http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 48
November - December 2013

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoeken en MonografieënArtikels en HoofdstukkenNature ToCRapportenProjecten


Open documenten

(2013). Towards integrated estuarine management. European Union: Hamburg. 76 pp., more

Geerts, L.; Wolfstein, K.; Jacobs, S.; van Damme, S.; Vandenbruwaene, W. (2012). Zonation of the TIDE estuaries. Universiteit Antwerpen/Flanders Hydraulics Research/Hamburg Port Authority (HPA): Antwerpen. 19 pp., more

Hamer, K.; Cutts, N.; Knüppel, J.; Liedtke, N.; Manson, S.; Schröter, J.; Roose, F.; Vandenbruwaene, W. (2013). Shallow water areas in North Sea estuaries - Changing patterns and sizes of habitatsinfluenced by human activities in the Elbe, Humber, Scheldt and Weser. [S.n.]: Hamburg. 41 + annex pp., more

Meire, P.; Maris, T. (2011). MONEOS. Integrated Monitoring of the Scheldt Estuary. Universiteit Antwerpen: Antwerp. 52 pp., more

Cutts, N.D.; Hemingway, K.L. (2013). Analysis of the TIDE Estuarine Conflict Matrices. IECS, University of Hull: UK. 72 + appendices pp., more

Houthuys, R.; Gullentops, F. (1988). The Vlierzele sands (Eocene, Belgium): A tidal ridge system, in: de Boer, P.L. et al. (Ed.) (1988). Tide-influenced sedimentary environments and facies. Extended versions of papers presented at the Symposium on Classic Tidal Deposits, held August 1985 in Utrecht, Netherlands. pp. 139-152, more

Dam, G. (2013). Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more

(2013). Actualisatierapport Delft3D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 40 pp., more

Mathys, M. (2013). Harde lagen Beneden-Zeeschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 14 pp., more

Giardino, A. (2013). Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 4 + bijlage pp., more

Kuijper, K. (2013). Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 109 pp., more

Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) (2013). Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, more

Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) (2013). Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, more

Speybroeck, J.; Soors, J.; Vandevoorde, B.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2013). Alien fauna and flora in the Scheldt Estuary (Zeeschelde, Flanders, Belgium), in: Robbens, J. et al. (Ed.) (2013). Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 19, more

VLIZ Alien Species Consortium (2013). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Robbens, J. et al. (Ed.) (2013). Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 50, more

Temmerman, S.; Meire, P.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.; de Vriend, H.J. (2013). Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Nature (Lond.) 504(7478): 79-83. hdl.handle.net/10.1038/nature12859, more

Dijkstra, J. (2013). The meaning and significance of 'water' in the Antwerp cityscapes (c. 1550-1650 AD), in: Raemaekers, D.C.M. (Ed.) (2013). A kaleidoscope of maritime perspectives: Essays on the archaeology, art history and landscape history of the maritime world view. pp. 143-149, more

Santermans, J. (2013). Baggeren en storten. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 84 + bijlagen pp., more

Verheyen, B. (2013). Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 82 + bijlagen pp., more

(2013). Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 68 + bijlagen pp., more

Cleveringa, J. (2013). Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 pp., more

Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., more

van der Werf, J.J.; Brière, C.D.E. (2013). Influence morphology on tide and sand transport. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 72 pp., more

van Rijn, L.C. (2013). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 73 + annexes pp., more

Van Leeuwen, B. (2013). Probleemanalyse zandwinning. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 31 pp., more

Dam, G.; Poortman, S. (2013). Morfologische lange termijn simulaties. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 63 pp., more

Poortman, S. (2013). Effect morfologie monding Westerschelde op getij. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 pp., more

Winterwerp, J.C. (2013). Response of tidal rivers to deepening and narrowing. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 98 + annexes pp., more

Cleveringa, J. (2013). Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 106 + bijlage pp., more

Cleveringa, J. (2013). Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 73 pp., more

(2013). Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 112 + bijlagen pp., more

Verheyen, B.; van Holland, G. (2013). Zeeschelde- nota analyse bodemligging. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 + bijlagen pp., more

Menninga, P.J.; Dam, G. (2013). Simulatie met effectanalyse op mesoschaal. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 + bijlage pp., more


Boeken en Monografieën

(2013). Towards integrated estuarine management. European Union: Hamburg. 76 pp., more

Geerts, L.; Wolfstein, K.; Jacobs, S.; van Damme, S.; Vandenbruwaene, W. (2012). Zonation of the TIDE estuaries. Universiteit Antwerpen/Flanders Hydraulics Research/Hamburg Port Authority (HPA): Antwerpen. 19 pp., more

Meire, P.; Maris, T. (2011). MONEOS. Integrated Monitoring of the Scheldt Estuary. Universiteit Antwerpen: Antwerp. 52 pp., more

