http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 54
November - December 2014

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissenAndere - Projecten


Open documenten

Maris, T.; Beauchard, O.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2013). Referentiematrices en Ecotoopoppervlaktes Annex bij de Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium Studie naar “Ecotoopoppervlaktes en intactness index”. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-01. NIOZ: Yerseke. 35 pp., more

Dogliotti, A.I.; Ruddick, K.G.; Nechad, B.; Doxaran, D.; Knaeps, E. (2015). A single algorithm to retrieve turbidity from remotely-sensed data in all coastal and estuarine waters. Remote Sens. Environ. 156: 157-168. hdl.handle.net/10.1016/j.rse.2014.09.020, more

Moens, T.; Vafeiadou, A.-M.; De Geyter, E.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2014). Diatom feeding across trophic guilds in tidal flat nematodes, and the importance of diatom cell size. J. Sea Res. 92: 125-133. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2013.08.007, more

(2014). Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042138698. 11 + bijlage pp., more

Rappé, G. (1980). Wordt de groene zeedonderpad (Taurulus bubalis) algemeen? Het Zeepaard 40(1): 17-21, more

de Pauw, L.; Willemsen, G. (1905). Note sur les Cétacés échoués dans l'Escaut en 1577. Ann. K. Oudheidkd. Kring Land Waas 23(2): 323-329, more

Ducrotoy, J.-P. (2010). Ecological restoration of tidal estuaries in North Western Europe: an adaptive strategy to multi-scale changes. Plankton Benthos Res. 5(Supplement): 174-184, more

De Vriendt, M. (2005). De kleine veren over de Zeeschelde en Durme. Published by the author(s): Grembergen. 29 pp., more

De Smedt, F.; Mwanuzi, F. (1998). Simulation of transport of toxic pollutants in surface waters. WIT Trans. Ecol. Environ. 32: 11 pp. hdl.handle.net/10.2495/ENVMAN980291, more

Elskens, I.; Janssen, D. (1971). Dosages phosphates. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT:CHIM 01. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosages nitrates et nitrites. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/02.RAD.:CHIMIE:01. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosage nitrate et nitrite. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 0I-CHIM.04. [S.n.]: [s.l.]. 5 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1973). Bepaling van silicium (Kruisvaart Februari Estuaria). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00/CHIM.04. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosage ammoniaque. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 0I-CHIM.03. V.U.B.: Brussel. 5 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosages des nitrates et des nitrites. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 02-CHIM.0I. [S.n.]: [s.l.]. 2 pp., more

Elskens, I.; Janssen, D. (1972). Determination des concentrations en azote sous forme de nitrates et de nitrites (Croisière Escaut du 2 au 6 Octobre 1972). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 03:CHIM.03. Analytische Scheikunde, VUB: Brussel. 2 pp., more

Elskens, I.; Janssen, D. (1973). Determination de la concentration en azote sous la forme nitrate et nitrite. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00:CHIM.02. Analytische Scheikunde, VUB: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssens, D. (1973). Dosage de l'ammoniaque (Croisière Estuaire de l'Escaut - Février 1973). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00/CHIM:05. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1974). Croisière diffusion de l'Escaut en Mer du Nord (19-21 mars 1974). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/03 CHIM.01. V.U.B.: Brussel. 4 pp., more

(1971). Mesure de la température de l'eau & de l'oxygene dissous (Croisière sur l'Escaut - novembre 1971). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT:HYDROL.0I. Labo. d'Océanologie-Analytische Scheikunde (V.U.B.): Brussel. 4 pp., more

Somville, M. (1978). Dosage de la nitrate réductase en Mer du Nord et dans la partie aval de l'estuaire de l'Escaut. [S.n.]: [s.l.]. 12 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1971). Dosages nitrate et nitrite. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT:CHIMIE.02. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Somville, M. (1978). Nitrification et denitrification dans l'estuaire de l'escaut. [S.n.]: [s.l.]. 7 pp., more


Boeken en Monografieën

Smolders, S.; Teles, M.J.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2014). Implementation of controlled reduced tide areas in a TELEMAC 3D model of the Scheldt Estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., more

