical modelling techniques. WL | Delft Hydraulics[s.l.]. 46 pp., meer


Thesissen

Vanesch, J. (2012). Het Zeescheldebekken: verleden - heden - toekomst: een ecologisch maatschappelijke studie variaties in de waterkwantiteit in het Zeescheldebekken: oorzaken en gevolgen. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen. Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling: Antwerpen. XI, 59 + appendices pp. , meer

Beauchard, O. (2012). Tidal freshwater habitat restoration through controlled reduced tide system: a multi-level assessment = Herstel van getijhabitat in de zoetwaterzone door middel van gecontroleerd gereduceerd getij: een evaluatie op meerdere niveaus. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. ISBN 978-90-7028-948-5. 97 pp. , meer

Desnerck, E. (2012). Herstelmaatregelen en hun invloed op de waterkwaliteit: een evolutie binnen het Scheldebekken. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen. Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling: Antwerpen. xvi, 95 pp. , meer


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.