Liekens, I.; Broekx, S.; De Nocker, L. (2013). Manual for the valuation of ecosystem services in estuaries. VITO: Antwerpen. 93 pp., more

Taverniers, E. (2013). 41 jaar ervaringen stormvloedwaarschuwing Zeescheldebekken [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 57 slides pp., more

Deschamps, M. (2013). Stormtijwaarschuwing Zeeschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 slides pp., more

Tekstbureau Met Andere Woorden; Taal, M. (2013). Water, zand en slib in het Schelde-estuarium: inzichten uit het Vlaams-Nederlandse onderzoek [BROCHURE]. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 31 pp., more

Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2013). A 2Dh model of the port of Terneuzen (Scheldt estuary) to calculate flow fields for a ship manoeuvring simulator [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 27 slides pp., more

Peters, J.J. (2008). Morphological dredging: a tool to improve nature values in rivers and estuaries? [PRESENTATION]. MaRiMorph: Brussel. 27 slides pp., more

Peters, J.J. (2009). About geomorphology of estuaries: Presentation made on January 28, 2009, at the Working Group on Estuaries and Coastal Zones [PRESENTATION]. MaRiMorph: Brussels. 38 slides pp., more

Peters, J.J. (2006). Sediment en morfologisch beheer van estuaria [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 24 slides pp., more

Peters, J.J. (2006). De Vlakte van de Raan: hoe belangrijk is het voor de morfologische evolutie van het Schelde-estuarium [PRESENTATION]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerp. 18 slides pp., more

Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S.; Verelst, K. (2006). Feasibility study of an alternative disposal strategy in the Western Scheldt: How to combine numerical modelling with field surveys and physical modelling? [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 16 slides pp., more

Peters, J.J. (2005). De Schelde, een globale schets: geomorfologie van de Schelde [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 24 slides pp., more

Peters, J.J. (2005). Een morfologische kijk op de verdieping van de Schelde [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerpen. 30 slides pp., more

Peters, J.J. (2005). Proefproject Walsoorden: situatie 17 januari 2005 [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerpen. 29 slides pp., more

Peters, J.J. (2004). Het project “Walsoorden” in een voorstel van morfologisch beheer van de Westerschelde [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerpen. 20 slides pp., more

Peters, J.J. (2004). Welke bagger- en andere rivierwerken zullen nodig zijn om de toegankelijkheid van de Scheldehavens in 2050 te verzekeren? [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerpen. 20 slides pp., more

Peters, J.J.; Meersschaut, Y.; Plancke, Y.; Parker, R. (2004). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology [PRESENTATION]. Port of Antwerp Expert Team (PAET)/Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., more

Du Four, I.; Schelfaut, K.; Van Lancker, V.; Van Dijk, T.; Paap, B.; Van Heteren, S. (2006). Geologie en sedimentologie van het Westerscheldemondingsgebied [PRESENTATIE]. RCMG/TNO - Bouw en Ondergrond: Gent. 28 slides pp., more

Smolders, S.; Cozzoli, F.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). A 2Dh model of the Scheldt Estuary in 1955: comparing macrobenthos with 2009 [PRESENTATION]. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE)/NIOZ/Flanders Hydraulics Research/Port of Antwerp: Antwerp. 15 slides pp., more

Peters, J.J. (2004). Morfologisch beheer van platen en geulen in de Westerschelde [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerp. 45 slides pp., more

Peters, J.J. (2004). Ontstaan en ontwikkeling van platen en geulen in de Westerschelde [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerp. 48 slides pp., more

Peters, J.J. (2003). Alternative strategy to dispose the material dredged in the Westerschelde: Pilot study Walsoorden - Draft report by an expert team appointed by the Port of Antwerp to assist Flanders Hydraulics Laboratory (FHL) and RIKZ in the ProSes study [PRESENTATION]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerp. 8 slides pp., more


Artikels & Hoofdstukken

MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW

·        (2013). Achter de sluis groeit nuttige natuur: sluis in overstromingsgebied Bergenmeersen is primeur. , more

·        (2013). Drie vaargeulen maken Schelde veiliger. , more

·        (2013). We kunnen het peil van de Schelde steeds secuurder voorspellen. , more

Ocean Dynamics

·        Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B. (2013). Man-induced regime shifts in small estuaries—I: theory. , more

·        Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Braeckel, A.; van Holland, G.; Kösters, F. (2013). Man-induced regime shifts in small estuaries—II: a comparison of rivers. , more


de Boer, P.L.; van Gelder, A.; Nio, S.D. (Ed.) (1988). Tide-influenced sedimentary environments and facies. Extended versions of papers presented at the Symposium on Classic Tidal Deposits, held August 1985 in Utrecht, Netherlands. D. Reidel Publishing: Dordrecht. ISBN 90-277-2622-1. ix, 530 pp.

