ATTENDERING N° 99      November 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Folkard, A.R.; Harding, D. (1971). Hydrographic investigations in the southern North Sea. Ann. Biol. 28: 40-45, meer

Dekesel, L. (1970). Het Schelde vaarwater: bilan en beschouwingen. Bull. Soc. R. Géogr. Anvers = Tijdsch. Kon. Aardr. Genootsch. Antw. 81: 103-162, meer

Luten, J.B.; Bouquet, W.; Burggraaf, M.M.; Rauchbaar, A.B.; Rus, J. (1986). Trace metals in mussels (Mytilus edulis) from the Waddenzee, Coastal North Sea and the estuaries of Ems, Western Scheldt and Eastern Scheldt. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 36(5): 770-777. https://hdl.handle.net/10.1007/BF01623582, meer

Raeymaekers, D. (1889). Note sur la variété unicarinata, Nobis, observée chez le Littorina littorea (mâle). Bull. Séances Soc. (R.) Malacol. Belg. XXIV(1889): XXXVI-XXXVIII, meer

Swarttouw, E.C.W.; Jonker, T.T. (1998). Ontwerp kunstwerken in trace toeleidende wegen naar Westerscheldetunnel. Civ. Tech. 53(1): 36-38, meer

Pekelder, W. (2009). Meerman houdt Zeeuwse dijken in de gaten: aan het werk met... schipper Henk Meerman en hydrograaf Aren van Wezel. Het Waterschap 10: 14-16, meer

Pitrebois, L.; De Schepper, H.; Van Geystelen, L.; De Brabander, K.; Bangels, E.; Bekaert, A.; Van Dyck, J. (1982). La qualité des eaux du Haut-Escaut depuis la frontiere Francaise jusqu'a Gand: Influence de la pollution transfrontiere. Tribune de Cebedeau 35: 181-186, meer

Bulteel, G.; van der Vloet, H. (1969). Zeevogelwaarnemingen aan de Belgische kust. Le Gerfaut 59: 192-218, meer

De Schamphelaere, L.; Matthieu, S. (2008). De Schelde, kansen voor robuuste natuur in het hart van Vlaanderen. Natuur.blad (Bruss.) 7(2): 36-37, meer

Billen, G.; Putman, J. (1978). An approach for studying the pathways of organic matter degradation in aquatic ecosystems. Preliminary investigations on the distribution and utilization of lactate and acetate in marine, estuarine and sedimentary environments. Thalass. Jugosl. 14: 381-394, meer

Blaupot Ten Cate, D.H.S. (1920). De Nederlandsche duinen, beschouwd in verband met bodembewegingen. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 37(4): 437-457, kaarten, meer

Orth, G. (1937). Het boven-Engadin. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 54(2): 219-237, meer

Van Veen, J. (1937). Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in de Hoofden en langs de Nederlandsche kust. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 54(2): 155-195, meer

Kerkhoff, M.A.T.; de Boer, J. (1976). Hexachloorbenzeen, een industriele vervuiling in de Westerschelde ? Visserij ('s-Gravenhage) 29: 207-209, meer

 

Boeken

(2018). 2130 Chart Atlas 2018: Westerschelde and Oosterschelde. Imray, Laurie, Norie and Wilson, Ltd: [s.l.]. ISBN 9781846239816. 19 pp, meer

Soens, T. (2009). De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580). Historische Economie en Ecologie. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1352-1. xix, 359 pp, meer

Top

Rapporten

(S.d.). L'Escaut. [S.n.]: [s.l.]. 44 + annexes pp, meer

(1999). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1999. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp, meer

Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.; Bijkerk, R.; Coops, H.C.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; de Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.C.; Postma, J.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2012). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021. Stowa Rapport, 2012-31. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer: Amersfoort. ISBN 978-905773569-1. XIII, 378 pp, meer

Castelijns, W.; Jacobusse, C.; Arts, F.; Hoekstein, M.; Lilipaly, S.; van Straalen, D.; Wijnants, L. (2016). 7-Eilandenplan. Duurzame en korte termijn maatregelen voor het behoud van kustbroedvogels in de Zuidwestelijke Delta. Delta Project Management/Het Zeeuwse Landschap: Vlissingen. 51 pp, meer

Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1988). Huidige situatie van de verontreiniging van mariene en estuariene sedimenten door PCB's en lindaan. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. Vol. 1: tekst (45 p.); Vol. 2 (bijlagen) pp, meer

Jeuken, M.-C.J.L. (2000). On the morphologic behaviour of tidal channels in the Westerschelde estuary. Nederlandse Geografische Studies = Netherlands Geographical Studies, 279. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap: Utrecht. 378 pp, meer

Lilipaly, S.; Arts, F.A.; Sluijter, M.; Wolf, P.A. (2017). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2016 en januari 2017. Delta Project Management: Vlissingen. 31 + bijlagen pp, meer

Mertens, W.; Van Ryckegem, G. (2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018/46. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 230 + bijlagen pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14487551, meer

van Asch, M.; Brummelhuis, E.B.M.; van den Ende, D.; Troost, K.; van Zweeden, C. (2018). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren 2018. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 18.011. Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO): IJmuiden. 24 + bijlagen pp. https://hdl.handle.net/10.18174/456301, meer

van Campenhout, K.; Verweij, J.A.; Waldus, W.B.; Botman, A. (2014). Vooroeververdediging cluster 3 (VOV3) in de Oosterschelde en Westerschelde: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek opwaterfase. ADC Rapport, 3627. ADC ArcheoProjecten: Amersfoort. 105 pp, meer

Top

Andere

Coen, I. (1988). Ontstaan en ontwikkeling van de Westerschelde, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van donderdag 1 december 1988. Eerste sessie: fysische aspekten; Tweede sessie: onderhoudsaspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/1): pp. 156-162, meer

Wolters, M.J. (1844). Mémoire sur les marées et sur le moyen de diminuer les inondations de l’Escaut, de la Lys et de la Durme, avec carte. Devroye: Bruxelles. 110 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy