line

SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 24
November - December 2009

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line

 

 

line

Publicaties

Open documenten

Breine, J. (2009) Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium).[Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België)]. INBO, T.2009.1. PhD Thesis. KU Leuven/INBO: Leuven, Belgium. ISBN 978-904030299-2. 263 pp., details

Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2008) Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. ECOBE 08-116: Antwerpen, Belgium. 223 pp., details

Arndt, S.; Vanderborght, J.P.; Regnier, P. (2007) Diatom growth response to physical forcing in a macrotidal estuary: coupling hydrodynamics, sediment transport, and biogeochemstry. J. Geophys. Res. 112: C05045, details

Breine, J.J. (2009) General introduction, details

Breine, J.J.; Maes, J.; Ollevier, F.P.; Stevens, M. (2009) Fish assemblages across a salinity gradient in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

Breine, J.J.; Stevens, M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2009) A reference list of fish species for a heavily modified transitional water as defined by the Water Framework Directive: the Zeeschelde estuary (Belgium), details

Breine, J.J.; Maes, J.; Stevens, M.; Eliott, M.; Van den Bergh, E. (2009) Ecological goals and associated habitat needs for fish in estuaries: a case study of the Zeeschelde (Belgium), details

Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J.J. (2009) Modelling the migration opportunities of diadromous fish along a gradient of salinity and dissolved oxygen in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

Breine, J.J.; Stevens, M.; Maes, J.; Van den Bergh, E.; Eliott, M. (2009) Tidal marshes as habitat for juvenile fish in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

Breine, J.J.; Quataert, P.; Stevens, M.; Ollevier, F.P.; Volckaert, F.A.M.J.; Maes, J. (2009) A zone-specific fish-based biotic index as a management tool for a temperate estuary (Zeeschelde, Belgium), details

Van Damme, S.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009) Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium.[ ]. Est., coast. and shelf sci. 85(2): 197-207, details

Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Meire, P. (2009) Characteristic aspects of the tidal freshwater zone that affect aquatic primary production.[ ], in: Barendregt, A.; Whigham, D.F. et al. (Ed.) (2009). Tidal freshwater wetlands. pp. 123-136, details

line

Boeken en Monografieën

Anon. (s.d.) Samenwerken & Slagkracht 1. Nieuwsbrief Samenwerken & Slagkracht. Incidentenmanagement op de Westerschelde, 1. 4 pp., details

Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009) Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. 1 poster pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Acta Geographica Lovaniensia [Acta Geogr. Lovaniensia]

Acta Geographica Lovaniensia, 7

·             De Smedt, P. (1969) Geomorfologie van slikken en schorren langsheen het Schelde-estuarium op Belgisch grondgebied. Acta Geogr. Lovaniensia 7: 49-63, details

Archiv für Hydrobiologie: official journal of the International Association of Theoretical and Applied Limnology [Arch. Hydrobiol.]

Archiv für Hydrobiologie: official journal of the International Association of Theoretical and Applied Limnology, 150

·             Muylaert, K.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2001) Short-term phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary. Arch. Hydrobiol. 150: 269-288, details

Biogeochemistry [Biogeochemistry]

Biogeochemistry

·             De Brabandere, L.; Brion, N.; Elskens, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.A. (2006) d15N dynamics of ammonium and particulate nitrogen in a temperate eutrophic estuary. Biogeochemistry 82(1): 1-14, details

Biogeochemistry, 80(3)

·             Gribsholt, B.; Struyf, E.; Tramper, A.; Andersson, M.G.I.; Brion, N.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Dehairs, F.A.; Boschker, H.T.S. (2006) Ammonium transformation in a nitrogen-rich tidal freshwater marsh. Biogeochemistry 80(3): 289-298, details

Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie [Bull. Soc. belge Géol., Paléon. et Hydrol.]

Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, 41

·             Hasse, G. (1931) Le "Verdronken Land" de Saaftingen. Bull. Soc. belge Géol., Paléon. et Hydrol. 41: 210-213, details

Bulletin de la société royale de géographie d'Anvers

Bulletin de la société royale de géographie d'Anvers

·             Hasse, G. (1939) Les premières digues au Nord d'Anvers. Bulletin de la société royale de géographie d'Anvers 1939: 277-292 + 1 map, 1 plate, details

De Ingenieur

De Ingenieur, 19-20

·             Sterling, A.; Roovers, P. (1967) Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde. De Ingenieur 19-20 (1967): [1-23], details

De technische gids

De technische gids, 7(5)

·             Bonnet, L. (1926) Vorming der Belgische stroomen en rivieren gedurende de voorhistorische tijden. De technische gids 7(5): 125-133, details

Estuarine, Coastal and Shelf Science [Est., coast. and shelf sci.]