Pantarein; Technum; DenS Communicatie (2014). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Bornem [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more

(S.d.). Vooroeververdedigingen in de Westerschelde periode 2014-2015: overzichtskaart stortlocaties. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 1 pp., more

De Vriendt, M. (2005). De kleine veren over de Zeeschelde en Durme. Published by the author(s): Grembergen. 29 pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Biogeochemistry

·        Abell, J.; Laverman, A.M.; Van Cappellen, P. (2009). Bioavailability of organic matter in a freshwater estuarine sediment: long-term degradation experiments with and without nitrate supply. , more

Environment International

·        Chapagain, S.K.; Shrestha, S.; Du Laing, G.; Verloo, M.G.; Kazama, F. (2009). Spatial distribution of arsenic in the intertidal sediments of River Scheldt, Belgium. , more

Environmental Technology Letters

·        Salomons, W. (1980). Adsorption processes and hydrodynamic conditions in estuaries. , more

Fungal Diversity

·        Van Ryckegem, G.; Verbeken, A. (2005). Fungal ecology and succession on Phragmites australis in a brackish tidal marsh. I. Leaf sheaths. , more

·        Van Ryckegem, G.; Verbeken, A. (2005). Fungal ecology and succession on Phragmites australis in a brackish tidal marsh. II. Stems. , more

Geologie en Mijnbouw

·        De Raaf, J.F.M.; Boersma, J.R. (1971). Tidal deposits and their sedimentary structures (Seven examples from Western Europe). , more

Geo-Marine Letters

·        Eisma, D. (1991). Particle size of suspended matter in estuaries. , more

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer

·        Pekelder, W. (2009). Meerman houdt Zeeuwse dijken in de gaten: aan het werk met... schipper Henk Meerman en hydrograaf Aren van Wezel. , more

Land + Water: Magazine voor Civiele- en Milieutechniek

·        Keijts, B. (2005). Mijnsteen en slakken versterken Zeeuwse zeedijk: in 't werk. , more

Limosa (Amsterdam)

·        Beijersbergen, R. (1994). Lopend onderzoek: Broedvogels op De Hooge Platen: scheiden voorkomt lijden. , more

·        Beijersbergen, R. (1989). Lopend onderzoek: Dwergsterns op de Hooge Platen. , more

·        Arts, F.A.; Graveland, J.; Meininger, P.L. (2000). Kustbroedvogels; vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden. , more

Marine Ecology Progress Series

·        Hoare, K.; Davenport, J.; Beaumont, A.R. (1995). Effects of exposure and previous exposure to copper on growth of veliger larvae and survivorship of Mytilus edulis juveniles . , more

·        Berghahn, R. (2000). Response to extreme conditions in coastal areas: biological tags in flatfish otoliths. , more

·        Zhu, Z.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Zhang, L.; Herman, P.M.J. (2014). Seed arrival and persistence at the tidal mudflat: identifying key processes for pioneer seedling establishment in salt marshes. , more

Marine Pollution Bulletin

·        Van den Brink, N.W.; Bosveld, A.T. C (2001). PCB concentrations and metabolism patterns in Common Terns (Sterna hirundo) from different breeding colonies in the Netherlands. , more

Science of the Total Environment

·        Brandsma, S.H.; Leonards, P.E.G.; Leslie, H.A.; de Boer, J. (2015). Tracing organophosphorus and brominated flame retardants and plasticizers in an estuarine food web. , more

Sedimentology

·        Boersma, J.R.; Terwindt, J.H.J. (1981). Neap–spring tide sequences of intertidal shoal deposits in a mesotidal estuary. , more

Spirula Newsletter = Spirula Mededelingenblad

·        Faasse, M. (2014). Herstel van de populatie Purperslakken Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) in de Westerscheldemonding = Come-back of the Dog whelk Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) in the mouth of the river Westerschelde. , more

Vakblad Natuur Bos Landschap

·        Kistenkas, F.H. (2009). Polderen om te ontpolderen? [Juridica]. , more

Vegetatio

·        de Leeuw, J.; Wielemaker, A.; de Munck, W.; Herman, P.M.J. (1996). Net aerial primary production (NAPP) of the marsh macrophyte Scirpus maritimus estimated by a combination of destructive and non-destructive sampling methods. , more

