http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 51
Mei - Juni 2014

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenAndere


Open documenten

Van Ael, E.; Covaci, A.; Blust, R.; Bervoets, L. (2014). Corrigendum to "Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation" [Environ. Int. 48C (2012) 17-27]. Environ. Int. 63: 246-251. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2013.09.016, more

Soors, J.; van Haaren, T.; Timm, T.; Speybroeck, J. (2013). Bratislavia dadayi (Michaelsen, 1905) (Annelida: Clitellata: Naididae): a new non-indigenous species for Europe, and other non-native annelids in the Schelde estuary. Aquat. Invasions 8(1): 37-44. dx.doi.org/10.3391/ai.2013.8.1.04, more

Bogemans, F.; Meylemans, E.; Jacops, J.; Perdaen, Y.; Storme, A.; Verdurmen, I.; Deforce, K. (2012). The evolution of the sedimentary environment in the lower River Scheldt valley (Belgium) during the last 13,000 a BP. Geol. Belg. 15(1-2): 105-112, more


Boeken en Monografieën

Meire, P.; Van Dyck, M. (2014). Naar een duurzaam rivierbeheer: hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad. UPA: Brussel. ISBN 978-90-5718-194-8. 252 pp., more

Plancke, Y. (2014). Toekomstige morfologische ontwikkelingen in het Schelde estuarium: een complexe interactie tussen mens en natuur [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 slides pp., more

Deschamps, M. (2014). Hydrologisch Informatie Centrum [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 slides pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Civiele Techniek: Vakblad voor Grond, Weg-, en Waterbouwkunde en Verkeerstechniek

·        Reyns, M. (2014). Bouw van de grootste sluis ter wereld: Deurganckdoksluis. , more

Coastal Engineering: An International Journal for Coastal, Harbour and Offshore Engineers

·        Monbaliu, J.; Chen, Z.; Felts, D.; Ge, J.; Hissel, F.; Kappenberg, J.; Narayan, S.; Nicholls, R.J.; Ohle, N.; Schuster, D.; Sothmann, J.; Willems, P. (2014). Risk assessment of estuaries under climate change: lessons from Western Europe. , more

Environmental Science and Technology

·        Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Lepoint, G.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Factors influencing the bioaccumulation of persistent organic pollutants in food webs of the Scheldt estuary. , more

·        Korsman, J.C.; Schipper, A.M.; de Hoop, L.; Mialet, B.; Maris, T.; Tackx, M.L.M.; Hendriks, A.J. (2014). Modeling the impacts of multiple environmental stress factors on estuarine copepod populations. , more

Estuarine, Coastal and Shelf Science

·        Gasmi, S.; Ferval, M.; Pelissier, C.; D'Amico, F.; Maris, T.; Tackx, M.; Legal, L. (2014). Genetic diversity among the Eurytemora affinis species complex in the Scheldt estuary and its tributaries using ISSR-PCR marker assay. , more

Journal of Marine Systems

·        Lancelot, C.; Gypens, N. (2013). Tracing and integrated modelling of natural and anthropogenic effects on hydrosystems: the Scheldt River Basin and adjacent coastal North as a case study. , more

·        de Brye, B.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Delhez, E.J.M.; Deleersnijder, E. (2013). Reprint of water renewal timescales in the Scheldt Estuary. , more

·        Delvaux, C.; Cardinal, D.; Carbonnel, V.; Chou, L.; Hughes, H.J.; André, L. (2013). Controls on riverine delta30Si signatures in a temperate watershed under high anthropogenic pressure (Scheldt - Belgium). , more

·        Gypens, N.; Delhez, E.; Vanhoutte-Brunier, A.; Burton, S.; Thieu, V.; Passy, P.; Liu, Y.; Callens, J.; Rousseau, V.; Lancelot, C. (2013). Modelling phytoplankton succession and nutrient transfer along the Scheldt estuary (Belgium, The Netherlands). , more

·        Delhez, E.J.M.; de Brye, B.; de Brauwere, A.; Deleersnijder, E. (2014). Residence time vs influence time. , more

Physics and Chemistry of the Earth

·        Meijerink, S.V. (1995). Cooperation in river basins; the Scheldt case. , more

Quaternary International

·        Meylemans, E.; Bogemans, F.; Storme, A.; Perdaen, Y.; Verdurmen, I.; Deforce, K. (2013). Lateglacial and Holocene fluvial dynamics in the Lower Scheldt basin (N-Belgium) and their impact on the presence, detection and preservation potential of the archaeological record. , more


Rapporten

International Marine and Dredging Consultants (1986). Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken in de Westerschelde: drempel van Zandvliet 1980-1983. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 91 + appendices pp., more

Lefèvre, F.O.B.; van Eck, G.T.M.; Holland, A.M.B.; Kater, B.J. (1995). Effecten van beleidsalternatieven op de kwaliteit van water en bodem van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.026. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 36 + bijlage pp., more

Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 6. Factual data rapport: stroommetingen Galgenschoor rechteroever op 02/09/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 21 p. bijlagen pp., more

Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 5. Factual data rapport: stroommetingen Branst linkeroever op 05/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 6 + 23 p. bijlagen pp., more

Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 4. Factual data rapport: stroommetingen Branst rechteroever op 04/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 25 p. bijlagen pp., more

Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data rapport: stroommetingen Appels op 01/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 49 p. bijlagen pp., more

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.09. Annual sediment balance in survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 279 pp., more

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.11. Boundary conditions survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. iii, 236 pp., more

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.8. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. x, 129 + appendices pp., more

Bot, P.; Roos, M.; Mertens, W. (2014). Verslag afstemming monitoring - Broedvogels, juni 2014. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): [s.l.]. 9 pp., more

(2014). Ecotopen in de Westerschelde. Arcadis: [s.l.]. 43 + bijlagen pp., more

Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). Zeeschelde: chloridegehalte 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77.11. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + bijlagen pp., more

Andere

Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, more

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: hydraulisch-sedimentologisch onderzoek. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. iv, 44 + figures pp., more


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.