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 76(4)

·             Lionard, M.; Muylaert, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2008) Evaluation of the performance of HPLC–CHEMTAX analysis for determining phytoplankton biomass and composition in a turbid estuary (Schelde, Belgium). Est., coast. and shelf sci. 76(4): 809-817, details

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 85(2)

·             Van Damme, S.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009) Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium.[ ]. Est., coast. and shelf sci. 85(2): 197-207, details

Excavator

Excavator, 6

·             Anon. (1976) De nieuwe Schelde-Rijnverbinding = La nouvelle liaison Escaut-Rhin. Excavator 1976(6): 1-10, details

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer [Het Waterschap]

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer, 2009(10)

·             Moerman, A. (2009) Schorren moeten Hedwigepolder redden : Westerschelde. Het waterschap 2009(10): 8-9, details

INBO [INBO.T]

INBO, T.2009.1. PhD Thesis. KU Leuven/INBO: Leuven, Belgium. ISBN 978-904030299-2. 263 pp.

·             Breine, J.J. (2009) General introduction, details

·             Breine, J.J.; Maes, J.; Ollevier, F.P.; Stevens, M. (2009) Fish assemblages across a salinity gradient in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Stevens, M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2009) A reference list of fish species for a heavily modified transitional water as defined by the Water Framework Directive: the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Maes, J.; Stevens, M.; Eliott, M.; Van den Bergh, E. (2009) Ecological goals and associated habitat needs for fish in estuaries: a case study of the Zeeschelde (Belgium), details

·             Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J.J. (2009) Modelling the migration opportunities of diadromous fish along a gradient of salinity and dissolved oxygen in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Stevens, M.; Maes, J.; Van den Bergh, E.; Eliott, M. (2009) Tidal marshes as habitat for juvenile fish in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2009) A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Quataert, P.; Stevens, M.; Ollevier, F.P.; Volckaert, F.A.M.J.; Maes, J. (2009) A zone-specific fish-based biotic index as a management tool for a temperate estuary (Zeeschelde, Belgium), details

Journal of Geophysical Research [J. Geophys. Res.]

Journal of Geophysical Research, 112

·             Arndt, S.; Vanderborght, J.P.; Regnier, P. (2007) Diatom growth response to physical forcing in a macrotidal estuary: coupling hydrodynamics, sediment transport, and biogeochemstry. J. Geophys. Res. 112: C05045, details

On Course: PIANC Magazine AIPCN [On Course]

On Course: PIANC Magazine AIPCN, 132

·             Bour, N. (2008) Seine-Nord Europe Canal: central segment of the Seine-Scheldt waterway link. On Course 132: 5-12, details

·             Cazaillet, O.; Becart, D.; Cochet, P.; Odeyer, C. (2008) Water supply to the future Seine-Nord Europe Canal. On Course 132: 25-34, details

·             Graille, P.; Maillet, J.-N.; Daly, F.; Rigo, P. (2008) Seine-Nord Europe Canal: comparison of two lock concepts with water-saving basins and optimisation of chamber structure. On Course 132: 35-48, details

·             Graille, P.; Maillet, J.-N.; Cazaillet, O.; Rigo, P. (2008) Seine-Nord Europe Canal: hydraulic design of locks. On Course 132: 49-66, details

·             Lemaire, B.; Lagache, G.; Chambreuil, A.; Kaniewski, L.; Pourplanche, A. (2008) Practical capacity and transit times on the Seine-Scheldt waterway. On Course 132: 67-77, details

Remote Sensing of Environment [Remote Sens. Environ.]

Remote Sensing of Environment, 98(1)

·             Van der Wal, D.; Herman, P.M.J.; Wielemaker-Van den Dool, A. (2005) Characterisation of surface roughness and sediment texture of intertidal flats using ERS SAR imagery. Remote Sens. Environ. 98(1): 96-109, details

Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies = Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques [Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr.]

Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies = Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, 42

·             Mijs, M. (1973) De landschapsgeschiedenis van de Scheldepolders ten noorden van Antwerpen: bijdrage tot de historische geografie van de Scheldepolders. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 42: 39-124, details

VLIZ Special Publication

VLIZ Special Publication, 43. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. xiii, 221 pp.

·             Deckers, P.; Reyns, J.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2009) LATIS: the tool for flood risk calculations in Flanders, details

·             Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009) Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, details

Waterspiegel: Maandelijks Infomagazine [Waterspiegel]

Waterspiegel: Maandelijks Infomagazine, 1(7)

·             Anon. (2000) Het Waterbouwkundig Laboratorium. Waterspiegel 1(7): [1-4], details

Waterspiegel: Maandelijks Infomagazine, 3(1/2)

·             Anon. (2002) Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Waterspiegel 3(1/2): 1-4, details

Waterspiegel: Maandelijks Infomagazine, 6(1/2)