·        Houthuys, R.; Gullentops, F. (1988). The Vlierzele sands (Eocene, Belgium): A tidal ridge system, more

Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-5-7. 342 pp.

·        Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, more

Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-6-4. 326 pp.

·        Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, more

Kopmann, R.; Goll, A. (Ed.) (2013). Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-07-6. VIII, 155 pp.

·        Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S.; Cozzoli, F.; Ides, S.; Plancke, Y. (2013). 2Dh hydrodynamic model of the Scheldt estuary in 1955 to assess the ecological past of the estuary, more

Raemaekers, D.C.M. (Ed.) (2013). A kaleidoscope of maritime perspectives: Essays on the archaeology, art history and landscape history of the maritime world view. Groningen Institute of Archaeology/Barkhuis Publishing: Groningen. ISBN 978-94-91-4313-0-2. VIII, 200 pp.

·        Dijkstra, J. (2013). The meaning and significance of 'water' in the Antwerp cityscapes (c. 1550-1650 AD), more


NATURE ToC

·        Temmerman, S.; Meire, P.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.; de Vriend, H.J. (2013). Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. , more


Rapporten

Hamer, K.; Cutts, N.; Knüppel, J.; Liedtke, N.; Manson, S.; Schröter, J.; Roose, F.; Vandenbruwaene, W. (2013). Shallow water areas in North Sea estuaries - Changing patterns and sizes of habitatsinfluenced by human activities in the Elbe, Humber, Scheldt and Weser. [S.n.]: Hamburg. 41 + annex pp., more

Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., more

Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Boerema, A.; Wolfstein, K.; Maris, T.; Saathoff, S.; Meire, P. [s.d.]. Ecosystem Service Assessment of TIDE Estuaries. [S.n.]: [s.l.]. 87 + appendices pp., more

Cutts, N.D.; Hemingway, K.L. (2013). Analysis of the TIDE Estuarine Conflict Matrices. IECS, University of Hull: UK. 72 + appendices pp., more

Geerts, L.; Maris, T.; Meire, P. (2013). An interestuarine comparison for ecology in TIDE. The Scheldt, Elbe, Humber and Weser. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 91 + annexes pp., more

Dam, G. (2013). Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more

(2013). Actualisatierapport Delft3D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 40 pp., more

Dam, G. (2013). Harde lagen Westerschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 7 pp., more

Mathys, M. (2013). Harde lagen Beneden-Zeeschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 14 pp., more

Giardino, A. (2013). Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 4 + bijlage pp., more

van Duren, L.A.; Reinders, J. (2013). Draagkrachtmodellering vogels. Deltares: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., more

Kuijper, K. (2013). Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 109 pp., more

Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Testcase D-Flow FM: model set-up and validation. Version 2.0. WL Rapporten, 12_146. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 78 p. appendices pp., more

Santermans, J. (2013). Baggeren en storten. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 84 + bijlagen pp., more

van Kessel, T.; van der Werf, J.J.; Giardino, A. (2013). Analyse havenstortvak W13. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 34 pp., more

van Kessel, T.; van der Werf, J.; Giardino, A. (2013). Analyse alle havenstortvakken Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 56 + bijlagen pp., more

Verheyen, B. (2013). Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 82 + bijlagen pp., more

(2013). Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 68 + bijlagen pp., more

Lipari, G. (2013). Mitigatie dwarsstroming Zuidergat. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 38 + bijlagen pp., more

Wang, Z.B. (2013). Data-analyse waterstanden Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 23 pp., more

Cleveringa, J. (2013). Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 pp., more

Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., more

van der Werf, J.J.; Brière, C.D.E. (2013). Influence morphology on tide and sand transport. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 72 pp., more

Kuijper, K. (2013). Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 125 + annexes pp., more

van Rijn, L.C. (2013). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 73 + annexes pp., more

Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Vergelijking methodes overstromingsrisico. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 74 pp., more

Van Leeuwen, B. (2013). Probleemanalyse zandwinning. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 31 pp., more

Dam, G.; Poortman, S. (2013). Morfologische lange termijn simulaties. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 63 pp., more

Poortman, S. (2013). Effect morfologie monding Westerschelde op getij. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 pp., more

Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp., more

Winterwerp, J.C. (2013). Response of tidal rivers to deepening and narrowing. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 98 + annexes pp., more

Cleveringa, J. (2013). Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 106 + bijlage pp., more

Cleveringa, J. (2013). Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 73 pp., more

(2013). Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 112 + bijlagen pp., more

Verheyen, B.; van Holland, G. (2013). Zeeschelde- nota analyse bodemligging. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 + bijlagen pp., more

Menninga, P.J.; Dam, G. (2013). Simulatie met effectanalyse op mesoschaal. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 + bijlage pp., more

Heinis, F.; Taal, M. (2013). N2000-context. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 9 + bijlage pp., more


Projecten

2010: MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer

2010: MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.