Water Science and Technology

·        Van Ryssen, R.; Alam, M.; Goeyens, L.; Baeyens, W. (1998). The use of flux-corer experiments in the determination of heavy metal re-distribution in and of potential leaching from the sediments. , more

Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen

·        Roos, D.D. (2008). 170 jaar vrije vaart op de Schelde: het Tractaat van 1839 en "wat ons bindt en wat ons scheidt". , more

Zeeuws Nieuws: Natuur, landschap en milieu

·        Marteijn, E.C.L.; Castelijns, H.J.W.G. (1980). De Zandplaat. , more

Zoologische Bijdragen

·        Polderman, P.J.G. (1972). Enige nieuwe vondsten van Halacaridae in Nederland. , more


Blomme, J.; Devos, G.; Nauwelaerts, M.; van Hoof, W.; Verlinden, K. (Ed.) (2002). Stroomversnelling: de Antwerpse haven tussen 1880 en nu. Naar aanleiding van de tentoonstelling Stroomversnelling. De Antwerpse haven tussen 1880 en nu, Hessenhuis, Antwerpen, 21 april-1 september 2002. Pandora: Antwerpen. ISBN 90-5325-191-X. 231 pp.

·        Hancké, L. (2002). De omstreden opgang van een wereldhaven: de Antwerpse haven in de 19de eeuw (tot 1914), more

·        Seberechts, F. (2002). Politieke invloeden op de haven van Antwerpen in de 20ste eeuw, more

·        De Caigny, S. (2002). Het eilandje, constructieve spanning tussen stad en haven: urbanisatieproces en sociaal-economische betekenis van de Antwerpse havenwijk van 1830 tot 1914, more

·        Boeckx, K. (2002). De hypsoskaart, ambassadeur van Antwerpen 1913, more

·        Devos, G. (2002). De ruimtelijke structuur van de Antwerpse haven tussen traditie en vernieuwing (1870-1994), more

·        Loyen, R. (2002). Scheepsbewegingen en goederenstromen: een kwantitatieve analyse van de stroomversnellingen in de zeehaven van Antwerpen (1860/1900-2000), more

·        Janssens, S.; Meersman, H.; Van de Voorde, E. (2002). Internationale handel, havenoverslag en samenwerkingsverbanden, more

·        Lampo, J. (2002). "Dan begint de buikspraak van de zeekolos": de Antwerpse haven in Kunst en Letteren, more

·        Viaene, P. (2002). Havengebonden industrieel erfgoed: de depotverzamelingen industrieel erfgoed van de stad Antwerpen, een stand van zaken, more

·        Vanfraechem, S. (2002). Van de 'Union Générale' tot de wet Major: arbeidsverhoudingen in de Antwerpse haven 1880-1975, more

·        Wijnens, I. (2002). 'Nieuwe toetsen op een oud klavier': van traditionele naties naar geïntegreerde terminal operators (1918-1994), more

·        Blomme, J. (2002). Toekomstperspectieven, more

Rooijendijk, C. (2009). Waterwolven: Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. Atlas: Amsterdam. ISBN 978-90-450-0481-5. 408 pp.

·        (2009). Zeeland en Vlaanderen. Willem van Saeftinghe, more

Cheng, L.; Draper, S.; An, H. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. CRC Press/Balkema: Leiden. ISBN 978-1-138-02732-9. XV, 818 pp.

·        Verelst, K.; Vandenbruwaene, W.; Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; De Mulder, T. (2015). Erosion and sedimentation near the renovated weir lock complex of Asper in Belgium, more


Rapporten

Maris, T.; Beauchard, O.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2013). Referentiematrices en Ecotoopoppervlaktes Annex bij de Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium Studie naar “Ecotoopoppervlaktes en intactness index”. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-01. NIOZ: Yerseke. 35 pp., more

Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Samenvatting T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-11. NIOZ: Yerseke. 21 pp., more

Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Nota evaluatie van de Evaluatiemethodiek. T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-12. NIOZ: Yerseke. 87 pp., more

