http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 36
November - December 2011

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenCD-Roms & Video'sRapporten Thesissen


Open documenten

de Deckere, E.M.G.T.; Kornman, B.A.; Staats, N.; Termaat, G.R.; De Winder, B.; Stal, L.J.; Heip, C.H.R. (2002). The seasonal dynamics of benthic (micro) organisms and extracellular carbohydrates in an intertidal mudflat and their effect on the concentration of suspended sediment, in: Winterwerp, J.C. et al. (Ed.) (2002). Fine sediment dynamics in the marine environment. Proceedings in Marine Science, 5: pp. 429-440, details

Taverniers, E. (1995). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1994. Verslag AMS, 95/02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 10 + figures, tables pp., details

Cox, T.; Maris, T.; Vanderborght, J.P.; Struyf, E.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Primaire productie en ecosysteemmodellering in het Belgische gedeelte van het Schelde-estuarium, in: (2007). Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. pp. [1], details

Weerman, E.J.; Herman, P.M.J.; Van de Koppel, J. (2011). Macrobenthos abundance and distribution on a spatially patterned intertidal flat Mar. Ecol. Prog. Ser. 440: 95-103, details

(2011). Getijdennatuur, onschatbare natuur [BROCHURE]. Agentschap voor Natuur en Bos[s.l.]. 43 pp., details

Taverniers, E. (1996). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1995. Verslag AMS, 96.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 15 + figures, tables pp., details

O'Kane, J. P.; Regnier, P. (2003). A mathematically transparent low-pass filter for tidal estuaries Est., Coast. and Shelf Sci. 57(4): 593-603 . dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00395-5, details

Van Ryckegem, G.; De Regge, N.; Soors, J.; Van den Bergh, E. (2011). Trends van watervogels in het Zeeschelde-estuarium Vogelnieuws 17: 12-15, details

Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Hoeveel wordt er gebaggerd en gestort in het Schelde estuarium? De Grote Rede 31: 26, details


Boeken en Monografieën

(2011). Getijdennatuur, onschatbare natuur [BROCHURE]. Agentschap voor Natuur en Bos[s.l.]. 43 pp., details

Vanlede, J. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 slides pp., details

JusBox (2011). Sigmaplan GOG KBR: gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., details

(2010). Ontwerptekst Nautisch beheer. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.. VLIZ Information Sheets, 101. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7, bijlagen pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Belgian Journal of Zoology

·        Breine, J.; Stevens, M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2011). A reference list of fish species for a heavily modified transitional water: The Zeeschelde (Belgium) , details

·        Breine, J.J.; Maes, J.; Ollevier, F.P.; Stevens, M. (2011). Fish assemblages across a salinity gradient in the Zeeschelde estuary (Belgium) , details

INBO Nieuwsbrief

·        Van Thuyne, G.; Breine, J. (2011). Rapport 2010: Visstand stabiel in binnenwateren , details

·        Van Ryckegem, G. (2011). Leren uit monitoring: natuurontwikkelingsprojecten in de Zeeschelde , details

MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW

·        (2011). Nieuwe megasluis in Waaslandhaven , details

Onkelinx, T.; Bauwens, D.; Quataert, P.; Van Ryckegem, G.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2008). Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument bmt het voorkomen van watervogels in de Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008.34. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek[s.l.]. 112+3 bijlagen (apart) pp., 2008.34, details

·        Onkelinx, T.; Bauwens, D.; Quataert, P. (2008). Bijlage A: Monitoring van watervogels langs de Zeeschelde. Een analyse van 16 jaar watervogeltellingen. Versie 2.3, details

·        (2008). Bijlage B: Overzicht van de beschikbare data, details

·        Van Ryckegem, G. (2008). Bijlage C: Potentieel belang van breuksteen als foerageerhabitat voor watervogels. Verkennend onderzoek in de Zeeschelde, details

Coninx, I.; van Ast, J.; Bruyninckx, H. (Ed.) (2011). Overstromingen in de lage landen. Ruimte & Maatschappij, 3(1)[s.n.][s.l.]. ISBN 978-90-441-2858-1. 120 pp., 3, details

·        Van Buuren, A. (2011). Verhalen over veiligheid en sentimenten rond de Schelde, details


(2007). Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW ): Erembodegem

·        Cox, T.; Maris, T.; Vanderborght, J.P.; Struyf, E.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Primaire productie en ecosysteemmodellering in het Belgische gedeelte van het Schelde-estuarium, details


CD-ROM's & Video's

Huygels, L.; Swinnen, N.; Swinnen, J.; Eco Consult Milieucommunicatie [s.d.]. Water in beweging - Het GOG KBR: een integrale blik op waterbeheer = Water in motion - The KBR project: an overview of water management [DVD]. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 1 DVD (11'32") pp., details


Rapporten

Taverniers, E. (1995). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1994. Verslag AMS, 95/02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 10 + figures, tables pp., details

Gyselings, R.; Van De Meutter, F.; Vandevoorde, B.; Milotic, T.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2011). Ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor het Schelde-estuarium. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011.31. INBO: Brussel. 124 pp., details

(2008). Effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op de Ooster- en de Westerschelde. RWS Waterdienst[s.l.]. 24 pp., details

Taverniers, E. (1996). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1995. Verslag AMS, 96.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 15 + figures, tables pp., details

(2009). Overkoepelend deel van het beheerplan van het Internationale Scheldestroomgebiedsdistrict - 05/11/2009. Internationale Scheldecommissie (ISC)[s.l.]. 80 + appendices pp., details

Gyselings, R.; Van De Meutter, F.; Vandevoorde, B.; Milotic, T.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2011). Ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor het Schelde-estuarium (Vervolgstudie) . Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, INBO.R.2011.31. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 142 pp., details

Peters, J.J. [s.d.]. Les mécanismes de mélange des eaux dans l'estuaire de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 43 + figures pp., details

Goudswaard, P.C.; Breine, J. (2011). Kuilen en Schieten in het Schelde-estuarium. Vergelijkend vissen op de Zeeschelde in België en Westerschelde in Nederland. INBO/Imares[s.l.]. 39 pp., details

Meininger, P.L.; Van Swelm, N.D. (1989). Biometrisch en ringonderzoek aan steltlopers in de Oosterschelde in het voorjaar van 1984 en 1985 . Nota - Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren, GWAO-89.1009. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren/Stichting Ornithologisch Station Voorne: Middelburg. ISBN 90-6816-003-6. 103 pp., details

(2009). Strategisch masterplan Zeeland Seaports 2009-2020. Zeeland Seaports Port authority[s.l.]. 34 pp., details

(2010). Havenbedrijf Gent AGH, strategisch plan 2010-220. Port of Ghent: Gent. 63 pp., details


Thesissen

Meerburg, S. (2009). Inland navigation: Determining factors of modality choice. Applied to the companies located in the ports of Zeeland Seaports. MSc Thesis. Erasmus Universiteit Rotterdam/Zeeland Seaports: Rotterdam. 77 pp., details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.