·             Anon. (2005) Waterbouwkundig Laboratorium. Waterspiegel 6(1-2): 1-4, details

line

Rapporten

Baggelaar, P.K.; van der Meulen, E.C.J.; van Eck, G.Th.M.; Twisk, F. (2006) Statistische validatie ecotopenkaarten Westerschelde. AMO/Icastat: Amstelveen, The Netherlands. 143 pp., details

Jaspers, C.J.; Bliek, A.J.; Boudewijn, T.J. (2009) Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe , details

van der Tak, C.; Heitink, J. (2000) Monitoring nautische veiligheid / de nulmeting: Eindrapport. MARIN: Wageningen, The Netherlands. 140 pp., details

Holsters, H. (1951) Rapport concernant l'influence des endiguements à Saaftinge sur le régime des marées de l'Escaut Maritime. WL Rapporten, 36 bis. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers, Belgium. 25 + appendices pp., details

Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2008) Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. ECOBE 08-116: Antwerpen, Belgium. 223 pp., details

Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007) SPSDII: Part 2: Global change, Ecosystems and Biodiversity. Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report , details

Afdeling Maritieme Schelde ([s.a.]) Westerschelde en Zeeschelde: aangevulde versie baggerwerken 1998: Antwerpen, Belgium, details

Maximova, T.; Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009) Verbetering 2D randvoorwaardenmodel: deelrapport 3. Kalibratie bovenlopen. Version 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 23 + 6 p. apppendices, 15 p. tables, 117 p. figures pp., details

Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009) LTV O&M thema veiligheid: deelproject 1. Verbetering hydrodynamisch NEVLA model ten behoeve van scenario-analyse. versie 2.0. WL Rapporten, 756_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen, Belgium. VI, 32 + 7 p. tables, 69 p. figures pp., details

Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, Ph.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009) MIRA 2009 en NARA 2009 wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport INBO, 2009.45. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)/Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO): Mechelen, Belgium. 100 pp., details

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2006) Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 2 covering the period from 15/06/2005 to 15/01/2006.[ ]. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel, Belgium. 14 pp., details

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2006) Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 3 covering the period from 15/01/2006 to 15/07/2006.[ ]. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel, Belgium. 57 pp., details

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2009) Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): final report.[ ]: Brussel, Belgium. 35 + appendices pp., details

line

Thesissen

Breine, J. (2009) Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium).[Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België)]. INBO, T.2009.1. PhD Thesis. KU Leuven/INBO: Leuven, Belgium. ISBN 978-904030299-2. 263 pp., details

·             Breine, J.J. (2009) General introduction, details

·             Breine, J.J.; Maes, J.; Ollevier, F.P.; Stevens, M. (2009) Fish assemblages across a salinity gradient in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Stevens, M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2009) A reference list of fish species for a heavily modified transitional water as defined by the Water Framework Directive: the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Maes, J.; Stevens, M.; Eliott, M.; Van den Bergh, E. (2009) Ecological goals and associated habitat needs for fish in estuaries: a case study of the Zeeschelde (Belgium), details

·             Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J.J. (2009) Modelling the migration opportunities of diadromous fish along a gradient of salinity and dissolved oxygen in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Stevens, M.; Maes, J.; Van den Bergh, E.; Eliott, M. (2009) Tidal marshes as habitat for juvenile fish in the Zeeschelde estuary (Belgium), details

·             Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2009) A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium), details

·             Breine, J.J.; Quataert, P.; Stevens, M.; Ollevier, F.P.; Volckaert, F.A.M.J.; Maes, J. (2009) A zone-specific fish-based biotic index as a management tool for a temperate estuary (Zeeschelde, Belgium), details

Floor, J. (2009) Ontpolderen langs de Westerschelde: Invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009). MSc Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen, Nederland. 159 pp., details

Mooyaart, L. (2009) Haalbaarheidsstudie naar een getijcentrale langs de Westerschelde. MSc Thesis. TU Delft: Delft, Netherlands. xx, 136 pp., details

line

Andere

Paridaens, K.; Plancke, Y.; Schrijver, M.; Willems, P. (2009) Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport, under field conditions, in the Scheldt estuary, in: (2009). 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], details

Plancke, Y.; Ides, S.; Vos, G.; Peters, J.J. (2009) The Walsoorden pilot project: a first step in morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: (2009). 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], details

Brouwers, J.; Peeters, B.; Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, Ph.; Vanneuville, W. (2009) Klimaatverandering en waterhuishouding, in: Van Steertegem, M. (Ed.) (2009). Milieuverkenning 2030: milieurapport Vlaanderen. pp. 283-304, details

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2005) Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 1 covering the period from 15/03/2005 to 15/06/2005.[Operationele kartering van suspensiesedimentconcentraties in estuaria door middel van aardobservatie (ORMES): voortgangsrapport 1]. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel, Belgium. different pagination pp., details

line

Datasets

Lippenbroek: vogels. , details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Indien uw contactgegevens zich in de databank bevinden, maar u niet wil dat deze getoond worden op de website, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster van deze site.