Verschuuren, J.M.; Erens, S.M.C. (2007). Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde. Universiteit van Tilburg: Tilburg. 12 pp., more

Herman, P.M.J.; Stive, M.J.F. (2011). Natuurherstel van de Westerschelde: een systeemperspectief. Vogelbescherming Nederland: Yerseke/Delft/Zeist. 30 + bijlagen pp., more

(2007). MER Perkpolder. Grontmij Nederland bv: Middelburg. 158 + bijlagen pp., more

(2014). Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 9789042138698. 11 + bijlage pp., more

(2013). Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder. Besluit-MER / plan-MER: Nederland – tekstbundel. Oranjewoud/Antea Group: [s.l.]. 627 pp., more

(2013). Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder. Samenvatting MER Nederland. Oranjewoud/Antea Group: [s.l.]. 54 + bijlage pp., more

Nossent, J.; Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm 6 december 2013: beschrijving van de hydrometrische gebeurtenissen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 pp., more

Dronkers, J.J. (1955). De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond. RWS nota. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 66 + bijlagen pp., more

(1976). Bacteriologische hoedanigheid van het zeewater in de monding van de Westerschelde in het badseizoen 1975. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ): Goes. 19 pp., more

Brunsveld van Hulten, H.W.; Stokman, G.N.M. (1982). Slib. Overzicht van het slibonderzoek in Nederland: 1981. Notitie WWKZ, 82G.101. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA): Lelystad. 60, 6, fig., bijl. pp., more

(1998). Stroom- en sedimentmeting Middelgat omgeving Hoedekenskerke: 28 oktober en 14 november 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., more

(S.d.). L'Escaut. [S.n.]: [s.l.]. 44 + appendices pp., more

van Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt Baalhoek 4-8-99 + 26-8-99 + 24-9-99 + 22-10-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.850X. RWS, RIKZ: Middelburg. 1 + bijlagen pp., more

van Maldegem, D.; Spronk, G. (1999). Troebelheidsmetingen Westerschelde: ijkpunt Baalhoek 4-8-99 + 26-8-99. Werkdocument RIKZ, AB-99.842X. RWS, RIKZ: Middelburg. 3 pp., more

Consemulder, J.; Storm, C.; Houmes, W. (1998). Experimentele schorverdedigingen: kleibekleding Anna Jacobapolder bezinkvelden Zuidgors. Een evaluatie van de aanleg en het functioneren van twee experimentele schorverdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.017. RWS, RIKZ: Middelburg. 72 + bijlagen pp., more

(1989). Meetresultaten stroomdrijving Drempel van Borssele: 7 maart 1989. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

(1990). Meetresultaten stroombaanmeting Schaar van Valkenisse: 25 juni 1990. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

(1996). Stroombaanmeting (vloed) Drempel van Hansweert: 21 mei 1996. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

(1996). Stroom- en sedimentmeting Drempel van Hansweert: 16 september 1996. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 7 + bijlagen pp., more

(1995). Stroombaanmeting Drempel van Borssele: 2 mei 1995. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more

(1995). Stroombaanmeting Drempel van Borssele: 8 september 1994. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more

(1992). Meetresultaten stroombaanmeting Drempel van Borssele: 7 juli 1992. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more

Coen, L.; Verelst, K.; Vercruysse, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Sigmaplan - gereduceerde getijdegebieden - schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 6: aanpassing debiet/hoogte-relaties GGG-inwateringen in MIKE11 op basis van resultaten schaalmodelproeven. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 pp., more

Frissel, J.Y.; Van Adrichem, M.H.C. (2013). Groene dijken langs de Westerschelde: inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde. Alterra-Rapport, 2407. Alterra: Wageningen. 88 + bijlagen pp., more

Van den Heuvel - Greve; Van den Brink, A.; Glorius, S.; Schipper, C.; De Kluijver, M.; Dubbeldam, M. (2011). Monitoring vooroeververdediging Westerschelde 2010: T1 Cluster 1/T0 Cluster 2. IMARES Wageningen Report, C031/11. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 44 + bijlagen pp., more

Huiskes, H.P. J.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. (2010). Second opinion passende beoordeling Westerschelde Container Terminal (WCT). Alterra-Rapport, 2006. Alterra Wageningen UR: Wageningen. 30 + bijlagen pp., more

(2009). Datarapport: T0 monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C136/09. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 22 + bijlagen pp., more

Leonards, P.E.G. (2005). Veldwerkgegevens bemonstering dioxinen onderzoek Westerschelde (document M1). RIVO: IJmuiden. 6 + bijlagen pp., more

Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal: analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 pp., more

(1998). Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Baggerspecieberging Hansweert. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. 3 + bijlagen pp., more

(2012). Rapport sur la qualité des eaux de l’Escaut en 2011 = Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater in 2011. Internationale Scheldecommissie (ISC): [s.l.]. 26 pp., more

de Leeuw, J.J. (2006). Monitoring van vis in overgangswateren conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C006A/06. 21 + bijlagen pp., more

Elskens, I.; Janssen, D. (1971). Dosages phosphates. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT:CHIM 01. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosages nitrates et nitrites. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/02.RAD.:CHIMIE:01. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosage nitrate et nitrite. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 0I-CHIM.04. [S.n.]: [s.l.]. 5 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1973). Bepaling van silicium (Kruisvaart Februari Estuaria). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00/CHIM.04. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosage ammoniaque. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 0I-CHIM.03. V.U.B.: Brussel. 5 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1972). Dosages des nitrates et des nitrites. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 02-CHIM.0I. [S.n.]: [s.l.]. 2 pp., more

Elskens, I.; Janssen, D. (1972). Determination des concentrations en azote sous forme de nitrates et de nitrites (Croisière Escaut du 2 au 6 Octobre 1972). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT 03:CHIM.03. Analytische Scheikunde, VUB: Brussel. 2 pp., more

Elskens, I.; Janssen, D. (1973). Determination de la concentration en azote sous la forme nitrate et nitrite. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00:CHIM.02. Analytische Scheikunde, VUB: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssens, D. (1973). Dosage de l'ammoniaque (Croisière Estuaire de l'Escaut - Février 1973). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1973/SCHELDT 00/CHIM:05. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1974). Croisière diffusion de l'Escaut en Mer du Nord (19-21 mars 1974). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/03 CHIM.01. V.U.B.: Brussel. 4 pp., more

(1971). Mesure de la température de l'eau & de l'oxygene dissous (Croisière sur l'Escaut - novembre 1971). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT:HYDROL.0I. Labo. d'Océanologie-Analytische Scheikunde (V.U.B.): Brussel. 4 pp., more

Somville, M. (1978). Dosage de la nitrate réductase en Mer du Nord et dans la partie aval de l'estuaire de l'Escaut. [S.n.]: [s.l.]. 12 pp., more

Elskens, Y.; Janssen, D. (1971). Dosages nitrate et nitrite. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1971/SCHELDT:CHIMIE.02. V.U.B.: Brussel. 2 pp., more

(1972). Position des stations du reseau 'Escaut' (Novembre 1971 - Mars 1972 et Juillet 1972). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/SCHELDT: NAVIGATION. [S.n.]: [s.l.]. , more

Somville, M. (1978). Nitrification et denitrification dans l'estuaire de l'escaut. [S.n.]: [s.l.]. 7 pp., more

Wollast, R. (1975). Croisière Escaut (janvier 1975) (marée basse). Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1975/01 CHIM.02. [S.n.]: [s.l.]. , more


Reprints


Thesissen

Hazeleger, J.H. (2010). In situ foraminifera food dynamics on an intertidal mudflat after a severe induced hypoxia: Western Scheldt, Netherlands. MSc Thesis. Faculty of Geosciences: Utrecht. 47 + appendices pp. , more


Andere

Codde, R.; De Keyser, L. (1964). Noordzee Kust / Scheldemonding / Zeeschelde = Mer du Nord / Littoral / Estuaire de l'Escaut [KAART]. Atlas van België, 18A. Nationaal Comité voor Geografie. Commissie van de Atlas van België: Brussel. 1 kaart pp., more


Projecten

Belang van estuariene kustgebieden als sleutelhabitat voor de migratie van vissen en herstel van populaties, meer

ScaldWIN, een betere waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde., meer


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.